Министерски съвет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 12)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>
 Решение № 372 на МС от 8.06.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварцови пясъци, от находище "Доктор Йосифово",
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-12

 Решение № 374 на МС от 29.06.2000 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Дюни-юг", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 376 на МС от 29.06.2000 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Иракли", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 376 на МС от 13.06.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - диабази, от находище "Тери" в землищата на с. Ошане и с. Струиндол, община Белоградчи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-24

 Решение № 376 на МС от 8.06.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Кабакум - Север 2", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-12

 Решение № 377 на МС от 11.05.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка граница и оптимизиране на трасе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Решение № 378 на МС от 14.05.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали, от находище "Вишовград", община Павликени, област Велико Търново, на "Стрела - 92" - ООД, Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-22

 Решение № 381 на МС от 19.06.2008 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - голям плаж", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Решение № 382 на МС от 5.06.2007 г. за даване на разрешение за прехвърляне на права и задължения по Договор за търсене и проучване на нефт и газ в блок "А-Ловеч" от "Рамко България Лимитид" на "Дайрект Петролеум България" - ЕООД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-12

 Решение № 382 на МС от 19.06.2008 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - малък плаж", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Решение № 383 на МС от 5.06.2007 г. за даване на разрешение за прехвърляне на права и задължения, произтичащи от предоставеното разрешение за търсене и проучване на нефт и газ в блок "B1-Голица" от "Болкан Експлорърс (България) Лимитид" на "Джей Кей Екс Б
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-12

 Решение № 383 на МС от 19.06.2008 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - юг", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Решение № 384 на МС от 5.06.2007 г. за предоставяне на концесия на избрания за спечелил неприсъствен конкурс кандидат за концесионер за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, обект -
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 384 на МС от 19.06.2008 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - север", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Решение № 384 на МС от 7.06.2018 г. за прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Албена", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-12

 Решение № 385 на МС от 5.06.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Черничево", с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 385 на МС от 19.06.2008 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Златни пясъци", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Решение № 386 на МС от 5.06.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Полето - севе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-15

 Решение № 386 на МС от 19.06.2008 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Албена", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Решение № 387 на МС от 7.06.2007 г. за отказ за предоставяне на "Св. св. Константин и Елена холдинг" - АД, Варна, на концесия по § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 53
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-19

 Решение № 387 на МС от 19.06.2008 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Елените", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Решение № 387 на МС от 23.04.2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Орешака", разположено в землището на с. Огняново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-27

 Решение № 388 на МС от 7.06.2007 г. за отказ за предоставяне на "Св. св. Константин и Елена холдинг" - АД, Варна, на концесия по § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 53
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-19

 Решение № 389 на МС от 7.06.2007 г. за отказ за предоставяне на "Св. св. Константин и Елена холдинг" - АД, Варна, на концесия по § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 53
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-19

 Решение № 389 на МС от 16.06.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Свети Влас - запад", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-19

 Решение № 390 на МС от 16.06.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Златна рибка", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-19

 Решение № 391 на МС от 10.05.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Рудината", р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 391 на МС от 16.06.2020 г. за даване на разрешение за частично прехвърляне на правата и задълженията, произтичащи от Решение № 649 на Министерския съвет от 2012 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-19

 Решение № 391 на МС от 23.04.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Кабакум - централен", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-01

 Решение № 394 на МС от 5.07.2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция на път ІІІ-293 "Александрия - Коритен - Северняк - граница с Република Румъния от км 44+442 до км 45+685,08"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Решение № 396 на МС от 26.05.2006 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за периода 1 януари - 31 декември 2005 г. и на отчета за приходите и разходите по бюджета на Националния компенсационе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-06

 Решение № 398 на МС от 12.06.2014 г. за даване на разрешение за промяна в размера на площ Блок 1-12 Кнежа за търсене и проучване на суров нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, разположена в облас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-20

 Решение № 399 на МС от 12.06.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства - нефт и природен газ - природен газ и кондензат, от находище "Искър-запад", разположено на територията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-20

 Решение № 403 на МС от 17.05.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, представляващи изключителна държавна собственост, от участък "Запад"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-16

 Решение № 404 на МС от 17.05.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Рупките-1", с. Рупките, община Чирпан, област Стара Загора, н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-25

 Решение № 405 на МС от 17.05.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - граносиенити, от находище "Божема", с. Сливово, област Бургас, на "Геотехмин-
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 405 на МС от 24.06.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - баластра (пясък и чакъл), от находище "Крива бара" в землищата на кв. Орландовци и Вр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Решение № 405 на МС от 29.05.2009 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Разширение и реконструкция на летище Безмер в източна и западна посока" на територията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-26

 Решение № 406 на МС от 17.05.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - баритна суровина, от находище "Тевни дол", разположено
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-25

 Решение № 406 на МС от 14.06.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - варовици, от находище "Козяк", община Сливница, Софийс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-20

 Решение № 406 на МС от 24.06.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - глинести шисти, от находище "Садинките", община Своге, Софийска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Решение № 406 на МС от 18.06.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Бутамята", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Решение № 407 на МС от 14.06.2007 г. за предоставяне на концесия за услуга върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Къмпинг "Веселие", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-22

 Решение № 407 на МС от 18.06.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Буните", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Решение № 408 на МС от 25.06.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - гнайси, от находище "Бучака" в землището на с. Бучино, община Благоевград, област Бла
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-01

 Решение № 412 на МС от 10.06.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Лозево", разположено в землището на с. Лозево, община Шум
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-17

 Решение № 413 на МС от 20.06.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - андезитобазалти, от находище "Голеш", с. Изгрев, община Царево, област Бургас,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Решение № 413 на МС от 25.06.2018 г. за прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Ривиера", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Решение № 414 на МС от 1.06.2006 г. за даване на съгласие за продължаване на договора за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - Морски плаж "Равда - Академика", с правоприемника на концесионера "Академика 2000" - ЕООД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-09

 Решение № 414 на МС от 10.06.2011 г. за даване на съгласие за изменение на минималната работна програма и удължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-01

 Решение № 414 на МС от 25.06.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Приморско - централен", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Решение № 414 на МС от 25.06.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Лозенец", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Решение № 415 на МС от 25.06.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Св. св. Константин и Елена - голям плаж", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Решение № 415 от 25.06.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Шкорпиловци - централен", община Долни чифлик, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Решение № 416 на МС от 10.06.2011 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, намиращи се в землището на с. Чешнегирово, община Садово, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленгр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-17

 Решение № 417 на МС от 10.06.2011 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, намиращи се в землището на гр. Първомай, община Първомай, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленгр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-17

 Решение № 419 на МС от 30.05.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - лептохлорит-хидрослюдени варовити алевролити - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-09

 Решение № 420 на МС от 30.05.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - флуоритова суровина - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Лукина падина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-09

 Решение № 421 на МС от 4.06.2009 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р. Дунав между Видин, Република България, и Калафат, Румъния"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-12

 Решение № 421 на МС от 29.05.2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Въздушна линия (ВЛ) 110 kV ТЕЦ "Бобов дол" - подстанция "Самоков", подобект "ВЛ 110 kV подстанция "Марек" - подстанция "С
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-05

 Решение № 422 на МС от 25.06.1999 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Несебър-юг", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 422 на МС от 29.05.2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за ск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-05

 Решение № 423 на МС от 25.06.1999 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Село Св. Влас - централен", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 424 на МС от 25.06.1999 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Кранево-юг", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 424 на МС от 12.05.2005 г. за предоставяне на концесия за "Пристанищен контейнерен терминал Варна-запад" - териториално обособена зона от "Пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна" - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Решение № 425 на МС от 12.05.2005 г. за предоставяне на концесия за "Пристанищен терминал Балчик" - териториално обособена зона от "Пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна" - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Решение № 425 на МС от 2.07.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Плочата" в землището на с. Горна Кремена, община Мездра,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-11

 Решение № 425 на МС от 26.05.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - базалти, от находище "Атара", разположено в землището на с. Полянец, община Дж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Решение № 425 на МС от 26.06.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали, от находище "Енджи - юг", участък "Запад" и участък "Изток", разположено
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Решение № 425 на МС от 5.06.2023 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Коларци", разположено в землището на с. Брестница
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-09

 Решение № 426 на МС от 12.05.2005 г. за предоставяне на концесия за "Пристанищен терминал Оряхово" от "Пристанище за обществен транспорт Лом" - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Решение № 426 на МС от 26.05.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) - строителни материали - пясъци и чакъли (баластра), от находище "Плоски", участък "Плоски-север"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Решение № 426 на МС от 26.06.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Лома-1", участъци "Североизток" и "Югозапад", общини Ру
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Решение № 426 на МС от 5.06.2023 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломитни мрамори, от находище "Янаклъка", разположено в землището на с. Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-09

 Решение № 427 на МС от 25.06.1999 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Кранево- север", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 427 на МС от 12.05.2005 г. за предоставяне на концесия за "Пристанищен терминал Свищов" от "Пристанище за обществен транспорт Русе" - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Решение № 427 на МС от 29.05.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Марица" от км 5+000 до км 71+011.31 - изместване на линейна техническа инфраструктура и селскостопански пътищ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-05

 Решение № 427 на МС от 26.05.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) - скалнооблицовъчни материали - гранодиорити, от находище "Гранитово", участък "Гранитово - Центр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Решение № 428 на МС от 25.06.1999 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Шкорпиловци - централен", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 428 на МС от 22.06.2007 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Автомагистрала "Тракия" от км 167+ 515 до км 171+ 360-етапна връзка с път II-66 "Пловдив - Ста
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Решение № 428 на МС от 30.05.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Поповяне", община Самоков, Софийска област, на "Рок трейдинг" - ООД, гр. Девин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-08

 Решение № 428 на МС от 26.05.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мергелни глини, от находище "Станчов връх", участък "Лита", разположено в земл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Решение № 429 на МС от 25.06.1999 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Кабакум- север", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 429 на МС от 12.05.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - трахибазалти, от находище "Иречеково", община Стралджа, област Ямбол, на "Технострой
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 429 на МС от 22.06.2007 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път II-99 "Вариант Алепу" II етап, от км 20 + 867 до км 29 + 327" на територията на община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Решение № 429 на МС от 30.05.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Под страната", с. Баховица, област Ловеч, на "Елмаз" - ООД, с. Баховица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-08

 Решение № 430 на МС от 25.06.1999 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Кабакум - централен", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 430 на МС от 12.05.2005 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Лозенец - Кумкашла", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Решение № 430 на МС от 30.05.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Ъглен", община Луковит, област Ловеч, на "БН - консулт - инжениринг" - ООД, София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-08

 Решение № 431 на МС от 12.05.2005 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж " Делфин", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Решение № 431 на МС от 30.05.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Дюзка чешма", разположено в землището на с. Крепост, община Димитровград, област Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-08

 Решение № 432 на МС от 12.05.2005 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Козлука", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Решение № 432 на МС от 5.07.2022 г. за административно-териториална промяна в община Поморие, област Бургас - присъединяване на едно населено място към друго населено място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Решение № 433 на МС от 25.06.1999 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Кабакум - Русалка", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 433 на МС от 12.05.2005 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Поморие-юг", община Поморие, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Решение № 435 на МС от 25.06.1999 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Созопол - Харманите", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 436 на МС от 25.06.1999 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Робинзон", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 437 на МС от 25.06.1999 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Ахтопол- север", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 439 на МС от 25.06.1999 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Батовски", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 439 на МС от 25.05.2004 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "Търговище - Боаза", с. Пролаз, община Търговище, област Търговище, разкрита чрез сондаж № 1 - "Боаза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-04

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 12)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>

Общо: 1127 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА