Министерски съвет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 12)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  следваща> последна>>
 Решение № 613 на МС от 8.08.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - двуслюдени гранитогнайси до гнайсошисти, ивичести амфиболити и тънкоплас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-19

 Решение № 614 на МС от 8.08.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - пясъчници, от находище "Кипилово", разположено в землището на с. Кипилов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-19

 Решение № 614 на МС от 17.10.2017 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Росенец-север", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Решение № 615 на МС от 17.10.2017 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Св. Влас - болницата", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Решение № 619 на МС от 17.09.2007 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - варовици и долерити, от находище "Аламура", община Стара Загора,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-28

 Решение № 619 на МС от 19.07.2012 г. за отчуждаване на част от имот - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път II - Софийски околовръстен път - южна дъга", участък "Симеоновско шосе" - бул. България от км 44+720 до км 45+220" на т
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-27

 Решение № 620 на МС от 17.09.2007 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху "Интермодален пристанищен терминал Лом", част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-28

 Решение № 620 на МС от 31.08.2018 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-04

 Решение № 621 на МС от 19.09.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - диабази, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Езерото", разположен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-28

 Решение № 621 на МС от 20.07.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - глинести мергели, от находище "Блатец", разположено в землището на с. Блатец,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Решение № 622 на МС от 20.07.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - пясъци, годни за шихтоване на меден концентрат, от находище "Манастира Св. Тодор", разположено в землищата на с. Доброславци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Решение № 623 на МС от 20.07.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - варовици за флюс - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Караджова чешма"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Решение № 624 на МС от 20.07.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Кобилино", участък "Бахирките", разположено в земл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Решение № 625 на МС от 20.07.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Боаза", община Търговище, област Търговище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Решение № 625 на МС от 18.10.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Интермодален терминал в Южен - Централен район на планиране в България - Пловдив" на територията на община "Родоп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-19

 Решение № 628 на МС от 31.08.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Каменица", разположено в землището на с. Златна нива, о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-07

 Решение № 628 на МС от 3.09.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Кабакум - Север 2", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Решение № 629 на МС от 20.07.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, гнайсошисти и амфиболити, от находище "Ерковище" - участъци "Вр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-27

 Решение № 629 на МС от 03.09.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Ривиера", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-07

 Решение № 630 на МС от 03.09.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Албена", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-07

 Решение № 631 на МС от 5.07.2005 г. за продължаване срока на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 1 от Закона за подземните богатства - подземни природни богатства - оловно-цинкови руди, от находище "Говедарника" ("Дружба"), област Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-15

 Решение № 631 на МС от 24.07.2012 г. за издаване на разрешение за проучване на минни отпадъци - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 7 от Закона за подземните богатства, в площ "Бухтата", разположена в Българския Черноморски шелф, залива Вромос
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Решение № 632 на МС от 5.07.2005 г. за предоставяне на концесия за Фериботен терминал Силистра - териториално обособена зона от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе - обект - публична държавна собственост, част от който ще бъде изг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-15

 Решение № 633 на МС от 6.07.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Крибул", с. Крибул, община Сатовча, област Благоевград, на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 633 на МС от 7.10.2008 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-4 Каварна, разположен в област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-14

 Решение № 634 на МС от 6.07.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - латити, от находище "Събев баир", община Тунджа, област Ямбол, на ЕТ "Явор - П - Петър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 638 на МС от 30.08.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси и гнайсошисти, от находище "Айселана" - участък "Айселана 2", ра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-09

 Решение № 639 на МС от 30.08.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "Горно Лешко" - участък "Скалата", разположено в землище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-09

 Решение № 639 на МС от 12.09.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали - гранодиорити, от находище "Лиляново", участък "Тремощица", разположено в землището на с. Вихрен, община Сандански, област Благо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-19

 Решение № 640 на МС от 30.08.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, годни за трошени фракции за пътно строителство и направа на обикнове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-09

 Решение № 641 на МС от 4.10.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - доломити и доломитни варовици, от находище "Студена - кариера ГУСВ", с. Студена, Общин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-12

 Решение № 641 на МС от 30.08.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на метални полезни изкопаеми - оловно-цинкови руди - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, от находище "Шахоница", община Рудозем, област Смоля
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-09

 Решение № 642 на МС от 30.08.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на твърди горива - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона за подземните богатства, в участък "Ракитна" - находище "Пирински въглищен басейн", разположен в землищата на с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-09

 Решение № 644 на МС от 5.08.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали - риолити, по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства от находище "Витина-2", с. Витина, община Рудозем, област Смолян, на "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 644 на МС от 21.08.2015 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Смокините-север", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-01

 Решение № 645 на МС от 30.08.2006 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Софийски околовръстен път - южна дъга", участък "Симеоновско шосе - бул. "България" от км 44+720 до км 49+291.40"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-06

 Решение № 645 на МС от 21.08.2015 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Козлука", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-01

 Решение № 645 на МС от 10.09.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Къмпинг Черноморец", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-14

 Решение № 646 на МС от 21.08.2015 г. за прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Корал", община Царево, област Бургас, за изменение на Решение № 275 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 32 от 2015 г.) и за обя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-01

 Решение № 646 на МС от 10.09.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Река Вая", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-14

 Решение № 647 на МС от 10.08.2004 г. за предоставяне на концесия за гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-21

 Решение № 647 на МС от 21.08.2015 г. за прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Къмпинг "Делфин", община Царево, област Бургас, за изменение на Решение № 274 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 32 от 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-01

 Решение № 647 на МС от 10.09.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Каварна", община Каварна, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-14

 Решение № 648 на МС от 21.08.2015 г. за прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Иканталъка 2", община Каварна, област Добрич, открита с Решение № 188 на Министерския съвет от 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-01

 Решение № 649 на МС от 26.07.2012 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок 1-21 Хан Аспарух", разположена в континенталния шелф и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Решение № 650 на МС от 31.08.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "Бояново", разположено в землището на с. Бояново, община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-13

 Решение № 650 на МС от 30.07.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Люлин" от км 0+000 до км 19+135,21 - реконструкция на електропроводи, газопроводи, водопроводи, оптични кабел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-02

 Решение № 651 на МС от 8.10.2007 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Софийски околовръстен път - южна дъга", участък "Симеоновско шосе - бул. България от км 44+720 до км 45+200" на те
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-10

 Решение № 651 на МС от 31.08.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Градец", участъци "Южен" и "Градище", разположено в зем
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-13

 Решение № 652 на МС от 31.08.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "Горно Лешко" - участък "Велковци", разположено в землищ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-13

 Решение № 654 на МС от 9.10.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Гечовското", община Луковит, област Ловеч, на "АСС Инженеринг"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-16

 Решение № 655 на МС от 13.07.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства - твърди горива - въглища, от находище "Източномаришки въглищен басейн", общини Раднево и Гълъбово, област Ста
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-26

 Решение № 655 на МС от 23.10.2008 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок 1-12 Кнежа, разположен в областите Враца,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-25

 Решение № 656 на МС от 13.07.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "Шумнатица", с. Студена, община Перник, област Перник, на "Маба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 657 на МС от 13.07.2005 г. за предоставяне на концесия за "Пристанищен терминал Видин-център" от "Пристанище за обществен транспорт Видин" - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-26

 Решение № 658 на МС от 13.07.2005 г. за предоставяне на концесия за "Пристанищен терминал фериботен комплекс - Видин" от "Пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин" - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-26

 Решение № 659 на МС от 13.07.2005 г. за предоставяне на концесия за "пристанищен терминал Видин-юг" от "Пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин" - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-26

 Решение № 659 на МС от 8.08.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Луковит", участък "Луковит - Север", участък "Лук
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-12

 Решение № 660 на МС от 4.09.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Маркова могила", участък "Чомаковци", община Червен бряг, облас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 660 на МС от 8.08.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Сухата скала", разположено в землището на гр. Суворово,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-12

 Решение № 661 на МС от 4.09.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Бъркач", община Долни Дъбник, област Плевен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 661 на МС от 16.10.2007 г. за приемане на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-13

 Решение № 662 на МС от 16.10.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мергели, от находище "Могила", с. Могила, община "Тунджа", област Ямбол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-23

 Решение № 662 на МС от 24.07.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Тепето", разположено в землището на с. Златина, община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Решение № 663 на МС от 16.10.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Дръмски връх", община Драгоман, Софийска област, на "Плена Бъл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-23

 Решение № 663 на МС от 23.09.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Кранево - централен", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Решение № 664 на МС от 16.10.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - баластра, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Лозница-1", разполо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-23

 Решение № 664 на МС от 23.09.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Кранево юг - 1", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Решение № 665 на МС от 23.09.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Офицерски - запад", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Решение № 667 на МС от 29.10.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - андезитобазалти, от находище "Мидан диби", разположено в землищата на с. Багря
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-04

 Решение № 667 на МС от 25.09.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Кайметлий", разположено в землището на с. Величк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Решение № 668 на МС от 23.08.2004 г. за отчуждаване на имот - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Софийски околовръстен път", реконструкция на път II-18 от км 31+000 до км 34+000, в землището на с. Кази
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Решение № 668 на МС от 29.10.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "Столюва чукара", разположено в землището на с. Оборище,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-04

 Решение № 669 на МС от 7.08.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства - природен газ, от находище "Каварна Изток", разположено в континенталния шелф и изключителната икономич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-14

 Решение № 670 на МС от 29.10.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Младжавица", Столична община, област София, на "Интерминерал" -
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-04

 Решение № 670 на МС от 7.08.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Копривец", разположено на територията на община Бяла, област Русе, на "Терекс и Кo" - AД, София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-14

 Решение № 671 на МС от 22.10.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Габи-2", общ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Решение № 671 на МС от 29.10.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "Студена", участък "Хидрострой 2", с. Студена, община Перник, о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-04

 Решение № 672 на МС от 20.07.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Кубратово-1", Столична община, област София, на "Геопет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 672 на МС от 29.10.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - баластра, от находище "Лозница 2", участък "1-ви" и участък "2-ри", разположено в зем
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-04

 Решение № 672 на МС от 14.08.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път II-18 "Софийски околовръстен път" от км 59+400 до км 61+629,18 и от км 0+000 до км 0+780, участък от км 60+55
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-17

 Решение № 672 на МС от 15.09.2022 г. за приемане на изменение на Общия устройствен план на Столичната община - част "Комуникационно-транспортна система - масов градски релсов транспорт", изменена с Решение № 454 на Министерския съвет от 2017 г., за разшир
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Решение № 673 на МС от 7.09.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - трахити и трахитови туфи, от находище "Житосвят", разположено в землищата на с.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-16

 Решение № 673 на МС от 14.08.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път II-18 "Софийски околовръстен път" от км 59+400 до км 61+629,18 и от км 0+000 до км 0+780, участъци от км 59+4
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-17

 Решение № 674 на МС от 14.08.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Обходен път на град Враца - път I-1 (E-79) от км 0+000 до км 6+816,60" на територията на област Враца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-17

 Решение № 675 на МС от 14.08.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас ЛОТ 4, участък Ямбол - Карнобат от км 276+200 до км 325+280, подобект "П
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-17

 Решение № 677 на МС от 24.08.2004 г. за упълномощаване министъра на икономиката да прекрати концесионен договор от 17 септември 2002 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - мрам
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-03

 Решение № 677 на МС от 15.09.2006 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Кубратово-1", Столична община, обла
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Решение № 678 на МС от 24.08.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварц-фелдшпатова суровина - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Канарата-запа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-03

 Решение № 678 на МС от 23.08.2012 г. за административно-териториална промянa в oбщина Чупрене, област Видин - закриване на населено място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Решение № 679 на МС от 4.09.2015 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Камен дол", участъци "Запад" и "Изток", разположено в зе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-11

 Решение № 680 на МС от 23.08.2012 г. за отчуждаване на част от имот - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Въздушна линия (ВЛ) 110 kV ТЕЦ "Бобов дол" - подстанция "Самоков", на територията на Софийска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Решение № 680 на МС от 7.09.2015 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - варовици, от находище "Бялата скала", разположено в землището на с. Пелишат, община Плевен, област Плевен, на "Водно строителство 2000"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-11

 Решение № 681 на МС от 24.08.2004 г. за приключване на процедурата за определяне на концесионер за част от минералната вода от находище "Стефан Караджово", с. Стефан Караджово, община Болярово, област Ямбол, обект - изключителна държавна собственост, без
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-03

 Решение № 681 на МС от 7.09.2015 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици и доломити, от находище "Кереч Търла", участък "Кереч Търла - запад" и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-11

 Решение № 683 на МС на 24.08.2004 г. за продължаване срока на разрешение за търсене на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Резовска", разположен в континенталния шелф на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-07

 Решение № 684 на МС от 13.09.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства - метални полезни изкопаеми - медно-златни руди, от находище "Асарел" - участък "Запад", разположено в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-20

 Решение № 686 на МС от 13.09.2011 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Струма", Лот 1, от км 305+220,53 до км 322+000" на територията на област Перник и област Кюстендил
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-16

 Решение № 687 на МС от 23.10.2007 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кремъчни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Решение № 688 на МС от 15.09.2011 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Хемус" Софийски околовръстен път - пътен възел "Яна", участък от км 0+000 до км 8+460", в землището на с. Дол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-20

Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 12)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  следваща> последна>>

Общо: 1132 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА