Вътрешен ред

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 14)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Актуализирана стратегия за национална сигурност на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-23

 Вътрешни правила за организацията и дейността на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-30

 Вътрешни правила за реда и работата на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Вътрешни правила за реда и работата на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-23

 Декларация на 40-то НС от 16.10.2008 г. относно осъждане на физическото насилие, упражнено след изборите в гр. Петрич, проведени на 11.10.2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-21

 Декларация на Народното събрание на Република България по повод на терористичния акт на летище Бургас на 18 юли 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-24

 Декларация на НС от 12.04.2006 г. относно инцидента с народните представители от Парламентарната група на Коалиция "Атака" Волен Сидеров и Павел Чернев на 7 април 2006 г. на автомагистрала "Тракия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-18

 Декларация на НС от 7.04.2006 г. по повод атентата срещу българския журналист Васил Иванов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-18

 Декларация на Четиридесетото Народно събрание от 25.09.2008 г. по повод побоя, нанесен на българския журналист Огнян Стефанов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Договор между Кралство Белгия, Федерална република Германия, Кралство Испания, Френската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия и Република Австрия относно засилване на презграничното сътрудничество, особено в борбата с тероризма,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-16

 Договор между правителството на Република България и правителството на Ирландия за сътрудничество в борбата с незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори, изпирането на пари, организираната престъпност, търговията с хора, тероризма и други тежки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-02

 Договор между правителството на Република България и правителството на Република Хърватска за сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност, незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества и тероризма (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-13

 Допълнителен протокол за борба с тероризма към Споразумението между правителствата на страните - участнички в Черноморското икономическо сътрудничество, за сътрудничество в борбата с престъпността и особено срещу нейните организирани форми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Допълнителен протокол към Споразумението между правителствата на държавите - участнички в Черноморското икономическо сътрудничество (ЧИС), за сътрудничество при оказване на помощ и действия при извънредни ситуации вследствие на природни и технологични бед
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Допълнителен протокол към Споразумението между правителствата на страните - участнички в ЧИС, за сътрудничество в борбата срещу престъпността и особено срещу нейните организирани форми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Европейска конвенция за борба с тероризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Единна конвенция по упойващите вещества от 1961 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Етичен кодекс за поведение на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Закон за борба с трафика на хора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Закон за военната полиция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Закон за движението по пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-20

 Закон за Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Закон за Държавна агенция "Разузнаване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за защита на класифицираната информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-13

 Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-20

 Закон за защита при бедствия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Закон за киберсигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Закон за Консултативен съвет за национална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-11

 Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-17

 Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Закон за мерките срещу изпирането на пари (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Закон за мерките срещу финансирането на тероризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-12

 Закон за Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Закон за Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-24

 Закон за Националната служба за охрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-22

 Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за оттегляне на резервата, направена от Република България в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Европейската конвенция за борба с тероризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за оттегляне на резервите, направени от Република България в съответствие с чл. 37, ал. 1 от Наказателната конвенция относно корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за противодействие на тероризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-26

 Закон за ратифициране на Анекса за изменение на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, подписан на 12 октомври 2012 г. в Матрахаза, Унгария
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-20

 Закон за ратифициране на договора за екстрадиция между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Закон за ратифициране на Договора между Министерството на вътрешните работи на Република България и Комисията на Европейските общности за предоставяне на финансова помощ по програмата ФАР за противодействие на измамите, засягащи финансовите интереси на Ев
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-20

 Закон за ратифициране на Договора между правителството на Република България и Комисията на Европейските общности за предоставяне на финансова помощ по Програмата за противодействие на измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-23

 Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Наказателната конвенция относно корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Европейската конвенция за борба с тероризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за борба с корупцията, в която участват служители на Европейските общности или служители на държавите - членки на Европейския съюз, изготвена на базата на член К.3(2)(с) от Договора за Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Закон за ратифициране на Конвенцията за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-10

 Закон за ратифициране на Конвенцията за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване, и на Протокола за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на неподвижни платформи, разположени върху
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за създаване на Европейска полицейска служба (Европол), приета на 26 юли 1995 г. на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, и протоколите към нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Закон за ратифициране на Конвенцията между правителството на Република България и Съвета на министрите на Сърбия и Черна гора за обновяване, обозначаване и поддържане на граничната линия и граничните знаци на общата държавна граница
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-27

 Закон за ратифициране на Конвенцията на ООН срещу корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-15

 Закон за ратифициране на Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, Протокола срещу незаконния трафик на мигранти по суша, море и въздух и Протокола за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика с хора, особено жени
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи вещества и психотропни субстанции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията от Тампере за предоставяне на телекомуникационни ресурси за ограничаване на последствията от бедствия и за възстановителни операции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Международната конвенция за борба с бомбения тероризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Международната конвенция за борба срещу финансирането на тероризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разби рателство между правителството на Република България и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за изпълнението на проект между България и ОССЕ за унищожаване на запасите от ракетно гориво (
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-20

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България относно участието на Република България в "Механизъм на Общността за подпомагане на засиленото сътрудничество в областта на гражданската защита"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България, Министерството на вътрешните работи на Унгария, Правителството на Нидерландия, Министерството на правосъдието и обществената сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-20

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно институционалната рамка на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (DPPI SEE), подписан на 28 ноември 2013 г. в Сараево, Босна и Херцеговина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно Институционалната рамка на Инициативата за готовност и превенция при бедствия за Югоизточна Европа (DPPI SEE)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията и на Протокола за изменение на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

 Закон за ратифициране на Наказателната конвенция относно корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Протокола за изменение на Европейската конвенция за борба с тероризма, подписан на 15 май 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-20

 Закон за ратифициране на Протокола за консолидиране на Международната конвенция на Евроконтрол за сътрудничество за безопасност на въздухоплаването от 13 декември 1960 г. с последващите изменения и допълнения и на Допълнителния протокол за замяна на Много
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Протокола от 1972 г., изменящ Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Протокола срещу незаконното производство и трафик с огнестрелни оръжия, техни части и компоненти, и боеприпаси към Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата за приемане на еднакви правила за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства и за взаимното признаване на тези прегледи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Република Албания, подписана на 15 март 2023 г. в Тирана и на 30 март 2023 г. в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата за сътрудничество при предотвратяването и борбата с трансграничната престъпност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, между Министерството на вътрешните работи на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Закон за ратифициране на Споразумението за сътрудничество между Република България и Европейската полицейска служба (ЕВРОПОЛ)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за участие в указател, съдържащ данни за контакт с националните центрове за приемане на спешни повиквания (PSAP-DIR), между Министерството на вътрешните работи на Република България, представлявано от дирекция "Наци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителствата на страните - участнички в Черноморското икономическо сътрудничество (ЧИС), за сътрудничество при оказване на помощ и действия при извънредни ситуации вследствие на природни и технологични бедст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Европейската полицейска служба (Европол)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-06

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за сътрудничество при бедствия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-09

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Кралство Нидерландия за статута на офицера за връзка с Европол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-12

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за съвместен контрол при преминаване на границата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-05

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за съвместен контрол, който да бъде осъществяван на граничния контролно-пропускателен пункт Маказа-Нимфея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-24

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Турция за сътрудничество относно морското търсене и спасяване в Черно море
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-22

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за трансгранично полицейско сътрудничество по наказателноправни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-19

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния относно съвместен контрол за преминаване на границата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-26

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в областта на превантивна дейност за предотвратяване и намаляване на последствията от промишлени аварии, катастрофи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между страните по Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа за автоматизиран обмен на ДНК данни, дактилоскопични данни и данни за регистрация на моторни превозни средства, на Споразумението за при
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-07

 Закон за ратифициране на Стандартното споразумение за нивото на обслужване между Службата по наркотиците и престъпността на ООН (UNODC), Центъра за корпоративни приложения - Виена (EAC-VN), и Държавна агенция "Национална сигурност" - Република България, з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-27

 Закон за ратифициране на Факултативния протокол към Конвенцията за правата на детето относно участието на деца във въоръжен конфликт и на Факултативния протокол към Конвенцията за правата на детето относно търговията с деца, детска проституция и детска по
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Хартата за организация и функциониране на Регионалния център към Инициативата за сътрудничество в Югоизточна Европа (ИСЮЕ център) за борба с трансграничната престъпност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за специалните разузнавателни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-22

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 14)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 1306 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА