Информационни услуги. Медии. Пощи

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 8)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  следваща> последна>>
 Решение на НС от 19.12.2012 г. за избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-21

 Решение на НС от 19.12.2019 г. за попълване състава на Временната комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма "Хоризонт" на Българското национално радио, както и на твърденията за политически натиск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Решение на НС от 19.12.2019 г. за промяна в състава и ръководството на Комисията по икономическа политика и туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Решение на НС от 2.06.2010 г. по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2009 г. - 31 декември 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-11

 Решение на НС от 20.02.2008 г. за промени в състава на Комисията по гражданското общество и медии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Решение на НС от 20.05.2022 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Стоян Таслаков и Никола Димитров към заместник министър-председателя по ефективно управление Калина Константинова относно състоянието на "Български пощи" - ЕА
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-27

 Решение на НС от 20.09.2017 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-26

 Решение на НС от 20.09.2019 г. за промяна в състава на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция за приходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Решение на НС от 21.02.2020 г. за избиране на заместник-председател на Комисията за регулиране на съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-25

 Решение на НС от 21.02.2020 г. за избиране на член на Комисията за регулиране на съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-25

 Решение на НС от 21.02.2020 г. за избиране на член на Комисията за регулиране на съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-25

 Решение на НС от 21.05.2009 г. за избиране на членове на Комисията за регулиране на съобщенията във връзка с увеличаване състава на комисията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Решение на НС от 21.09.2006 г. за приемане на Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Решение на НС от 22.04.2010 г. за освобождаване на членове на Комисията за регулиране на съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-27

 Решение на НС от 22.04.2015 г. по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет, за периода 1 януари 2013 г. - 31 декември 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Решение на НС от 22.04.2015 г. по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет, за периода 1 януари 2014 г. - 30 юни 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Решение на НС от 22.12.2021 г. за избиране на Комисия по електронно управление и информационни технологии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-31

 Решение на НС от 24.01.2024 г. по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Решение на НС от 24.01.2024 г. по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Решение на НС от 24.01.2024 г. по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Решение на НС от 24.09.2009 г. по Отчета на Съвета за електронни медии за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Решение на НС от 26.03.2014 г. за промяна в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-01

 Решение на НС от 26.10.2017 г. за промяна в състава на Комисията по културата и медиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Решение на НС от 27.01.2021 г. за избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-29

 Решение на НС от 27.06.2013 г. за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне на документи, изслушване на кандидати и избор на член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-29

 Решение на НС от 27.07.2011 г. за увеличаване и попълване състава на Комисията по културата, гражданското общество и медиитe
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-05

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия по електронно управление и информационни технологии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 28.02.2024 г. за промени в състава на Комисията по електронно управление и информационни технологии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-05

 Решение на НС от 28.06.2018 г. по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-03

 Решение на НС от 28.09.2005 г. за приемане на Стратегия за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-14

 Решение на НС от 28.09.2005 г. за промени в състава на Комисията по гражданското общество и медии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-07

 Решение на НС от 28.09.2017 г. за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-03

 Решение на НС от 28.09.2017 г. за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г. - "Анализ на пощенските услуги"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-03

 Решение на НС от 29.10.2008 г. за приемане на Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-07

 Решение на НС от 29.10.2015 г. по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет, за периода 1 януари 2014 г. - 31 декември 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-06

 Решение на НС от 29.10.2015 г. по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2014 г. - 30 юни 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-06

 Решение на НС от 3.07.2012 г. за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-13

 Решение на НС от 30.01.2008 г. за промени в състава на Комисията по гражданското общество и медии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-08

 Решение на НС от 30.01.2020 г. за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма "Хоризонт" на Българското национално радио, както и на твърденията за политиче
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-04

 Решение на НС от 30.07.2020 г. за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г. - "Анализ на пазара на пощенските услуги"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Решение на НС от 30.10.2008 г. за избиране на член на Съвета за електронни медии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-07

 Решение на НС от 30.10.2008 г. за избиране на член на Съвета за електронни медии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-07

 Решение на НС от 31.01.2023 г. за приемане на Годишния доклад за дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-07

 Решение на НС от 31.05.2017 г. за приемане на Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-06

 Решение на НС от 31.10.2012 г. за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне на документи, изслушване на кандидати и избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Решение на НС от 4.07.2012 г. за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за изясняване на изнесените в медийното пространство факти и обстоятелства относно лобисткия скандал, свързан с управлението на Тройната коалиция и предоставените
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-13

 Решение на НС от 4.09.2018 г. за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-07

 Решение на НС от 4.09.2018 г. за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2017 г. - "Анализ на пазара на пощенските услуги"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-07

 Решение на НС от 4.09.2018 г. по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-07

 Решение на НС от 5.01.2023 г. за промяна в състава на Комисията по електронно управление и информационни технологии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-10

 Решение на НС от 5.03.2020 г. по Доклада за дейността на Временната комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма "Хоризонт" на Българското национално радио, както и на твърденията за политически натис
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

 Решение на НС от 5.05.2022 г. за избиране на член на Съвета за електронни медии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-10

 Решение на НС от 5.05.2022 г. за избиране на член на Съвета за електронни медии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-10

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по електронно управление и информационни технологии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-12

 Решение на НС от 5.10.2005 г. за промени в ръководството и състава на Комисията по транспорт и съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-14

 Решение на НС от 6.07.2018 г. за промяна в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-10

 Решение на НС от 6.10.2016 г. по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет, за периода 1 януари 2015 г. - 31 декември 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Решение на НС от 6.12.2019 г. във връзка с разискванията по питане от народния представител Антон Кутев към министъра на културата Боил Бaнoв относно политиките на правителството за гарантиране свободата на словото в България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-13

 Решение на НС от 7.04.2022 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за двама членове на Съвета за електронни медии, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по ку
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Решение на НС от 7.07.2017 г. по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 юли 2016 г. - 31 декември 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-14

 Решение на НС от 7.07.2017 г. по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2016 г. - 30 юни 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-14

 Решение на НС от 8.04.2016 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за членове на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-12

 Решение на НС от 9.03.2022 г. за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-15

 Решение на НС от 9.03.2022 г. за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2020 г. - "Анализ на пощенските услуги"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-15

 Седми допълнителен протокол към устава на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-10

 Система за образуване на пощенските кодове на мрежата на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-11

 Система за образуване на пощенските кодове на мрежите на операторите на универсалната пощенска услуга (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-17

 Система за образуване на пощенските кодове на мрежите на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга и на пощенските оператори, извършващи услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-11

 Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-10

 Спогодба за въздушни съобщения между правителството на Народна република България и правителството на Република Турция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба за въздушни съобщения между правителството на Република България и правителството на Кралство Саудитска Арабия, подписана на 27 октомври 2022 г. в Рияд, Кралство Саудитска Арабия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-28

 Спогодба за въздушни съобщения между правителството на Република България и правителството на Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба за въздушни съобщения между правителството на Република България и правителството на Руската федерация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за въздушни съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-02

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-05

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Латвия за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Узбекистан за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Хашемитското кралство Йордания за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение за взаимната защита на военна класифицирана информация между правителството на Република България и правителството на Кралство Дания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-16

 Споразумение за защита на класифицираната информация между правителството на Република България, от една страна, и правителството на Държавата Израел/Израелското министъра на отбраната, от друга страна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Споразумение за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Грузия за обмен и взаимна защита на класифицираната информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-04

 Споразумение за услуги за обмен на Eвропейска база данни за корабите/корпусите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-28

 Споразумение за услугите по пощенските плащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-07

 Споразумение за услугите по пощенските плащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Споразумение за услугите по пощенските плащания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Споразумение за услугите по пощенските плащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-11

 Споразумение за услугите по пощенските плащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-10

 Споразумение за услугите по пощенските плащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между Министерството на транспорта и съобщенията на Република България и Министерството на транспорта, пощите и телекомуникациите на Словашката република за сътрудничество в областта на пощите и далекосъобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на индустрията и информационните технологии на Китайската народна република за сътрудничество в областта на информационните те
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-13

 Споразумение между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) относно присъединяването на Република България към Конвенцията за учредяването на Европейска организация за разработва
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-13

 Споразумение между правителството на Република България и Кабинета на министрите на Украйна за взаимна защита и принципи за обмен на класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-08

 Споразумение между правителството на Република България и Министерския съвет на Босна и Херцеговина за взаимна защита и обмен на класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-15

 Споразумение между правителството на Република България и Организацията за освобождение на Палестина (действаща в полза на Палестинската власт) за взаимна защита и обмен на класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-27

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Азербайджанската република за взаимна защита и обмен на класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-27

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република за сътрудничество в областта на информационните технологии и съобщенията, подписано на 28 февруари 2014 г. в Алжир
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-14

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Великото херцогство Люксембург за обмен и взаимна защита на класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Грузия за обмен и взаимна защита на класифицираната информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-04

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за сътрудничество в областта на информационните технологии и съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-02

Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 8)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  следваща> последна>>

Общо: 794 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА