Бюджет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 31)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Вътрешно Споразумение между представителите на правителствата на държавите - членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Европейския съюз съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Европейското регионално бюро на Световната здравна организация, 2006/2007
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-08

 Договор за заем от 8.12.2014 г. между Република България (представлявана от Министъра на финансите) и ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК ПИ ЕЛ СИ, СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ, СИТИБАНК, ЕН ЕЙ (клон Лондон) и "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД - в ролята на регистратори и упълномощени водещи орга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-09

 Договор за някои аспекти на правната взаимопомощ по наказателни дела между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-25

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-29

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-16

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-29

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-28

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-25

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-20

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-05

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-16

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-01

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-16

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-09

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-30

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-20

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-29

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-27

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-14

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-14

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-13

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-10

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-09

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-28

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-16

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-13

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Закон за бюджета на фонд "Обществено осигуряване" за 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за бюджета на фонд "Обществено осигуряване" за 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за бюджета на фонд "Обществено осигуряване" за 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за държавната финансова инспекция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-06

 Закон за държавния бюджет на Република България за 1994 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за държавния бюджет на Република България за 1995 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за държавния бюджет на Република България за 1996 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за държавния бюджет на Република България за 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за държавния бюджет на Република България за 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за държавния бюджет на Република България за 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-04

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-02

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-30

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-21

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-23

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-16

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-16

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-23

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-24

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-09

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-09

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-18

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-13

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-08

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-16

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-05

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-01

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-30

 Закон за общинските бюджети (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-15

 Закон за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на "Национална електрическа компания" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-04

 Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-20

 Закон за публичните финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-17

 Закон за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Проект за социално включване) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-12

 Закон за ратифициране на Договора за правна помощ по наказателни дела между Република България и Кралство Мароко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Закон за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Български държавни железници" (България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа) и на Изменение № 2 на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост между Комисията и Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-30

 Закон за ратифициране на Решение на Европейския съвет от 25.03.2011 г. за изменение на член 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизъм за стабилност за държавите членки, чиято парична единица е еврото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-27

 Закон за устройството на държавния бюджет (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-15

 Закон за Фискален съвет и автоматични корективни механизми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-12

 Заповед № ЗМФ-242 от 24 март 2015 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 88 ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-07

 Заповед № РД-05-612 на НСИ от 20.12.2022 г. и № З-ЦУ-2432 на НАП от 20.12.2022 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-17

 Заповед № ЧР-з-338 от 3.08.2015 г. за утвърждаване на класификатор на длъжностите в Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Заповед № 0023-3534 от 9.08.2019 г. за утвърждаване на Методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост и приложенията към нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-16

 Заповед № 116 от 25.05.1995 г. за осигуряване своевременното събиране на приходите от мита и данъци върху вноса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 121 на МФ от 23.03.2001 г. за определяне условия и ред за сконтиране на задълженията по § 40, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 31)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 3069 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА