Пазар на труда

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 Договор за сътрудничество между Агенцията по заетостта към министъра на труда и социалната политика на Република България и Регионалната агенция по труда на регион Ломбардия на Република Италия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между Република България и Федерална република Германия за сътрудничество в борбата с трансграничната злоупотреба при обезщетения и вноски за социална сигурност от заетост и с нерегистрираната заетост, както и при нелегална трансгранична временна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-20

 Закон за насърчаване на заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Закон за признаване на професионални квалификации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за ратифициране на Доброволното споразумение за гаранция съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета SURE - Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-18

 Закон за ратифициране на Заемно споразумение (допълнителен заем по проект "Социални инвестиции и насърчаване на заетостта") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Закон за ратифициране на Заемното споразумение (Проект за социални инвестиции и насърчаване на заетостта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенция № 122 на Международната организация на труда за политиката по заетостта, 1964 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-28

 Закон за ратифициране на Конвенция № 181 на Международната организация на труда относно частните бюра (агенции) по труда, 1997 г. и за денонсиране на Конвенция № 34 относно платените бюра за настаняване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-28

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на Република България в програмата на Общността "Насърчителни мерки на Общността в сферата на заетостта"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумение за дарение от Япония (по проект за заетостта и социалната защита) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от свое собствено име и като администратор на дарените средства от Япония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Заповед № ЗМФ-106 от 1.02.2017 г. за определяне на списък на общини с безработица, със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-03

 Заповед № ЗМФ-112 от 4.02.2019 г. за определяне на Списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Заповед № ЗМФ-131 от 13.02.2018 г. за утвърждаване на списък на общини с безработица, със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Заповед № ЗМФ-220 от 11.03.2014 г. за утвърждаване списък на общини с безработица със или над 35 на сто по-висока от средната за страната за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Заповед № ЗМФ-323 от 13.03.2012 г. за утвърждаване на Списък на общините с равнище на безработица със или над 35 на сто по-високо от средното за страната за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Заповед № ЗМФ-44 от 21.01.2022 г. за определяне на списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2021 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-04

 Заповед № ЗМФ-70 от 1.02.2021 г. за определяне списък на общини с безработица, със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2020 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Заповед № ЗМФ-89 от 30.01.2020 г. за определяне на списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2019 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-04

 Заповед № ЗМФ.91 от 28.01.2004 г. за утвърждаване списък на общини, в които за предходната година преди текущата година безработицата е 50 на сто по-висока от средната за страната за същия период
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-06

 Заповед № РД-01-260 от 15.04.2019 г. за утвърждаване на Методика за подбор и оценка на работодатели, подали заявки за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-14

 Заповед № РД-14-28 от 6.04.2022 г. за увърждаване на списък на общините, в които за 2021 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-15

 Заповед № РД-16-160 от 10.02.2014 г. за утвърждаване на Списък на общините, в които за 2013 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-18

 Заповед № РД-16-191 от 15.02.2018 г. за утвърждаване на Списък на общините, в които за 2017 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Заповед № РД-16-223 от 15.03.2016 г. за утвърждаване на Списък на общините, в които за 2015 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Заповед № РД-16-281 от 25.03.2020 г. за утвърждаване на списък на общините, в които за 2019 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-14

 Заповед № РД-16-295 от 20.03.2009 г. за утвърждаване на Списък на общините, в които за 2008 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната:
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

 Заповед № РД-16-295 от 25.02.2013 г. за утвърждаване на Списък на общините, в които за 2012 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-26

 Заповед № РД-16-308 от 19.03.2010 г. за утвърждаване на списък на общините, в които за 2009 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Заповед № РД-16-435 от 29.03.2019 г. за утвърждаване на списък на общините с равнище на безработица, равно или по-високо от средното за страната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-14

 Заповед № 0023-3534 от 9.08.2019 г. за утвърждаване на Методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост и приложенията към нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-16

 Конвенция № 8 относно обезщетенията за безработица (корабокрушение), 1920 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 34 относно платените бюра за настаняване, 1933 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-28

 Конвенция № 44 за безработицата, 1934 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 122 на Международната организация на труда за политиката по заетостта, 1964 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-16

 Конвенция № 181 на Международната организация на труда относно частните бюра (агенции) по труда, 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-11

 Конвенция за политиката на заетост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Методика за подбор и оценка на работодатели, подали заявки за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-14

 Методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Методика за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване по Национална програма за заетост на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-08

 Наредба № Н-22 от 30.12.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Сержант (Старшина за Военноморските сили) - командир"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-14

 Наредба № РД-04-4 от 8.11.2019 г. за условията и реда за създаване и поддържане на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-19

 Наредба № РД-07-6 от 10.10.2012 г. за кариерно развитие на социалните работници в Агенцията за социално подпомагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-23

 Наредба № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-03

 Наредба № 2 от 10.09.2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност на свободна практика от чужденци в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-26

 Наредба № 2 от 27.03.2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-12

 Наредба № 2 от 10.03.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Ресторантьор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Наредба № 3 от 22.04.1997 г. за управление и контрол на дейността на Националната служба по заетостта към Министерството на труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 3 от 11.03.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Актьор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-31

 Наредба № 4 от 14.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор по ергономия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Наредба № 4 от 11.03.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Оператор в дървообработването"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-03

 Наредба № 5 от 11.03.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Помощник-възпитател"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-07

 Наредба № 6 от 14.08.1995 г. за реда, условията и изискванията за организиране провеждането на квалификационно и мотивационно обучение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

 Наредба № 6 от 11.03.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Помощник в строителството"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-09

 Наредба № 6 от 7.04.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Програмист на изкуствен интелект"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Наредба № 7 от 11.03.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Строителен техник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-14

 Наредба № 8 от 11.03.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Модист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Наредба № 9 от 2.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Графичен дизайнер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-12

 Наредба № 10 от 2.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Компютърен график"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-12

 Наредба № 11 от 2.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Офис мениджър"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Наредба № 12 от 8.04.2009 г. за условията и реда за провеждане и оценяване на стажа за приспособяване и на изпита за правоспособност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Наредба № 12 от 2.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор интернет приложения"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-19

 Наредба № 13 от 8.11.1993 г. за образуване и разходване на фонд "Професионална квалификация и безработица"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 13 от 2.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на електронна техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-27

 Наредба № 14 от 18.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Социален асистент"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-03

 Наредба № 15 от 18.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Маникюрист-педикюрист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Наредба № 16 от 18.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Фризьор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-10

 Наредба № 17 от 11.08.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Ветеринарен лаборант"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

 Наредба № 17 от 21.07.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Работник в дървообработването"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Наредба № 18 от 11.08.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Машинен техник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-21

 Наредба № 19 от 11.08.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор-декоратор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Наредба № 20 от 11.08.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Компютърен аниматор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-01

 Наредба № 21 от 11.08.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на подемно-транспортна техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-04

 Наредба № 74 от 26.09.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Машинен техник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-11

 Наредба № 75 от 26.09.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Машинен монтьор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-12

 Наредба № 76 от 26.09.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Графичен дизайнер" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-12

 Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-05

 Наредба за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните възстановителни мероприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16

 Наредба за реда за предоставяне на посреднически услуги от Агенцията по заетостта на чуждестранни работодатели за наемане на работа на български граждани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-17

 Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Наредба за условията и реда за издаване на европейска професионална карта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-14

 Наредба за условията и реда за признаване на право за упражняване на регулирана професия, за която се изисква притежаването на общи търговски или общи професионални знания и умения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-06

 Наредба за условията и реда за финансиране на обучението за придобиване на професионална квалификация и мотивационното обучение, организирани от Агенцията по заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 - 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-17

 Постановление № 13 на МС от 10.02.2022 г. за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2022/2023 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от спец
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 Постановление № 14 на МС от 2.02.2012 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани за регистрация на предприятия, които осигуряват временна работа по Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-10

 Постановление № 36 на МС от 17.02.2017 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на европейска професионална карта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-24

 Постановление № 44 на МС от 26.02.2002 г. за приемане на Наредба за условията и реда за финансиране на обучението за придобиване на професионална квалификация и мотивационното обучение, организирани от Агенцията по заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 44 на МС от 19.02.2009 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време, в икономическите сектори "Индустрия" и "Услуги"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-08

 Постановление № 47 на МС от 22.02.2001 г. за целево финансово осигуряване на програми за заетост и професионално обучение през 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 47 на МС от 5.03.2002 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по заетостта към министъра на труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 49 на МС от 7.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Постановление № 55 на МС от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Постановление № 57 на МС от 11.03.2002 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 63 на МС от 11.04.1991 г. за образуване на социални учебно-професионални заведения за квалификация и преквалификация на лица с намалена трудоспособност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 67 на МС от 24.03.2009 г. за приемане на Методика за определяне размера на минималната наемна цена при отдаване под наем на морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-27

 Постановление № 100 на МС от 28.04.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-07

 Постановление № 101 на МС от 10.05.2003 г. за одобряване на Тарифа за таксите, събирани за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа по Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-20

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 165 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА