Социално осигуряване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 11)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>
 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Взаимодействие на допълнителното пенсионно осигуряване с пенсионната схема на Общностите - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Размер на пенсиите - Начин на определяне - Минимални пенсии и максимален размер на пенсията - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за безработица - Отпуски и обезщетения за майчинство - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Законови условия и права за ранно пенсиониране на работещите при условията на първа и втора категория труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Вече не събираме “точки” за пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски ­ Промени и особености в прилагането є през 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 За изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност от осигурителя за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност е необходимо осигуреното лице да има осигурителен стаж не по-малко от шест месеца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Национална програма “Помощ за пенсиониране” през 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Нова наредба за реда за възстановяване на внесени осигурителни вноски за хора с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Харизанова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Нови правила при закупуването на стаж за пенсия от началото на 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Промени в реда за подаване и съхранение на данни от осигурителите и самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Измененията в Кодекса за социално осигуряване, приети в края на 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Промените в задължителното пенсионно осигуряване, направени със Закона за изменение и допълнение на КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Основни промени в осигурителното законодателство, в сила от 1 януари 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Условието, на което трябва да отговаря майката, за да възникне правото на обезщетение за бременност и раждане е наличието на 12 месеца осигурителен стаж, но обезщетението се изчислява на база 18-месечен период
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Нови моменти в реда за изплащане на паричните обезщетения за безработица и регистрацията на безработните лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кина Койчева-Лукарска
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Особености при определяне на правото и изплащането на паричните обезщетения за временна неработоспособност и майчинство на самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Прекъсване на временната неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Основни параметри, заложени в проектобюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христина Митрева
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Ред за подаване на заявления и необходими документи, за отпускане на пенсия за трудова дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Разсрочване на задълженията към държавното обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Зафиров
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Пенсионер може да работи по трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Прилагане на новата разпоредба на § 220, т. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Изплащане на гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кина Койчева-Лукарска
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Въпроси и отговори по пенсиите – 3
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Обжалване на болничен лист от работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Възстановяване на изплатено обезщетение за отглеждане на малко дете поради неизпълнение на задължението на майката ­ работничка или служителка, да уведоми за промяна в декларираните обстоятелства при настаняване на детето в детско заведение/детска ясла
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Болничните - в НОИ до два дни след заплатите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Електронните услуги,предоставяни от НОИ, в улеснениена осигурителите и осигурените лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Калчев
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Въпроси и отговори по пенсиите – 4
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Въпроси и отговори по пенсиите – 5
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Промени в кодекса за социално осигуряване и в Закона за бюджета на ДОО, в сила от 01.07.2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Само осигурените по реда на КСО лица имат право на парични обезщетения от средствата на държавното обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Осигурителни вноски върху неначислени възнаграждения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Последни промени в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 юли 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Нормативни промени в устройството, организацията на работа и правомощията на органите на медицинската експертиза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Издаване и заверяване на осигурителни книжки на самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Промени в Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Oт 1 май 2010 година влизат в сила нови европейски регламенти за социална сигурност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Закупуване на осигурителен стаж при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Как се изчислява обезщетението при пенсиониране на лекар, съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Въпроси и отговори по пенсиите - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Въпроси и отговори по пенсиите - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Промените в общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, в сила от началото на 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Изменения и допълнения на Закона за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Харизанова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Относно указанието на Националната агенция за приходите за осигурителните вноски на управителите на търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Коментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи - Осигуряване на лицата, работещи по трудови договори за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, и за трудова злополука и професионална болест - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Коментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи - Осигуряване на самоосигуряващите се лица и на лицата, работещи без трудово правоотношение, за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения за майчинство неработоспособност – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Други въпроси, свързани с пенсионното производство - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Коментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи - Промени в здравното осигуряване - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Kоментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително задължително пенсионно осигуряване - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Kоментар по допълнителното социално осигуряване - Изисквания към дружествата за допълнително социално осигуряване - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Kоментар по допълнителното социално осигуряване - Държавно регулиране и надзор над допълнителното пенсионно осигуряване - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии, размери и условия за отпускането им - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Kоментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Коментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи - Осигуряване за общо заболяване и майчинство, за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, за трудова злополука и професионална болест, и за безработица - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Отпускане и изплащане на пенсиите - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Коментар по прилагането на европейските регламенти и международните договори в областта на социалното осигуряване в България - Прилагане на двустранни международни договори в областта на социалното осигуряване, по които Република България е страна - 2010г
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Парични обезщетения за временна неработоспособност – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Парични обезщетения за безработица и плащания за Фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” неработоспособност – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Коментар по прилагането на европейските регламенти и международните договори в областта на социалното осигуряване в България - Трансфери на пенсионни права между пенсионните фондове на България и пенсионните схеми за служителите, работещи в органите на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Коментар по прилагането на европейските регламенти и международните договори в областта на социалното осигуряване в България - Промени в организацията на обслужването в НОИ - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Коментар по прилагането на европейските регламенти и международните договори в областта на социалното осигуряване в България - Прилагане на европейските регламенти - 2010г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Общи положения – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Преглед на промените в нормативната уредба на допълнителното социално осигуряване, настъпили през 2009 година - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Ккоментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи - Промените в осигурителното законодателство, в сила от началото на 2010 година - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Новите промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с прехвърляне на пенсионни права от/към специалната пенсионна схема на Европейските общности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христина Митрева
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Относно дължимостта на осигурителни вноски по договори за управление и контрол, сключени от собственици или съдружници в търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 От 20 март 2010 година влиза в сила Договорът за социална сигурност между Република България и Руската федерация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Табакова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Социално и здравно осигуряване при обезщетение за оставане без работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Обезщетенията за безработица - придобиване на правото, отпускане и изплащане на обезщетения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 За пенсионната реформа в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Предложения за промени на пенсионния модел с цел неговото дългосрочно стабилизиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Промените в социалното осигуряване от началото на 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Бюджетът на държавното обществено осигуряване през 2010 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Обезщетение при пенсиониране на лица на длъжност “педагог” и “възпитател” в домовете за деца, лишени от родителски грижи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Правила за изплащане на обезщетения за безработица по силата на двустранни договори в областта на социалната сигурност между България и други държави
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Последните промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Зачитане на времето на работа в чужбина за осигурителен стаж при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Ограничаването на максималния размер на получаваните пенсии - регулатор, свързан с принципа за социална справедливост, или дискриминация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Отпуски и обезщетения при бременност и раждане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Осигуряване на съдружник в дружество с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Периодично и еднократно изплащане на обезщетения за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 До 75 дни обезщетение за болничен след уволнението
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Изменения в Кодекса за социално осигуряване, приети със Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Нов договор за социална сигурност между България и Руската федерация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Индексиране на пенсиите от 1 юли 2009 г. и определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Осигуряване на лицата, полагащи труд без трудово правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Осъвременяване на пенсиите, отпуснати по международен договор в областта на социалното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Табакова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Нов двустранен договор в областта на социалното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина през 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Зачитане на осигурителен стаж при пенсиониране, в случаите на работа по основен и допълнителен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Изменения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО, в сила от началото на 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения за майчинство – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Парични обезщетения за безработица – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Парични обезщетения за временна неработоспособност – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 11)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>

Общо: 1080 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА