Коментар по Международните счетоводни стандарти - Обща характеристика на Международните счетоводни стандарти – Коментар на Общата рамка за изготвяне и представяне на финансовите отчети – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29
Автор / Източник:
Антон Свраков, доц. д-р
Книга-годишник "Счетоводство 2011 г.", стр. 363
Визирани нормативни актове:
МСФО 1 - Прилагане за първи път на международните стандарти за финансови отчети
МСФО 3 - Бизнес комбинации

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.