Пазар на труда

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 Договор за сътрудничество между Агенцията по заетостта към министъра на труда и социалната политика на Република България и Регионалната агенция по труда на регион Ломбардия на Република Италия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между Република България и Федерална република Германия за сътрудничество в борбата с трансграничната злоупотреба при обезщетения и вноски за социална сигурност от заетост и с нерегистрираната заетост, както и при нелегална трансгранична временна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-20

 Закон за насърчаване на заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-22

 Закон за признаване на професионални квалификации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за ратифициране на Доброволното споразумение за гаранция съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета SURE - Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-18

 Закон за ратифициране на Заемно споразумение (допълнителен заем по проект "Социални инвестиции и насърчаване на заетостта") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Закон за ратифициране на Заемното споразумение (Проект за социални инвестиции и насърчаване на заетостта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенция № 122 на Международната организация на труда за политиката по заетостта, 1964 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-28

 Закон за ратифициране на Конвенция № 181 на Международната организация на труда относно частните бюра (агенции) по труда, 1997 г. и за денонсиране на Конвенция № 34 относно платените бюра за настаняване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-28

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на Република България в програмата на Общността "Насърчителни мерки на Общността в сферата на заетостта"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумение за дарение от Япония (по проект за заетостта и социалната защита) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от свое собствено име и като администратор на дарените средства от Япония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-25

 Заповед № ЗМФ-106 от 1.02.2017 г. за определяне на списък на общини с безработица, със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-03

 Заповед № ЗМФ-112 от 4.02.2019 г. за определяне на Списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Заповед № ЗМФ-120 от 6.02.2023 г. за определяне на списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2022 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-17

 Заповед № ЗМФ-131 от 13.02.2018 г. за утвърждаване на списък на общини с безработица, със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Заповед № ЗМФ-146 от 14.02.2024 г. за определяне на списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2023 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-05

 Заповед № ЗМФ-220 от 11.03.2014 г. за утвърждаване списък на общини с безработица със или над 35 на сто по-висока от средната за страната за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Заповед № ЗМФ-323 от 13.03.2012 г. за утвърждаване на Списък на общините с равнище на безработица със или над 35 на сто по-високо от средното за страната за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Заповед № ЗМФ-44 от 21.01.2022 г. за определяне на списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2021 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-04

 Заповед № ЗМФ-70 от 1.02.2021 г. за определяне списък на общини с безработица, със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2020 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Заповед № ЗМФ-89 от 30.01.2020 г. за определяне на списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2019 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-04

 Заповед № ЗМФ.91 от 28.01.2004 г. за утвърждаване списък на общини, в които за предходната година преди текущата година безработицата е 50 на сто по-висока от средната за страната за същия период
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-06

 Заповед № РД-01-260 от 15.04.2019 г. за утвърждаване на Методика за подбор и оценка на работодатели, подали заявки за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по закона за насърчаване на заетостта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-30

 Заповед № РД-01-98 от 18.04.2024 г. за утвърждаване на Методика за подбор и оценка на работодатели, подали заявки за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-30

 Заповед № РД-14-28 от 6.04.2022 г. за увърждаване на списък на общините, в които за 2021 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-15

 Заповед № РД-14-29 от 29.01.2024 г. за утвърждаване на Списък на общините, в които за 2023 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-09

 Заповед № РД-14-50 от 14.02.2023 г. за увърждаване на Списък на общините, в които за 2022 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Заповед № РД-16-160 от 10.02.2014 г. за утвърждаване на Списък на общините, в които за 2013 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-18

 Заповед № РД-16-191 от 15.02.2018 г. за утвърждаване на Списък на общините, в които за 2017 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Заповед № РД-16-223 от 15.03.2016 г. за утвърждаване на Списък на общините, в които за 2015 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Заповед № РД-16-281 от 25.03.2020 г. за утвърждаване на списък на общините, в които за 2019 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-14

 Заповед № РД-16-295 от 20.03.2009 г. за утвърждаване на Списък на общините, в които за 2008 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната:
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

 Заповед № РД-16-295 от 25.02.2013 г. за утвърждаване на Списък на общините, в които за 2012 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-26

 Заповед № РД-16-308 от 19.03.2010 г. за утвърждаване на списък на общините, в които за 2009 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Заповед № РД-16-435 от 29.03.2019 г. за утвърждаване на списък на общините с равнище на безработица, равно или по-високо от средното за страната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-14

 Заповед № 0023-3534 от 9.08.2019 г. за утвърждаване на Методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост и приложенията към нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-16

 Конвенция № 8 относно обезщетенията за безработица (корабокрушение), 1920 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 34 относно платените бюра за настаняване, 1933 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-28

 Конвенция № 44 за безработицата, 1934 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 122 на Международната организация на труда за политиката по заетостта, 1964 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-16

 Конвенция № 181 на Международната организация на труда относно частните бюра (агенции) по труда, 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-11

 Конвенция за политиката на заетост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Методика за подбор и оценка на работодатели, подали заявки за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-30

 Методика за подбор и оценка на работодатели, подали заявки за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-30

 Методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Методика за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване по Национална програма за заетост на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-08

 Наредба № Н-22 от 30.12.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Сержант (Старшина за Военноморските сили) - командир"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-14

 Наредба № РД-04-4 от 8.11.2019 г. за условията и реда за създаване и поддържане на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-19

 Наредба № РД-07-6 от 10.10.2012 г. за кариерно развитие на социалните работници в Агенцията за социално подпомагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-23

 Наредба № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Наредба № 2 от 10.09.2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност на свободна практика от чужденци в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-26

 Наредба № 2 от 27.03.2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-12

 Наредба № 2 от 10.03.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Ресторантьор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Наредба № 3 от 22.04.1997 г. за управление и контрол на дейността на Националната служба по заетостта към Министерството на труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 3 от 11.03.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Актьор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-31

 Наредба № 4 от 14.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор по ергономия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Наредба № 4 от 11.03.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Оператор в дървообработването"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-03

 Наредба № 5 от 11.03.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Помощник-възпитател"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-07

 Наредба № 6 от 14.08.1995 г. за реда, условията и изискванията за организиране провеждането на квалификационно и мотивационно обучение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

 Наредба № 6 от 11.03.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Помощник в строителството"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-09

 Наредба № 6 от 7.04.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Програмист на изкуствен интелект"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Наредба № 7 от 11.03.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Строителен техник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-14

 Наредба № 8 от 11.03.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Модист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Наредба № 9 от 2.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Графичен дизайнер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-12

 Наредба № 10 от 2.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Компютърен график"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-12

 Наредба № 11 от 2.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Офис мениджър"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Наредба № 12 от 8.04.2009 г. за условията и реда за провеждане и оценяване на стажа за приспособяване и на изпита за правоспособност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Наредба № 12 от 2.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор интернет приложения"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-19

 Наредба № 13 от 8.11.1993 г. за образуване и разходване на фонд "Професионална квалификация и безработица"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 13 от 2.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на електронна техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-27

 Наредба № 14 от 18.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Социален асистент"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-03

 Наредба № 15 от 18.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Маникюрист-педикюрист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Наредба № 16 от 18.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Фризьор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-10

 Наредба № 17 от 11.08.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Ветеринарен лаборант"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

 Наредба № 17 от 21.07.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Работник в дървообработването"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Наредба № 18 от 11.08.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Машинен техник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-21

 Наредба № 19 от 11.08.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор-декоратор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Наредба № 20 от 11.08.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Компютърен аниматор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-01

 Наредба № 21 от 11.08.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на подемно-транспортна техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-04

 Наредба № 74 от 26.09.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Машинен техник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-11

 Наредба № 75 от 26.09.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Машинен монтьор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-12

 Наредба № 76 от 26.09.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Графичен дизайнер" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-12

 Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-05

 Наредба за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните възстановителни мероприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16

 Наредба за реда за предоставяне на посреднически услуги от Агенцията по заетостта на чуждестранни работодатели за наемане на работа на български граждани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-17

 Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Наредба за условията и реда за издаване на европейска професионална карта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-14

 Наредба за условията и реда за признаване на право за упражняване на регулирана професия, за която се изисква притежаването на общи търговски или общи професионални знания и умения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-06

 Наредба за условията и реда за финансиране на обучението за придобиване на професионална квалификация и мотивационното обучение, организирани от Агенцията по заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 - 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-17

 Постановление № 6 на МС от 22.01.2024 г. за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2024/2025 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

 Постановление № 13 на МС от 10.02.2022 г. за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2022/2023 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от спец
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 Постановление № 14 на МС от 2.02.2012 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани за регистрация на предприятия, които осигуряват временна работа по Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-10

 Постановление № 36 на МС от 17.02.2017 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на европейска професионална карта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-24

 Постановление № 44 на МС от 26.02.2002 г. за приемане на Наредба за условията и реда за финансиране на обучението за придобиване на професионална квалификация и мотивационното обучение, организирани от Агенцията по заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 44 на МС от 19.02.2009 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време, в икономическите сектори "Индустрия" и "Услуги"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-08

 Постановление № 47 на МС от 22.02.2001 г. за целево финансово осигуряване на програми за заетост и професионално обучение през 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 47 на МС от 5.03.2002 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по заетостта към министъра на труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 176 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА