Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04
ДВ, бр. 10 от 4.02.2003 г., ДВ, бр. 21 от 16.03.2004 г., ДВ, бр. 1 от 1.01.2006 г., ДВ, бр. 81 от 6.10.2006 г., ДВ, бр. 1 от 5.01.2007 г., ДВ, бр. 15 от 16.02.2007 г., ДВ, бр. 20 от 26.2.2008 г., ДВ, бр. 12 от 13.2.2009 г., ДВ, бр. 16 от 27.2.2009 г., ДВ, бр. 67 от 21.8.2009 г., ДВ, бр. 84 от 23.10.2009 г., ДВ, бр. 2 от 8.1.2010 г., ДВ, бр. 14 от 15.2.2011 г., ДВ, бр. 16 от 24.2.2012 г., ДВ, бр. 33 от 5.4.2013 г., ДВ, бр. 17 от 28.2.2014 г., ДВ, бр. 60 от 22.7.2014 г., ДВ, бр. 18 от 10.3.2015 г., ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г., ДВ, бр. 17 от 1.3.2016 г., ДВ, бр. 29 от 7.4.2017 г., ДВ, бр. 77 от 18.9.2018 г., ДВ, бр. 34 от 23.4.2019 г., ДВ, бр. 101 от 27.11.2020 г., ДВ, бр. 16 от 23.2.2021 г., ДВ, бр. 9 от 30.1.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.