Постановление № 204 на МС от 11.11.1999 г. за определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на културата и за преобразуване и закриване на държавни културни институти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19
ДВ, бр. 37 от 4.05.2004 г., ДВ, бр. 41 от 18.05.2004 г., ДВ, бр. 42 от 21.05.2004 г., ДВ, бр. 49 от 8.06.2004 г., ДВ, бр. 102 от 19.11.2004 г., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004 г., ДВ, бр. 1 от 4.1.2005 г., ДВ, бр. 29 от 5.4.2005 г., ДВ, бр. 44 от 27.5.2005 г., ДВ, бр. 49 от 14.6.2005 г., ДВ, бр. 56 от 8.7.2005 г., ДВ, бр. 100 от 13.12.2005 г., ДВ, бр. 22 от 14.03.2006 г., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., ДВ, бр. 52 от 27.06.2006 г., ДВ, бр. 77 от 19.09.2006 г., ДВ, бр. 78 от 26.09.2006 г., ДВ, бр. 93 от 17.11.2006 г., ДВ, бр. 3 от 12.01.2007 г., ДВ, бр. 15 от 16.02.2007 г., ДВ, бр. 65 от 10.08.2007 г., ДВ, бр. 110 от 21.12.2007 г., ДВ, бр. 17 от 19.2.2008 г., ДВ, бр. 14 от 20.2.2009 г., ДВ, бр. 34 от 8.5.2009 г., ДВ, бр. 22 от 19.3.2010 г., ДВ, бр. 40 от 28.5.2010 г., ДВ, бр. 58 от 30.7.2010 г., ДВ, бр. 11 от 4.2.2011 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.