Социално подпомагане и социални услуги

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 6)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Административно споразумение за изпълнение на Споразумението в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Двугодишен застъпващ се работен план (ЗРП) за 2018 - 2019 г., България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-13

 Двугодишен застъпващ се работен план 2019 - 2020 г. за изпълнение на Плана за действие по програмата за страната 2018 - 2022 г. между Правителството на Република България и Фонда за децата на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-02

 Двугодишен застъпващ се работен план 2021 - 2022 г. за изпълнение на Плана за действие по програмата за страната 2018 - 2022 г. между правителството на Република България и Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-19

 Двугодишен застъпващ се работен план за 2023 - 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 Декларация за правата на инвалидите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация на 40-то НС от 27.06.2008 г. на Република България относно резултатите от проведената Седмица на социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-04

 Директива 2014/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Закон за българския жестов език
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-31

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-29

 Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-27

 Закон за ветераните от войните на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Закон за военноинвалидите и военнопострадалите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Закон за денонсиране на Спогодбата между правителството на Народна република България и правителството на Социалистическа федеративна република Югославия за сътрудничество в областта на здравеопазването, социалните грижи и плановото изграждане на населени
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за закриване на Социалноинвестиционния фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-19

 Закон за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-17

 Закон за интеграция на хората с увреждания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Закон за личната помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-28

 Закон за подпомагане при обществени бедствия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-01

 Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-25

 Закон за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Проект за социално включване) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-12

 Закон за ратифициране на Договора за сътрудничество за хуманитарна помощ между Министерството на здравеопазването на Република България и Суверенния военен благотворителен орден на Св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-04

 Закон за ратифициране на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Закон за ратифициране на Заемното споразумение (Втори заем за развитие на политиките - институционална реформа в социалните сектори) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-13

 Закон за ратифициране на Заемното споразумение (заем за преструктуриране на системата за социална защита) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за ратифициране на Заемното споразумение (Проект за социално включване) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-13

 Закон за ратифициране на Заемното споразумение (Трети заем за развитие на политиките - институционална реформа в социалните сектори) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Закон за ратифициране на Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти), 1952 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-21

 Закон за ратифициране на Конвенцията за правата на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-10

 Закон за ратифициране на ревизирания Устав на Фонда за социално развитие на Съвета на Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за ратифициране на Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-04

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на Приложение 4 от Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедера
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-22

 Закон за семейни помощи за деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-01

 Закон за хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Заповед № РД 09-808 от 15.07.1983 г. относно болестите, даващи право на самостоятелна стая за живеене
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-01-169 от 3.07.2024 г. за определяне на корекционен коефициент по чл. 2, ал. 3 от Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-12

 Заповед № РД-01-207 от 5.07.2023 г. за определяне на корекционен коефициент по чл. 2, ал. 3 от Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-07

 Заповед № РД-01-216 от 19.03.2018 г. за утвърждаване на Методика за отпускане на средства за финансиране на проекти по чл. 25, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-17

 Заповед № РД-01-325 от 3.05.2017 г. за утвърждаване на образци на заявления-декларации за отпускане на помощи по Закона за семейните помощи за деца (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-07

 Заповед № РД-01-333 от 23.04.2010 г. за утвърждаване на образец на молба-декларация за издаване на удостоверение на безплатно пътуване с железопътния и автобусния транспорт в страната на многодетна майка и образец на молба-декларация за изплащане на извър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-24

 Заповед № РД-01-544 от 14.08.2019 г. за утвърждаване на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност по чл. 56, ал. 1 от Закона за хората с увреждания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Заповед № РД-01-687 от 11.09.2013 г. за утвърждаване на образци по чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-27

 Заповед № РД-01-73 от 22.03.2021 г. за утвърждаване на образци по чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

 Заповед № РД-01-788 от 16.12.2019 г. за утвърждаване на Методика за разпределение на средствата по фонд "Социална закрила"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-03

 Заповед № РД-01-848 от 25.10.2017 г. за утвърждаване на образци по чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-03

 Заповед № РД-01-898 от 9.11.2015 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-24

 Заповед № РД-01-92 от 5.04.2023 г. за утвърждаване на образци по чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

 Заповед № РД-01-94 от 6.04.2022 г. за утвърждаване на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Заповед № РД01-1097 от 20.12.2018 г. за утвърждаване на образци по чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-13

 Заповед № РД01-844 от 19.10.2015 г. за утвърждаване на образци по чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-30

 Заповед № 0023-1818 от 29.02.2024 г. за утвърждаване на Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания (методика) и приложенията към нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-12

 Заповед № 0023-2511 от 11.06.2019 г. за утвърждаване на Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от закона за хората с увреждания и приложенията към нея (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-12

 Заповед № 0023-2514 от 11.06.2019 г. за утвърждаване на Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания и приложенията към нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-02

 Заповед № 0023-3534 от 9.08.2019 г. за утвърждаване на Методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост и приложенията към нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-16

 Заповед № 138 на МТСП от 23.10.2000 г. за определяне средномесечната левова равностойност на 430 кВтч електрическа енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 142 от 3.11.1998 г. за определяне средномесечната левова равностойност на киловатчас електрическа енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 262 на МТСП от 15.11.2001 г. за определяне левовата равностойност на 450 кВтч електрическа енергия, от които 300 кВтч дневна и 150 кВтч нощна, за отоплителния сезон ноември 2001 - 31 март 2002 г. в размер 37,35 лв.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 270 от 3.09.2002 г. за определяне левовата равностойност на 450 кВтч електрическа енергия, от които 300 кВтч дневна и 150 кВтч нощна енергия, за отоплителен сезон ноември 2002 г. - 31 март 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 271 от 3.09.2002 г. за определяне левовата равностойност на 1,2 тона брикети за отоплителен сезон ноември 2002 г. - 31 март 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 674 от 17.12.2003 г. за утвърждаване на образци на молби-декларации по Закона за семейните помощи за деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-03

 Заповед № 679 от 13.09.2006 г. за утвърждаване на молби-декларации за семейни помощи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Инструкция № Iз-2673 от 10.11.2010 г. за реда за осъществяване на взаимодействието между органите на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на труда и социалната политика при защита от домашно насилие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Инструкция № 1 от 13.04.2005 г. за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества - лечебни заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие, през 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-26

 Инструкция № 1 от 19.06.2006 г. за осигуряване на текущ обмен на информация между Националната агенция за приходите към министъра на финансите и Агенцията за социално подпомагане към министъра на труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-20

 Инструкция № 3 от 3.09.2002 г. на министъра на труда и социалната политика и министъра на енергетиката и енергийните ресурси относно реда за снабдяване с твърдо гориво през отоплителен сезон 2002-2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-24

 Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти), 1952 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-11

 Конвенция за правата на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-15

 Конвенция за създаване на Международен съюз за подпомагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно интеграция на младежите, напускащи социалните домове (социална интеграция и професионална реализация на възпитаниците на домовете за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-12

 Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и операции на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-12

 Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-13

 Методика за определяне на линията на бедност за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-17

 Методика за отпускане на средства за финансиране на проекти по чл. 25, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-17

 Методика за отпускане на средства за финансиране на целеви проекти на основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания и във връзка с чл. 28, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-10

 Методика за подбор на лица с трайни увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Методика за разпределение на средствата по фонд "Социална закрила"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 Методика за разпределение на средствата по фонд "Социална закрила" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-12

 Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-12

 Методика за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-12

 Методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Методика за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване по Национална програма за заетост на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-08

 Методика за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване по Национална програма за заетост на хората с увреждания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Наредба № IЗ-1695 от 26.09.2006 г. за организацията, функциите и дейността на домовете за временно настаняване на пълнолетни лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-25

 Наредба № Н-1 от 20.02.2015 г. за извършване на финансов контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-29

 Наредба № Н-20 от 15.12.2008 г. за условията и реда за компенсиране на стойността на безплатните винетки, получени от лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-22

 Наредба № Н-24 от 17.08.2010 г. за условията, реда и размерите на стипендиите на децата на загинали при или по повод изпълнение на службата военнослужещи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-07

 Наредба № Н-3 от 27.06.2022 г. за условията и реда за осъществяването и контрола на дейностите по предоставяне, ползване и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Наредба № Н-5 от 2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в мирно време
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-05

 Наредба № РД-06-51 от 27.08.2021 г. за условията и реда за осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-14

 Наредба № РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-28

 Наредба № РД-07-1 от 4.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-09

 Наредба № РД-07-6 от 10.10.2012 г. за кариерно развитие на социалните работници в Агенцията за социално подпомагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-23

 Наредба № РД-07-6 от 20.06.2019 г. за реда за осъществяване на контрол върху изразходването на средствата от възстановени осигурителни вноски на работодатели, съответно органи по назначаване, специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-16

 Наредба № РД-07-8 от 24.07.2019 г. за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Наредба № 1 от 10.01.1995 г. за изграждане на среда в населените места с оглед ползването й от инвалиди (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-16

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 6)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 521 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА