Министерски съвет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 12)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>
 Решение № 275 на МС от 28.04.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Корал", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-01

 Решение № 276 на МС от 8.04.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - баластра (пясъци и чакъли), представляващи изключителна държавна собственост, от наход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 276 на МС от 6.04.2012 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-17

 Решение № 276 на МС от 29.03.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Кранево - север", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-02

 Решение № 277 на МС от 8.04.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - баластра (пясъци и чакъли), представляващи изключителна държавна собственост, от наход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 278 на МС от 8.04.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - риолити, от находище "Казаните-1", с. Дебръщица, община Пазарджик, област Пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 279 на МС от 8.04.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - риолити, от находище "Казаните-2", с. Дебръщица, община Пазарджик, област Пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 279 на МС от 6.04.2012 г. за допълнително отчуждаване на част от имот - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Хемус" Софийски околовръстен път - пътен възел "Яна", участък от км 0+000 до км 8+460", в землището на с. Д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-17

 Решение № 279 на МС от 27.04.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Къмпинг Градина", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Решение № 280 на МС от 8.04.2004 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от малмоваланжския водоносен хоризонт - участък "Варна", гр. Варна, община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-20

 Решение № 282 на МС от 18.04.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Попенец", разположено в землищата на с. Козаревец, община Лясковец, и с. Писар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Решение № 283 на МС от 19.05.2017 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Поморие - централен", община Поморие, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-23

 Решение № 285 на МС от 23.04.2009 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път II-55 ДВелико Търново - Гурково", в участъка от км 11+ 170 до км 31+ 561" на територията на община Велико Тър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Решение № 285 на МС от 10.05.2013 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена на СД "БМ Трейд-1 - Ресурси и сие" - Бургас, концесия за добив на подземни богатства от находище "Дядово Бомил", община Нова Загор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-18

 Решение № 285 на МС от 9.05.2014 г. за административно-териториални промени в границите на община Велинград, област Пазарджик, и създаване на нова община с административен център гр. Сърница
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Решение № 286 на МС от 10.05.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - халцедонови силицити - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Беленища", р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Решение № 286 на МС от 6.04.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "Студена", участък "Магстрой", разположено в землищата на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-17

 Решение № 287 на МС от 11.04.2012 г. за приемане на План за управление на Природен парк "Персина" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

 Решение № 288 на МС от 26.04.2007 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас Лот 4, участък "Ямбол - Карнобат" от км 276 + 200 до
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-15

 Решение № 290 на МС от 18.05.2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори, от находище "Старите колиби", разположено в землището на с. Мулдава,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Решение № 293 на МС от 18.05.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Хемус", участък Белокопитово - Каспичан от км 342+200 до км 350+000 - реконструкция на техническа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Решение № 294 на МС oт 21.04.2005 г. за приемане на Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 - 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-17

 Решение № 294 на МС от 30.04.2020 г. за констатиране на неизпълнение на т. 13.1 от Решение № 501 на Министерския съвет от 11.07.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - ст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-08

 Решение № 299 на МС от 12.05.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Лучище", община Благоевград, област Благоевград, на "Агромах"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-20

 Решение № 302 на МС от 12.05.2010 г. за удължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "В1 - Голица", разположен на територията на Републи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-18

 Решение № 302 на МС от 5.04.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Царево - централен", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-09

 Решение № 306 на МС от 7.05.2020 г. за приемане на Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие 2013 - 2025 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-12

 Решение № 307 на МС от 27.04.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, част от находище "Цареви ливади - изток", разположена в землищата на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Решение № 307 на МС от 7.05.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Робинзон", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-12

 Решение № 308 на МС от 7.05.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Градина - централен" - част 1, община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-12

 Решение № 309 на МС от 8.05.2001 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Аркутино", общини Созопол и Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 309 на МС от 7.05.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Дюни", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-12

 Решение № 310 на МС от 8.05.2001 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Фиш-фиш", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 311 на МС от 4.05.2007 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път I-9 Бургас - Малко Търново от км 364+134 до км 367+ 666, включително преработка на обход на гр. Малко Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-15

 Решение № 313 на МС от 9.05.2001 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бяла - централен I", община Бяла, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 316 на МС от 9.05.2001 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бяла - централен IV", община Бяла, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 316 на МС от 17.05.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици и доломити, от находище "Люляците", с. Балша, Столична община, област София,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-27

 Решение № 321 на МС от 11.05.2018 г. за удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-7 Търнак", разположена на територията на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-18

 Решение № 322 на МС от 11.05.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, доломитни варовици и алевритови мергели, от находище "Капу баир", ра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-18

 Решение № 323 на МС от 8.05.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - баластра, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Узунпара", общини Ст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-18

 Решение № 329 на МС от 25.04.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Струма" ЛОТ 4 от км 423+800 до км 438+500, изместване на жп линията Сандански - Кулата и реконструкция на нап
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-26

 Решение № 330 на МС от 27.04.2012 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на индустриални минерали - варовици - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-08

 Решение № 331 на МС от 14.05.2001 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Буните II", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 331 на МС от 27.04.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Блягорница", община Твърдица, област Сливен, на "Динас" - АД, Сливен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-08

 Решение № 332 на МС от 12.05.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - вулканити (базалтоиди и трахитови туфи), от находище "Крушака", с. Маринка, об
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-19

 Решение № 332 на МС от 27.04.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Дуандере", община Чирпан, област Стара Загора, на "ПИ ЕС АЙ" - АД, Стара Загора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-08

 Решение № 333 на МС от 27.04.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - варовици, от находище "Долно Белотинци", с. Долно Белотинци, община Монтана, област Монтана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-08

 Решение № 335 на МС от 27.04.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - заглинени пясъци, от находище "Антимово I", разположено в землището на с. Анти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-08

 Решение № 336 на МС от 26.05.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - баластра (пясък и чакъл), от находище "Луда Яна" в землищата на с. Долно Левски, общи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-03

 Решение № 336 на МС от 21.05.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Слънчев ден", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-25

 Решение № 336 на МС от 18.05.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Поморие - юг", община Поморие, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-22

 Решение № 337 на МС от 2.05.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Трите чешми", община Първомай, област Пловдив, на "Магма 2005" - ООД, Първомай
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-08

 Решение № 337 на МС от 18.05.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Обзор - Мотела", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-22

 Решение № 339 на МС от 12.05.2009 г. за допускане на предварително изпълнение на решения на Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-15

 Решение № 339 на МС от 21.05.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Св. св. Константин и Елена - малък плаж", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-25

 Решение № 340 на МС от 16.05.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори, от находище "Колибар чешма", община Ивайловград, област Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-29

 Решение № 340 на МС от 21.05.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Св. св. Константин и Елена - север", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-25

 Решение № 340 на МС от 13.04.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Къмпинг Веселие", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-16

 Решение № 341 на МС от 14.06.2000 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Силистар", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 341 на МС от 14.04.2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясък и чакъл, от находище "Феникс", разположено в землището на гр. Искър, общ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-16

 Решение № 342 на МС от 14.06.2000 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бутамята", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 342 на МС от 16.05.2007 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - вермикулитова суровина - подземни богатства, по чл. 2,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-29

 Решение № 342 на МС от 14.04.2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - амфиболови гнайси, от находище "Беслен", разположено в землището на с.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-16

 Решение № 343 на МС от 14.06.2000 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Царево-централен", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 343 на МС от 16.05.2007 г. за определяне на спечелилия едностепенния неприсъствен конкурс кандидат за предоставяне на концесия за пристанищен терминал Оряхово, част от пристанище за обществен транспорт Лом - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-29

 Решение № 347 на МС от 23.05.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Алчака", разположено в землището на с. Хаджиево, община П
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

 Решение № 349 на МС от 28.05.2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Нов граничен мост на река Дунав при Видин - Калафат" на територията на община Видин, област Видин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-04

 Решение № 349 на МС от 26.05.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Иканталъка 2", община Каварна, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Решение № 353 на МС от 21.205.2007 г. за прекратяване на Разрешението за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Ямбол", разположен на територията на областите Сливен, Хасково, Ямбол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Решение № 354 на МС от 2.06.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Лома", разположено в землищата на с. Дондуково и с. Васи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-10

 Решение № 355 на МС от 2.06.2008 г. за удължаване срока на предоставеното на "Дайрект Петролеум България" - ЕООД, разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Враца - Запад"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-10

 Решение № 355 на МС от 28.05.2020 г. за отказ да се предостави концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - кварцови сиенити, от находище "Кариера I-ви май Витоша", разполо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Решение № 356 на МС от 2.06.2008 г. за удължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и газ в блок "Бургас" и даване на разрешение за прехвърляне на права и задължения по Разрешението за търсене и проучване на нефт и газ в блок "Бургас" о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-10

 Решение № 357 на МС от 15.04.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Панорама - север", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Решение № 358 на МС от 18.05.2006 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за подземни богатства по чл. 2, т. 1 от Закона за подземните богатства - метални полезни изкопаеми - оловно-цинкови руди,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Решение № 359 на МС от 18.055.2006 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за подземни богатства по чл. 2, т. 1 от Закона за подземните богатства - метални полезни изкопаеми - оловно-цинкови руди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Решение № 360 на МС от 18.05.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Зимница", община Мъглиж, област Стара Загора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 361 на МС от 18.05.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - андезитови туфи, от находище "Братя Кунчеви", община Стара Загора, област Стара Загор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 362 на МС от 18.05.2006 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Поморие-юг", община Поморие, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Решение № 362 на МС от 12.06.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Струма" ЛОТ 2 "Дупница - Благоевград" от км 322+000 до км 359+483,52" на територията на област Кюстендил и об
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-14

 Решение № 363 на МС от 10.06.2008 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и рехабилитация на път III - 407 "Стражица - Полски тръмбеш - Свищов" от км 80+790.27 до км 92+314.81", нам
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-20

 Решение № 363 на МС от 30.05.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Шугла", участъци "Север" и "Юг", разположено в з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-10

 Решение № 364 на МС от 30.05.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясък и чакъл, от находище "Хумни дол" - участък "северен" и участък "Южен", р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-10

 Решение № 364 на МС от 16.04.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Буните 2 - запад" и морски плаж "Буните 2 - изток", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Решение № 365 на МС от 23.07.1998 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Св. св. Константин и Елена - север", община Варна, Варненска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 365 на МС от 30.05.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици и пясъчници, от находище "Илиина могила" - участък "I" и участък "II"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-10

 Решение № 365 на МС от 16.04.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за част от морски плаж "Устие на река Велека", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Решение № 366 на МС от 11.06.2008 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - варовици,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-20

 Решение № 366 на МС от 30.05.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Самоводене", участък "Запад", община Велико Търново, об
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-10

 Решение № 366 на МС от 16.04.2021 г. за прекратяване на открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Къмпинг юг", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Решение № 367 на МС от 12.06.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори, от находище "Лисово", с. Лисово, община Свиленград, област Хасково, на "АБ"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-20

 Решение № 367 на МС от 30.05.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, годни за производство на бетон и варови разтвори, от находище "Старо О
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-10

 Решение № 368 на МС от 23.07.1998 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Елените", община Несебър, Бургаска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 368 на МС от 30.05.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, от находище "Мелницата", разположено в землището на с. Жел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-10

 Решение № 369 на МС от 30.05.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "Коневец", разположено в землището на с. Коневец, община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-10

 Решение № 370 на МС от 8.06.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Суворово-2", разположено в землището на гр. Суворово, об
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-12

 Решение № 371 на МС от 8.06.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - гнайсгранити, от находище "Камъка", разположено в землището на с. Черньово, общ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-12

 Решение № 372 на МС от 8.06.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварцови пясъци, от находище "Доктор Йосифово",
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-12

 Решение № 374 на МС от 29.06.2000 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Дюни-юг", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 376 на МС от 29.06.2000 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Иракли", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 12)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>

Общо: 1108 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА