Социално осигуряване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1001 до 1100 (стр. 11 от 13)
<<първа <предишна  6  7  8  9  10 11 12  13  следваща> последна>>
 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии, характеристика и правна уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

 Коментар по вноските за държавното обществено осигуряване - Осигурителен доход. Минимален осигурителен доход по икономически дейности и квалификационни групи професии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

 Коментар по вноските за държавното обществено осигуряване - Осигурителни вноски и осигурени лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

 Коментар по вноските за държавното обществено осигуряване - Установяване, принудително събиране и погасяване на задълженията към фондовете на държавното обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за трудоустрояване и безработица - Отпуски и обезщетения за майчинство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за трудоустрояване и безработица - Парични обезщетения за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

 Коментар по вноските за държавното обществено осигуряване - Възникване, времетраене и прекратяване на осигуряването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително задължително пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

 Коментар по регистрацията на трудовите договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Изисквания към дружествата за допълнително социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

 Коментар по гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Общи положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

 Измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване в частта относно задължителното пенсионно осигуряване, в сила от 01.01.2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Личната пенсия за осигурителен стаж и възраст изключва пенсията за инвалидност поради общо заболяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Социалните права на българските граждани след присъединяването на страната ни към Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Добринка Бонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Осигуряване на едноличен търговец, работещ и по трудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ярослава Генова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Определяне на право на парично обезщетение за безработица след измененията на чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Удръжки върху социални придобивки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Доход при платен и неплатен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Обезщетение по болест ­ след 6 месеца осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за осигурителен стаж, независимо че за това време не са правени осигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Необходими документи при отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Обезщетението за неработоспособност не се изплаща на лица, получаващи пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Бюджетът на Държавното обществено осигуряване за 2005 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Христосков
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Коледните добавки към пенсиите за декември 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 34/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 33/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Право на парично обезщетение за безработица на лица, служители с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Обезщетението за безработица може да се получава и по време на мандат за общински съветник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Превръщане на осигурителен стаж по реда на чл. 104, ал. 3 КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Лилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 31/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 32/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Определяне на обезщетението за неработоспособност при липса на възнаграждение в базовия 6-месечен период
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Необходими документи за отпускане на пенсии по Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Грета Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 29/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Право на регистрация и обезщетение за безработица след прекратяване на трудов договор на прокурист на ЕТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Право на обезщетение за безработица при прекратяване на трудовото правоотношение поради изтичане на уговорения срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 30/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Пенсиониране на учителите по § 5, ал. 4 от ПЗР на КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Самоосигурените имат право на обезщетение за гледане на болен член от семейството, ако се осигуряват и за неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Пенсиониране на военнослужещи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Определяне на датата на отпускане на инвалидните пенсии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 В някои случаи образованието се зачита за осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 28/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Осигурителен стаж работниците могат да доказват и с документи, свързани с плащането на заплати
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Оформяне на документи за отпускане и изплащане парични обезщетения за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Прилагане § 117 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на КЗОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Грета Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Пенсиониране на учителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Права на наследниците по закона за политическа и гражданска реабилитация на репресираните лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Лилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Действия при отмяна на болничен лист
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Дата на отпускане на пенсия за инвалидност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 27/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 При постъпване на работа безработният е длъжен да подаде декларация в седемдневен срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 26/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Въпроси и отговори по пенсионно осигуряване - 24/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Отпускане на пенсия за инвалидност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Жените и равнопоставеността относно пенсионните права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зоя Славова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Осигуряване на съдружници в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Въпроси и отговори по пенсионно осигуряване - 25/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Зачитане на осигурителен стаж на членове на домакинството на член-кооператор в ТКЗС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Лилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Регистрация и обезщетения при безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Получаване на повече от една пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Грета Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 20/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 23/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Осъвременяване на пенсиите по чл. 100 от 1 юни 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 22/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 21/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 19/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Право и размер на обезщетението за безработица според последните изменения на наредбата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Минималният месечен осигурителен доход превишава получаваното брутно трудово възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Времето на неплатен отпуск за временна неработоспособност се зачита за осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Индивидуализацията на пенсионните права в някои държави от Европейския съюз и държави-кандидати за ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, отнасящи се до отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица след 01.01.2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Право на добавка към пенсиите по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Лилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Възможности за набавяне на необходимите “точки” за пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Преизчисляване на отпусната пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Обезщетение за безработица при неплатени възнаграждения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Максималният размер на пенсиите ­ нов начин за неговото изчисляване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, направени с ПМС № 63 от 17.03.2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 18/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Възнаграждение и осигурителни вноски за участие в Управителен съвет на сдружение ­ юридическо лице с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Възможности за преизчисляване на пенсиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 17/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Определяне на размера на обезщетение за безработица при работа на половин работен ден
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Правно положение на редовния докторант по държавна поръчка, получаващ стипендия във висшето училище
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Промени в наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Право на парично обезщетение след прекратяване на осигуряването при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - отпускане и изплащане на пенсиите - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - общи положения - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - осигурителен стаж - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

 Държавно обществено осигуряване - Коментар по осигурителен доход. Минимален осигурителен доход по икономически дейности и квалификационни групи професии - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

 Държавно обществено осигуряване - Коментар по осигурителни вноски и осигурени лица - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

 Държавно обществено осигуряване - Коментар по възникване, времетраене и прекратяване на осигуряването - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително задължително пенсионно осигуряване - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

 Държавно обществено осигуряване - Коментар по установяване и принудително събиране на вземанията на Държавното обществено осигуряване - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Изисквания към дружествата за допълнително социално осигуряване - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Общи положения - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

Показани от 1001 до 1100 (стр. 11 от 13)
<<първа <предишна  6  7  8  9  10 11 12  13  следваща> последна>>

Общо: 1236 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА