Министерски съвет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 12)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>
 Решение № 436 на МС от 25.06.1999 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Робинзон", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 437 на МС от 25.06.1999 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Ахтопол- север", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 439 на МС от 25.06.1999 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Батовски", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 439 на МС от 25.05.2004 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "Търговище - Боаза", с. Пролаз, община Търговище, област Търговище, разкрита чрез сондаж № 1 - "Боаза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-04

 Решение № 440 на МС от 25.06.1999 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Созопол - централен", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 440 на МС от 25.05.2004 г. за предоставяне на концесия за част от минералната вода, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Шипково", с. Шипково, община Троян, област Ловеч, разкрита чрез сондаж № Л-2
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-04

 Решение № 440 на МС от 1.06.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка граница и оптимизиране на трасет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-12

 Решение № 442 на МС от 25.06.1999 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Каваците-север", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 443 на МС от 25.06.1999 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Варна - Буните", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 445 на МС от 3.07.2007 г. за отказ от даване на съгласие за продължаване на договора за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Река Вая", община Несебър, област Бургас, с правоприемника на концесионера "Г
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-13

 Решение № 445 на МС от 3.07.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Силистар", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Решение № 446 на МС от 25.06.1999 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Поморие- изток", община Поморие, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 446 на МС от 3.07.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - трахити, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Баба Тодора", община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 447 на МС от 4.07.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Лахъма", община Котел, област Сливен, на СД "Берко - 90 - Берко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-13

 Решение № 448 на МС от 17.05.2005 г. за определяне на спечелилия едностепенния неприсъствен конкурс кандидат за предоставяне на концесия за "Пристанищен терминал Леспорт", част от "Пристанище за обществен транспорт Варна" - обект - публична държавна собст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Решение № 448 на МС от 4.07.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - баластра, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Елаците" в землищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 449 на МС от 15.06.2006 г. за определяне на спечелилия неприсъствения конкурс кандидат за концесионер на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-20

 Решение № 449 на МС от 5.07.2007 г. за предоставяне на концесия за услуга върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Стамополу - Перла", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-13

 Решение № 450 на МС от 25.06.1999 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Приморско-юг", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 450 на МС от 5.07.2007 г. за предоставяне на концесия за услуга върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Къмпинг "Златна рибка", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-13

 Решение № 451 на МС от 25.06.1999 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Приморско-север", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 451 на МС от 5.07.2007 г. за предоставяне на концесия за услуга върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Къмпинг "Нестинарка", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-13

 Решение № 452 на МС от 10.06.2009 г. за прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия върху гражданско летище за обществено ползване Русе, открита с Решение № 681 на Министерския съвет от 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-19

 Решение № 453 на МС от 10.06.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - базалти, от находище "Ломенска кория", разположено в землището на с. Върбовка,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-19

 Решение № 454 на МС от 10.11.1995 г. за инвентаризация и паспортизация на административния сграден фонд на територията на София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 454 на МС от 25.06.1999 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Китен - Атлиман", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 454 на МС от 11.08.2017 г. за приемане на изменение на Общия устройствен план на Столична община - част "Комуникационно-транспортна система - масов градски релсов транспорт" за "Трети метродиаметър" на Софийския метрополитен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-18

 Решение № 454 на МС от 2.07.2018 г. за удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-9 Мизия", разположена на територията на об
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

 Решение № 454 на МС от 30.07.2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Требежа", разположено в землището на с. Горна Кр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-06

 Решение № 457 на МС от 6.07.2007 г. за даване на съгласие за продължаване на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - варовици, от находище "Големия кайряк", община "Тунджа", област Ямбол, с правоприемни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-17

 Решение № 458 на МС от 17.06.2011 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Марица" Оризово - Капитан Андреево, участък "Любимец - Капитан Андреево" от км 89+100 до км 108+260, подучаст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-24

 Решение № 459 на МС от 11.08.2017 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Бургас-север", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-18

 Решение № 460 на МС от 20.06.2011 г. за приемане на План за управление на Природен парк "Златни пясъци"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Решение № 463 на МС от 20.06.2011 Г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - баластра, годна за пътни основи и пълнител на бетони, от находище "Каваклъка"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Решение № 464 на МС от 23.06.2011 г. за приемане на План за управление на Природен парк "Шуменско плато"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Решение № 466 на МС от 31.05.2004 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за концесионер на предоставената с решение № 518 на министерския съвет от 2001 г. концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства -
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-11

 Решение № 467 на МС от 31.05.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Селимица", район "Нови искър", Столична община, Област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 468 на МС от 31.05.2004 г. за отменяне на Решение № 741 на Министерския съвет от 2003 г. за предоставяне на концесия върху част от минералната вода, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Бързия", с. Бързия, община Берковица, о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-11

 Решение № 469 на МС от 10.07.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - андезити, от находище "Крушевец", община Созопол, област Бургас, на "Пътни строежи 20
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-20

 Решение № 470 на МС от 2.06.2004 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Къмпинг Делфин", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-11

 Решение № 470 на МС от 10.07.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Чернево", община Суворово, област Варна, на "Люляка" - ЕАД, Де
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-20

 Решение № 471 на МС от 2.06.2004 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Малък плаж - Лозенец", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 472 на МС от 2.06.2004 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Иканталъка I", община Каварна, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-25

 Решение № 472 на МС от 11.06.2012 г. за предоставяне на концесия по право за добив на подземни богатства от находище "Кошарата", община Угърчин, област Ловеч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-19

 Решение № 473 на МС от 10.07.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Малък плаж - Лозенец", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

 Решение № 474 на МС от 21.07.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гранити, от находище "Пръшковица", с. Бързия, община Берковица, област Монтана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Решение № 474 на МС от 10.07.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Делфин", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

 Решение № 475 на МС от 10.07.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Обзор-централен", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

 Решение № 477 на МС от 18.06.2009 г. за предоставяне на концесия за услуга върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Стамополу-Перла", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-26

 Решение № 477 на МС от 9.07.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварц-каолинова суровина, от находище "Балабана"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-13

 Решение № 478 на МС от 18.06.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - клиноптилолитови зеолити - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Анел теп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-26

 Решение № 478 на МС от 9.07.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Шафкаалан", разположено в землището на с. Здравец, община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-13

 Решение № 479 на МС от 18.06.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - вермикулитова суровина - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Белица", разполож
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-26

 Решение № 479 МС от 13.07.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Кубрат", разположено в землището на с. Муселиево, община Н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

 Решение № 480 на МС от 28.08.2017 г. за даване на съгласие изображението на герба на Република България да бъде включено в марката на "Държавен вестник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-01

 Решение № 480 на МС от 13.07.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Ламбурлука", разположено в землището на с. Веселиново,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

 Решение № 481 на МС от 24.06.2011 г. за допускане на предварително изпълнение на Решение № 414 на Министерския съвет от 2011 г. за даване на съгласие за изменение на минималната работна програма и удължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-01

 Решение № 482 на МС от 27.06.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварц-каолинова суровина, от находище "Две моги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-01

 Решение № 483 на МС от 18.06.2009 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - доломити и доломитни варовици, от находище "Студена", участък "Бл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-26

 Решение № 483 на МС от 6.08.2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Старо Оряхово 3", разположено в землището на с. Старо Орях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-13

 Решение № 484 на МС от 6.08.2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Гарговското", разположено в землището на с. Славо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-13

 Решение № 485 на МС от 6.08.2019 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-26 Тервел", разположена
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-13

 Решение № 486 на МС от 14.07.2022 г. за констатиране неизпълнение на т. 14.1 от Решение № 652 на Министерския съвет от 31 август 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-22

 Решение № 488 на МС от 22.06.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Станеви ниви", разположено в землището на с. Вър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-03

 Решение № 488 на МС от 15.06.2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Въздушна линия (ВЛ) 110 kV ВЕЦ "Девин" - ВЕЦ "Цанков камък", подобект "ВЛ 20 kV "Лясково - Михалково" на територията на о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-22

 Решение № 489 на МС от 22.06.2009 г. за определяне на концесионер за морски плаж "Златни пясъци", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-03

 Решение № 493 на МС от 20.06.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - андезитобазалти, от находище "Дорис", разположено в землището на с. Груево, об
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-28

 Решение № 493 на МС от 13.07.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Ахтопол-север - източна зона", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-20

 Решение № 494 на МС от 8.06.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на метални полезни изкопаеми - оловно-цинкови руди - подземни богатства по чл. 2, т. 1 от Закона за подземните богатства, от участък "Мързян-север" на находище "Мързян", община Злато
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-18

 Решение № 494 на МС от 22.06.2009 г. за определяне на концесионер за добив на част от минералната вода от район "Североизточна България" - подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт с температура, по-висока от 20 °C - област Варна, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-03

 Решение № 494 на МС от 20.06.2016 Г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - андезитобазалти, от находище "Чешлия", разположено в землището на с. Груево и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-28

 Решение № 495 на МС от 8.06.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на метални полезни изкопаеми - оловно-цинкови руди - подземни богатства по чл. 2, т. 1 от Закона за подземните богатства, от участък "Южна Петровица" на находище "Гюдюрска", община З
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-18

 Решение № 498 на МС от 15.06.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясък, от находище "Лисия", разположено в землището на с. Богьовци, община Кос
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-22

 Решение № 499 на МС от 8.06.2004 г. за приключване на процедурата за определяне на концесионер за част от минералната вода от находище "Вършец", Вършец, община Вършец, област Монтана, обект - изключителна държавна собственост, без провеждане на присъствен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-18

 Решение № 499 на МС от 30.06.2006 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над река Дунав между Видин, Република България, и Калафат, Румъни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-16

 Решение № 499 на МС от 23.07.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Галата", община Тетевен, област Ловеч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-31

 Решение № 499 на МС от 15.06.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Врачански варовик", участъци "Централен", "Запад" и "Изток", община Роман, област Враца, на "Садас" - ООД, София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-22

 Решение № 499 на МС от 11.07.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори, от находище "Водицата", разположено в землището на с. Ново Лески, общ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-22

 Решение № 500 на МС от 23.07.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - пясъчници, от находище "Кирчево", община Угърчин, област Ловеч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-31

 Решение № 500 на МС от 11.07.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Лозята", разположено в землището на гр. Ветрен,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-22

 Решение № 501 на МС от 11.07.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори, от находище "Фатово", разположено в землищата на с. Полковник Серафим
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-25

 Решение № 502 на МС от 23.08.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Път Е-79 "Даскалово - Дупница" от км 287+450 до км 305+220 - преоткосиране, пътен възел "Боснек" при км 299+173,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-20

 Решение № 502 на МС от 21.07.2020 г. за прекратяване на открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Робинзон", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-24

 Решение № 503 на МС от 27.05.2005 г. за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "Левуново", с. Левуново, община Сандански, област Благоевград - обект - изключителна държавна собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-28

 Решение № 507 на МС от 27.07.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Румянцево", община Луковит, област Ловеч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-07

 Решение № 508 на МС от 27.07.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Ябланица", община Ябланица, област Ловеч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-07

 Решение № 509 на МС от 24.06.2016 Г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Капана", участъци "Капана-югозапад" и "Капана-се
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-28

 Решение № 510 на МС от 19.07.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Св. св. Константин и Елена - юг", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-27

 Решение № 511 на МС от 5.08.2008 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Градище 2", община Септември, област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-12

 Решение № 512 на МС от 5.08.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Ягода-Запад", разположено в землищата на с. Ягода и с. Т
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-12

 Решение № 513 на МС от 5.08.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Орешец" в землищата на с. Орешец и с. Бела, община Димово, обла
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-12

 Решение № 514 от 5.08.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "Студена", участък "Заводски строежи 2", с. Студена, община Перник, об
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-12

 Решение № 515 на МС от 8.08.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - глини, от находище "Побит камък", участък "Боята", община Елин Пелин, Софийска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-19

 Решение № 516 на МС от 3.07.2001 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Слънчев бряг - юг", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 517 на МС от 3.07.2001 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Слънчев бряг - централен", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 518 на МС от 27.08.2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - глауконитова суровина, от находище "Дълбоки дол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Решение № 519 на МС от 24.07.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - каолинова суровина и кварцов пясък в каолиноват
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-31

 Решение № 520 на МС от 24.07.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Иканталъка 2", община Каварна, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-31

 Решение № 521 на МС от 21.06.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Нова Шипка", участък "Южен", община Долни чифлик, облас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 524 на МС от 4.07.2001 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Аркутино", общини Созопол и Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 12)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>

Общо: 1132 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА