Социално осигуряване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 13)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>
 В кои случаи прекратяването на осигуряването е условие за пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Промените в Наредбата за медицинската експертиза бяха приети с Постановление № 241 на Министерския съвет от 04.08.2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Изплащане на „коледни добавки“ към пенсиите за декември 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 За правото на българските граждани да се пенсионират, без да прекъсват трудовата си дейност - коментар на Решение на СЕС от 5 ноември 2014 г. по дело C-103/13
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО, във връзка с новия ред за издаване на болничните листове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 В базата за изчисляване размера на пенсията се включват доходите, върху които се изчисляват и внасят осигурителни вноски. Не се включват обезщетенията при прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 222, ал. 3 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Размерът на паричното обезщетение, което работодателят изплаща на работник или служител за първите 3 работни дни от временната неработоспособност, се изчислява от брутното възнаграждение, без да се прилага ограничението до максималния осигурителен доход.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Зачитане на осигурителен стаж при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Приложим ли е принципът на легитимните правни очаквания в практиката по прилагане на българското пенсионноосигурително законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Още за реда за представяне в НОИ на издадените болнични листове и решенията по обжалването им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Новата Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Новата Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Осигуряване на общинските съветници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Размерите на пенсиите се повишават от 1 юли 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Право на отпуск и обезщетение за гледане на болен член от семейството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Трудът на работилите преди 1 януа­ри 2000 г. в траурен обреден дом ритуалчици се зачита за труд от втора категория при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-01

 Доходите от труд от началото на 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-01

 Обезщетения, изплащани от работодателя на основание – чл. 222 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-01

 За разграничението между понятията „награда за особени заслуги“ и „пенсия за особени заслуги“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Никола Йосифов
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Осъвременяване на пенсиите от 1 юли 2014 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения за отглеждане на дете – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии и условия за отпускането им – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

 Коментар по гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

 Коментар по административното и съдебно обжалване на разпореждания и решения по краткосрочното и пенсионното осигуряване – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Установяване на осигурителен стаж по съдебен ред – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

 Коментар по Задълженията на осигурителите, работодателите и самоосигуряващите се лица при определяне на осигурителния доход, задължителни осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2014 г. - Задължения на осигурителите при определяне на осигурител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

 Коментар по Задълженията на осигурителите, работодателите и самоосигуряващите се лица при определяне на осигурителния доход, задължителни осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2014 г. - Определяне размера на задължителните осигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

 Коментар по Задълженията на осигурителите, работодателите и самоосигуряващите се лица при определяне на осигурителния доход, задължителни осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2014 г. - Нови моменти - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

 Коментар по Задълженията на осигурителите, работодателите и самоосигуряващите се лица при определяне на осигурителния доход, задължителни осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2014 г. - Здравното осигуряване през 2014 г. - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

 Коментар по Задълженията на осигурителите, работодателите и самоосигуряващите се лица при определяне на осигурителния доход, задължителни осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2014 г. - Промени в Наредба № Н-8 във връзка с подаването на данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

 Коментар по Задълженията на осигурителите, работодателите и самоосигуряващите се лица при определяне на осигурителния доход, задължителни осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2014 г. - Задължения на работодателите и морските лица при определ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

 Коментар по Задълженията на осигурителите, работодателите и самоосигуряващите се лица при определяне на осигурителния доход, задължителни осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2014 г. - Задължения на самоосигуряващите се лица при определяне н
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения за бременност и раждане – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Парични обезщетения за безработица – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

 Коментар по прилагането на Регламентите за координация на схемите за социална сигурност и международните договори в областта на социалното осигуряване през 2014 г. - Приложно поле на Европейските регламенти за координация на схемите за социална сигурност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Електронни услуги за пенсионери, предоставяни от НОИ – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване – 2014
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително задължително пенсионно осигуряване – 2014
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Определяне размера на пенсиите – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

 Коментар по прилагането на Регламентите за координация на схемите за социална сигурност и международните договори в областта на социалното осигуряване през 2014 г. - Нови двустранни договори за социална сигурност, по които България е страна – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация – 2014
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Правила за отпускане, изменение и осъвременяване на пенсиите – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Парични обезщетения за временна неработоспособност - изплащане и контрол върху тях – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

 Стажът и доходът на лицата, работили по трудово правоотношение при еднолични търговци преди 01.01.2000 г., се заверява в осигурителни книжки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Зачитане на осигурителен стаж и осигурителен доход на лица, работещи по договори за управление
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Профилактична и рехабилитационна дейност на Националния осигурителен институт през 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Новата Спогодба за социална сигурност между Република България и Канада, в сила от 1 март 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Преглед на измененията в наредбите по прилагането на КСО, в сила за 2014 г. - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Промени в подзаконовите нормативни актове в областта на социалното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Нови моменти при погасяването на задълженията за осигурителни вноски и подаването на данни за тяхното установяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Преглед на измененията в наредбите по прилагането на КСО, в сила за 2014 г. – 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Промените в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица имат за цел спестяване на време и средства на гражданите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и определянето на еднократна допълнителна сума към пенсиите за април 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Парично обезщетение за гледане на болен член от семейството не се изплаща след прекратяване на трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 За „осигурителната аритметика“ при породени деца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Промените в подзаконовите актове в областта на социалното осигуряване през 2014 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Планът за действие по социална икономика 2014 - 2015 г. - едно ново разбиране за социалното предприемачество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Преглед на промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от началото на 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Основни промени при подаването на данни за осигурените лица през 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г., в сила от 01.01.2014 г. - Подаване и коригиране на Декларации обр. № 1 и № 6 - Равняване на декларираните задължения в Декларации обр. № 1 и обр. № 6
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

 Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г., в сила от 01.01.2014 г. - Подаване и коригиране на Декларации обр. № 1 и № 6 - Подаване на Декларации обр. № 1. - Срокове, попълване и коригиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

 Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г., в сила от 01.01.2014 г. - Подаване и коригиране на Декларации обр. № 1 и № 6 - Подаване на декларации от самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

 Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г., в сила от 01.01.2014 г. - Подаване и коригиране на Декларации обр. № 1 и № 6 - Деклариране и отчитане на публичните задължения - Промени в реда за подаване на Декларации обр. № 1 и обр. № 6
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

 Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г., в сила от 01.01.2014 г. - Подаване и коригиране на Декларации обр. № 1 и № 6 - Погасяване на задълженията за осигурителни вноски на самоосигуряващите се лица - Подаване на заявление по образеца на Приложение № 10 към
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

 Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г., в сила от 01.01.2014 г. - Подаване и коригиране на Декларации обр. № 1 и № 6 - Други промени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

 Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г., в сила от 01.01.2014 г. - Подаване и коригиране на Декларации обр. № 1 и № 6 - Подаване на Декларации обр. № 6. - Срокове, попълване и коригиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

 Значение, заплащане и зачитане за стаж на отпуска при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 На какви минимални осигурителни доходи ще се осигуряваме през 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Държавното обществено осигуряване през 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Промени в условията за придобиване на права и размерите на пенсиите и добавките, изплащани от Учителския пенсионен фонд през 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Изплащане на еднократна допълнителна сума към пенсиите през декември 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Братоева
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 За “коледните добавки” към пенсиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Новото в Наредба № Н-8 и подаването на данни от работодателите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Законът за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Нови електронни услуги за осигурените лица и осигурителите, предоставени от НОИ през втората половина на 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Калчев
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Прекратяване на трудовия договор на работници и служители, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, и на работещи пенсионери
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Относно осъвременяването на пенсиите от държавното обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антоанета Ганчева
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Право на парични обезщетения за бременност и раждане при недостигащ осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Ред и срокове за изплащане на пенсии за минало време, по банков път и чрез пълномощно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Промените в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кина Койчева-Лукарска
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Промените в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, в сила от 01.10.2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Как да получа болничен за по-късно раждане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дина Христова
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 През периода 1981-1993 г. на неработещата в чужбина съпруга (съпруг) на задграничен служител половината от времето, през което нейният съпруг (съпруга) е бил на задгранична работа, се признава за стаж при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 Функции на българските органи и институции, отговорни за прилагането на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 Какви са условията за пенсиониране през 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 Срокове за внасяне на осигурителните вноски и подаване на данните за тях
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Отговорност на осигурителя при неправилно издадени документи за осигурителен стаж и осигурителен доход при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Ред за установяване и погасяване на задълженията за осигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Попълване на документи за осигурителен стаж - Образец УП-3 и на декларация образец № 1 за работещите при непълно работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Общи положения - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Други промени, свързани с изплащането на пенсиите - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по размерите, разпределението и сроковете за внасяне на осигурителни вноски през 2013 г. - Осигурени лица и осигурителен доход - Промени при подаването на данни от работодателите, осигурителите и осигурителните каси за осигурените при тях лица, к
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по прилагането на регламентите за координация на схемите за социална сигурност и международните договори в областта на социалното осигуряванепрез 2013 г. - Действащи двустранни международни договори в областта на социалното осигуряване и нови спо
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Нормативни изисквания към дружествата за допълнително социално осигуряване - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Право и ред за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност и помощите от държавното обществено осигуряване - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Определяне размера на пенсиите - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по прилагането на регламентите за координация на схемите за социална сигурност и международните договори в областта на социалното осигуряванепрез 2013 г. - Прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 13)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>

Общо: 1236 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА