Култура

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 6)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Анекс към Рамковото споразумение за Проекта "Традуки" относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа и присъединяването на Министерството на културата на Република България към проекта за периода 1 януари 2019 г. -
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-06

 Втори протокол към Хагската конвенция от 1954 г. за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-24

 Декларация за принципите на международното културно сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договореност за сътрудничество в областта на образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Корея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Европейска конвенция за кинематографската копродукция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-01

 Закон за денонсиране на Европейската конвенция за опазване на археологическото наследство от 6 май 1969 г. и за ратифициране на Европейската конвенция за опазване на археологическото наследство (нова редакция)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за закрила и развитие на културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-23

 Закон за културното наследство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за меценатството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Закон за народните читалища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за обществените библиотеки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-30

 Закон за паметниците на културата и музеите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-13

 Закон за ратифициране на Анекс към Рамковото споразумение за Проект "Традуки" относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа и присъединяването на Министерството на културата на Република България към проекта за пер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Закон за ратифициране на Втория протокол към Хагската конвенция от 1954 г. за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Европейската конвенция за кинематографската копродукция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-13

 Закон за ратифициране на Европейската културна конвенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-07

 Закон за ратифициране на Конвенцията за опазване на подводното културно наследство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за кинематографичната копродукция (ревизирана) 30 януари 2017 г., Ротердам
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Закон за ратифициране на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България относно участието на Република България в програмата "Култура 2000" през 2005 и 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-19

 Закон за ратифициране на Рамково споразумение за Проекта "Традуки" относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа, подписано от българската страна на 29 декември 2020 г. в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-14

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на Франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт по администрация и управление (ФИАУ) в София и на Допълнителна договореност № 1
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Австрия за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-13

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за културно сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за внос на предмети с образователен, научен и културен характер и на Протокола към Споразумението за внос на предмети с образователен, научен и културен характер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно подновяване определянето на Регионалния център за опазване на нематериалното културно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-23

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Френската република относно предоставяне на сграда за нуждите на културното сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Япония за приемане на безвъзмездна помощ за културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-06

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Япония за приемане на безвъзмездна помощ за културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-20

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Япония за приемане на безвъзмездна помощ за културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Закон за творческите фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за филмовата индустрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Заповед № Р-16 от 10.07.1991 г. за определяне основните функции и задачи на Главното управление по печата и книгоиздаването и за създаване на Национална агенция за международен стандартен книжен номер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-197 от 26.02.2003 г. за заличаване на исторически места от Държавния регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-15

 Заповед № РД-97 от 6.02.2003 г. за заличаване на исторически места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-07

 Заповед № РД-98 от 6.02.2003 г. за заличаване на исторически места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-07

 Извлечение от разпореждане № 100 на МС от 18.05.1965 г. за развитие на българската филателия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 5.10.2012 г. за взаимодействие между Министерството на културата, Министерството на вътрешните работи и Прокуратурата на Република България срещу престъпните посегателства, имащи за предмет културни ценности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-16

 Конвенция за защита на архитектурното наследство на Eвропа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за международния обмен на издания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за обмен на официални издания и правителствени документи между държавите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за опазване на нематериалното културно наследство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Конвенция на Съвета на Европа за кинематографичната копродукция (ревизирана) 30 януари 2017 г., Ротердам
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-22

 Конвенция на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-20

 Конвенция относно мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Културна спогодба между Народна република България и Република Италия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Културна спогодба между Народна република България и Сирийската арабска република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Културна спогодба между правителството на Народна република България и Имперското правителство на Иран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Културна спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Кралство Дания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Културна спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Кувейт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Културна спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Република Египет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международна конвенция за преследване разпространението и търговията с безнравствени издания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на културата между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-15

 Меморандум за разбирателство между Министерството на културата на Република България и Департамента по култура и туризъм на Абу Даби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-30

 Меморандум за разбирателство между Министерството на културата на Република България и Министерството на културата на Китайската народна република относно взаимно създаване на културни центрове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-18

 Меморандум за разбирателство между Министерството на културата на Република България и Министерството на културните ценности, културната дейност и туризма на Италианската република за предотвратяване на кражбата, незаконните разкопки и незаконния внос, из
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-15

 Меморандум за разбирателство между Министерството на културата на Република България и Министерството на образованието и културата на Република Индонезия за сътрудничество в областта на културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-01

 Меморандум за разбирателство между Министерството на културата на Република България и Министерството на транспорта, комуникациите и благоустройството на Република Кипър за предотвратяване на кражбата, незаконните разкопки и незаконния внос, износ и прехв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно налагането на ограничения върху вноса на категории археологически материали и етноложки материали на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-16

 Наредба № Iз-1031 от 15.04.2011 г. за условията и реда за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на огнестрелни оръжия по чл. 6, ал. 3, т. 4 и 5 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-25

 Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-23

 Наредба № Н-00-0005 от 8.06.2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-17

 Наредба № Н-1 от 14.03.2007 г. за информационния регистър на културните организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-03

 Наредба № Н-12 от 21.11.2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния регистър на недвижимите култур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-19

 Наредба № Н-2 от 6.04.2011 г. за създаване, поддържане и предоставяне на информацията от автоматизирана информационна система "Археологическа карта на България"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-23

 Наредба № Н-2 от 12.01.2012 г. за определяне размера на възнаграждението на лицата, предали вещи по реда на чл. 93 от Закона за културното наследство или съобщили ценна информация за такива вещи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-24

 Наредба № Н-3 от 3.12.2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Наредба № Н-3 от 6.04.2011 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Наредба № Н-3 от 26.01.2012 г. за създаването, съдържанието, поддържането, съхраняването и използването на Националния документален архив на Националния институт за недвижимото културно наследство и научния архив на музеите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

 Наредба № Н-3 от 8.10.2013 г. за водене на Регистър на музеите и за обстоятелствата, подлежащи на вписване в него
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-09

 Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-23

 Наредба № Н-4 от 20.05.2008 г. за определяне броя на учениците в паралелка, делението на паралелките на групи и индивидуалното обучение в училищата по изкуствата и училищата по културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Наредба № Н-4 от 11.12.2009 г. за реда за водене на Регистъра на експерти по чл. 96, ал. 3 от Закона за културното наследство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Наредба № Н-4 от 08.10.2013 г. за условията и реда за представяне на културните ценности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Наредба № Н-5 от 27.06.2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд "Култура"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Наредба № Н-5 от 8.09.2008 г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Наредба № Н-5 от 11.12.2009 г. за реда за създаване на научни групи към музеите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-17

 Наредба № Н-6 от 29.06.2007 г. за организацията на творческата дейност в държавните културни институти, в държавните културни институти с национално значение и в българските културни институти в чужбина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-24

 Наредба № Н-6 от 11.12.2009 г. за формиране, управление и идентификация на музейните фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-09

 Наредба № Н-9 от 27.04.2012 г. за реда за създаването и управлението на обществените колекции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-22

 Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-04

 Наредба № 1 от 21.03.2000 г. за документите за заемане на държавна служба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-02

 Наредба № 1 от 28.01.2005 г. за реда за извършване на оценка на декларирани движими паметници на културата, собственост на юридически и физически лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

 Наредба № 1 от 22.05.2006 г. за реда за водене и поддържане на регистрите по Закона за меценатството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-13

 Наредба № 1 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по култура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-04

 Наредба № 1 от 18.07.2018 г. за реда за издаване на разрешения за извършване на търговска дейност с движими културни ценности и за водене на регистъра по чл. 116, ал. 1 от Закона за културното наследство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Наредба № 1 от 16.02.2021 г. за реда за извършване на идентификация на движимите културни ценности и за водене на регистри на движимите културни ценности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Наредба № 2 за определяне възнагражденията и стойността на движими паметници на културата, предоставени на музеите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-24

 Наредба № 2 от 11.04.2007 г. за награждаването на български културни дейци за постигнати високи творчески резултати или принос в развитието и популяризирането на културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-31

 Наредба № 2 от 25.02.2014 г. за реда за издаване на разрешения за износ, временен износ и временно изнасяне на движими културни ценности и на сертификата по чл. 128, ал. 3 от Закона за културното наследство за изнасяне и временно изнасяне
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Наредба № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Наредба № 2 от 1.07.2019 г. за реда за водене на регистъра на народните читалища и на читалищните сдружения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-09

 Наредба № 3 от 18.11.2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-06

 Наредба № 3 от 12.08.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на държавния план-прием за училищата по изкуствата и училищата по културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-26

 Наредба № 3 от 10.07.2019 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния публичен регистър на недвижимите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Наредба № 4 от 12.06.2015 г. за условията и реда за осъществяване на дейностите по консервация и реставрация на движими културни ценности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 6)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 523 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА