Социално осигуряване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 13)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Осъвременяване на пенсиите от 1 юли 2024 година и изплащане на увеличените размери
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-18

 Осигуряване при трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа през 2024 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

 Актуални условия за придобиване право на пенсия през 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-19

 Промени в осигурителното законодателство, произтичащи от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

 Осигурителни вноски на самоосигуряващите се лица и определяне на окончателния размер на осигурителния доход
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Пенсионноосигурителни права на органите и държавните служители, осъществяващи функции за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомира Язаджиева
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Ред за ползване на отпуск поради временна неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

 Увеличение на пенсиите от 1 юли 2023 г. и промени в пенсионното законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-22

 Влияние на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. върху пенсиите, обезщетенията и осигурителните доходи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-22

 Парични обезщетения при сумирано изчисляване на работното време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-14

 Основни промени в Закона за бюджета на ДОО за 2022 година и удължаване на действието му
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-14

 Обезщетения при отмяна на актовете, издадени от органите на медицинската експертиза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 Държавно обществено осигуряване - Коментар по задължителното пенсионно осигуряване по част първа на Кодекса за социално осигуряване - Пенсии, несвързани с трудова дейност - Персонални пенсии – 2023 г
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомира Язаджиева
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Държавно обществено осигуряване - Коментар по задължителното пенсионно осигуряване по част първа на Кодекса за социално осигуряване - Пенсии, несвързани с трудова дейност - Други пенсии за инвалидност, несвързани с трудова дейност – 2023 г
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомира Язаджиева
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Държавно обществено осигуряване - Коментар по задължителното пенсионно осигуряване по част първа на Кодекса за социално осигуряване - Пенсии, несвързани с трудова дейност - Социални пенсии – 2023 г
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомира Язаджиева
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Държавно обществено осигуряване - Коментар по задължителното пенсионно осигуряване по част първа на Кодекса за социално осигуряване - Пенсии, свързани с трудова дейност - Наследствени пенсии – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомира Язаджиева
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Държавно обществено осигуряване - Коментар по задължителното пенсионно осигуряване по част първа на Кодекса за социално осигуряване - Пенсии, свързани с трудова дейност - Пенсии за инвалидност – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомира Язаджиева
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Държавно обществено осигуряване - Коментар по задължителното пенсионно осигуряване по част първа на Кодекса за социално осигуряване - Пенсии, свързани с трудова дейност - Пенсии за осигурителен стаж и възраст – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомира Язаджиева
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Държавно обществено осигуряване - Коментар по медицинската експертиза на работоспособността и защитата срещу незаконосъобразни актове - Обезщетения при отмяна на актове, издадени от органи на медицинската експертиза – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Държавно обществено осигуряване - Коментар по медицинската експертиза на работоспособността и защитата срещу незаконосъобразни актове - Оспорване на актовете, издавани от органите на медицинската експертиза – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Държавно обществено осигуряване - Коментар по медицинската експертиза на работоспособността и защитата срещу незаконосъобразни актове - Вписване на данните от актовете, издавани от органите на медицинската експертиза – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Държавно обществено осигуряване - Коментар по медицинската експертиза на работоспособността и защитата срещу незаконосъобразни актове - Актове, издавани от органите на медицинската експертиза – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Държавно обществено осигуряване - Коментар по медицинската експертиза на работоспособността и защитата срещу незаконосъобразни актове - Органи на медицинската експертиза – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Държавно обществено осигуряване - Коментар по медицинската експертиза на работоспособността и защитата срещу незаконосъобразни актове - Правна рамка на медицинската експертиза – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Държавно обществено осигуряване - Коментар по паричните обезщетения за безработица – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Държавно обществено осигуряване - Коментар по правото на отпуск и на парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата или осиновителя – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Държавно обществено осигуряване - Коментар по правото и размера на паричните обезщетения за временна неработоспособност – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Държавно обществено осигуряване - Коментар по задълженията на осигурителите и осигуряващите за социално и здравно осигуряване през 2023 година - Подаване на данни от осигурителите – по реда на чл. 5, ал. 4 КСО и от осигуряващите – по реда на чл. 39, ал. 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Държавно обществено осигуряване - Коментар по задълженията на осигурителите и осигуряващите за социално и здравно осигуряване през 2023 година - Задължения на сигурителите/осигуряващите - Задължения на осигуряващте – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Държавно обществено осигуряване - Коментар по задълженията на осигурителите и осигуряващите за социално и здравно осигуряване през 2023 година - Задължения на сигурителите/осигуряващите - Задължения на осигурителите – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Държавно обществено осигуряване - Коментар по задълженията на осигурителите и осигуряващите за социално и здравно осигуряване през 2023 година - Нови моменти за 2023 година – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Оспорване на актовете, издавани от органите на медицинската експертиза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

 Условия и ред за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

 Актуални условия за придобиване на право на пенсия през 2023 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

 Особености при определянето на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Удължаване действието на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 година и през настоящата година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Осигуряване на лицата, образували търговски дружества с ограничена отговорност и еднолични търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Държавно обществено осигуряване - Коментар по договорите за социално осигуряване и социална сигурност, които България е сключила с Украйна, с Руската федерация, с Молдова и с Република Северна Македония, приложими през 2022 година - Договор между Републик
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Държавно обществено осигуряване - Коментар по договорите за социално осигуряване и социална сигурност, които България е сключила с Украйна, с Руската федерация, с Молдова и с Република Северна Македония, приложими през 2022 година - Договор между Републик
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Държавно обществено осигуряване - Коментар по договорите за социално осигуряване и социална сигурност, които България е сключила с Украйна, с Руската федерация, с Молдова и с Република Северна Македония, приложими през 2022 година - Договор между Републик
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Държавно обществено осигуряване - Коментар по договорите за социално осигуряване и социална сигурност, които България е сключила с Украйна, с Руската федерация, с Молдова и с Република Северна Македония, приложими през 2022 година - Договор между Републик
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Държавно обществено осигуряване - Коментар по относимите към дейността на Националния осигурителен институт промени в Закона за административните нарушения и наказания (обн. ДВ, бр. 109 от 22.12.2020 г., в сила от 23.12.2021 г.) – 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Държавно обществено осигуряване - Коментар по задължителното пенсионно осигуряване по част първа на Кодекса за социално осигуряване - Исторически преглед на нормативната уредба, въз основа на която са извършени осъвременявания, индексации и преизчислявани
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомира Язаджиева
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Държавно обществено осигуряване - Коментар по задължителното пенсионно осигуряване по част първа на Кодекса за социално осигуряване - Условия за придобиване право на пенсия от държавното обществено осигуряване през 2022 година – 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомира Язаджиева
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Държавно обществено осигуряване - Коментар по задължителното пенсионно осигуряване по част първа на Кодекса за социално осигуряване - Основни нормативни промени, засягащи пенсиите от държавното обществено осигуряване – 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомира Язаджиева
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Държавно обществено осигуряване - Коментар по промените в Наредбата за медицинската експертиза. Болнични листове – издаване, подаване на данните от тях в НОИ и обжалване – 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Държавно обществено осигуряване - Коментар по изплащаните от Националния осигурителен институт средства за запазване на заетостта - Изплащане на средства за запазване на заетостта по реда на Постановление № 151 на Министерски съвет от 3 юли 2020 г. – 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Държавно обществено осигуряване - Коментар по изплащаните от Националния осигурителен институт средства за запазване на заетостта - Изплащане на компенсации по реда на Постановление № 328 на Министерски съвет от 14.10.2021 г. – 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Държавно обществено осигуряване - Коментар по правото и размера на паричните обезщетения на самоосигуряващите се лица – 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Държавно обществено осигуряване - Коментар по задълженията на осигурителите и самоосигуряващите се лица за социално и здравно осигуряване през 2022 година - Самоосигуряващи се лица – 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Държавно обществено осигуряване - Коментар по задълженията на осигурителите и самоосигуряващите се лица за социално и здравно осигуряване през 2022 година - Осигурители/осигуряващи – 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Държавно обществено осигуряване - Коментар по задълженията на осигурителите и самоосигуряващите се лица за социално и здравно осигуряване през 2022 година - Нови моменти за 2022 година – 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Проблемът за наследяването от братя и сестри на средствата от индивидуалната партида при смърт на лице, подлежало на задължително допълнително пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

 Нови моменти във връзка с изплащането на обезщетения на осигурените бащи и осиновители при отглеждане на дете до 8-годишна възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Как ще се преизчислят пенсиите, свързани с трудова дейност, от 1 октомври 2022 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

 Преглед на промените при пенсиите от 1 юли и от 1 октомври 2022 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Установяване на временната неработоспособност. Издаване на болнични листове, подаване на данните от тях в НОИ и обжалване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Какви права и обезщетения гарантира Договорът между България и Украйна за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

 Задължителни осигурителни вноски върху средствата, предоставяни под формата на ваучери за храна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Бойчев
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Какво се променя в държавното обществено осигуряване през 2022 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Гарантирани вземания на работниците и служителите – Коментар - Отпускане и изплащане на гарантирани вземания. Задължения на работодателя - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

 Гарантирани вземания на работниците и служителите – Коментар - Кои вземания са гарантирани при несъстоятелност на работодателя и кой има право на тях - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

 Особености при осигуряването на самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

 Отпускане и изплащане на гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

 Условия за придобиване право на пенсия през 2022 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

 Допълнителни плащания, които нои ще изплаща през 2022 г., и които не представляват пенсии или добавки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 Годишно изравняване на осигурителния доход през 2022 г. от самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Бойчев
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 Основни акценти в Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2021 г., Закона за бюджета на ДОО за 2021 г. и Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г., влияещи върху прилагането на осигурителното законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 Институтът отговаря на новите потребности при управлението на огромен финансов ресурс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

 Актуални промени, свързани с пенсиите, които влизат в сила до края на годината
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

 Въвеждане на данни от болнични листове със застъпващи се периоди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 Не е ли време да се премахне противоконституционната норма в КСО за ограничаване на максималния размер на пенсиите за стаж и възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

 От 1 септември 2021 г. се прилага нов механизъм за редукция на индивидуалния коефициент при трудовите пенсии на лицата, родени след 31.12.1959 г. и осигурявани в универсален пенсионен фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

 Какво обезщетение се дължи при прекъсване ползването на отпуска за бременност и раждане, поради друг отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

 Може ли да прекъсне осигуряването си едноличен търговец, който временно преустановява дейността си
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

 Нормативни промени, в сила от 01.09.2021 г., засягащи изчисляването на индивидуалния коефициент на лицата, родени след 1959 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомира Язаджиева
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

 Източници на информация и задължения за информиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

 Какви са правата на наследниците ми?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

 Как се актуализира размерът на пенсията от ДОО и от УПФ след нейното отпускане?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

 Как да сравня сбора от двете пенсии (пенсията от УПФ и намалената пенсия от ДОО) с пълния размер на пенсията от ДОО?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

 Как и с колко се намалява пенсията от държавното обществено осигуряване поради осигуряване в универсален пенсионен фонд?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

 Рискове и гаранции във фазата на изплащане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

 Видове пенсии, предоставяни от пенсионноосигурителните дружества на осигурените лица в универсален пенсионен фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

 Видове пенсионни продукти, предлагани от пенсионноосигурителните дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

 Какви възможности имам, ако вече ми е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер от ДОО?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

 Защо, в какъв срок и как мога да упражня законовото си право на избор за промяна или за възобновяване на осигуряването?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

 Кога придобивам право на пенсия от универсален пенсионен фонд?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

 Възможности за закупуване на осигурителен стаж за времето на следването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

 Изтича срокът за годишно изравняване на осигурителния доход по отношение на част от самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Бойчев
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

 Новите основания за спиране на производствата по отпускане и изплащане на парични обезщетения и пенсии от ДОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

 Преглед на промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, извършени в края на април 2021 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

 Коментар по прилагането на европейските регламенти и международните договори в областта на социалната сигурност в България - Оттегляне, преходен период и споразумения между ЕС и Обединеното кралство – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-11

 Коментар по прилагането на европейските регламенти и международните договори в областта на социалната сигурност в България - Прилагане на двустранните международни договори в областта на социалната сигурност – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-11

 Коментар по прилагането на европейските регламенти и международните договори в областта на социалната сигурност в България - Прилагане на европейските регламенти – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-11

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Основни нормативни промени, засягащи пенсиите от допълнителното задължително пенсионно осигуряване – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомира Язаджиева
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-11

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Условия за получаване на добавки към пенсиите от държавното обществено осигуряване – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомира Язаджиева
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-11

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Условия за придобиване право на пенсия от държавното обществено осигуряване – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомира Язаджиева
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-11

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Основни нормативни промени, засягащи пенсиите от държавното обществено осигуряване – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомира Язаджиева
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-11

 Коментар по новите моменти в предаването в Националния осигурителен институт на ведомости за заплати и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник - Съхраняване и използване на приетите документи – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-11

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 13)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 1239 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА