Вътрешен ред

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 14)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>
 Закон за управление при кризи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Закон за частната охранителна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Закон за частната охранителна дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-30

 Заповед № Iз-1077 от 7.07.2006 г. за утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-01

 Заповед № Iз-3097 от 29.12.2010 г. за утвърждаване Класификатор на длъжностите в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-12

 Заповед № Із-2121 от 23.10.2013 г. за определяне на числеността на държавните служители с висше образование, на държавните служители със средно образование и на лицата, работещи по трудово правоотношение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-21

 Заповед № Із-2699 от 30.12.2013 г. за определяне числеността на държавните служители с висше образование, на държавните служители със средно образование и на лицата, работещи по трудово правоотношение в МВР (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

 Заповед № РД-09-378 от 15.09.1994 г. за установяване охранителни зони на черноморската крайбрежна плажна ивица (морските плажове)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № ЧР-06-26 от 25.06.2015 г. за утвърждаване на класификатор на длъжностите в Главна дирекция "Охрана"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-24

 Заповед № ЧР-з-189 от 27.04.2016 г. за утвърждаване на класификатор на длъжностите в Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Заповед № ЧР-з-300 от 28.06.2011 г. за утвърждаване на класификатор на длъжностите в Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-15

 Заповед № ЧР-з-325 от 17.10.2013 г. за утвърждаване на класификатор на длъжностите в Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-01

 Заповед № ЧР-з-338 от 3.08.2015 г. за утвърждаване на класификатор на длъжностите в Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Заповед № ЧР-з-685 от 21.12.2018 г. относно утвърждаване на класификатор на длъжностите в Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Заповед № ЧР-з-849 от 10.12.2009 г. за утвърждаване на класификатор на длъжностите в Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Заповед № 8121з-1399 на МВР от 5.09.2023 г. относно определяне на размера на допълнителното възнаграждение за времето на разположение на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Заповед № 8121з-140 от 24.01.2017 г. относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-20

 Заповед № 8121з-1429 от 23.112017 г. за определяне размерите на допълнителните възнаграждения за полагане на труд през нощта между 22,00 ч. и 06,00 ч., за полагане на труд на официални празници и за времето на разполо­жение, условията и реда за тяхното из
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-08

 Заповед № 8121з-151 от 2.06.2014 г. относно определяне на числеността на държавните служители с висше образование, на държавните служители със средно образование и на лицата, работещи по трудово правоотношение, в МВР
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

 Заповед № 8121з-156 на МВР от 5.02.2020 г. относно определяне размерите на допълнителните възнаграждения за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници и за времето на разположение, изплащан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-05

 Заповед № 8121з-1597 на МВР от 25.11.2021 г. относно определяне на размера на допълнителното възнаграждение за времето на разположение на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Заповед № 8121з-2105 от 15.12.2023 г. относно определяне на размера на допълнително възнаграждение за нощен труд на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-05

 Заповед № 8121з-212 от 24.02.2015 г. относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-07

 Инструкция № I-121 от 29.07.1992 г. за реда на взаимодействие между органите на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на транспорта, Министерството на селскостопанското развитие, земеползването и възстановяването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № I-1298 от 15.10.2015 г. за вида на информацията и реда за предоставянето й от Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция "Национална сигурност" на Бюрото по защита при главния прокурор за изпълнение на функциите на бюрото (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-24

 Инструкция № I-167 от 23.07.2003 г. за реда за действие на полицейските органи при задържането на лица в структурните звена на МВР, за оборудването на местата за настаняване на задържани лица и реда в тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Инструкция № I-167 от 23.07.2003 г. за реда за действие на полицейските органи при задържането на лица в структурните звена на МВР, за оборудването на местата за настаняване на задържани лица и реда в тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Инструкция № I-199 от 26.11.1999 г. за извършване на справки по искане на граждани и други лица от полицейската информационна система за издирваните моторни превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № I-21 от 29.02.2000 г. за работа с Автоматизираната дактилоскопна идентификационна система AFIS (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-02

 Инструкция № I-3 от 28.07.2016 г. за реда за достъп на Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух, създадено в Държавна агенция "Национална сигурност", до информационни фон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-16

 Инструкция № I-4 от 08.07.2014 г. за взаимодействие между Държавната агенция "Национална сигурност" и Комисията за защита на конкуренцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-06

 Инструкция № I-41 от 25.03.2003 г. за дейността на районните и младши районните инспектори от Националната полиция (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-14

 Инструкция № I-7 от 20.05.2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Инструкция № I-8 от 18.10.2012 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители на Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Инструкция № I-9 от 16.07.2009 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители на Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-16

 Инструкция № Iз-1015 от 4.07.2006 г. за дисциплината и дисциплинарната практика в МВР (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-18

 Инструкция № Iз-1143 от 4.05.2011 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-11

 Инструкция № Iз-1209 от 2.07.2007 г. за взаимодействие на органите на Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР, с граждани и неправителствени организации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-08

 Инструкция № Iз-1261 от 22.08.2006 г. за организиране и осъществяване на дихателната защита в структурните звена на Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-16

 Инструкция № Iз-1405 от 24.07.2009 г. за реда за осъществяване на граничната проверка на граничните контролно-пропускателни пунктове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-21

 Инструкция № Iз-1455 от 31.07.2013 г. за способите и организацията за осъществяване наблюдението на държавната граница на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Инструкция № Iз-1527 от 10.06.2011 г. за организацията и дейността на Специализирания отряд "Въздушно наблюдение" в Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-12

 Инструкция № Iз-1707 от 7.11.2007 г. за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция по горите при опазването на горите, дивеча и рибата в обектите за любителски риболов на територията на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-21

 Инструкция № Iз-1711 от 15.09.2009 г. за оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица в структурите на Министерството на вътрешните работи и реда в тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-03

 Инструкция № Iз-1721 от 12.11.2007 г. за дейността на структурните звена на Националната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" при регистриране на възникналите пожари, аварии, бедствия и катастрофи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-11

 Инструкция № Iз-1813 от 6.10.2006 г. за организация на дейността на полицейските и младши полицейските инспектори от териториална полиция в Национална служба "Полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Инструкция № Iз-1863 от 13.10.2009 г. за реда за издаване на удостоверителни документи за досъдебни производства в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-21

 Инструкция № Iз-2019 от 9.11.2006 г. за организацията и реда за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица от органите на МВР (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Инструкция № Iз-2295 от 13.11.2012 г. за организация на дейността в Министерството на вътрешните работи по териториалното обслужване на гражданите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-14

 Инструкция № Iз-2451 от 29.12.2006 г. за реда за действие на полицейските органи при задържане на лица в структурните звена на МВР, за оборудването на местата за настаняване на задържани лица и реда в тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-02

 Инструкция № Iз-2593 от 3.11.2010 г. за условията и реда за съгласуване на молби за визи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-15

 Инструкция № Iз-2663 от 9.11.2010 г. за реда за осъществяване на операции по издирване и спасяване от Главна дирекция "Гражданска защита" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-06

 Инструкция № Iз-2673 от 10.11.2010 г. за реда за осъществяване на взаимодействието между органите на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на труда и социалната политика при защита от домашно насилие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Инструкция № Iз-2695 от 18.10.2011 г. за реда за осъществяване на оперативна защита при наводнения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Инструкция № Iз-2813 от 4.11.2011 г. за дисциплината и дисциплинарната практика в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-12

 Инструкция № Iз-2935 от 21.11.2011 г. за реда за осъществяване на операции по издирване и спасяване от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-16

 Инструкция № Iз-3025 от 21.12.2010 г. за условията и реда за определяне на стратегическите зони на стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности от значение за националната сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-31

 Инструкция № Iз-33 от 11.01.2012 г. за реда за осъществяване на неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Инструкция № Iз-333 от 23.02.2007 г. за реда за издаване на удостоверителни документи за досъдебни производства в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-23

 Инструкция № Iз-37 от 12.01.2012 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-19

 Инструкция № Iз-381 от 10.03.2009 г. за реда за обработка на лични данни в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Инструкция № Iз-417 от 10.03.2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-17

 Инструкция № Iз-487 от 28.03.2007 г. за реда и организацията за издаване на документите по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-02

 Инструкция № Iз-491 от 28.03.2007 г. за експлоатацията на пожарната техника на Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Инструкция № Iз-507 от 26.03.2008 г. за осъществяване на прием на граждани и подкрепа на жертви на престъпления в структурите на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-17

 Инструкция № Iз-547 от 11.03.2013 г. за условията и реда за дейността на дирекция "Специална куриерска служба" на Министерството на вътрешните работи по осигуряване на военна пощенска свръзка при бедствия, при въвеждане на режим "военно положение" или "по
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-23

 Инструкция № Iз-59 от 11.01.2011 г. за реда и условията за унищожаване на българските лични документи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-25

 Инструкция № Iз-633 от 25.03.2013 г. за патрулно-постова дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Инструкция № Iз-723 от 16.04.2007 г. за взаимодействието между Министерството на вътрешните работи и Националната служба за охрана при президента на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-20

 Инструкция № Iз-847 от 14.05.2007 г. за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Министерството на земеделието и горите по опазване на горския фонд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-30

 Инструкция № Iз-849 от 14.05.2007 г. за условията и реда, при които органите на Министерството на вътрешните работи оказват съдействие на частните и държавните съдебни изпълнители при изпълнение на техните правомощия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-18

 Инструкция № RB 421133-001-09/4а-114 от 23.04.2020 г. за взаимодействие между Прокуратурата на Република България и Министерството на вътрешните работи при осъществяване дейността на Бюрото по защита при главния прокурор (поверително) (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-16

 Инструкция № І-1 от 17.01.2024 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-06

 Инструкция № І-2 от 12.02.2020 г. за реда за поддържане на физическата подготовка на държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-18

 Инструкция № І-4 от 28.07.2016 г. за методиката за определяне от Агенция "Митници" към министъра на финансите на предварително определени критерии за съпоставяне с получените и обработвани резервационни данни за пътниците от Националното звено за получава
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-28

 Инструкция № І-4 от 8.08.2018 г. за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Инструкция № І-4 от 7.04.2020 г. за достъпа на Държавна агенция "Национална сигурност" до информационните фондове на Министерството на образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Инструкция № І-5 от 16.11.2015 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители на Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Инструкция № І-5 от 3.08.2016 г. за методиката за определяне на критериите при съвпадения, по които Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България, превозвани по въздух, незабавно предоставя резерва
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-16

 Инструкция № І-5 от 21.06.2023 г. за определяне на реда за ползване на отпуските от държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-30

 Инструкция № І-6 от 14.04.2020 г. за взаимодействие между Прокуратурата на Република България и Държавна агенция "Национална сигурност" при осъществяване дейността на Бюрото по защита при главния прокурор (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-18

 Инструкция № І-7 от 26.10.2018 г. за достъпа на Държавна агенция "Национална сигурност" до информационните фондове на Агенция "Митници"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-25

 Инструкция № І-8 от 2.11.2016 г. за методиката за определяне на критериите при съвпадения, по които Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България, превозвани по въздух, предоставя резер­вационни да
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-17

 Инструкция № ВП-5400 от 22.10.2009 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от военнослужещите и цивилните служители по служебно правоотношение от служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Инструкция № И-1 от 7.01.2013 г. за условията, реда и организацията на взаимодействието между военната полиция и структурите на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-25

 Инструкция № И-1 от 12.04.2016 г. за условията и реда за обмен на информация между органите на Министерството на вътрешните работи и Агенция "Митници" чрез достъп до автоматизирани информационни системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Инструкция № И-1 от 30.09.2022 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност от Главна дирекция "Охрана"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-07

 Инструкция № И-2 от 13.07.2017 г. за взаимодействие между митническите органи и органите на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-21

 Инструкция № И-2 от 19.02.2018 г. за организация на взаимодействието между служба "Военна полиция" и Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-06

 Инструкция № И-2 от 30.10.2018 г. за взаимодействие между Държавна агенция "Национална сигурност" и Агенция "Митници"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-06

 Инструкция № И-2 от 11.10.2022 г. за взаимодействие между Министерството на правосъдието и Държавна агенция "Национална сигурност" при осъществяване дейността на Бюрото по защита на застрашени лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-18

 Инструкция № И-3 от 13.09.2006 г. за реда за действие на военнополицейските органи при задържане на лица в регионалните служби на служба "Военна полиция", за оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-14

 Инструкция № И-3 от 15.11.2012 г. за организация на взаимодействието между Прокуратурата на Република България и военната полиция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-18

 Инструкция № И-3 от 18.10.2022 г. за взаимодействие между Министерството на правосъдието и Националната служба за охрана при осъществяване дейността на Бюрото по защита на застрашени лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-18

 Инструкция № И-4 от 28.09.2020 г. за пропускателния режим в сградите на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

 Инструкция № И-4 от 4.11.2022 г. за взаимодействие между Министерството на правосъдието и Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при осъществяване дейността на Бюрото по защита на застраш
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-18

 Инструкция № И-5 от 15.05.2018 г. за взаимодействието между Националната служба за охрана и Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-20

 Инструкция № ИН-2 от 13.06.2018 г. за информационния обмен и взаимодействието между Авиоотряд 28 и Националната служба за охрана във връзка с подготовката, организацията и изпълнението на полети със специално предназначение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Инструкция № ИН-3 от 10.06.2024 г. за информационния обмен и взаимодействието между Държавния авиационен оператор и Националната служба за охрана във връзка с подготовката, организацията и изпълнението на полети със специално предназначение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-21

 Инструкция № КОВ-04-02-351 от 15.08.2013 г. за условията и реда за съгласуване на заявленията за издаване на визи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-10

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 14)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>

Общо: 1307 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА