Счетоводство и одит

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1401 до 1500 (стр. 15 от 16)
<<първа <предишна  10  11  12  13  14 15 16  следваща> последна>>
 Въпроси и отговори по Закона за корпоративното подоходно облагане - 1/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Въпроси и отговори по Националните счетоводни стандарти - 3/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Годишно счетоводно приключване на 2005 година. Годишни финансови отчети за 2005 година - Съставяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи едностранно счетоводно записване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

 Годишно счетоводно приключване на 2005 година. Годишни финансови отчети за 2005 година - Съставяне на годишния финансов отчет от предприятията - юридически лица с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

 Годишно счетоводно приключване на 2005 година. Годишни финансови отчети за 2005 година - Обща характеристика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

 Годишно счетоводно приключване на 2005 година. Годишни финансови отчети за 2005 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

 Годишно счетоводно приключване на 2005 година. Годишни финансови отчети за 2005 година - Съставяне на годишния финансов отчет от бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

 Годишно счетоводно приключване на 2005 година. Годишни финансови отчети за 2005 година - Съставяне на годишния финансов отчет от малките и средните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

 Годишно счетоводно приключване на 2005 година. Годишни финансови отчети за 2005 година - Съставяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи международните стандарти за финансови отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

 Годишно счетоводно приключване на 2005 година. Годишни финансови отчети за 2005 година - Съставяне на консолидирани финансови отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

 Прилагане на СС 8 ­ Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Христов
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 5/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Отчитане на безвъзмездно получени активи за временно ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 6/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Разпределение на имуществото при несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Задължения при несъстоятелност ­ счетоводни аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 2/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Някои аспекти на практическото приложение на МСС 23 ­ Разходи по заеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Христов
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Въпроси и отговори по Националните счетоводни стандарти - 2/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Актуални въпроси на отчитането на вътрешните разчети в предприятията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Промени в отчитането на дълготрайните материални активи в малките и средните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 1/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Въпроси и отговори по Националните счетоводни стандарти - 1/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веско Ефремов
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Счетоводен стандарт 12 ­ Данъци от печалбата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Новите СС 16 ­ Дълготрайни материални активи, и СС 38 ­ Нематериални активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Христов
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Отчитане на приходите в бюджетните предприятия и данъчно третиране на определени приходи по ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Счетоводните стандарти за малки и средни предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Маса на несъстоятелността ­ счетоводни аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 3/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Практическо приложение на МСС 20 ­ Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Христов
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Използване на някои от резервите на предприятието, за извършване на текущи разходи и за придобиване на активи - читателите продължават темата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 4/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Счетоводно отчитане на допълнителните резерви на предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 2/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 1/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 МСС 33 ­ Доходи на акция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Новият МСФО 3 ­ Бизнескомбинации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Отчитане на коригиращи и некоригиращи събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Вълков
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Счетоводно отчитане на резервите на предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Спазва ли се стандартът при отчитане на договори за строителство от предприемача
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Добазова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Счетоводната система в Република България ­ предизвикателства и краткосрочни перспективи за развитие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Коментар на промените в Закона за счетоводството (ДВ, бр. 96 от 2004 г.) - 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-14

 Годишно счетоводно приключване на предприятията от реалния сектор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Дурин
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Показатели за финансово-счетоводен анализ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Дурин
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Годишно счетоводно приключване на бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Стойностен праг на същественост на дълготрайните материални активи. Счетоводни и данъчни аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Практическо приложение на МСС 34 ­ Междинно счетоводно отчитане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Христов
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Относно мястото на софтуерните продукти в счетоводната система
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Отчитане на покупката на ДЦК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Малките и средните предприятия няма да прилагат Международните стандарти за финансови отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Матеев
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Изготвяне на отчет за паричния поток по разликовия метод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Счетоводно отчитане на концесионните сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Ново издание на "Международните стандарти за финансови отчети 2004/2005 г." на Борда по Международни счетоводни стандарти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Новият МСФО 2 - Плащания, базирани на акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Годишно счетоводно приключване за 2004 година. Годишни финансови отчети за 2004 година - Годишно счетоводно приключване и съставяне на годишни финансови отчети за 2004 година в предприятията - юридически лица с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Годишно счетоводно приключване за 2004 година. Годишни финансови отчети за 2004 година - Годишно счетоводно приключване и съставяне на годишни финансови отчети в бюджетните предприятия за 2004 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Изготвяне на отчет за паричния поток по косвения метод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Годишно счетоводно приключване за 2004 година. Годишни финансови отчети за 2004 година - Обща характеристика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Годишно счетоводно приключване за 2004 година. Годишни финансови отчети за 2004 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване и на годишния финансов отчет за 2004 година в нефинансовите предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Предстоящи изменения и допълнения на Закона за счетоводството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Годишно счетоводно приключване за 2004 година. Годишни финансови отчети за 2004 година - Основно съдържание на годишните финансови отчети в предприятията, които прилагат международните стандарти за финансови отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Отчитане на стопанската дейност в бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 2/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 5/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Оценяване на приходите, по реда на МСС 18 "Приходи"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Междинни финансови отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 3/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 4/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 1/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Счетоводно отчитане на стопанската дейност при предприятията с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Отчитане на разходите за дообработка, сортировка, разфасовка и пакетиране на материални запаси (без продукция)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Отчитане на бизнескомбинации според МСФО 3 ­ Бизнескомбинации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Гаранционно поддържане и последващо обслужване в търговията на едро и дребно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Данъчно и счетоводно третиране на нематериалните дълготрайни активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Оценка на стоково-материалните запаси при тяхното отписване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живко Бонев
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Как се осчетоводява преотстъпен данък за ДМА
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христина Колева
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Облагане на бюджетните предприятия данък върху приходите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Признаване на приходи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Счетоводни и данъчни аспекти на привлечения капитал
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Счетоводни и данъчни аспекти на собствения капитал
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Някои нови правила за годишното счетоводно приключване за 2003 г. и за текущото отчитане през 2004 г. в бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Отчитане на “къси” продажби на ценни книжа - 1/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Отчитане на “къси” продажби на ценни книжа - 2/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Отчитане на резервите от преотстъпен данък върху печалбата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Изисквания към съставителите на финансовите отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Дурин
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Определяне на себестойността на готовата продукция по метода технологични процеси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Отписване на ДМА от амортизационния план на дружеството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Последващи разходи за дълготрайни материални активи ­ счетоводно и данъчно третиране - 2/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Последващи разходи за дълготрайни материални активи ­ счетоводно и данъчно третиране - 1/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Признаване на приходи от правителствени дарения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Общи бележки относно финансовите отчети за 2003 г., съгласно международните стандарти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живко Бонев
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Прилагане на метода на собствения капитал за отчитане на инвестициите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Отчитане на “редовни” покупки и продажби на финансови активи по дата на търгуване и дата на уреждане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 10/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Добазова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Изготвяне за първи път на данъчен амортизационен план
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 9/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Добазова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Годишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети на бюджетните предприятия за 2003 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Промени в приблизителни счетоводни оценки в счетоводната политика съгласно МСС 8
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет на предприятията от реалния сектор за 2003 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зоя Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Рискът и лихвеният суап ­ същност и счетоводни аспекти ­
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Кондова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Показани от 1401 до 1500 (стр. 15 от 16)
<<първа <предишна  10  11  12  13  14 15 16  следваща> последна>>

Общо: 1541 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА