Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-28
ДВ, бр. 76 от 15.09.2006 г., ДВ, бр. 101 от 15.12.2006 г., ДВ, бр. 3 от 12.01.2007 г., ДВ, бр. 16 от 20.02.2007 г., ДВ, бр. 39 от 15.4.2008 г., ДВ, бр. 71 от 12.8.2008 г., ДВ, бр. 105 от 9.12.2008 г., ДВ, бр. 4 от 16.1.2009 г., ДВ, бр. 100 от 15.12.2009 г., ДВ, бр. 6 от 22.1.2010 г., ДВ, бр. 10 от 1.2.2011 г., ДВ, бр. 84 от 28.10.2011 г., ДВ, бр. 15 от 21.2.2012 г., ДВ, бр. 16 от 24.2.2012 г., ДВ, бр. 20 от 28.2.2013 г., ДВ, бр. 110 от 21.12.2013 г., ДВ, бр. 1 от 6.1.2015 г., ДВ, бр. 8 от 29.1.2016 г., ДВ, бр. 70 от 9.9.2016 г., ДВ, бр. 24 от 21.3.2017 г., ДВ, бр. 58 от 13.7.2018 г., ДВ, бр. 3 от 8.1.2019 г., ДВ, бр. 5 от 15.1.2019 г., ДВ, бр. 25 от 20.3.2020 г., ДВ, бр. 57 от 26.6.2020 г., ДВ, бр. 11 от 9.2.2021 г., ДВ, бр. 27 от 2.4.2021 г., ДВ, бр. 59 от 26.7.2022 г., ДВ, бр. 55 от 27.6.2023 г., ДВ, бр. 99 от 28.11.2023 г., ДВ, бр. 54 от 25.6.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.