Социално осигуряване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 11)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  9  10  11  следваща> последна>>
 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Парични обезщетения за безработица – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Парични обезщетения за временна неработоспособност – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

 Коментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи - Общи положения – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

 Коментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи - Промени по отношение на здравноосигурителните вноски – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

 Коментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи - Промени в реда за подаване и съхранение на данни от работодателите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

 Коментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи - Осигуряване за общо заболяване и майчинство, за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, за трудова злополука и професионална болест, и за безработица – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

 Коментар по осигурителните права, ползвани по реда на международни договори или съгласно европейските регламенти - Права и задължения на осигурените лица, предвидени в европейските регламенти – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

 Коментар по осигурителните права, ползвани по реда на международни договори или съгласно европейските регламенти - Международни договори, приложими за РБългария в областта на социалното осигуряване – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Общ преглед на настъпилите промени в нормативната уредба на допълнителното социално осигуряване през 2008 г. – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Изисквания към дружествата за допълнително социално осигуряване – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Общи положения – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Други въпроси, свързани с пенсионното производство – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии и условия за отпускането им – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Държавно регулиране и надзор над допълнителното социално осигуряване – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Размер на пенсиите ­ начин на определяне, минимални пенсии и максимален размер на пенсията – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително задължително пенсионно осигуряване – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

 Промени в реда за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Зачитане на осигурителен стаж на лица, работещи при непълно работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Промени в реда за подаване на данни от работодателите за осигурените от тях лица и от самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Удостоверяване на осигурителен стаж, придобит по реда на двустранен договор в областта на социалното осигуряване или съгласно европейските регламенти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Табакова
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Новият Закон за държавния фонд за гарантиране устойчивост на пенсионната система
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Драгомир Драганов
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Реформи в пенсионните системи на страните-членки на Европейския съюз. Акценти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Демирева
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Ползване на право на парично обезщетение за безработица от срочно наетия персонал в институциите на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Боряна Боева-Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Промените в осигурителното законодателство през 2009 година - съдържание и мотиви
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Христосков
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Преизчисляване на пенсиите, отпуснати до 01.01.2007 г. по условията на международен договор в областта на социалното осигуряване, на основание чл. 94, ал. 5 от Регламент № 1408/71
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Табакова
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Управителят напуска, за да получи пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Николова
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Как се осигуряват лицата, които получават месечни доходи на повече от едно основание по чл. 4, ал. 1 КСО и как в тези случаи се подават данните за осигуряването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Как и от кого се издава осигурителна книжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Отпускане на пенсия при наличие на български трудов и осигурителен стаж, положен съгласно законодателството на друга държава членка на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Вдигат Ви пенсията, ако е дадена до 2000 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Филипова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Преизчисляване на пенсиите от 01.10.2008 г., отпуснати и определени по международен договор, на основание § 7а от Преходните и заключителни разпоредби на КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Табакова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Законодателството допуска закупуване на осигурителен стаж в точно определени случаи и ситуации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Преизчисляване на пенсиите за трудова дейност от 01.10.2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 На интернет-страницата на НОИ е публикувана информация за прекратените осигурители без правоприемник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Нови моменти в изискванията към рекламните и информационните материали на пенсионно - осигурителните дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 За някои особености в реда за определяне и изплащане на паричните обезщетения за болест и майчинство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Желев
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Въпроси от практиката на НОИ по прилагането на Регламент № 1408/71 - 5
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Обхват на лицата, чийто осигурителен стаж и доход следва да бъдат заверени в осигурителни книжки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Въпроси от практиката на НОИ по прилагането на Регламент № 1408/71 - 8
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Въпроси от практиката на НОИ по прилагането на Регламент № 1408/71 - 6
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Въпроси от практиката на НОИ по прилагането на Регламент № 1408/71 - 7
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Допълнителна работа носи повече стаж за пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Въпроси от практиката на НОИ по прилагането на Регламент № 1408/71 - 4
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Преустановяване ползването на отпуск поради временна неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Осъвременяване на пенсиите от 1 юли 2008 Година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Как се издава болничен за минало време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Как се осигуряват земеделските производители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Обхват и съдържание на електронните услуги, предоставяни от НОИ на осигурителите и осигурените лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Калчев
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Нов размер на социалната пенсия за старост от 1 юли 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Давностни срокове за пенсии по Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Как осигурителите трябва да определят размера на нетното възнаграждение при попълване на декларация образец № 1 - “Данни за осигуреното лице”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Новата спогодба за социална сигурност между България и Израел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Относно правото и ползването на обезщетенията за майчинство от самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Попова
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Изчисляване на паричните обезщетения за безработица и износ на обезщетения съгласно координацията на схемите за социална сигурност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Боряна Боева
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Спиране или удължаване на срока на производството за изчисляване и изплащане на обезщетенията и помощите от ДОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Обезщетения, в случай на трудова злополука и професионална болест, свързани с прилагането на Регламент № 1408/71
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Промяна в сроковете на действие на преходните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, уреждащи възможността за по-ранно пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Измененията в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително задължително пенсионно осигуряване – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Общ преглед на настъпилите промени в нормативната уредба на допълнителното социално осигуряване през 2007 година – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Изисквания към дружествата за допълнително социално осигуряване – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

 Коментар по закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Караиванова-Начева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

 Коментар по осигурителните права на работещите и пенсионерите, ползвани по реда на Регламент 1408/71 и по двустранните спогодби - Осигурителни права на работещите и пенсионерите, ползвани по реда на двустранни международни договори – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

 Коментар по осигурителните права на работещите и пенсионерите, ползвани по реда на Регламент 1408/71 и по двустранните спогодби - Осигурителни права на работещите и пенсионерите в страните от Европейския съюз - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за безработица - Парични обезщетения за безработица – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за безработица - Отпуски и обезщетения за майчинство - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

 Коментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи – Осигуряване за инвалидност, старост и смърт, и за трудова злополука и професионална болест – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

 Коментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи – Здравноосигурителни вноски – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Осигурителен стаж – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

 Коментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи – Осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

 Коментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи – Осигуряване за всички осигурени социални рискове – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии и условия за отпускането им – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Държавно регулиране и надзор на допълнителното социално осигуряване – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Общи положения – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за безработица - Парични обезщетения за временна неработоспособност и ред за изплащането им - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

 Въпроси от практиката на НОИ, свързани с прилагането на Регламент № 1408/71 – 3
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Въпроси от практиката на НОИ, свързани с прилагането на Регламент № 1408/71 – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, извършени с ПМС № 21 от 08.02.2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Въпроси от практиката на НОИ, свързани с прилагането на Регламент № 1408/71 – 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Профилактичната и рехабилитационната дейност на Националния осигурителен институт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Измененията в Наредба № Н-8, свързани с попълване на данните в Декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Въпроси от практиката на НОИ, свързани с прилагането на Регламент № 1408/71
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Архивното стопанство на НОИ ­ състояние и перспективи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 По време на отпуск поради бременност и раждане не се ползва отпуск поради временна неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Социалното осигуряване през 2008 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Христосков
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Отпускане и изплащане на наследствени пенсии, съгласно правилата за координация на схемите за социална сигурност - Регламент № 1408/71 - роля и значение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Табакова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Възможност за внасяне на осигурителни вноски, с оглед придобиване право на пенсия, имат лицата, навършили общата възраст за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Първата година в Европейския съюз за осигурените лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 100 лева коледна добавка към пенсиите за декември ще получат всички пенсионери
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Обезщетение за временна неработоспособност при работа на смени по часов график
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 "Закупуването" на осигурителен стаж ­ една допълнителна възможност по пътя към пенсията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Промени в Закона за бюджета на ДОО и в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.10.2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Прилагане на схемите за социална сигурност по отношение на наети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Индексиране на пенсиите от 1 октомври 2007 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Размер и изчисляване на обезщетенията за временна неработоспособност. Възнаграждения за първия работен ден от неработоспособността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Ползване на отпуск поради временна неработоспособност, непосредствено след отпуск за гледане на малко дете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Висшистите могат да направят осигурителни вноски за пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Миграция и миграционна политика на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даряна Коцева
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 11)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  9  10  11  следваща> последна>>

Общо: 1082 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА