Министерски съвет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1101 до 1104 (стр. 12 от 12)
<<първа <предишна  7  8  9  10  11 12 следваща> последна>>
 Решение № 1044 на МС от 30.12.2004 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия за част от минералната вода от находище "Шипково", с. Шипково, община Троян, област Ловеч, разкрита чрез сондаж № Л-2
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Решение № 1051 на МС от 9.12.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - андезитови туфи, от находище "Карнобат" (Средния Кайряк), разположено в землищ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-16

 Решение № 1056 на МС от 20.12.2012 г. за административно-териториална промяна в границите на общините Чирпан и Стара Загора, област Стара Загора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Решение № 1067 на МС от 15.12.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Девенци", участък "Западен" и участък "Източен"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-23

Показани от 1101 до 1104 (стр. 12 от 12)
<<първа <предишна  7  8  9  10  11 12 следваща> последна>>

Общо: 1104 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА