Постановление № 385 на МС от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-29
ДВ, бр. 2 от 8.1.2016 г., ДВ, бр. 34 от 3.5.2016 г., ДВ, бр. 74 от 20.9.2016 г., ДВ, бр. 26 от 29.3.2019 г., ДВ, бр. 36 от 3.5.2019 г., ДВ, бр. 54 от 9.7.2019 г., ДВ, бр. 101 от 27.11.2020 г., ДВ, бр. 110 от 29.12.2020 г., ДВ, бр. 33 от 29.4.2022 г., ДВ, бр. 36 от 13.5.2022 г., ДВ, бр. 29 от 2.4.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.