Постановление № 3 на МС от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-17
ДВ, бр. 8 от 28.1.2014 г., ДВ, бр. 18 от 4.3.2014 г., ДВ, бр. 25 от 18.3.2014 г., ДВ, бр. 30 от 1.4.2014 г., ДВ, бр. 31 от 4.4.2014 г., ДВ, бр. 34 от 15.4.2014 г., ДВ, бр. 36 от 25.4.2014 г., ДВ, бр. 37 от 29.4.2014 г., ДВ, бр. 43 от 23.5.2014 г., ДВ, бр. 45 от 30.5.2014 г., ДВ, бр. 47 от 6.6.2014 г., ДВ, бр. 50 от 17.6.2014 г., ДВ, бр. 52 от 24.6.2014 г., ДВ, бр. 53 от 27.6.2014 г., ДВ, бр. 55 от 4.7.2014 г., ДВ, бр. 57 от 11.7.2014 г., ДВ, бр. 60 от 22.7.2014 г., ДВ, бр. 61 от 25.7.2014 г., ДВ, бр. 63 от 1.8.2014 г., ДВ, бр. 66 от 8.8.2014 г., ДВ, бр. 67 от 12.8.2014 г., ДВ, бр. 72 от 29.8.2014 г., ДВ, бр. 80 от 26.9.2014 г., ДВ, бр. 81 от 30.9.2014 г., ДВ, бр. 82 от 3.10.2014 г., ДВ, бр. 86 от 17.10.2014 г., ДВ, бр. 91 от 4.11.2014 г., ДВ, бр. 93 от 11.11.2014 г., ДВ, бр. 94 от 14.11.2014 г., ДВ, бр. 101 от 9.12.2014 г., ДВ, бр. 102 от 12.12.2014 г., ДВ, бр. 104 от 16.12.2014 г., ДВ, бр. 106 от 23.12.2014 г., ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.