Информационни услуги. Медии. Пощи

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 8)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  следваща> последна>>
 Решение № 500 на МС от 29.06.2001 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Кърджал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 501 на МС от 29.06.2001 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Сливен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 502 на МС от 29.06.2001 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Враца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 503 на МС от 29.06.2001 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Видин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 504 на МС от 29.06.2001 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Смолян
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 505 на МС от 29.06.2001 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Шумен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 511 на МС от 5.08.2008 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Градище 2", община Септември, област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-12

 Решение № 551 на МС от 31.07.2000 г. за утвърждаване на актуализиран Национален план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на отбраната и на сигурността, както и за съвместно ползв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 556 на МС от 6.08.2020 г. за приемане на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България за периода до 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-14

 Решение № 559 на МС от 30.07.1999 г. за приемане на предложение на Държавната комисия по далекосъобщения за издаване на лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа и за телевизионно радиоразпръскване с национално покритие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 559 на МС от 10.07.2001 г. за приемане на предложение на Държавната комисия по далекосъобщения за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за телевизионно разпръскване с нацио
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 559 на КРС от 21.12.2018 г. за приемане на Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-10

 Решение № 570 на МС от 29.10.1998 г. за приемане на Секторна политика в далекосъобщенията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 575 на МС от 14.08.2000 г. за приемане на предложение на Държавната комисия по далекосъобщения за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с национално по
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 575 на МС от 11.07.2001 г. за приемане на предложение на Държавната комисия по далекосъобщения за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за телевизионно радиоразпръскване с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 577 на МС от 13.07.2001 г. за определяне на лицето, спечелило публичния търг за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за цифрово наземно телевизионно радиоразпръскване с ме
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 604 на МС от 13.07.2012 г. за приеманe на План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-27

 Решение № 671 на МС от 7.08.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали, от находище "Суворово", община Суворово, област Варна, на "Пътища и мостове" - ЕООД, Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-14

 Решение № 693 на МС от 25.10.2000 г. за приемане на предложение на Държавната комисия по далекосъобщения за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на обществена мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 712 на КРС от 06.11.2014 г. относно преразглеждане наложените на предприятията задължения за пренос на радио- и телевизионни програми по § 3, ал. 1 и 7 ПЗРЗЕС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-21

 Решение № 734 на МС от 2.09.2016 г. за приемане на Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радио- честотния спектър в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-13

 Решение № 736 на МС от 8.11.2001 г. за приемане на предложение на Държавната комисия по далекосъобщения за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на обществени далекосъобщителни мрежи за радиоразпръскване с национално пок
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 743 на МС от 13.11.2000 г. за утвърждаване на актуализиран Национален план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на отбраната и на сигурността, както и за съвместно ползв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 757 на МС от 16.11.2000 г. за определяне на лицето, спечелило конкурса за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа и телевизионно радиоразпръскване с национално покритие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 818 на МС от 17.11.2023 г. за приемане на Актуализирана секторна пощенска политика на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Решение № 834 на МС от 12.12.2000 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 835 на МС от 30.12.1999 г. за утвърждаване на актуализиран Национален план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на отбраната и на сигурността, както и за съвместно ползв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 835 на МС от 12.12.2000 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 836 на МС от 12.12.2000 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 837 на МС от 12.12.2000 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 837 на МС от 18.12.2001 г. за утвърждаване на актуализация на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на отбраната и на сигурността, както и за съвместно п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 838 на МС от 12.12.2000 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 839 на МС от 12.12.2000 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 839 на КРС от 14.07.2003 г. за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за наземно телевизионно радиоразпръскване с национално покритие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 840 на МС от 12.12.2000 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Стара Загора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 841 на МС от 12.12.2000 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Благоевград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 855 на МС от 15.12.2000 г. за определяне на лицето, спечелило конкурса за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с национално покритие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 885 на МС от 10.11.2004 г. за приемане на Актуализирана секторна политика в далекосъобщенията на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-12

 Решение № 911 на МС от 28.12.2000 г. за определяне на лицето, спечелило публичен търг с тайно наддаване за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на обществена мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 927 на МС от 31.12.2003 г. за приемане на Национален план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и за съвместно ползване между
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-09

 Решение № 1000 на КРС от 13.06.2005 г. за приемането на регулаторна политика за управление на разпределения за граждански нужди радиочестотен спектър съгласно приложение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Решение № 1124 на КРС от 16.08.2007 г. за приемане на Списък на мрежите и услугите, чрез които се осъществяват обществени електронни съобщения при спазване на общи изисквания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-17

 Решение № 1188 на КРС от 14.09.2007 г. за приемане Правила за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-16

 Решение № 1306 на КРС от 25.10.2007 г. за Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от радиослужба "Радиоразпръскване" и съоръженията, свързани с тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-21

 Решение № 1308 от 25.10.2007 г. за приемане на Технически изисквания за работа с елетронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-01

 Решение № 1310 от 25.10.2007 г. за приемане на Технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Решение № 1368 на КРС от 31.05.2012 г. за приемане на Правила за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-20

 Решение № 1555 на ДКД от 29.07.2004 г. за издаване на Обща лицензия № 202 за осъществяване на далекосъобщения чрез спътникови мрежи за репортажни цели - SNG
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-27

 Решение № 1556 на ДКД от 29.07.2004 г. за издаване на Обща лицензия № 203 за осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи SAP/SAB, включително ENG/OB
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-27

 Решение № 1557 на ДКД от 29.07.2004 г. за издаване на Обща лицензия № 207 за осъществяване на далекосъобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-27

 Решение № 1558 на ДКД от 29.07.2004 г. за издаване на Обща лицензия № 212 за осъществяване на далекосъобщения чрез обособени далекосъобщителни мрежи от подвижна радиослужба (PMR)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-27

 Решение № 1559 на ДКД от 29.07.2004 г. за издаване на Обща лицензия № 213 за осъществяване на далекосъобщения чрез обособени далекосъобщителни мрежи от подвижна радиослужба за персонално повикване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-27

 Решение № 1560 на ДКД от 29.07.2004 г. за издаване на Обща лицензия № 215 за осъществяване на далекосъобщения чрез обособени далекосъобщителни мрежи от неподвижната спътникова радиослужба - VSAT мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-27

 Решение № 1561 на ДКД от 29.07.2004 г. за издаване на Обща лицензия № 216 за предоставяне на далекосъобщителна услуга - достъп до спътникови системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-27

 Решение № 1797 на КРС от 26.07.2012 г. за приемане на Списък на мрежите и услугите, чрез които се осъществяват обществени електронни съобщения при спазване на общи изисквания и за отменяне на Решение № 1124 от 16 август 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-17

 Решение № 2152 на КРС от 21.11.2012 г. приемане на Tехнически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-16

 Решение № 2251 на КРС от 6.11.2008 г. за приема резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Решение на НС за избиране на заместник-председател и членове на Комисията за регулиране на съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за избиране членове на Съвета за електронни медии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за освобождаване и избиране на генерален директор на Българската телеграфна агенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за освобождаване на член на Комисията за регулиране на съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-30

 Решение на НС за попълване състава на Комисията по медиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Решение на НС от 1.09.2016 г. за приемане на Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-13

 Решение на НС от 1.09.2016 г. за приемане на Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-13

 Решение на НС от 10.04.2014 г. по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2018 г. - 31 декември 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-12

 Решение на НС от 10.05.2018 г. по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2017 г. - 31 декември 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-15

 Решение на НС от 11.01.2024 г. за промени в състава на Комисията по електронно управление и информационни технологии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-16

 Решение на НС от 11.02.2010 г. относно вътрешни правила на Постоянно действащата подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява парламентарен контрол и наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-16

 Решение на НС от 11.05.2011 г. по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 юли 2010 г. - 31 декември 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-17

 Решение на НС от 11.06.2020 г. по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Решение на НС от 11.06.2020 г. по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2019 г. - 31 декември 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Решение на НС от 11.07.2012 г. по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 юли 2011 г. - 31 декември 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-17

 Решение на НС от 12.01.2012 г. за приемане на годишни доклади на Комисията за регулиране на съобщенията за 2010 г. по Закона за електронните съобщения и по Закона за пощенските услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-20

 Решение на НС от 12.01.2012 г. по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.01.2011 - 30.06.2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-20

 Решение на НС от 12.01.2017 г. за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-20

 Решение на НС от 12.01.2017 г. за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги - "Анализ на пазара на пощенските услуги за 2015 г."
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-20

 Решение на НС от 12.01.2018 г. за попълване състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-19

 Решение на НС от 12.02.2016 г. за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-23

 Решение на НС от 12.02.2016 г. за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги - "Анализ на пазара на пощенските услуги за 2014 г."
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-23

 Решение на НС от 12.06.2019 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-14

 Решение на НС от 12.09.2012 г. за приемане на годишните доклади на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения и на пощенските услуги за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-21

 Решение на НС от 12.09.2013 г. по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1.01.2012 г. - 30.06.2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-20

 Решение на НС от 12.09.2013 г. по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1.07.2012 г. - 31.12.2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-20

 Решение на НС от 12.12.2019 г. за попълване състава и ръководството на Комисията по културата и медиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Решение на НС от 12.12.2019 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията от квотата на Народното събрание, представяне и публично опо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Решение на НС от 13.04.2005 г. за избиране на заместник-председател и членове на Комисията за регулиране на съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Решение на НС от 13.07.2023 г. за избиране на ръководство на Комисията по електронно управление и информационни технологии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-18

 Решение на НС от 13.07.2023 г. за избиране на ръководство на Комисията по културата и медиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-18

 Решение на НС от 13.09.2012 г. за приемане на Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2011 г. (поверителен)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-21

 Решение на НС от 13.09.2012 г. по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-21

 Решение на НС от 16.01.2020 г. за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-21

 Решение на НС от 16.01.2020 г. за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2018 г. - "Анализ на пазара на пощенските услуги"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-21

 Решение на НС от 17.05.2006 г. за приемане на актуализирани Национална стратегия и План за действие за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-26

 Решение на НС от 17.07.2016 г. за избиране на член на Съвета за електронни медии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-23

 Решение на НС от 18.08.2021 г. за избиране на Комисия по дигитализация, електронно управление и информационни технологии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-24

 Решение на НС от 18.10.2017 г. за избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Решение на НС от 18.12.2020 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Решение на НС от 18.12.2023 г. за промени в състава на Комисията по електронно управление и информационни технологии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-29

 Решение на НС от 19.04.2007 г. за избиране на член на Съвета за електронни медии Мая Борисова Вапцарова
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Решение на НС от 19.09.2019 г. по Годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-24

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 8)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  следваща> последна>>

Общо: 794 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА