Счетоводство и одит

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1401 до 1500 (стр. 15 от 17)
<<първа <предишна  10  11  12  13  14 15 16  17  следваща> последна>>
 Две счетоводни сметки с разностранни функции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Новият МСС 8 ­ Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 5/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Ризов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Оповестяване на свързани лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иво Велев
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Годишно счетоводно приключване на 2006 година - Съдържание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Годишно счетоводно приключване на 2006 година - Изготвяне и представяне на годишния финансов отчет от предприятията, които прилагат едностранно счетоводно записване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Годишно счетоводно приключване на 2006 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията - юридически лица с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Годишно счетоводно приключване на 2006 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от малките и средни предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Годишно счетоводно приключване на 2006 година - Обща характеристика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Годишно счетоводно приключване на 2006 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи МСФО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Годишно счетоводно приключване на 2006 година - Особености при изготвянето на годишния консолидиран финансов отчет по реда на МСФО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Годишно счетоводно приключване на 2006 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Оценяване на инвестиционните имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Последици от различията в размера на разходите и приходите, признати за данъчни цели, и разходите и приходите, признати във финансовите отчети на база МСФО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Финансови предизвикателства - Финансови инструменти на капиталовия пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 4/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Обновява се нормативната база за текущо и периодично счетоводно отчитане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Финансови предизвикателства - Финансови инструменти на паричния пазар - 2/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Отчитане на строителството по стопански начин
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 3/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Ризов
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Отчитане на сделки за замяна на право на строеж срещу застроена площ при инвеститора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Обновява се нормативната база за текущо и периодично счетоводно отчитане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Финансови предизвикателства - Финансови инструменти на паричния пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Отчитане доходите на наети лица при прекратяване на трудовия стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Измамите във финансовите отчети и отговорността на одитора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Международните стандарти за финансово отчитане - актуално състояние
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Новите положения в МСС 1 - Представяне на финансови отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Финансови предизвикателства ­ Финансови инструменти на паричния пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Специфични случаи на преобразуване чрез вливане - счетоводни аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Счетоводство на земеделската кооперация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Султана Българенска
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Финансови предизвикателства. Финансови инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Счетоводно отчитане на средствата за временно строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Оповестяване на допълнителна информация в приложението към периодичните финансови отчети - според изискванията на Международните счетоводни стандарти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Счетоводно третиране на дивидентите и тантиемите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Някои практически аспекти по прилагането на СС 4 - Отчитане на амортизациите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иво Велев
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Финансови предизвикателства - Финансови пазари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Въпроси и отговори по Националните счетоводни стандарти - 1/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Финансови предизвикателства ­ Активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Счетоводно третиране на инвестиции в дъщерни предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Промените в МСС 8 - Счетоводни политики, счетоводни оценки и грешки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Дурин
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Представяне на финансовите резултати в предприятията ­ юридически лица с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Примерен сметкоплан за малки и средни предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 2/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Официална счетоводна база за изготвяне и представяне на годишните финансови отчети за отчетния период, приключващ на 31.12.2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 1/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Промени в Закона за счетоводството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Отчитането на приходите и разходите в предприятия ­ юридически лица с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Свикване на Общо събрание на ООД. Решения и техните счетоводни аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Въпроси и отговори по Националните счетоводни стандарти - 4/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Съдържание на приложението към финансовия отчет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живко Бонев
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Годишно счетоводно приключване и съставяне на годишните финансови отчети за 2005 г. в предприятията от различните сектори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 8/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Провизиране и отписване на вземания на бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 3/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Анализ на вземания и задължения ­ предпоставка за вярно и честно представяне в ГФО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Евлогиев
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Отчитане на сделки между смесени предприятия и съдружници в тях
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Някои основни изисквания към годишните финансови отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Ризов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Отчитане на дялове в смесени предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 7/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Отчитане на неизползваните отпуски на персонала. Някои опростени примери в контекста на МСС 19 - Доходи на наети лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иво Велев
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Отчитане възстановяването на загуби от обезценка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Въпроси и отговори по Закона за корпоративното подоходно облагане - 1/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Въпроси и отговори по Националните счетоводни стандарти - 3/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Годишно счетоводно приключване на 2005 година. Годишни финансови отчети за 2005 година - Съставяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи едностранно счетоводно записване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

 Годишно счетоводно приключване на 2005 година. Годишни финансови отчети за 2005 година - Съставяне на годишния финансов отчет от предприятията - юридически лица с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

 Годишно счетоводно приключване на 2005 година. Годишни финансови отчети за 2005 година - Обща характеристика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

 Годишно счетоводно приключване на 2005 година. Годишни финансови отчети за 2005 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

 Годишно счетоводно приключване на 2005 година. Годишни финансови отчети за 2005 година - Съставяне на годишния финансов отчет от бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

 Годишно счетоводно приключване на 2005 година. Годишни финансови отчети за 2005 година - Съставяне на годишния финансов отчет от малките и средните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

 Годишно счетоводно приключване на 2005 година. Годишни финансови отчети за 2005 година - Съставяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи международните стандарти за финансови отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

 Годишно счетоводно приключване на 2005 година. Годишни финансови отчети за 2005 година - Съставяне на консолидирани финансови отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

 Прилагане на СС 8 ­ Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Христов
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 5/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Отчитане на безвъзмездно получени активи за временно ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 6/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Разпределение на имуществото при несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Задължения при несъстоятелност ­ счетоводни аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 2/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Някои аспекти на практическото приложение на МСС 23 ­ Разходи по заеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Христов
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Въпроси и отговори по Националните счетоводни стандарти - 2/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Актуални въпроси на отчитането на вътрешните разчети в предприятията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Промени в отчитането на дълготрайните материални активи в малките и средните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 1/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Въпроси и отговори по Националните счетоводни стандарти - 1/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веско Ефремов
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Счетоводен стандарт 12 ­ Данъци от печалбата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Новите СС 16 ­ Дълготрайни материални активи, и СС 38 ­ Нематериални активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Христов
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Отчитане на приходите в бюджетните предприятия и данъчно третиране на определени приходи по ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Счетоводните стандарти за малки и средни предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Маса на несъстоятелността ­ счетоводни аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 3/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Практическо приложение на МСС 20 ­ Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Христов
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Използване на някои от резервите на предприятието, за извършване на текущи разходи и за придобиване на активи - читателите продължават темата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 4/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Счетоводно отчитане на допълнителните резерви на предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 2/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 1/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 МСС 33 ­ Доходи на акция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Новият МСФО 3 ­ Бизнескомбинации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Отчитане на коригиращи и некоригиращи събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Вълков
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

Показани от 1401 до 1500 (стр. 15 от 17)
<<първа <предишна  10  11  12  13  14 15 16  17  следваща> последна>>

Общо: 1603 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА