Социално осигуряване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 801 до 900 (стр. 9 от 11)
<<първа <предишна  4  5  6  7  8 9 10  11  следваща> последна>>
 Какви осигуровки се дължат за лицата, получаващи доходи като кметове, общински съветници, общински посредници и председатели на общински съвети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Заверка на осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аспасия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Категоризиране на труда при пенсиониране на заетите в производството и пластичната обработка на метали
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Категоризиране на труда при пенсиониране на заетите в поддръжката на пътищата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от учителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Грета Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Срок на отпускане на инвалидна пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Правото на парично обезщетение при неработоспособност възниква при 6 месеца осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Неправилно получена пенсия се връща с лихва
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Въпроси и отговори по социално осигуряване - 7/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Въпроси и отговори по социално осигуряване - 8/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Фирмата осигурява тези, които работят за нея в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Въпроси и отговори по социално осигуряване - 9/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Издаване от осигурителя на справка декларация, когато лицето е работило по срочен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Начисляване на осигурителни вноски при изплащане на допълнително възнаграждение за период, по-дълъг от месец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Особености при прилагането на закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Допълнително задължително пенсионно осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Осигуряването на членовете на органи за управление и контрол на търговски дружества, не може да бъде върху доход, по-нисък от минимума, определен със ЗБДОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Новото при пенсионирането на миньорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Злополука извън работното време не се признава за трудова
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Националният осигурителен институт архивира разплащателните ведомости
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аспасия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Осигурителните вноски се дължат върху всички възнаграждения и доходи от трудова дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Категоризиране на труда на шофьорите при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Нови моменти в Наредбата за реда и начина за промяна на участието в пенсионен фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Превръщане на осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Лилова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Как се отпуска пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Сланчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Въпроси и отговори по социално осигуряване - 5/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Въпроси и отговори по социално осигуряване - 6/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Напускането по своя воля "реже" от парите за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Неплатеният отпуск до 30 дни се зачита за осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Въпроси и отговори по социално осигуряване - 4/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Промени в Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Христосков
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Пенсиониране при условията на втора категория труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Осигуряване на съдружник в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Подаване на данни по Инструкция №1 на НОИ с декларация обр. № 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 38 ЗОДФЛ”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 1/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Пенсиониране на моряци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Какви нови данни се попълват в Декларация - Обр. № 1 на НОИ “Данни за осигуреното лице” от 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Пенсионни права при работа в няколко държави-членки на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Добринка Бонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Изменения и допълнения на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Отпускане и изплащане на пенсиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за трудоустрояване и безработица - Парични обезщетения за временна неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Преобразуване, прекратяване и несъстоятелност на дружества и фондове за допълнително социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Държавно регулиране и надзор на допълнителното социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии, характеристика и правна уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

 Коментар по вноските за държавното обществено осигуряване - Осигурителен доход. Минимален осигурителен доход по икономически дейности и квалификационни групи професии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

 Коментар по вноските за държавното обществено осигуряване - Осигурителни вноски и осигурени лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

 Коментар по вноските за държавното обществено осигуряване - Установяване, принудително събиране и погасяване на задълженията към фондовете на държавното обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за трудоустрояване и безработица - Отпуски и обезщетения за майчинство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за трудоустрояване и безработица - Парични обезщетения за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

 Коментар по вноските за държавното обществено осигуряване - Възникване, времетраене и прекратяване на осигуряването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително задължително пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

 Коментар по регистрацията на трудовите договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Изисквания към дружествата за допълнително социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

 Коментар по гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Общи положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

 Измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване в частта относно задължителното пенсионно осигуряване, в сила от 01.01.2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Личната пенсия за осигурителен стаж и възраст изключва пенсията за инвалидност поради общо заболяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Социалните права на българските граждани след присъединяването на страната ни към Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Добринка Бонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Осигуряване на едноличен търговец, работещ и по трудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ярослава Генова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Определяне на право на парично обезщетение за безработица след измененията на чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Удръжки върху социални придобивки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Доход при платен и неплатен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Обезщетение по болест ­ след 6 месеца осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за осигурителен стаж, независимо че за това време не са правени осигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Необходими документи при отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Обезщетението за неработоспособност не се изплаща на лица, получаващи пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Бюджетът на Държавното обществено осигуряване за 2005 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Христосков
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Коледните добавки към пенсиите за декември 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 34/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 33/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Право на парично обезщетение за безработица на лица, служители с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Обезщетението за безработица може да се получава и по време на мандат за общински съветник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Превръщане на осигурителен стаж по реда на чл. 104, ал. 3 КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Лилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 31/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 32/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Определяне на обезщетението за неработоспособност при липса на възнаграждение в базовия 6-месечен период
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Необходими документи за отпускане на пенсии по Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Грета Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 29/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Право на регистрация и обезщетение за безработица след прекратяване на трудов договор на прокурист на ЕТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Право на обезщетение за безработица при прекратяване на трудовото правоотношение поради изтичане на уговорения срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 30/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Пенсиониране на учителите по § 5, ал. 4 от ПЗР на КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Самоосигурените имат право на обезщетение за гледане на болен член от семейството, ако се осигуряват и за неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Пенсиониране на военнослужещи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Определяне на датата на отпускане на инвалидните пенсии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 В някои случаи образованието се зачита за осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 28/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Осигурителен стаж работниците могат да доказват и с документи, свързани с плащането на заплати
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Оформяне на документи за отпускане и изплащане парични обезщетения за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Прилагане § 117 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на КЗОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Грета Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Пенсиониране на учителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Права на наследниците по закона за политическа и гражданска реабилитация на репресираните лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Лилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Действия при отмяна на болничен лист
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Дата на отпускане на пенсия за инвалидност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 27/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 При постъпване на работа безработният е длъжен да подаде декларация в седемдневен срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Показани от 801 до 900 (стр. 9 от 11)
<<първа <предишна  4  5  6  7  8 9 10  11  следваща> последна>>

Общо: 1082 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА