Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-08
ДВ, бр. 95 от 24.11.2006 г., ДВ, бр. 52 от 29.06.2007 г., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г., ДВ, бр. 113 от 28.12.2007 г., ДВ, бр. 28 от 14.3.2008 г., ДВ, бр. 43 от 29.4.2008 г., ДВ, бр. 106 от 12.12.2008 г., ДВ, бр. 25 от 3.4.2009 г., ДВ, бр. 32 от 28.4.2009 г., ДВ, бр. 35 от 12.5.2009 г., ДВ, бр. 41 от 2.6.2009 г., ДВ, бр. 82 от 16.10.2009 г., ДВ, бр. 95 от 2.12.2009 г., ДВ, бр. 99 от 15.12.2009 г., ДВ, бр. 16 от 26.2.2010 г., ДВ, бр. 49 от 29.6.2010 г., ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г., ДВ, бр. 100 от 21.12.2010 г., ДВ, бр. 19 от 8.3.2011 г., ДВ, бр. 31 от 15.4.2011 г., ДВ, бр. 35 от 3.5.2011 г., ДВ, бр. 51 от 5.7.2011 г., ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г., ДВ, бр. 40 от 29.5.2012 г., ДВ, бр. 81 от 23.10.2012 г., ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г., ДВ, бр. 23 от 8.3.2013 г., ДВ, бр. 66 от 26.7.2013 г., ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г., ДВ, бр. 1 от 3.1.2014 г., ДВ, бр. 53 от 27.6.2014 г., ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г., ДВ, бр. 105 от 19.12.2014 г., ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г., ДВ, бр. 12 от 13.2.2015 г., ДВ, бр. 22 от 24.3.2015 г., ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г., ДВ, бр. 32 от 22.4.2016 г., ДВ, бр. 74 от 20.9.2016 г., ДВ, бр. 75 от 27.9.2016 г., ДВ, бр. 97 от 6.12.2016 г., ДВ, бр. 98 от 9.12.2016 г., ДВ, бр. 58 от 18.7.2017 г., ДВ, бр. 63 от 4.8.2017 г., ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г., ДВ, бр. 15 от 16.2.2018 г., ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., ДВ, бр. 24 от 22.3.2019 г., ДВ, бр. 79 от 8.10.2019 г., ДВ, бр. 96 от 6.12.2019 г., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г., ДВ, бр. 14 от 18.2.2020 г., ДВ, бр. 18 от 28.2.2020 г., ДВ, бр. 38 от 24.4.2020 г., ДВ, бр. 60 от 7.7.2020 г., ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г., ДВ, бр. 14 от 17.2.2021 г., ДВ, бр. 14 от 18.2.2022 г., ДВ, бр. 17 от 1.3.2022 г., ДВ, бр. 52 от 5.7.2022 г., ДВ, бр. 100 от 16.12.2022 г., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г., ДВ, бр. 102 от 8.12.2023 г., ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.