Решение № 677 на МС от 24.08.2004 г. за упълномощаване министъра на икономиката да прекрати концесионен договор от 17 септември 2002 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - мрам
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-03
ДВ, бр. 77 от 3.09.2004 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.