Закон за семейни помощи за деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28
ДВ, бр. 112 от 23.12.2003 г., ДВ, бр. 69 от 6.08.2004 г., ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., ДВ, бр. 21 от 10.03.2006 г., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., ДВ, бр. 33 от 21.04.2006 г., ДВ, бр. 68 от 22.08.2006 г., ДВ, бр. 95 от 24.11.2006 г., ДВ, бр. 113 от 28.12.2007 г., ДВ, бр. 71 от 12.8.2008 г., ДВ, бр. 110 от 30.12.2008 г., ДВ, бр. 23 от 27.3.2009 г., ДВ, бр. 15 от 23.2.2010 г., ДВ, бр. 24 от 26.3.2010 г., ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г., ДВ, бр. 54 от 17.7.2012 г., ДВ, бр. 103 от 28.12.2012 г., ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г., ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г., ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., ДВ, бр. 96 от 9.12.2015 г., ДВ, бр. 98 от 9.12.2016 г., ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г., ДВ, бр. 30 от 3.4.2018 г., ДВ, бр. 77 от 18.9.2018 г., ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г., ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., ДВ, бр. 24 от 22.3.2019 г., ДВ, бр. 35 от 30.4.2019 г., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г., ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г., ДВ, бр. 14 от 17.2.2021 г., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г., ДВ, бр. 66 от 1.8.2023 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.