Отбрана

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1301 до 1400 (стр. 14 от 19)
<<първа <предишна  9  10  11  12  13 14 15  16  17  18  19  следваща> последна>>
 Споразумение по прилагане относно процедурите при упражняване на наказателна юрисдикция в изпълнение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Споразумение по прилагане относно сигурността в изпълнение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Споразумение по прилагане относно Съвместната комисия, учредена съгласно Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Стратегия за национална сигурност на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-08

 Строеви устав на Въоръжените сили на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-25

 Тарифа за държавните такси, които се събират за регистриране на склад съгласно Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Тарифа за таксите, които се събират от Военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-25

 Тарифа за таксите, които се събират от Военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-25

 Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно регулиране за издаване на разрешения и лицензии по Закона за енергетиката и енергийната ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-12

 Тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-10

 Тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-30

 Тарифа за таксите, които се събират по Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба (Загл. изм. - ДВ, бр. 115 от 2002 г.) (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-17

 Тарифа за таксите, събирани от Централното военно окръжие и подчинените му териториални структури по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

 Тарифа за таксите, събирани от Централното военно окръжие и подчинените му териториални структури по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

 Техническо споразумение между Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия и Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ир
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-13

 Техническо споразумение между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Република Литва относно предоставяне на подготовка на военен персонал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-14

 Техническо споразумение между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Италианската република за установяване на военен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Техническо споразумение между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Италианската република относно мерките по усилена бдителност на НАТО (eVA) в България и предоставянето на поддръжка от страната домакин (HNS)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Техническо споразумение между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Кипър, Министерството на националната отбрана на Република Гърция и Министерството на отбраната на Румъния за създаване на Многонацио
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-11

 Техническо споразумение между Министерството на отбраната на Република Унгария, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия и Министерството на отбраната на Словашката република относно сътрудничест
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-26

 Техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Департамента по националната отбрана на Канада, Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-01

 Техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Чешката република, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-02

 Техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-13

 Техническо споразумение между Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, федералния министър на отбраната и спорта на Република Австрия, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Републик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-01

 Техническо споразумение относно дипломатически разрешения за прелитане и кацане на военнотранспортни самолети през въздушните пространства или на териториите на държавите - участнички в програмата "Европейски флот за въздушен транспорт"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-07

 Трети допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Указ № 1 от 10.01.2008 г. за освобождаване на бригаден генерал Николай Трайков Николов от длъжността директор на Служба "Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване" и от кадрова военна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Указ № 5 от 16.01.2012 г. за освобождаване на контраадмирал Николай Иванов Николов от длъжността съветник на върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военната сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-24

 Указ № 6 от 19.01.2007 г. за назначаване на генерал-лейтенант Атанас Димитров Запрянов на длъжността представител на началника на Генералния щаб на Българската армия във Военния комитет на НАТО и във Военния комитет на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Указ № 10 от 15.01.2018 г. за освобождаване на генерал-майор Тодор Цонев Дочев от длъжността заместник-командващ на Съвместното командване на силите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Указ № 12 от 29.01.2008 г. за освобождаване на бригаден генерал Тодор Маринов Вангелов от длъжността командир на 61-ва механизирана бригада
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-12

 Указ № 14 от 1.02.2010 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-02

 Указ № 14 от 18.01.2021 г. за освобождаване на бригаден генерал Борислав Владимиров Сертов от длъжността директор на служба "Военна полиция"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-29

 Указ № 15 от 31.01.2020 г. за освобождаване на флотилен адмирал Мален Стефанов Чубенков от длъжността Командир на флотилия бойни и спомагателни кораби и от военна служба, считано от 6 февруари 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-04

 Указ № 16 от 16.02.2015 г. за освобождаване на генерал-майор Нейко Ненов Ненов от длъжността заместник-началник на отбраната и от военна служба, считано от 28 януари 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Указ № 17 от 16.02.2015 г. за освобождаване на бригаден генерал Любчо Спасов Тодоров от длъжността заместник-командир на Сухопътните войски, назначаването му на длъжността командващ на Съвместното командване на силите и удостоверяването му с висше офицерс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Указ № 18 от 16.02.2015 г. за освобождаване на контраадмирал Георги Цветанов Мотев от длъжността заместник-командващ на Съвместното командване на силите и от военна служба, считано от 21 февруари 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Указ № 19 от 16.02.2015 г. за освобождаване на бригаден генерал Златко Тонев Златев от длъжността командир на 24-та авиационна база, назначаването му на длъжността заместник-командващ на Съвместното командване на силите, удостояването му с висше офицерско
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Указ № 20 от 16.02.2015 г. за освобождаване на бригаден генерал Стефан Христов Петров от длъжността началник на щаба на Съвместното командване на силите и от военна служба, считано от 4 март 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Указ № 21 от 16.02.2015 г. за назначаване на полковник Петьо Христов Мирчев на длъжността командир на 24-та авиационна база и удостояването му с висше офицерско звание "бригаден генерал", считано от 21 февруари 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Указ № 22 от 16.02.2015 г. за назначаване на капитан I ранг Димитър Василев Йорданов на длъжността началник на щаба на Съвместното командване на силите и удостояването му с висше офицерско звание "комодор", считано от 4 март 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Указ № 24 от 25.01.2012 г. за освобождаване на генерал-лейтенант Кирчо Иванов Киров от длъжността "Директор на Националната разузнавателна служба" и от военна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Указ № 25 от 25.01.2012 г. за освобождаване на полковник Звездомир Иванов Пенков от длъжността "Заместник-директор на Националната разузнавателна служба"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Указ № 26 от 25.01.2012 г. за освобождаване на генерал-майор Людмил Лалев Ангелов от длъжността "Заместник-директор на Националната разузнавателна служба" и от военна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Указ № 27 от 25.01.2012 г. за назначаване на полковник Драгомир Здравков Димитров на длъжността "Заместник-директор на Националната разузнавателна служба", възлагането му на цялостното ръководство на службата до назначаване на директор на Националната раз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Указ № 27 от 7.02.2018 г. за назначаване на полковник Венцислав Методиев Мутафчийски на длъжността началник на Военномедицинската академия и главен лекар на въоръжените сили на Република България и удостояването му с висше офицерско звание "бригаден генер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Указ № 28 от 25.01.2012 г. за назначаване на полковник Георги Костадинов Миленов на длъжността "Заместник-директор на Националната разузнавателна служба"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Указ № 29 от 12.02.2024 г. за назначаване на полковник Данаил Благовестов Баев за директор на дирекция "Разузнаване" във Военния секретариат на Европейския съюз и удостояването му с висше офицерско звание "бригаден генерал", считано от 1 април 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-16

 Указ № 33 от 15.02.2008 г. за освобождаване на генерал-майор Кирчо Петков Куртев от длъжността заместник-командващ на Сухопътните войски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

 Указ № 34 от 15.02.2008 г. за освобождаване на генерал-майор Атанас Николов Самандов от длъжността началник на щаба на Сухопътните войски и назначаване на генерал-майор Атанас Николов Самандов на длъжността заместник-командващ на Сухопътните войски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

 Указ № 35 от 15.02.2008 г. за освобождаване на бригаден генерал Стефан Стефанов Василев от длъжността помощник-началник на щаба на Сухопътните войски по подготовката и назначаване на бригаден генерал Стефан Стефанов Василев на длъжността началник на щаба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

 Указ № 36 от 15.02.2008 г. за освобождаване на бригаден генерал Нейко Ненов Ненов от международна длъжност на ротационен принцип - командир на бригада Югоизточна Европа и назначаване на бригаден генерал Нейко Ненов Ненов на длъжността помощник-началник на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

 Указ № 37 от 15.02.2008 г. за освобождаване на бригаден генерал Васил Кирилов Димитров от длъжността командир на 22-ра щурмова авиационна база и назначаване на бригаден генерал Васил Кирилов Димитров на длъжността началник на щаба на НАТО "Тирана"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

 Указ № 38 от 15.02.2008 г. за назначаване на полковник Добрин Недялков Сарачев на длъжността помощник-началник на щаба на Сухопътните войски по ресурсите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

 Указ № 39 от 15.02.2008 г. за освобождаване на бригаден генерал Николай Василев Вълков от длъжността заместник-началник на Военната академия "Г. С. Раковски" и от кадрова военна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

 Указ № 40 от 15.02.2008 г. за освобождаване на полковник Владимир Костов Вангелов от длъжността командир на бригада "Логистика" и от кадрова военна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

 Указ № 48 от 28.02.2020 г. за освобождаване на бригаден генерал Веселин Стоянов Стоев - административен ръководител - военно-апелативен прокурор на Военно-апелативна прокуратура, от военна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Указ № 50 от 9.03.2020 г. за освобождаване на генерал Андрей Илиев Боцев от длъжността началник на отбраната и от военна служба, считано от 27.02.2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Указ № 51 от 7.03.2013 г. за освобождаване на бригаден генерал Пламен Маринов Лилов от длъжността командир на 68-а бригада "Специални сили", назначаването му на длъжността заместник-командир на Корпуса за бързо развръщане на НАТО в Солун, Гърция и удостоя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-22

 Указ № 52 от 30.03.2005 г. за освобождаване генерал Михо Димитров Михов от длъжността съветник на върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военната сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

 Указ № 53 от 23.02.2018 г. за освобождаване на генерал-майор Данчо Димитров Дяков от длъжността съветник на Върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военната сигурност и от военна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-06

 Указ № 55 от 6.03.2024 г. за освобождаване на генерал-лейтенант Любчо Спасов Тодоров от длъжността съветник на Върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военната сигурност и от военна служба, считано от 24 март 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-12

 Указ № 58 от 26.03.2014 г. за освобождаване на бригаден генерал Живко Михайлов Михайлов от длъжността директор на дирекция "Логистика" в Министерството на отбраната и от военна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-08

 Указ № 60 от 28.03.2019 г. за освобождаване на бригаден генерал Илко Димитров Йорданов от длъжността командир на Националната гвардейска част и от военна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-08

 Указ № 62 от 25.01.2017 г. за определяне на представители на президента на Републиката в Съвета по сигурността към Министерския съвет (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-11

 Указ № 69 от 30.04.2015 г. за награждаване на контраадмирал Димитър Минев Денев с орден "За военна заслуга" първа степен за големите му заслуги за развитието на Българската армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-08

 Указ № 70 от 30.04.2015 г. за удостояване на генерал-майор Константин Веселинов Попов с висше офицерско звание "генерал-лейтенант"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-08

 Указ № 71 от 30.04.2015 г. за удостояване на бригаден генерал Николай Кирилов Петров с висше офицерско звание "генерал-майор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-08

 Указ № 72 от 30.04.2015 г. за освобождаване на контраадмирал Митко Александров Петев от длъжността началник на Военната академия "Г. С. Раковски" и назначавамнето му на длъжността командир на Военноморските сили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-08

 Указ № 72 от 1.03.2022 г. за освобождаване на генерал-майор Груди Иванов Ангелов от длъжността началник на Военна академия "Г. С. Раковски" и от военна служба, считано от 15 март 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

 Указ № 73 от 30.04.2015 г. за освобождаване на бригаден генерал Тодор Цонев Дочев от длъжността началник на Националния военен университет "Васил Левски", назначаването му на длъжността началник на Военната академия "Г. С. Раковски" и удостояването му с в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-08

 Указ № 73 от 1.03.2022 г. за назначаване на генерал-майор Тодор Цонев Дочев на длъжността началник на Военна академия "Г. С. Раковски", считано от 15 март 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

 Указ № 74 от 30.04.2015 г. за назначаването на полковник Пламен Николов Богданов на длъжността началник на Националния военен университет "Васил Левски" и удостояването му с висше офицерско звание "бригаден генерал"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-08

 Указ № 75 от 30.03.2020 г. за освобождаване на вицеадмирал Емил Василев Ефтимов от длъжността заместник-началник на отбраната, назначаването му на длъжността началник на отбраната и удостояването му с висше офицерско звание "адмирал"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-03

 Указ № 76 от 30. 03.2020 г. за назначаване на капитан I ранг Велко Петров Велков на длъжността командир на флотилия бойни и спомагателни кораби и удостояването му с висше офицерско звание "флотилен адмирал"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-03

 Указ № 81 от 28.04.2014 г. за освобождаване на генерал Симеон Христов Симеонов от длъжността началник на отбраната и от военна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Указ № 82 от 28.04.2014 г. за освобождаване на контраадмирал Румен Георгиев Николов от длъжността командир на Военноморските сили, назначаването му на длъжността началник на отбраната и удостояването му с висше офицерско звание "вицеадмирал"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Указ № 83 от 28.04.2014 за освобождаване на генерал-лейтенант Стефан Стефанов Василев от длъжността заместник-началник на отбраната и от военна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Указ № 84 от 26.04.2013 г. за назначаване на бригаден генерал Стефан Христов Петров на длъжността директор на дирекция "Операции и подготовка" в Министерството на отбраната, считано от 27 май 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-07

 Указ № 84 от 28.04.2014 г. за освобождаване на генерал-майор Нейко Ненов Ненов от длъжността командир на Сухопътните войски и назначаването му на длъжността заместник-началник на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Указ № 85 от 28.02.2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-02

 Указ № 85 от 26.04.2013 г. за назначаване на комодор Емил Василев Ефтимов на длъжността директор на дирекция "Сътрудничество и регионална сигурност" в Международния военен секретариат на НАТО в Брюксел, Белгия, считано от 16 юли 2013 г. и за удостояването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-07

 Указ № 85 от 28.04.2014 г. за освобождаване на контраадмирал Георги Ангелов Георгиев от длъжността заместник-началник на отбраната и от военна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Указ № 86 от 28.04.2014 г. за освобождаване на генерал-майор Константин Веселинов Попов от длъжността командир на Военновъздушните сили и назначаването му на длъжността заместник-началник на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Указ № 87 от 28.04.2014 г. за освобождаване на генерал-лейтенант Атанас Николов Самандов от длъжността командващ на Съвместното командване на силите и от военна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Указ № 88 от 28.04.2014 г. за назначаване на контраадмирал Георги Цветанов Мотев за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност командващ на Съвместното командване на силите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Указ № 89 от 28.04.2014 г. за освобождаване на бригаден генерал Стефан Христов Петров от длъжността директор на дирекция "Операции и подготовка" на Министерството на отбраната и назначаването му на длъжността началник на щаба на Съвместното командване на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Указ № 90 от 28.04.2014 г. за освобождаване на бригаден генерал Андрей Илиев Боцев от длъжността началник на щаба на Сухопътните войски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Указ № 91 от 28.04.2014 г. за освобождаване на бригаден генерал Красимир Кънчев Кънев от длъжността заместник-командир на Сухопътните войски и от военна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Указ № 92 от 28.04.2014 г. за освобождаване на бригаден генерал Любчо Спасов Тодоров от длъжността командир на 2-ра механизирана бригада и назначаването му на длъжността заместник-командир на Сухопътните войски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Указ № 93 от 26.04.2005 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Указ № 93 от 28.04.2014 г. за назначаване на полковник Пламен Асенов Атанасов на длъжността началник на щаба на Сухопътните войски и удостояването му с висше офицерско звание "бригаден генерал"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Указ № 93 от 1.04.2024 г. за освобождаване на генерал-майор Тодор Цонев Дочев от длъжността началник на Военна академия "Г. С. Раковски" и от военна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-05

 Указ № 94 от 9.05.2011 г. за назначаване на полковник Звездомир Иванов Пенков на длъжността заместник-директор на Националната разузнавателна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-17

 Указ № 94 от 28.04.2014 г. за освобождаване на бригаден генерал Румен Георгиев Радев от длъжността заместник-командир на Военновъздушните сили, назначаването му на длъжността командир на Военновъздушните сили и удостояването му с висше офицерско звание "г
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Указ № 94 от 1.04.2024 г. за освобождаване на генерал-майор Стайко Петков Прокопиев от длъжността директор на Щаба на отбраната и назначаване на генерал-майор Стайко Петков Прокопиев за началник на Военна академия "Г. С. Раковски"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-05

 Указ № 95 от 16.04.2009 г. за освобождаване на бригаден генерал Стоян Станков Генков от длъжността началник на щаба на НАТО "Скопие"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-28

 Указ № 95 от 28.04.2014 г. за назначаване на полковник Анатолий Цветанов Кръстев на длъжността заместник-командир на Военновъздушните сили и удостояването му с висше офицерско звание "бригаден генерал"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Указ № 96 от 16.04.2009 г. за освобождаване на капитан I ранг Валентин Любомиров Гагашев от длъжността директор на дирекция "Стратегическо планиране" на Генералния щаб на Българската армия, за назначаването му на длъжността началник на щаба на НАТО "Скопи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-28

 Указ № 96 от 28.04.2014 г. за освобождаване на комодор Димитър Минев Денев от длъжността заместник-командир на Военноморските сили, назначаването му на длъжността командир на Военноморските сили и удостояването му с висше офицерско звание "контраадмирал"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

Показани от 1301 до 1400 (стр. 14 от 19)
<<първа <предишна  9  10  11  12  13 14 15  16  17  18  19  следваща> последна>>

Общо: 1859 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА