Министерски съвет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 801 до 900 (стр. 9 от 12)
<<първа <предишна  4  5  6  7  8 9 10  11  12  следваща> последна>>
 Решение № 690 на МС от 21.11.2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Ореше", участъци "Северен" и "Южен", разположено в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Решение № 692 на МС от 26.07.2005 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция, разширение и развитие на Летище София" - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-05

 Решение № 693 на МС от 17.09.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, от находище "Чатала", разположено в землището на с. Желези
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-05

 Решение № 695 на МС от 29.10.2007 г. за административно-териториална промяна в община Дългопол, област Варна - създаване на ново населено място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-06

 Решение № 703 на МС от 9.08.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Винарово", община Чирпан, област Стара Загора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 709 на МС от 2.10.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Аспарухово", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-09

 Решение № 710 на МС от 2.10.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Кранево - Международен детски лагер", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-09

 Решение № 712 на МС от 2.09.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Пещерата", ра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 712 на МС от 30.08.2012 г. за административно-териториална промянa в oбщина Троян, област Ловеч - присъединяване на едни населени места към други населени места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-04

 Решение № 713 на МС от 2.09.2004 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия за част от минералната вода от находище "Гулийна баня", с. Баня, община Разлог, област Благоевград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-14

 Решение № 714 на МС от 18.11.2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварцови пясъци, от находище "Брусарци" - участ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-22

 Решение № 719 на МС от 2.12.2019 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Приморско-юг", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Решение № 722 на МС от 27.09.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, от находище "Чешмата", разположено в землищата на с. Черни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-04

 Решение № 723 на МС от 4.12.2019 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Крайморие", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Решение № 723 на МС от 14.10.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Офицерски - изток", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-20

 Решение № 724 на МС от 9.09.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - глинести мергели, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Светл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 724 на МС от 14.10.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Сахара 2", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-20

 Решение № 726 на МС от 8.11.2000 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Равда - Олимпийски надежди", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 726 на МС от 9.09.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Гергьовица", р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 726 на МС от 29.09.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - мрамори, от находище "Дядовци", разположено в землището на с. Дядовци,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-07

 Решение № 727 на МС от 9.09.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясък и чакъл, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Ягода",
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-01

 Решение № 727 на МС от 20.10.2006 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер за добив на доломити за металургията - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подзе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-27

 Решение № 728 на МС от 9.09.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Студена-1", н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 728 на МС от 12.11.2007 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху гражданско летище за обществено ползване Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-20

 Решение № 728 на МС от 27.11.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Равнище - 2", участъци "Централен" и "Източен",
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-01

 Решение № 729 на МС от 9.09.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Троица", разп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 730 на МС от 9.09.2004 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "Рударци", с. Рударци, община Перник, област Перник, разкрита чрез сондаж № 9
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-01

 Решение № 730 на МС от 18.11.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - трахити, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Порой", разпо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-25

 Решение № 730 на МС от 31.08.2012 г. за предоставяне по право на концесия за добив на подземни богатства от находище "Гредо", участъци "Охрид" и "Палилула", община Бойчиновци, област Монтана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-11

 Решение № 731 на МС от 9.09.2004 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "София - Княжево", София, район "Витоша", Столична община, разкрита чрез сондаж № 1хг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-10

 Решение № 731 на МС от 18.09.2015 г. за удължаване на срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок "Галата", разположен в континенталния шелф и в изключител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-29

 Решение № 732 на МС от 9.09.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кремъчни конкреции - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Кривня", с. Кривня, об
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-10

 Решение № 734 на МС от 11.09.2012 г. за административно-териториална промянa в oбщина Асеновград, област Пловдив - присъединяване на едно населено място към друго населено място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-18

 Решение № 735 на МС от 3.10.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Команското", разположено в землището на с. Микре, община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-11

 Решение № 736 на МС от 3.10.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Зидина", разположено в землището на с. Средно гра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-11

 Решение № 737 на МС от 28.10.2003 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бяла - Карадере", община Бяла, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 737 на МС от 3.10.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, от находище "Габъра-север", разположено в землището на с. Ч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Решение № 738 на МС от 28.10.2003 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Лозенец - Караагач", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 739 на МС от 7.09.2005 г. за административно-териториална промяна в община Котел, област Сливен - закриване на населено място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-13

 Решение № 739 на МС от 11.09.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Дъскотна", участъци "Северен" и "Южен", разполож
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-18

 Решение № 740 на МС oт 7.09.2005 Г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мергели, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Таньова могила
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 740 на МС от 11.12.2019 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Варна - централен", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Решение № 745 на МС от 20.10.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Каварна", община Каварна, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-23

 Решение № 746 на МС от 27.11.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - Александровски гранити, годни за влагане в керамичното производство като заместител на фелдшпатовата суровина - подземни бог
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-09

 Решение № 746 на МС от 20.10.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Робинзон", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-23

 Решение № 747 на МС от 11.09.2012 г. за определяне на спечелилия търга с тайно наддаване кандидат за концесионер за добив на метални полезни изкопаеми - оловно-цинкови руди - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, от н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-25

 Решение № 748 на МС от 7.10.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства - метални полезни изкопаеми - златно-сребърни руди, от находище "Диканите", участък "Вакарелец", разполо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-17

 Решение № 748 на МС от 11.09.2012 г. за предоставяне на концесия на спечелилия търга с тайно наддаване кандидат за концесионер за добив на метални полезни изкопаеми - оловно-цинкови руди - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните б
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-18

 Решение № 749 на МС от 30.11.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Белите камъни", разположено в землището на гр. Суворово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-08

 Решение № 750 на МС от 14.10.2011 г. за приемане на План за управление на Природен парк "Врачански Балкан"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-21

 Решение № 751 на МС от 12.09.2005 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бургас-централен", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-20

 Решение № 751 на МС от 1.11.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - огнеупорни глини - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Гърмище", разположено в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-10

 Решение № 752 на МС от 12.09.2005 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Кранево-централен", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-20

 Решение № 752 на МС от 1.11.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Кремена - Пап
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 753 на МС от 12.09.2005 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Иканталъка I", община Каварна, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-20

 Решение № 755 на МС от 24.09.2015 г. за административно-териториална промяна в община Петрич, област Благоевград - закриване на населени места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-02

 Решение № 758 на МС от 19.10.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Шишманци - участък 2", разположено в землището на с. Ши
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Решение № 759 на МС от 19.10.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "Дядово - Биндер", разположено в землището на с. Дядово,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Решение № 760 на МС от 19.10.2011 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства - метални полезни изкопаеми - оловно-цинкови руди, от нахо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Решение № 767 на МС от 18.12.2019 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Градина - Централен" - част 2, община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Решение № 768 на МС от 6.12.2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - диабази и гранодиорити, от находище "Лещака", разположено в землището на с. Рак
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-13

 Решение № 768 на МС от 18.12.2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Хитрино-4", разположено в землището на с. Сливак, общин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Решение № 769 на МС от 28.09.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Гранитово",
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 769 на МС от 29.10.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Златни пясъци", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-02

 Решение № 769 на МС от 18.12.2019 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Елените", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Решение № 770 на МС от 22.11.2000 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Рибарски", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 770 на МС от 28.09.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясък и чакъл, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Ели дер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 770 на МС от 25.10.2010 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - фелдшпат-кварцови пясъци, от находище "Арчар", разположено в землището на с. Градище, община Шумен, област Шумен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-05

 Решение № 770 на МС от 29.10.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Созопол - централен", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-02

 Решение № 771 на МС от 28.09.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - трахиандезити, от находище "Еневи могили", община "Тунджа", област Ямбол, на "Петрос
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 771 на МС от 10.12.2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "АМ "Хемус" СОП - пътен възел "Яна" от км 0+000 до км 8+460, подобекти: Събиратели - изпарители за дъждовни води и аварийн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-17

 Решение № 772 на МС от 28.09.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - риолити, от находище "Лозен", община Любимец, област Хасково, на "Пътни строежи" - АД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 773 на МС от 28.09.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - габродиабази, от находище "Ошане", с. Ошане, община Белоградчик, област Видин, на "В
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 773 на МС от 20.09.2012 г. за отчуждаване на част от имот - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Въздушна линия (ВЛ) 110 kV подстанция "Добрич" - подстанция "Каварна 2" (Маяк)" на територията на област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Решение № 774 на МС от 28.09.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Акациите - 1", община Бургас, област Бургас, на "Вая - 96" - ООД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 774 на МС от 29.10.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Слънчев бряг - централен", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-02

 Решение № 775 на МС от 28.09.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мергели, от находище "Чернево", община Суворово, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 776 на МС от 28.09.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити и доломитни варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 777 на МС от 30.11.2007 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Хемус" Софийски околовръстен път - пътен възел "Яна", участък от км 0+000 до км 8+460", намиращи се на територията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-13

 Решение № 777 на МС от 5.10.2009 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1 - 18 Тракия, разположен в област Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-13

 Решение № 778 на МС от 30.11.2007 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път Е-85 (I-5) "Кърджали - Маказа" от км 343+200 до км 367+427 и пътна връзка "Фотиново" от км 0+00 до км 2+368", намиращи се на т
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-11

 Решение № 778 на МС от 5.10.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - трахити и псамитови туфи, от находище "Караново", разположено в землището на с.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-13

 Решение № 779 на МС от 30.11.2007 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала Марица" от км 5+ 100 до км 117+ 000, намиращи се на територията на областите Стара Загора и Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-09

 Решение № 780 на МС от 14.11.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - огнеупорна пръст - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Бистрица", с. Бистрица,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-28

 Решение № 780 на МС от 30.11.2007 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Нов пътен надлез" по проект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка граница и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-11

 Решение № 780 на МС от 20.12.2019 г. за констатиране на неизпълнение на условията за влизането в сила на Договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - ва
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Решение № 781 на МС от 14.11.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - талкошисти - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Овчарово", с. Овчарово, общин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-28

 Решение № 781 на МС от 10.12.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - андезити, от находище "Змиярника" в землището на с. Гарваново, община Хасково,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-19

 Решение № 782 на МС от 14.11.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварц за кварцово стъкло - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Сакар планина"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-28

 Решение № 783 на МС от 14.11.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - пегматити - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Стрелча - Мерата" - участъци "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-08

 Решение № 783 на МС от 12.10.2015 г. за извършване на административно-териториална промяна в община Долна баня, Софийска област - създаване на ново населено място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-06

 Решение № 784 на МС от 11.12.2008 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - доломити, от находище "Студена", участък "Хидрострой 1", разполож
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-27

 Решение № 785 на МС от 24.09.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Могилино", разположено в землището на с. Mогилино, общи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Решение № 785 на МС от 20.12.2019 г. за отказ за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - монцогабро, от находище "Бъзговец", разположено в землището на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Решение № 786 на МС от 24.09.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Ново Оряхово", община Долни чифлик, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Решение № 787 на МС от 1.11.2010 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изместване на линейни мрежи от електроснабдяването, далекосъобщенията и водоснабдяването на "Автомагистрала "Тракия" ЛОТ 2 Стара Загора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-09

 Решение № 787 на МС от 24.09.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Мътница 2", разположено в землището на гр. Шумен, общин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Решение № 788 на МС от 9.10.2009 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок 1-14 Силистар, разположен в континенталния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-20

 Решение № 788 на МС от 1.11.2010 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на "Автомагистрала "Тракия", участък Нова Загора - Ямбол ЛОТ 3 от км 241+900 до км 277+597 - Реконструкция на електропроводи и далек
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-09

 Решение № 788 на МС от 24.09.2012 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок 1-5 Деветаки", разположена на територията на областите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-27

Показани от 801 до 900 (стр. 9 от 12)
<<първа <предишна  4  5  6  7  8 9 10  11  12  следваща> последна>>

Общо: 1132 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА