Социално осигуряване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 11)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  11  следваща> последна>>
 Право на пенсии за осигурителен стаж и възраст, съгласно регламент № 1408/71
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Какви вноски се дължат върху среднодневното брутно възнаграждение за първия работен ден от временната неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Нов размер на социалната пенсия за старост от 1 октомври 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Отпускане на пенсии за инвалидност в Европейската общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Боряна Боева-Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 България в трудова Европа ­ инструменти за гарантиране социалната сигурност на работниците-мигранти. Регламент № 1408/71 ­ роля и значение. - 3
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Осигуряване на лицата, работещи по договори за управление и контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Минималните осигурителни доходи, определени със ЗБДОО, се прилагат за всички работници и служители, независимо от установеното работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Индексиране на пенсиите от 1 юли 2007 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Костова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Издаване на дубликат на изгубена осигурителна книжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 България в трудова Европа ­ инструменти за гарантиране на социалната сигурност на работниците-мигранти - 3
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Събиране на неоснователно получени осигурителни плащания от държавното обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Парични обезщетения за болест и майчинство, съгласно Регламент 1408/71 и Регламент 574/72
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Желев
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Закупуване на осигурителен стаж по реда на § 9, ал. 2 и 3 от ПЗР на КСО. Възстановяване на неоснователно внесени осигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Формиране на осигурителния доход, получаван от лице, работещо по основен и допълнителен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 България в трудова Европа ­ инструменти за гарантиране социалната сигурност на работниците-мигранти. Регламент № 1408/71 ­ роля и значение. - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Правилата за определяне на приложимо право по Регламент 1408/71 при едновременно извършване на доходоносна дейност в две или повече държави-членки на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Добринка Бонева
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Право на обезщетение за дълготрайна безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Грета Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Обезщетение за бременност и раждане след прекратяване на осигуряването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 България в трудова Европа ­ инструменти за гарантиране социалната сигурност на работниците-мигранти. Регламент № 1408/71 ­ роля и значение.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Промени в Кодекса за социално осигуряване, засягащи задължителното пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Прилагане на схемите за социална сигурност в рамките на Европейската общност по отношение на командированите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Промени в общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица през 2007 г. Попълване и заверка на Осигурителни книжки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя веднъж годишно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Парично обезщетение при бременност и раждане, придобито през периода на получаване на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Новата правна уредба на получаването и изплащането на паричните помощи за профилактика и рехабилитация от НОИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Караиванова-Начева
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Общи положения - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-02

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване в доброволен пенсионен фонд и в пенсионен фонд по професионални схеми - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-02

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Парични обезщетения за временна неработоспособност и ред за изплащането им – 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-02

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален и професионален пенсионен фонд - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-02

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане,и за безработица - Отпуски и обезщетения за майчинство – 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-02

 Коментар по социално-осигурителните права на работещите в страните от Европейския съюз – 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-02

 Коментар по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя – 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Караиванова-Начева
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-02

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии и общи условия за отпускането им. Нови моменти в пенсионното осигуряване през 2007 г. – 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-02

 Коментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-02

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Осигурителен стаж. Общи положения и нови моменти – 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-02

 Коментар по регистрацията на осигурителите и самоосигуряващите се лица и подаването на данни - Подаване и съхранение на данни от осигурители и самоосигуряващи се лица– 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-02

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Изисквания към дружествата за допълнително социално осигуряване - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-02

 Коментар по регистрацията на осигурителите и самоосигуряващите се лица и подаването на данни - Регистрационни процедури за работодатели и самоосигуряващи се лица – 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-02

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане,и за безработица - Парични обезщетения за безработица – 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-02

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Държавно регулиране и надзор на допълнителното социално осигуряване- 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-02

 Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, в сила от 01.01.2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Какво трябва да знаем при подаването на данни за осигуряването през 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Новите възможности в пенсионната система свързани с членството на България в Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Добринка Бонева
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.01.2007 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Христосков
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Обжалване на ревизионен акт по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аспасия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 За осигурителен стаж се признават само 30 дни неплатен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Начисляване на осигурителни вноски върху получено обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Предстоящи промени в Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Пенсиониране на кадровите военнослужещи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Изплащане на обезщетение за неработоспособност след прекратяване на осигуряването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Осигуряване на работещите в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Валидни ли са удостоверенията за осигурителен стаж и доход, изготвени на компютър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Нови възможности за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в професионални схеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Отмяна на разпореждане за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Едноличните търговци, работещи по трудов договор, се осигуряват за двете дейности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Учащите до 26 години ­ с наследствена пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Право на закупуване на осигурителен стаж имат само лица, навършили изискващата се възраст за пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Новата Наредба за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Категоризиране на труда при пенсиониране на заетите в производството на пара
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Лилова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, относно реда за отпускане на пенсии, регламентиран в националното законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Осигуряването на членовете на органи за управление и контрол на търговски дружества не може да бъде върху доход, по-нисък от минимума за ръководните кадри в съответната икономическа дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Кои са дейностите, които се извършват от НАП, свързани със задължителното социално осигуряване?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Допълнително задължително пенсионно осигуряване - Практически въпроси и отговори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Предаване на разплащателни ведомости на прекратени осигурители без правоприемник в ТП на НОИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Издаване и заверка на осигурителни книжки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Пенсиониране на мъжете по общия ред на КСО и възможности и за закупуване на осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Длъжници, кредитори и гаранционни вноски по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Индексиране на пенсиите от 1 януари 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Промени в пенсионното законодателство през 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Белгийският “Сребърен фонд”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зоя Славова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Новата Наредба № Н-8 за начина и реда за подаване и съхранение на данни от осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бояна Миланова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Допълнителното пенсионно осигуряване в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Нови възможности за закупуване на осигурителен стаж след изменението на § 9 от ПЗР на КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Коментар по вноските за държавното обществено осигуряване и за фонд “ГВРС” - Доброволно изпълнение, контрол, обезпечаване, принудително събиране и разсрочване на задълженията към фондовете на ДОО– 2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Караиванова-Начева
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Коментар по вноските за държавното обществено осигуряване и за фонд “ГВРС” - Осигурени лица, осигурителни рискове, осигурителен доход и размер на осигурителните вноски – 2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Изисквания към дружествата за допълнително социално осигуряване – 2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Коментар по краткосрочните обезщетения и помощи от ДОО - Изплащане на трудовите възнаграждения и обезщетения от фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” – 2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване – 2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Коментар по регистрацията, подаването на данни и получаването на административни услуги за социалното осигуряване - Подаване и съхранение на данни от работодатели, осигурители и самоосигуряващи се - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Коментар по регистрацията, подаването на данни и получаването на административни услуги за социалното осигуряване - Регистрационни процедури за работодатели и самоосигуряващи се - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Приемане на архивите на осигурители с прекратена дейност без правоприемник в нои и изграждане на архивно стопанство – 2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Коментар по регистрацията, подаването на данни и получаването на административни услуги за социалното осигуряване - Административни услуги - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Осигурителен стаж.общи положения и нови моменти - 2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Коментар по краткосрочните обезщетения и помощи от ДОО - Парични обезщетения за временна неработоспособност – 2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Коментар по регистрацията, подаването на данни и получаването на административни услуги за социалното осигуряване - Регистрация на трудовите договори - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Коментар по краткосрочните обезщетения и помощи от ДОО - Парични помощи от държавното обществено осигуряване - 2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии и общи условия за отпускането им. Нови моменти в пенсионното осигуряване през 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Коментар по краткосрочните обезщетения и помощи от ДОО - Парични обезщетения за безработица- 2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Държавно регулиране и надзор на допълнителното социално осигуряване – 2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Коментар по краткосрочните обезщетения и помощи от ДОО - Отпуски и обезщетения за майчинство- 2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Общи положения – 2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително задължително пенсионно осигуряване – 2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Новият данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Бюджетът на държавното обществено осигуряване за 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Христосков
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Определяне размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст на лицата ­производители на селскостопанска продукция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Международно признаване на осигурителни права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илиян Точев
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Социалната пенсия за инвалидност, плащана към друг вид пенсия, участва при формиране на дохода нужен за преценка на правото на социални помощи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 11)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  11  следваща> последна>>

Общо: 1082 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА