Министерски съвет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 901 до 1000 (стр. 10 от 12)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 11  12  следваща> последна>>
 Решение № 789 на МС от 1.11.2010 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на "Автомагистрала "Тракия", участък Стара Загора - Нова Загора ЛОТ 2 от км 210+100 до км 241+900 - Напоителни и отводнителни канали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-09

 Решение № 789 на МС от 31.10.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Памуклука", разположено в землището на с. Сулица, общин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-08

 Решение № 789 на МС от 24.09.2012 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок 1-7 Търнак", разположена на територията на областите Пл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-27

 Решение № 790 на МС от 5.12.2001 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Слънчев бряг - централен", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 790 на МС от 1.11.2010 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на "Автомагистрала "Тракия", участък Ямбол - Карнобат ЛОТ 4 от км 276+200 до км 325+280 - Електропроводи, далекосъобщителни мрежи и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-09

 Решение № 790 на МС от 31.10.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на метални полезни изкопаеми - оловно-цинкови руди - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, от находище "Печинско", разположено в землищата на с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-08

 Решение № 790 на МС от 24.09.2012 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок 1-9 Мизия", разположена на територията на област Враца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-27

 Решение № 791 на МС от 5.12.2001 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Слънчев бряг - юг", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 791 на МС от 31.10.2011 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-21 Хан Аспарух", разпо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-08

 Решение № 791 на МС от 24.09.2012 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок 1-10 Ботево", разположена на територията на областите В
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-27

 Решение № 791 на МС от 12.11.2021 г. за констатиране неизпълнение на т. 11 от Решение № 963 на Министерския съвет от 10.12.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни мат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Решение № 793 на МС от 6.11.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Приморско - север", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-09

 Решение № 794 на МС от 6.11.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Китен - Атлиман", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-09

 Решение № 799 на МС от 6.10.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - варовици - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Пърженака", разположено в землищ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-15

 Решение № 800 на МС от 3.11.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, годни за плочи цепени за облицовки и настилки, от находище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-16

 Решение № 801 на МС от 4.12.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Твърдица", община Тв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-21

 Решение № 801 на МС от 27.12.2019 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Равда - Олимпийски надежди", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-31

 Решение № 802 на МС от 4.12.2007 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-13

 Решение № 802 на МС от 4.10.2012 г. за административно-териториална промянa в oбщина Лъки, област Пловдив - закриване на населени места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-09

 Решение № 805 на МС от 21.11.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства от находище "Воденицата - 5", община Ивайловград, област Хасково,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 807 на МС от 21.10.2009 г. за еднократно обявяване на 21 октомври 2009 г. (сряда) за официален празник за работещите на територията на община Кърджали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-27

 Решение № 807 на МС от 4.12.2014 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-22 Терес", разположена
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-13

 Решение № 808 на МС от 23.11.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Благов камък", община Бобошево, област Кюстендил, на "БДС" - О
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-05

 Решение № 808 на МС от 4.12.2014 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-14 Силистар", разположе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-13

 Решение № 809 на МС от 23.11.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори, от находище "Клокотница", общини Димитровград и Хасково, област Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-05

 Решение № 810 на МС от 23.11.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мраморизирани варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-05

 Решение № 810 на МС от 27.12.2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Умата", разположено в землището на с. Крушево, общ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-03

 Решение № 811 на МС от 12.10.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Черепиш" - у
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 811 на МС от 23.11.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - баластра, обект - изключителна държавна собственост, от участък "Адата - запад" на на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 811 на МС от 21.12.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Северна скоростна тангента" от км 0+000 до км 16+400 (идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до км 15+100" н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Решение № 812 на МС от 23.11.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мергели, от находище "Соката", община Бургас, област Бургас, на "Керамика - Бургас" -
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-05

 Решение № 812 на МС от 21.12.2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Автомагистрала "Хемус", участък "Белокопитово - Каспичан" от км 342 + 240 до км 350 + 000 и Временна връзка с път I-7 при
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Решение № 813 на МС от 14.10.2004 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бургас-север", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-26

 Решение № 813 на МС от 21.12.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Автомагистрала "Марица" Оризово - Капитан Андреево, участък "Любимец - Капитан Андреево" от км 89+100 до км 108+2
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Решение № 813 на МС от 19.11.2021 г. за констатиране неизпълнение на т. 11 от Решение № 964 на Министерския съвет от 10.12.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни мат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-23

 Решение № 814 на МС от 14.10.2004 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Арапя", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-25

 Решение № 814 на МС от 21.12.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Път ІІ-55 "Велико Търново - Гурково" от км 11+170 до км 31+561,10 - реконструкция, окончателно преоткосиране и ук
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Решение № 814 на МС от 19.11.2021 г. за констатиране неизпълнение на условията за влизане в сила на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясък
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-23

 Решение № 815 на МС от 14.10.2004 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Приморско-централен", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-26

 Решение № 815 на МС от 24.11.2006 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, представляващи частен горски фонд, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Автомагистрала "Люлин" от км 0+ 000 до км 19+135,21
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-10

 Решение № 815 на МС от 21.12.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Път ІІ-18 "Софийски околовръстен път" от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780" на територията на о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Решение № 816 на МС от 17.10.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - вермикулитова суровина - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Верона", разполож
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-25

 Решение № 816 на МС от 24.11.2006 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Автомагистрала "Люлин" от км 0 + 000 до км 19+ 135,21" на територията на област София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-10

 Решение № 816 на МС от 11.10.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Лилиян", разположено в землището на с. Славовица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Решение № 816 на МС от 21.12.2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Допълнително проектиране и строителство на Автомагистрала "Тракия", Лот 3, участък Нова Загора - Ямбол от км 241+900 до к
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Решение № 816 на МС от 28.12.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пепелни туфи и туфити, от находище "Айтос", разположено в землището на гр. Айт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-03

 Решение № 817 на МС от 11.10.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - кварцови пясъци, от находище "Добри дол", разположено в землището на с. Септем
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Решение № 817 на МС от 21.12.2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Автомагистрала "Струма", Лот 1 ,,Долна Диканя - Дупница" от км 305+220 до км 322+000 - изместване на техническа инфрастру
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Решение № 818 на МС от 20.10.2005 г. за даване на разрешение за прехвърляне на права и задължения по Договора за търсене и проучване на нефт и газ в площта "В-Голица" от "Болкан Експлорърс (България) Лимитид" на "Джей Кей Екс България Лимитид"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-01

 Решение № 818 на МС от 11.11.2011 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч", Фаза 1:
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-22

 Решение № 818 на МС от 11.10.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Ениер", разположено в землището на с. Доброплодно, община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Решение № 818 на МС от 21.12.2013 Г. за отчуждаване на част от имот - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Обходен път на град Враца - път I-1 (E-79) от км 0+000 до км 6+816.60" на територията на област Враца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Решение № 819 на МС от 20.10.2005 г. за даване на разрешение за прехвърляне на права и задължения по Договора за търсене и проучване на нефт и газ в площта "В1-Голица", разположена на територията на областите Варна, Шумен, Търговище и Сливен, от "Болкан Е
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-01

 Решение № 819 на МС от 11.10.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - жилен кварц, от находище "Белия камък", разполо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Решение № 820 на МС от 12.12.2007 г. за определяне на концесионер за пристанищен терминал Видин-север и пристанищен терминал Фериботен комплекс Видин - части от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин, обект - публична държавна собст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-19

 Решение № 820 на МС от 29.12.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - вулканити (андезити и андезитови туфи), от находище "Банево", община Бургас, о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-05

 Решение № 821 на МС от 27.10.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Нурмус", разположено в землищата на с. Кобилино и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-06

 Решение № 823 на МС от 28.10.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "Дългия рид", участък "Източен" и участък "Западен", раз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-06

 Решение № 824 на МС от 20.11.2018 г. за прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Каварна", община Каварна, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-27

 Решение № 825 на МС от 20.11.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Бургас - централен", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-27

 Решение № 826 на МС от 20.11.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Созопол - Харманите", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-27

 Решение № 829 на МС от 22.11.2018 г. за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-27

 Решение № 832 на МС от 31.12.2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли (баластра), от находище "Дрянка", участъци "Дрянка-запад" и "Д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-07

 Решение № 833 на МС от 26.10.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Хидроекопим-1", Столична община, област София, на "Хидроекопим"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 835 на МС от 17.11.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за част от морски плаж "Хижа Черноморец - юг", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-20

 Решение № 841 на МС от 23.12.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 1 от Закона за подземните богатства - метални полезни изкопаеми - оловно-цинкови руди, от находище "Върба - Батанци", разположено в землищата на с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-16

 Решение № 842 на МС от 23.12.2008 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-5 Деветаки, разположен в областите Лове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-16

 Решение № 843 на МС от 23.12.2008 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-9 Мизия, разположен в област Враца, и з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-10

 Решение № 844 на МС от 23.12.2008 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-10 Ботево, разположен в областите Враца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-10

 Решение № 846 на МС от 7.12.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - доломити - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Малък Гайтановец", община Белово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-09

 Решение № 847 на МС от 7.12.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварцови пясъци за филтрационни цели - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Поби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-09

 Решение № 847 на МС от 19.12.2007 г. за даване на съгласие концесионният договор за добив на въглища - подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства, от участък "Рудината" на находище "Бобовдолски въглищен басейн" да се продължи с пр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-04

 Решение № 848 на МС от 7.12.2006 г. за даване на разрешение за прехвърляне на права и задължения по договора за търсене и проучване на нефт и газ в блок "А-Ловеч" от "Проучване и добив на нефт и газ" - АД, на "Аншуц България" - ЕООД, и "Рамко България Лим
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-09

 Решение № 848 на МС от 19.12.2007 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Галата", разположен в континенталния шелф на Република България в Черно море
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-04

 Решение № 849 на МС от 7.12.2006 г. за административно-териториални промени в община Котел, област Сливен - присъединяване на едно населено място към друго
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-09

 Решение № 850 на МС от 7.12.2006 г. за даване на разрешение за прехвърляне на права и задължения по договора за търсене и проучване на нефт и газ в блок "Враца-Запад", разположен на територията на областите Монтана, Враца и Софийска, от "Проучване и добив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-09

 Решение № 851 на МС от 27.10.2004 г. за упълномощаване министъра на околната среда и водите да прекрати концесионния договор за част от минералната вода от находище "Сапарева баня", община Сапарева баня, област Кюстендил, разкрита чрез сондаж № 1хг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-05

 Решение № 852 на МС от 27.10.2004 г. за предоставяне на концесия за част от минералната вода, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Бързия", с. Бързия, община Берковица, област Монтана, разкрита чрез сондаж № 1
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-10

 Решение № 853 на МС от 12.10.2012 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок 1-22 Терес", разположена в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Решение № 854 на МС от 1.11.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на въглища - подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства, от находище "Боров дол", община Твърдица, област Сливен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-11

 Решение № 854 на МС от 8.12.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - вермикулитова суровина - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Ливаде", разположе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-09

 Решение № 854 на МС от 30.12.2008 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Решение № 855 на МС от 1.11.2005 г. за приключване на процедурата по предоставяне на концесия за "Пристанищен контейнерен терминал Варна-запад" - териториално обособена зона от "Пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна", без провеждан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-11

 Решение № 855 на МС от 30.12.2008 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-13

 Решение № 856 на МС от 30.12.2008 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-13

 Решение № 857 на МС от 30.12.2008 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Решение № 858 на МС от 30.12.2008 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Решение № 859 на МС от 21.12.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - глини за строителна керамика, от находище "Забел", с. Забел, община Трън, област Перн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Решение № 863 на МС от 2.11.2022 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - мрамори, от находище "Делчевото - 2", участък "Д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-04

 Решение № 866 на МС от 7.11.2005 г. за определяне на спечелилия едностепенния неприсъствен конкурс кандидат за предоставяне на концесия за пристанищен терминал Свищов, част от Пристанище за обществен транспорт Русе - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-15

 Решение № 867 на МС от 2.11.2004 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за концесионер на предоставената с Решение № 856 на Министерския съвет от 2003 г. и Решение № 290 на Министерския съвет от 2004 г. концесия за добив на строителни материали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-09

 Решение № 867 на МС от 7.11.2005 г. за определяне на спечелилия едностепенния неприсъствен конкурс кандидат за предоставяне на концесия за пристанищен терминал Оряхово, част от пристанище за обществен транспорт Лом - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-15

 Решение № 868 на МС от 7.11.2005 г. за определяне на спечелилия едностепенния неприсъствен конкурс кандидат за предоставяне на концесия за "Пристанищен терминал Балчик" - териториално обособена зона от "Пристанище за обществен транспорт с национално значе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-15

 Решение № 870 на МС от 30.12.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "Пери", разположено в землището на с. Студена, община Пе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-06

 Решение № 875 на МС от 14.11.2005 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас лот 2, участък "Стара Загора - Нова Загора",
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-25

 Решение № 876 на МС от 18.12.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Събини върби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-12

 Решение № 877 на МС от 18.12.2006 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Инджейско блато", община Несебър, о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-12

 Решение № 878 на МС от 18.12.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Земен", участък "Турско усое", Земен, област Перник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-12

 Решение № 878 на МС от 28.12.2007 г. за влизане в сила на концесионния договор за републикански път "Калотина - Софийски околовръстен път (Северна дъга) - Оризово - Стара Загора - Нова Загора - Ямбол - Карнобат - Бургас", сключен на 29 март 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Решение № 878 на МС от 25.10.2012 г. за административно-териториални промени в община Кресна, област Благоевград - присъединяване на населени места към други населени места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-02

Показани от 901 до 1000 (стр. 10 от 12)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 11  12  следваща> последна>>

Общо: 1132 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА