Социално осигуряване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 901 до 1000 (стр. 10 от 13)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 11  12  13  следваща> последна>>
 За осигурителен стаж се признават само 30 дни неплатен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Начисляване на осигурителни вноски върху получено обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Предстоящи промени в Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Пенсиониране на кадровите военнослужещи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Изплащане на обезщетение за неработоспособност след прекратяване на осигуряването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Осигуряване на работещите в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Валидни ли са удостоверенията за осигурителен стаж и доход, изготвени на компютър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Нови възможности за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в професионални схеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Отмяна на разпореждане за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Едноличните търговци, работещи по трудов договор, се осигуряват за двете дейности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Учащите до 26 години ­ с наследствена пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Право на закупуване на осигурителен стаж имат само лица, навършили изискващата се възраст за пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Новата Наредба за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Категоризиране на труда при пенсиониране на заетите в производството на пара
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Лилова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, относно реда за отпускане на пенсии, регламентиран в националното законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Осигуряването на членовете на органи за управление и контрол на търговски дружества не може да бъде върху доход, по-нисък от минимума за ръководните кадри в съответната икономическа дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Кои са дейностите, които се извършват от НАП, свързани със задължителното социално осигуряване?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Допълнително задължително пенсионно осигуряване - Практически въпроси и отговори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Предаване на разплащателни ведомости на прекратени осигурители без правоприемник в ТП на НОИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Издаване и заверка на осигурителни книжки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Пенсиониране на мъжете по общия ред на КСО и възможности и за закупуване на осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Длъжници, кредитори и гаранционни вноски по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Индексиране на пенсиите от 1 януари 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Промени в пенсионното законодателство през 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Белгийският “Сребърен фонд”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зоя Славова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Новата Наредба № Н-8 за начина и реда за подаване и съхранение на данни от осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бояна Миланова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Допълнителното пенсионно осигуряване в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Нови възможности за закупуване на осигурителен стаж след изменението на § 9 от ПЗР на КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Коментар по вноските за държавното обществено осигуряване и за фонд “ГВРС” - Доброволно изпълнение, контрол, обезпечаване, принудително събиране и разсрочване на задълженията към фондовете на ДОО– 2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Караиванова-Начева
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Коментар по вноските за държавното обществено осигуряване и за фонд “ГВРС” - Осигурени лица, осигурителни рискове, осигурителен доход и размер на осигурителните вноски – 2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Изисквания към дружествата за допълнително социално осигуряване – 2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Коментар по краткосрочните обезщетения и помощи от ДОО - Изплащане на трудовите възнаграждения и обезщетения от фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” – 2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване – 2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Коментар по регистрацията, подаването на данни и получаването на административни услуги за социалното осигуряване - Подаване и съхранение на данни от работодатели, осигурители и самоосигуряващи се - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Коментар по регистрацията, подаването на данни и получаването на административни услуги за социалното осигуряване - Регистрационни процедури за работодатели и самоосигуряващи се - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Приемане на архивите на осигурители с прекратена дейност без правоприемник в нои и изграждане на архивно стопанство – 2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Коментар по регистрацията, подаването на данни и получаването на административни услуги за социалното осигуряване - Административни услуги - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Осигурителен стаж.общи положения и нови моменти - 2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Коментар по краткосрочните обезщетения и помощи от ДОО - Парични обезщетения за временна неработоспособност – 2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Коментар по регистрацията, подаването на данни и получаването на административни услуги за социалното осигуряване - Регистрация на трудовите договори - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Коментар по краткосрочните обезщетения и помощи от ДОО - Парични помощи от държавното обществено осигуряване - 2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии и общи условия за отпускането им. Нови моменти в пенсионното осигуряване през 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Коментар по краткосрочните обезщетения и помощи от ДОО - Парични обезщетения за безработица- 2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Държавно регулиране и надзор на допълнителното социално осигуряване – 2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Коментар по краткосрочните обезщетения и помощи от ДОО - Отпуски и обезщетения за майчинство- 2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Общи положения – 2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително задължително пенсионно осигуряване – 2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Новият данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Бюджетът на държавното обществено осигуряване за 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Христосков
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Определяне размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст на лицата ­производители на селскостопанска продукция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Международно признаване на осигурителни права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илиян Точев
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Социалната пенсия за инвалидност, плащана към друг вид пенсия, участва при формиране на дохода нужен за преценка на правото на социални помощи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Какви осигуровки се дължат за лицата, получаващи доходи като кметове, общински съветници, общински посредници и председатели на общински съвети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Заверка на осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аспасия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Категоризиране на труда при пенсиониране на заетите в производството и пластичната обработка на метали
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Категоризиране на труда при пенсиониране на заетите в поддръжката на пътищата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от учителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Грета Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Срок на отпускане на инвалидна пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Правото на парично обезщетение при неработоспособност възниква при 6 месеца осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Неправилно получена пенсия се връща с лихва
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Въпроси и отговори по социално осигуряване - 7/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Въпроси и отговори по социално осигуряване - 8/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Фирмата осигурява тези, които работят за нея в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Въпроси и отговори по социално осигуряване - 9/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Издаване от осигурителя на справка декларация, когато лицето е работило по срочен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Начисляване на осигурителни вноски при изплащане на допълнително възнаграждение за период, по-дълъг от месец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Особености при прилагането на закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Допълнително задължително пенсионно осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Осигуряването на членовете на органи за управление и контрол на търговски дружества, не може да бъде върху доход, по-нисък от минимума, определен със ЗБДОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Новото при пенсионирането на миньорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Злополука извън работното време не се признава за трудова
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Националният осигурителен институт архивира разплащателните ведомости
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аспасия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Осигурителните вноски се дължат върху всички възнаграждения и доходи от трудова дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Категоризиране на труда на шофьорите при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Нови моменти в Наредбата за реда и начина за промяна на участието в пенсионен фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Превръщане на осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Лилова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Как се отпуска пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Сланчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Въпроси и отговори по социално осигуряване - 5/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Въпроси и отговори по социално осигуряване - 6/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Напускането по своя воля "реже" от парите за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Неплатеният отпуск до 30 дни се зачита за осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Въпроси и отговори по социално осигуряване - 4/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Промени в Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Христосков
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Пенсиониране при условията на втора категория труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Осигуряване на съдружник в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Подаване на данни по Инструкция №1 на НОИ с декларация обр. № 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 38 ЗОДФЛ”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 1/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Пенсиониране на моряци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Какви нови данни се попълват в Декларация - Обр. № 1 на НОИ “Данни за осигуреното лице” от 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Пенсионни права при работа в няколко държави-членки на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Добринка Бонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Изменения и допълнения на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Отпускане и изплащане на пенсиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

 Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

 Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за трудоустрояване и безработица - Парични обезщетения за временна неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Преобразуване, прекратяване и несъстоятелност на дружества и фондове за допълнително социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

 Коментар по допълнителното социално осигуряване - Държавно регулиране и надзор на допълнителното социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

Показани от 901 до 1000 (стр. 10 от 13)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 11  12  13  следваща> последна>>

Общо: 1236 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА