Социално осигуряване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1001 до 1082 (стр. 11 от 11)
<<първа <предишна  6  7  8  9  10 11 следваща> последна>>
 Осигуряване на съдружник, който е и управител на дружеството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Държавното обществено осигуряване - Коментар по установяване и принудително събиране на вземанията на Държавното обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Коментар по новите международни спогодби в общественото осигуряване, по които Република България е страна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Куцарова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - видове пенсии, характеристика, правна уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - общи положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Нови моменти в допълнителното задължително пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Общи положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Преобразуване, прекратяване и несъстоятелност на дружества и фондове за допълнително социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Коментар по парични обезщетения за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - отпускане и изплащане на пенсиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Kоментар по регистрацията на трудовите договори в НОИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Kоментар по парични обезщетения за майчинство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Kоментар по парични обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Държавното обществено осигуряване - Коментар по oсигурителен доход
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Платеният годишен отпуск може да се ползва и преди този за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Месечното обезщетение зависи от броя на работните дни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Промените в Кодекса за задължително обществено осигуряване в частта им относно задължителното пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Държавното обществено осигуряване - Коментар по осигурителни вноски и осигурени лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Държавното обществено осигуряване - Коментар по възникване, времетраене и прекратяване на осигуряването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Държавно регулиране и надзор на допълнителното социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Нови моменти в допълнителното доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Нови моменти в допълнителното доброволно пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Изисквания към дружествата за допълнително социално осигуряване ­ нови моменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Зачитане и изчисляване на осигурителния стаж на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 КЗОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Неплатеният отпуск се прекъсва при представяне на болничен лист за временна неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Освобождаване на членове на съвет на директорите и на изпълнителен директор на еднолично търговско дружество с общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Право на пенсия по § 4, ал. 1 от ПЗР на КЗОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Регистрация на трудовия договор се прави и при повторно сключен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 По време на отпуск за раждане не се дава болничен за други заболявания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по условията на втора категория труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Пенсиониране на учителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Пенсиониране при условията на § 4, ал. 3 от ПЗР на КЗОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Въпроси и отговори по социално осигуряване - 2/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Въпроси и отговори по социално осигуряване - 3/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Преизчисляване на пенсия от нов осигурителен доход
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Въпроси и отговори по социално осигуряване - 1/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Осигуряване на съдружници в търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Издаване на болничен лист със задна дата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Изплащането на паричното обезщетение за безработица се възстановява от момента на отпадане на основанието за прекратяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Право на пенсия на лица, работили 10 години при условията на I категория труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 3/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Право на парично обезщетение за безработица при получаване на обезщетение за бременност и раждане при прекратяване на осигуряването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 4/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Трябва ли социалните пенсии да се осъвременяват по общия ред?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зоя Славова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Промени в Декларация обр. № 1 “Данни за осигуреното лице” за 2003 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 7/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 5/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 6/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 За отпускането на пенсия за осигурителен стаж и възраст е необходимо прекратяване на осигуряването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 2/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Обезщетението за неработоспособност зависи от осигурителния доход, а не от дневното работно време, през което той е заработен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 За определяне категорията на труд при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Отпускът по болест се продължава след преглед от ТЕЛК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Новите моменти в правната уредба за осигурителния стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Отново за категоризиране на труда при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Осигуряване членовете на семейството на едноличен търговец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Трудовият и осигурителният стаж не винаги са с еднаква продължителност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Минимални размери на пенсията за инвалидност поради общо заболяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Издаване на документи за осигурителен стаж и осигурителен доход на лица, работили в ликвидирани държавни учреждения и организации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Увеличен е максималният размер на паричното обезщетение за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Установяване на трудов стаж по съдебен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 При работа по втори или допълнителен трудов договор, осигурителният доход се взема предвид при изчисляване размера на обезщетението
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Изменение в наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Отговорност на осигурителя за неправилно издадени документи за пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Студенти, прекъснали по болест, имат право на наследствена пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Примери за определяне на минималните осигурителни доходи по основни икономически дейности и квалификационни групи професии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Право на пенсия по § 4, ал. 2 и 3 от ПЗР на КЗОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Пенсиониране на учителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Болничен лист може да се издаде и за минало време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Преизчисляване на наследствените пенсии за трудова злополука от 01.01.2000 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Продължителността на отпуска за раждане не зависи от поредността на детето
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2003 година за промените в нормативното регулиране на осигурителния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Право на парично обезщетение за безработица при започване на работа по граждански договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 1/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Коментар по осигуряването за трудова злополука и професионална болест - 2002 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Коментар по международни спогодби в общественото осигуряване - 2002 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Куцарова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - 2002 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Коментар по вноските за държавното обществено осигуряване - 2002 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за безработица - 2002 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - 2002 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Показани от 1001 до 1082 (стр. 11 от 11)
<<първа <предишна  6  7  8  9  10 11 следваща> последна>>

Общо: 1082 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА