Постановление № 148 на МС от 27.06.1996 г. за уреждане на някои въпроси във връзка с провеждането на учението "Съвместна решимост '96" от програмата "Партньорство за мир" в района на гр. Белене (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31
ДВ, бр. 88 от 31.10.2006 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.