Социално осигуряване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 12)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>
 Преглед на измененията в наредбите по прилагането на КСО, в сила за 2014 г. – 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Промените в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица имат за цел спестяване на време и средства на гражданите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и определянето на еднократна допълнителна сума към пенсиите за април 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Парично обезщетение за гледане на болен член от семейството не се изплаща след прекратяване на трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 За „осигурителната аритметика“ при породени деца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Промените в подзаконовите актове в областта на социалното осигуряване през 2014 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Планът за действие по социална икономика 2014 - 2015 г. - едно ново разбиране за социалното предприемачество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Преглед на промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от началото на 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Основни промени при подаването на данни за осигурените лица през 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г., в сила от 01.01.2014 г. - Подаване и коригиране на Декларации обр. № 1 и № 6 - Равняване на декларираните задължения в Декларации обр. № 1 и обр. № 6
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

 Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г., в сила от 01.01.2014 г. - Подаване и коригиране на Декларации обр. № 1 и № 6 - Подаване на Декларации обр. № 1. - Срокове, попълване и коригиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

 Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г., в сила от 01.01.2014 г. - Подаване и коригиране на Декларации обр. № 1 и № 6 - Подаване на декларации от самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

 Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г., в сила от 01.01.2014 г. - Подаване и коригиране на Декларации обр. № 1 и № 6 - Деклариране и отчитане на публичните задължения - Промени в реда за подаване на Декларации обр. № 1 и обр. № 6
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

 Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г., в сила от 01.01.2014 г. - Подаване и коригиране на Декларации обр. № 1 и № 6 - Погасяване на задълженията за осигурителни вноски на самоосигуряващите се лица - Подаване на заявление по образеца на Приложение № 10 към
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

 Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г., в сила от 01.01.2014 г. - Подаване и коригиране на Декларации обр. № 1 и № 6 - Други промени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

 Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г., в сила от 01.01.2014 г. - Подаване и коригиране на Декларации обр. № 1 и № 6 - Подаване на Декларации обр. № 6. - Срокове, попълване и коригиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

 Значение, заплащане и зачитане за стаж на отпуска при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 На какви минимални осигурителни доходи ще се осигуряваме през 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Държавното обществено осигуряване през 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Промени в условията за придобиване на права и размерите на пенсиите и добавките, изплащани от Учителския пенсионен фонд през 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Изплащане на еднократна допълнителна сума към пенсиите през декември 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Братоева
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 За “коледните добавки” към пенсиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Новото в Наредба № Н-8 и подаването на данни от работодателите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Законът за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Нови електронни услуги за осигурените лица и осигурителите, предоставени от НОИ през втората половина на 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Калчев
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Прекратяване на трудовия договор на работници и служители, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, и на работещи пенсионери
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Относно осъвременяването на пенсиите от държавното обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антоанета Ганчева
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Право на парични обезщетения за бременност и раждане при недостигащ осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Ред и срокове за изплащане на пенсии за минало време, по банков път и чрез пълномощно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Промените в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кина Койчева-Лукарска
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Промените в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, в сила от 01.10.2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Как да получа болничен за по-късно раждане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дина Христова
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 През периода 1981-1993 г. на неработещата в чужбина съпруга (съпруг) на задграничен служител половината от времето, през което нейният съпруг (съпруга) е бил на задгранична работа, се признава за стаж при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 Функции на българските органи и институции, отговорни за прилагането на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 Какви са условията за пенсиониране през 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 Срокове за внасяне на осигурителните вноски и подаване на данните за тях
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Отговорност на осигурителя при неправилно издадени документи за осигурителен стаж и осигурителен доход при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Ред за установяване и погасяване на задълженията за осигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Попълване на документи за осигурителен стаж - Образец УП-3 и на декларация образец № 1 за работещите при непълно работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Общи положения - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Други промени, свързани с изплащането на пенсиите - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по размерите, разпределението и сроковете за внасяне на осигурителни вноски през 2013 г. - Осигурени лица и осигурителен доход - Промени при подаването на данни от работодателите, осигурителите и осигурителните каси за осигурените при тях лица, к
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по прилагането на регламентите за координация на схемите за социална сигурност и международните договори в областта на социалното осигуряванепрез 2013 г. - Действащи двустранни международни договори в областта на социалното осигуряване и нови спо
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Нормативни изисквания към дружествата за допълнително социално осигуряване - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Право и ред за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност и помощите от държавното обществено осигуряване - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Определяне размера на пенсиите - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по прилагането на регламентите за координация на схемите за социална сигурност и международните договори в областта на социалното осигуряванепрез 2013 г. - Прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Обезщетения за бременност и раждане - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по размерите, разпределението и сроковете за внасяне на осигурителни вноски през 2013 г. - Осигурени лица и осигурителен доход - Задължително осигурени лица за инвалидност, старост и смърт, и за трудова злополука и професионална болест - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по административното и съдебно обжалване на разпореждания и решения по краткосрочното и пенсионното осигуряване - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии и условия за отпускането им - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Установяване на осигурителен стаж по съдебен ред - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по размерите, разпределението и сроковете за внасяне на осигурителни вноски през 2013 г. - Осигурени лица и осигурителен доход - Задължително осигурени лица за всички осигурени социални рискове - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по размерите, разпределението и сроковете за внасяне на осигурителни вноски през 2013 г. - Осигурени лица и осигурителен доход - Задължително осигурени лица за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения за отглеждане на дете - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително задължително пенсионно осигуряване - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Парични обезщетения за безработица - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по прилагането на регламентите за координация на схемите за социална сигурност и международните договори в областта на социалното осигуряванепрез 2013 г. - Прилагане на регламентите за координация на схемите за социална сигурност - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по размерите, разпределението и сроковете за внасяне на осигурителни вноски през 2013 г. - Осигурени лица и осигурителен доход - Нови моменти - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по размерите, разпределението и сроковете за внасяне на осигурителни вноски през 2013 г. - Осигурени лица и осигурителен доход - Промени в закона за здравното осигуряване, приложими през 2013 г. - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Установяване и зачитане на осигурителен стаж при пенсиониране - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Изчисляване и изплащане на обезщетенията за бременност и раждане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Относно срока на осигуряване при възстановяване от съда на незаконно уволнен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Актуален ред за изчисляване и изплащане на обезщетения и помощи от ДОО през 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Нови моменти в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, и в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Периодът на наборната военна служба се зачита за осигурителен стаж при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но не се зачита за “действителен осигурителен стаж”, необходим за отпускане на пенсия по условията на чл. 68, ал. 3 от Кодекса за со
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Измененията и допълненията в наредбите, свързани с промените в Кодекса за социално осигуряване от края на 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Болнични се плащат и след края на срочен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Периодът на обучение на специализантите за придобиване на специалност в системата на здравеопазването се зачита за трудов и за осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Политическа и гражданска реабилитация се обявява за лица, които са били незаконно репресирани, заради техния произход, политически убеждения или религиозни вярвания през периода от 09.09.1944 г. до 10.11.1989 г., в изчерпателно изброени случаи в Закона за
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Административно и съдебно обжалване на разпорежданията, издавани от органите на НОИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Действителният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се осъвременява от 01.04.2013 г. със съответния процент, в зависимост от годината на отпускане на пенсията - Ако получената сума е над максималния размер на пенсията за осигурителен стаж и в
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Пенсиите за осигурителен стаж и възраст ще се осъвременяват от 1 април 2013 г. със съответния процент, в зависимост от годината на отпускане на пенсията - Ако получената сума е под минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст (150 лв. от 0
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Новата спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност урежда социалните права на хората, които развиват дейност в двете съседни страни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ева Стефанова-Тошева
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Относно задължението за осигуряване на членовете на секционни избирателни комисии, ангажирани в провеждането на референдума
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 От 1 февруари 2013 г. е в сила Спогодба за социална сигурност между Република България и Република Сърбия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Държавното обществено осигуряване през 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Промените в социалното осигуряване през 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Условия за придобиване право на пенсия през 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Отпуск и обезщетение за гледане на болен член от семейството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 За пенсия догодина - 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Кои лица, работещи само по граждански договор, подлежат на осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Всички работещи по трудово правоотношение подлежат на социално осигуряване, включително и работещите по трудов договор пенсионери
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Докторантите могат да се осигуряват по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, но не се осигуряват за общо заболяване и майчинство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Еднократната помощ при смърт на осигурено лице за 2012 г. е 540 лв.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Право на обезщетение за безработица имат лицата, които не упражняват трудова дейност, за която подлежат на осигуряване по чл. 4 КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ани Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Нови промени в осигурителното законодателство - Промени в наредбите, свързани с прилагането на новата разпоредба на чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на ЕС, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Табакова
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Нови правила, свързани с осигуряването на кандидатите за младши съдии и младши прокурори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Слагате край на трудовия договор, за да се пенсионирате
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Нови промени в осигурителното законодателство - Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с уреждане на осигурителния статус на младшите магистрати
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Промени в Наредба № Н-8 във връзка с осигуряването на съпрузите на лицата по чл. 4, ал. 3, точки 1 и 4 КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Какви удръжки могат да се правят от пенсията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Относно индексацията на пенсиите от 1 април 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Нинов
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Решение № 10 на конституционния съд не променя условията за пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 12)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>

Общо: 1184 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА