Социално осигуряване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 13)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  9  10  11  12  следваща> последна>>
 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително задължително пенсионно осигуряване - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-20

 Коментар по размерите и разпределението на осигурителните вноски през 2012 г. - Осигурени лица и осигурителен доход – Задължително осигуряване за инвалидност, старост и смърт, и за трудова злополука и професионална болест – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-20

 Промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Доходи, върху които се правят осигурителни вноски през 2012 г., и изисквания за осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Обезщетения, заварени от 2011 година, не се променят
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Прилагане на Наредба № Н-8 през 2012 г. и изисквания към съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване на данни от осигурителите и самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Държавното обществено осигуряване през 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Нови моменти в условията за пенсиониране от началото на 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Основни положения и промени в социалното осигуряване през 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Права и задължения на работодателите във връзка с отпускане и изплащане на гарантирани вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кина Койчева-Лукарска
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 Пенсионерите по трудов договор се осигуряват
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 Установяване и заверяване на осигурителен стаж и доход на лицата, работещи без трудово правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Определяне на пенсиите за трудова дейност и преизчисляване на техния размер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Работодателят издава документи за стаж и пенсия безплатно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 До края на годината трябва да бъдат подадени заявленията за зачитане на осигурителен стаж от лицата, работили на територията на бившата ГДР
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Табакова
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Въпроси и отговори по осигуряването - 3/2011
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Въпроси и отговори по осигуряването - 1/2011
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Въпроси и отговори по осигуряването - 2/2011
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Изменения и допълнения в КСО, отнасящи се за задължителното пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 В кои случаи се изплащат обезщетения от ДОО на пенсионер, работещ по трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Промени в осигуряването на някои категории лица,след измененията в КСО от август 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Обезщетение на бащата при ползване на отпуск за дете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Възстановяване на прехвърлените средства от професионален пенсионен фонд по реда на новия § 4б от ПЗР на КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Кога не се дължат лихви от лицата, получили неправомерно парични обезщетения за отглеждане на малко дете, когато то е било настанено в детско заведение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 За промените в Кодекса за социално осигуряване от юли–август 2011 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Условия за по-ранно пенсиониране до 2020 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Трета възраст"
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Съставяне на акт за установяване на административно нарушение по КСО и издаване на наказателно постановление
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Зафиров
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Съкратените с инвалидна пенсия получават обезщетение за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Промени в правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Новата Инструкция за работата и отчетността с болнични листове за временна неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Изграждането на осигурителния архив на Националния осигурителен институт - Предпоставка за модернизиране на пенсионната система
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-05

 Осигуряване на член-кооператори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-05

 Социално и здравно осигуряване на лицата, работещи по граждански договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 От 1 юли 2011 г. болничните листове се представят в нои с ново приложение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Стартира програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ за 2011 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Практически въпроси, свързани с прекратяване на осигуряването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Самоосигуряващите се лица подават декларация в нап при прекъсване на дейността си
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Пенсията се преизчислява веднъж годишно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Ред и условия за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен път
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Новости в изчисляването и изплащането на паричните обезщетения при болест и майчинство през 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Коментар по промените в социалното и здравното осигуряване през 2011 година - Основни промени от 1 януари 2011 г. в реда за подаване и съхранение на данни от работодателите и осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Коментар по промените в социалното и здравното осигуряване през 2011 година - Промени при регистрацията на трудовите договори в НАП през 2011 г. - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Коментар по промените в социалното и здравното осигуряване през 2011 година - Промени в здравното осигуряване през 2011 г. - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Други въпроси, свързани с пенсионното осигуряване - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за безработица - Парични обезщетения за безработица и плащания от фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително задължително пенсионно осигуряване - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Коментар по прилагането на европейските регламенти и международните договори в областта на социалното осигуряване през 2011 година - Организация на обслужването в НОИ по повод ползването на права по международни договори и европейски регламенти – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Коментар по прилагането на европейските регламенти и международните договори в областта на социалното осигуряване през 2011 година - Прилагане на двустранните международни договори, по които Република България е страна – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Коментар по прилагането на европейските регламенти и международните договори в областта на социалното осигуряване през 2011 година - Прилагане на новите европейски регламенти – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Промени в нормативната уредба на допълнителното социално осигуряване, в сила от началото на 2011 г. - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Общи положения - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии и условия за отпускането им - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Коментар по промените в социалното и здравното осигуряване през 2011 - Осигурени лица, осигурителни вноски и осигурителни доходи година - Осигуряване за общо заболяване и майчинство, за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, за трудова злопо
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Коментар по промените в социалното и здравното осигуряване през 2011 година - Осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт на самоосигуряващи се лица и на лица, работещи без трудово правоотношение - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Коментар по промените в социалното и здравното осигуряване през 2011 година - Осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест на лица, работещи по трудови договори до 5 дни или 40 часа месеч
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Изисквания към дружествата за допълнително социално осигуряване - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Държавно регулиране и надзор над допълнителното социално осигуряване - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за безработица - Парични обезщетения за временна неработоспособност - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Взаимодействие на допълнителното пенсионно осигуряване с пенсионната схема на Общностите - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Размер на пенсиите - Начин на определяне - Минимални пенсии и максимален размер на пенсията - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за безработица - Отпуски и обезщетения за майчинство - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Законови условия и права за ранно пенсиониране на работещите при условията на първа и втора категория труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Вече не събираме “точки” за пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски ­ Промени и особености в прилагането є през 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 За изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност от осигурителя за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност е необходимо осигуреното лице да има осигурителен стаж не по-малко от шест месеца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Национална програма “Помощ за пенсиониране” през 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Нова наредба за реда за възстановяване на внесени осигурителни вноски за хора с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Харизанова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Нови правила при закупуването на стаж за пенсия от началото на 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Промени в реда за подаване и съхранение на данни от осигурителите и самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Измененията в Кодекса за социално осигуряване, приети в края на 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Промените в задължителното пенсионно осигуряване, направени със Закона за изменение и допълнение на КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Основни промени в осигурителното законодателство, в сила от 1 януари 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Условието, на което трябва да отговаря майката, за да възникне правото на обезщетение за бременност и раждане е наличието на 12 месеца осигурителен стаж, но обезщетението се изчислява на база 18-месечен период
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Нови моменти в реда за изплащане на паричните обезщетения за безработица и регистрацията на безработните лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кина Койчева-Лукарска
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Особености при определяне на правото и изплащането на паричните обезщетения за временна неработоспособност и майчинство на самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Прекъсване на временната неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Основни параметри, заложени в проектобюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христина Митрева
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Ред за подаване на заявления и необходими документи, за отпускане на пенсия за трудова дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Разсрочване на задълженията към държавното обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Зафиров
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Пенсионер може да работи по трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Прилагане на новата разпоредба на § 220, т. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Изплащане на гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кина Койчева-Лукарска
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Въпроси и отговори по пенсиите – 3
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Обжалване на болничен лист от работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Възстановяване на изплатено обезщетение за отглеждане на малко дете поради неизпълнение на задължението на майката ­ работничка или служителка, да уведоми за промяна в декларираните обстоятелства при настаняване на детето в детско заведение/детска ясла
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Болничните - в НОИ до два дни след заплатите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Електронните услуги,предоставяни от НОИ, в улеснениена осигурителите и осигурените лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Калчев
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Въпроси и отговори по пенсиите – 4
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Въпроси и отговори по пенсиите – 5
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Промени в кодекса за социално осигуряване и в Закона за бюджета на ДОО, в сила от 01.07.2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Само осигурените по реда на КСО лица имат право на парични обезщетения от средствата на държавното обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Осигурителни вноски върху неначислени възнаграждения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Последни промени в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 юли 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Нормативни промени в устройството, организацията на работа и правомощията на органите на медицинската експертиза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Издаване и заверяване на осигурителни книжки на самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Промени в Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Oт 1 май 2010 година влизат в сила нови европейски регламенти за социална сигурност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Закупуване на осигурителен стаж при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Как се изчислява обезщетението при пенсиониране на лекар, съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 13)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  9  10  11  12  следваща> последна>>

Общо: 1239 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА