Закон за насърчаване на заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-05
ДВ, бр. 26 от 21.03.2003 г., ДВ, бр. 86 от 30.09.2003 г., ДВ, бр. 114 от 30.12.2003 г., ДВ, бр. 52 от 18.06.2004 г., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г., ДВ, бр. 27 от 29.3.2005 г., ДВ, бр. 38 от 3.5.2005 г., ДВ, бр. 18 от 28.02.2006 г., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., ДВ, бр. 33 от 21.04.2006 г., ДВ, бр. 48 от 13.06.2006 г., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г., ДВ, бр. 26 от 7.3.2008 г., ДВ, бр. 89 от 14.10.2008 г., ДВ, бр. 109 от 23.12.2008 г., ДВ, бр. 10 от 6.2.2009 г., ДВ, бр. 32 от 28.4.2009 г., ДВ, бр. 41 от 2.6.2009 г., ДВ, бр. 74 от 15.9.2009 г., ДВ, бр. 49 от 29.6.2010 г., ДВ, бр. 59 от 31.7.2010 г., ДВ, бр. 85 от 29.10.2010 г., ДВ, бр. 100 от 21.12.2010 г., ДВ, бр. 9 от 28.1.2011 г., ДВ, бр. 43 от 7.6.2011 г., ДВ, бр. 7 от 24.1.2012 г., ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г., ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г., ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г., ДВ, бр. 54 от 1.7.2014 г., ДВ, бр. 61 от 25.7.2014 г., ДВ, бр. 54 от 17.7.2015 г., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г., ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., ДВ, бр. 33 от 26.4.2016 г., ДВ, бр. 59 от 29.7.2016 г., ДВ, бр. 88 от 8.11.2016 г., ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г., ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г., ДВ, бр. 24 от 16.3.2018 г., ДВ, бр. 91 от 2.11.2018 г., ДВ, бр. 17 от 26.2.2019 г., ДВ, бр. 24 от 22.3.2019 г., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г., ДВ, бр. 21 от 13.3.2020 г., ДВ, бр. 21 от 12.3.2021 г., ДВ, бр. 41 от 3.6.2022 г., ДВ, бр. 82 от 29.9.2023 г., ДВ, бр. 25 от 22.3.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.