Социално осигуряване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 13)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>
 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Право и ред за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност и помощите от държавното обществено осигуряване - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Определяне размера на пенсиите - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по прилагането на регламентите за координация на схемите за социална сигурност и международните договори в областта на социалното осигуряванепрез 2013 г. - Прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Обезщетения за бременност и раждане - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по размерите, разпределението и сроковете за внасяне на осигурителни вноски през 2013 г. - Осигурени лица и осигурителен доход - Задължително осигурени лица за инвалидност, старост и смърт, и за трудова злополука и професионална болест - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по административното и съдебно обжалване на разпореждания и решения по краткосрочното и пенсионното осигуряване - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии и условия за отпускането им - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Установяване на осигурителен стаж по съдебен ред - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по размерите, разпределението и сроковете за внасяне на осигурителни вноски през 2013 г. - Осигурени лица и осигурителен доход - Задължително осигурени лица за всички осигурени социални рискове - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по размерите, разпределението и сроковете за внасяне на осигурителни вноски през 2013 г. - Осигурени лица и осигурителен доход - Задължително осигурени лица за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения за отглеждане на дете - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително задължително пенсионно осигуряване - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Парични обезщетения за безработица - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по прилагането на регламентите за координация на схемите за социална сигурност и международните договори в областта на социалното осигуряванепрез 2013 г. - Прилагане на регламентите за координация на схемите за социална сигурност - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по размерите, разпределението и сроковете за внасяне на осигурителни вноски през 2013 г. - Осигурени лица и осигурителен доход - Нови моменти - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по размерите, разпределението и сроковете за внасяне на осигурителни вноски през 2013 г. - Осигурени лица и осигурителен доход - Промени в закона за здравното осигуряване, приложими през 2013 г. - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Установяване и зачитане на осигурителен стаж при пенсиониране - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Изчисляване и изплащане на обезщетенията за бременност и раждане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Относно срока на осигуряване при възстановяване от съда на незаконно уволнен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Актуален ред за изчисляване и изплащане на обезщетения и помощи от ДОО през 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Нови моменти в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, и в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Периодът на наборната военна служба се зачита за осигурителен стаж при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но не се зачита за “действителен осигурителен стаж”, необходим за отпускане на пенсия по условията на чл. 68, ал. 3 от Кодекса за со
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Измененията и допълненията в наредбите, свързани с промените в Кодекса за социално осигуряване от края на 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Болнични се плащат и след края на срочен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Периодът на обучение на специализантите за придобиване на специалност в системата на здравеопазването се зачита за трудов и за осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Политическа и гражданска реабилитация се обявява за лица, които са били незаконно репресирани, заради техния произход, политически убеждения или религиозни вярвания през периода от 09.09.1944 г. до 10.11.1989 г., в изчерпателно изброени случаи в Закона за
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Административно и съдебно обжалване на разпорежданията, издавани от органите на НОИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Действителният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се осъвременява от 01.04.2013 г. със съответния процент, в зависимост от годината на отпускане на пенсията - Ако получената сума е над максималния размер на пенсията за осигурителен стаж и в
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Пенсиите за осигурителен стаж и възраст ще се осъвременяват от 1 април 2013 г. със съответния процент, в зависимост от годината на отпускане на пенсията - Ако получената сума е под минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст (150 лв. от 0
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Новата спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност урежда социалните права на хората, които развиват дейност в двете съседни страни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ева Стефанова-Тошева
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Относно задължението за осигуряване на членовете на секционни избирателни комисии, ангажирани в провеждането на референдума
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 От 1 февруари 2013 г. е в сила Спогодба за социална сигурност между Република България и Република Сърбия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Държавното обществено осигуряване през 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Промените в социалното осигуряване през 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Условия за придобиване право на пенсия през 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Отпуск и обезщетение за гледане на болен член от семейството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 За пенсия догодина - 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Кои лица, работещи само по граждански договор, подлежат на осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Всички работещи по трудово правоотношение подлежат на социално осигуряване, включително и работещите по трудов договор пенсионери
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Докторантите могат да се осигуряват по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, но не се осигуряват за общо заболяване и майчинство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Еднократната помощ при смърт на осигурено лице за 2012 г. е 540 лв.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Право на обезщетение за безработица имат лицата, които не упражняват трудова дейност, за която подлежат на осигуряване по чл. 4 КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ани Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Нови промени в осигурителното законодателство - Промени в наредбите, свързани с прилагането на новата разпоредба на чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на ЕС, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Табакова
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Нови правила, свързани с осигуряването на кандидатите за младши съдии и младши прокурори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Слагате край на трудовия договор, за да се пенсионирате
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Нови промени в осигурителното законодателство - Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с уреждане на осигурителния статус на младшите магистрати
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Промени в Наредба № Н-8 във връзка с осигуряването на съпрузите на лицата по чл. 4, ал. 3, точки 1 и 4 КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Какви удръжки могат да се правят от пенсията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Относно индексацията на пенсиите от 1 април 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Нинов
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Решение № 10 на конституционния съд не променя условията за пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Отпускът за гледане на дете до 2 години се прекратява от деня, в който детето започне реално да посещава детска ясла
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Персонални пенсии за жени, родили и отгледали 5 и повече деца до навършване на 18-годишната им възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-09

 Прекратяване на осигуряването при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст - Необходими документи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Минимален осигурителен доход по икономически дейности и групи професии за периода 2003 - 2012 г. - Основни параметри за 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Актуални промени в Кадекса за социално осигуряване - Осигурителни права на съпрузите на самоосигуряващи се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване се дължат върху доходи от трудова дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 За правото на отпуск на бащата при раждане на дете и на парично обезщетение от ДОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Промените в Кодекса за социално осигуряванеот 1 август 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер на 410 дни за всяко дете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Времето, през което лицето е получавало обезщетение за безработица, се зачита за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Положеният общественополезен труд от осъдените на лишаване от свобода не се зачита за трудов и осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Установяване на осигурителен стаж и осигурителен доход - Правила за установяване на стажа по съдебен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Нови е-услуги, предоставяни от НОИ, към осигурените лица и осигурителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Калчев
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Социално и здравно осигуряване по време на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Възстановяване на неоснователно внесени осигурителни вноски при закупуване на осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Отпускане на добавка по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване (т.нар. “вдовишка добавка”) от пенсията на безвестно отсъстващ пенсионер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Стажът по допълнителен договор се нанася в удостоверение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Промени в Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. на управителя на нои за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости на прекратени осигурители без правоприемник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Нови минимални размери на пенсиите за трудова дейност от 1 юни 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Какво трябва да знаем, когато коригираме или заличаваме данни, подадени с декларация-образец № 1 „Данни за осигуреното лице”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 За правото на обезщетение по чл. 54 КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Промени в изчисляването и изплащането на обезщетенията за болест и майчинство, и в начина на представяне на документите в НОИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Важни промени в наредбите по прилагане на Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Промени в уредбата на обезщетенията при безработица, изплащани през 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 По гражданския договор има осигуровки за пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Взаимодействие на допълнителното пенсионно осигуряване с пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-20

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Установяване на осигурител стаж и осигурителен доход при пенсиониране - Правила за установяване на стажа по съдебен ред - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-20

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Въведение - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-20

 Коментар по прилагането на регламентите за координация на системите за социална сигурност и на двустранните международни договори през 2012 г. - Въведение - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-20

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за безработица - Отпуски и обезщетения за майчинство - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-20

 Коментар по прилагането на регламентите за координация на системите за социална сигурност и на двустранните международни договори през 2012 г. - Прилагане на правилата за координация на системите за социална сигурност, съдържащи се в регламент (ЕО) № 883/
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-20

 Коментар по прилагането на регламентите за координация на системите за социална сигурност и на двустранните международни договори през 2012 г. - Двустранни международни договори в областта на социалното осигуряване, по които Република България е страна -
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-20

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Въведение - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-20

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Преглед на промените в нормативната уредба на допълнителното социално осигуряване, настъпили през 2011 г. - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-20

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за безработица - Парични обезщетения за временна неработоспособност - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-20

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за безработица - Парични обезщетения за безработица и плащания от фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-20

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии и условия за пенсиониране - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-20

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Държавно регулиране и надзор на допълнителното социално осигуряване - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-20

 Коментар по размерите и разпределението на осигурителните вноски през 2012 г. - Осигурени лица и осигурителен доход – Осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-20

 Коментар по размерите и разпределението на осигурителните вноски през 2012 г. - Осигурени лица и осигурителен доход – Задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и профе
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-20

 Коментар по размерите и разпределението на осигурителните вноски през 2012 г. - Осигурени лица и осигурителен доход – Промени в здравното осигуряване през 2012 година – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-20

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-20

 Коментар по размерите и разпределението на осигурителните вноски през 2012 г. - Осигурени лица и осигурителен доход – Промени в наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигури
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-20

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Определяне размера на пенсията - Изменение и осъвременяване на пенсиите - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-20

 Коментар по размерите и разпределението на осигурителните вноски през 2012 г. - Осигурени лица и осигурителен доход – Въведение – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-20

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 13)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>

Общо: 1239 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА