Информационни услуги. Медии. Пощи

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  следваща> последна>>
 Постановление № 233 на МС от 18.09.2019 г. за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция "Електронно управление"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-20

 Постановление № 235 на МС от 1.10.2009 г. за приемане на Наредба за водене на електронен регистър на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-09

 Постановление № 235 на МС от 13.09.2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за електронната идентификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-20

 Постановление № 236 на МС от 19.09.1996 г. за определяне на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети за независимите кандидати заплащат предизборните предавания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Постановление № 241 на МС от 26.10.1998 г. за приемане на Методика за регулиране на цените на обикновената телефонна услуга, предоставяна чрез фиксираната мрежа на "Българска телекомуникационна компания" - ЕАД, и за предоставяне на линии под наем при публ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 248 на МС от 30.08.2011 г. за приемане на Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цената на универсалната пощенска услуга и на Методика за определяне достъпността на цената на универсалната пощенска услуга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-09

 Постановление № 250 на МС от 25.11.2005 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-01

 Постановление № 258 на МС от 21.09.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за унищожаване или предоставяне на отнетите в полза на държавата вещи по реда на Закона за далекосъобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-05

 Постановление № 259 на МС от 7.09.2011 г. за приемане на Наредба за изискванията към алгоритмите за създаване и проверка на квалифициран електронен подпис
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-13

 Постановление № 262 на МС от 3.12.1998 г. за създаване на Съвет по националния радиочестотен спектър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-02

 Постановление № 262 на МС от 13.09.2011 г. за предоставяне на допълнителна субсидия на Българската национална телевизия за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-16

 Постановление № 268 на МС от 23.11.2001 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия по далекосъобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 268 на МС от 26.09.2011 г. за създаване на Съвет за електронно управление при Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-01

 Постановление № 268 на МС от 26.10.2012 г. за предоставяне на допълнителна субсидия на Българската национална телевизия за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Постановление № 274 на МС от 28.10.2016 г. за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция "Електронно управление"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Постановление № 275 на МС от 30.12.1992 г. за закриване на Централния институт за научна и техническа информация и създаване на Национален център за информация и документация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-08

 Постановление № 277 на МС от 19.11.2007 г. за приемане на Наредба за реда и начина за нанасяне на специфичната маркировка за идентификация на радиосъоръженията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-27

 Постановление № 279 на МС от 17.11.2008 г. за приемане на Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Постановление № 281 на МС от 8.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

 Постановление № 285 на МС от 28.12.1998 г. за приемане на Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 285 на МС от 15.11.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Постановление № 287 на МС от 28.12.2000 г. за приемане на Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цените на услугите, включени в универсалната пощенска услуга, извършвани от основния пощенски оператор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 288 на МС от 5.12.2003 г. за приемане на Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 288 на МС от 14.12.2013 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2013 г. по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за "Български пощи" - ЕАД, и на общини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-21

 Постановление № 297 от 5.12.2007 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Постановление № 299 на МС от 8.11.2004 г. за създаване на Координационен съвет за информационно общество (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Постановление № 316 на МС от 12.12.2008 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2009 г. по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Постановление № 317 на МС от 20.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 318 на МС от 24.11.2011 г. за предоставяне на допълнителна субсидия на Българската национална телевизия за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-06

 Постановление № 322 на МС от 29.12.2009 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2010 г. по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-05

 Постановление № 329 на МС от 28.12.2007 г. за приемане на Наредба за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-11

 Постановление № 332 на МС от 29.12.2010 г. за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на работа на Междуведомствения съвет по пространствени данни към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-07

 Постановление № 335 на МС от 1.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Постановление № 336 на МС от 29.12.2010 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2011 г. по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-11

 Постановление № 374 на МС от 29.12.2011 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2012 г. по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-31

 Правила за изчисляване на нетните разходи за предоставяне на универсална услуга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-21

 Правила за определяне на реда и условията за предоставяне на данни за местоположението на крайните потребители и данни за абоната от предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги при спешни повиквания към центровете за спешни повиквания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-11

 Правила за реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радио-разпръскване на телевизионни сиг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-21

 Правила за реда за осигуряване на достъп до електронни съобщителни услуги чрез мрежите за наземно цифрово радиоразпръскване и за осигуряване на електронни съобщителни услуги, предназначени за лица със слухови и зрителни увреждания чрез тези мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-07

 Правила за реда и сроковете за одобряване (съгласуване) на общи условия на договорите с потребителите на пощенски услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-11

 Правила за събиране на данни, необходими за идентифициране на потребители на предплатени услуги преди 1.01.2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-15

 Правила за условията и реда за достъп до обществена информация в Комисията за регулиране на съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-07

 Правила за условията и реда за предоставяне и ползване на функциите на мрежата "идентификация на линията на викащия", "идентификация на свързаната линия" и "тонално номеронабиране"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-14

 Правила за условията и реда за предоставяне на услугата "избор на оператор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Правила за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-25

 Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-09

 Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция "Електронно управление"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-20

 Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция "Електронно управление" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-20

 Правилник за дейността, структурата и организацията на работа на Междуведомствения съвет по пространствени данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-19

 Правилник за организацията, структурата и функциите на Специалната куриерска служба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Правилник за прилагане на Закона за електронната идентификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Правилник за структурата и дейността на Държавно предприятие "Съобщително строителство и възстановяване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и дейността на Националния център за информация и документация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-17

 Правилник за устройството и дейността на Националния център за информация и документация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-27

 Правилник за устройството, дейността, организацията на работа и структурата на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-03

 Правилник за устройството, дейността, организацията на работа и числеността на Комисията за регулиране на съобщенията и структурата на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-10

 Правилник за устройството, дейността, организацията на работа, числеността на Комисията за регулиране на съобщенията и структурата на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-19

 Програма за обмен в областта на културата, науката, образованието, спорта и средствата за масово осведомяване между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Иран за периода 2015 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-02

 Протокол за изменение и допълнение на Европейската конвенция за трансгранична телевизия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Протокол за привилегиите и имунитетите на Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-13

 Протокол между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за сътрудничество в областта на развитието на информационното общество и информационните технологии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-09

 Първи допълнителен протокол към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Първи допълнителен протокол към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-11

 Регионално споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища (RAINWAT)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-12

 Регионално споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-12

 Регламент (ЕС) 2017/1128 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година за трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-08

 Решение № 2 на КС на РБ от 12.03.2015 г. по Конституционно дело № 8 от 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-27

 Решение № 7 на КС на РБ от 21.06.2016 г. по Конституционно дело № 8 от 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-28

 Решение № 8 на КС на РБ от 11.10.2013 г. по Конституционно дело № 6 от 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Решение № 28 на МС от 26.01.2000 г. за определяне на лицето, спечелило конкурса за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за телевизионно радиоразпръскване с национално покритие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 69 на МС от 20.02.2001 г. за приемане на предложение на Държавната комисия по далекосъобщения за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покрити
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 73 на МС от 3.02.2015 г. за приемане на Актуализирана секторна пощенска политика на Република България до 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-10

 Решение № 74 на МС от 9.02.2006 г. за приемане на Държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Решение № 82 на МС от 26.02.2001 г. за приемане на предложение на Държавната комисия по далекосъобщения за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа от наземна фиксирана спътникова станц
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 112 на КРС от 14.03.2019 г. за приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Решение № 149 на МС от 11.03.2015 г. за приемане на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2015 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Решение № 168 на МС от 10.03.2005 г. за приемане на Отчета за дейността на Националния статистически институт през 2004 г. и Отчета за изпълнението на Националната програма за статистически изследвания през 2004 г. и на Национална програма за статистическ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Решение № 213 на МС от 4.04.2001 г. за приемане на Актуализирана национална програма за развитие на информационното общество в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 217 на МС от 29.03.2005 г. за приемане списък на радиосъоръженията, за които са въведени ограничения за пускането им в действие по чл. 209, ал. 2 от Закона за далекосъобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-12

 Решение № 240 на КРС от 22.05.2014 г. за приемане на Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-14

 Решение № 263 на МС от 19.04.2001 г. за приемане на предложение на Държавната комисия по далекосъобщения за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно ради
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 263 от 26.03.2009 г. за тълкуване на чл. 9, ал. 3 от Наредба № 1 от 2008 г. за условията и реда за осъществяване на достъп и/или взаимно свързване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-14

 Решение № 303 на МС от 21.05.2002 г. за приемане на актуализирана Секторна политика в далекосъобщенията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-26

 Решение № 304 на МС от 21.05.2002 г. за приемане на актуализирана Секторна пощенска политика на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 305 на МС от 21.05.2002 г. за утвърждаване на актуализиран Национален план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на отбраната и на сигурността, както и за съвместно ползв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 308 на МС от 1.06.2000 г. за приемане на предложение на Държавната комисия по далекосъобщения за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за регион
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 347 на МС от 17.05.2001 г. за утвърждаване на актуализиран Национален план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на отбраната и на сигурността, както и за съвместно ползв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 352 на МС от 17.05.2001 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 353 на МС от 17.05.2001 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 354 на МС от 17.05.2001 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 355 на МС от 17.05.2001 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 356 на МС от 17.05.2001 г. за определяне на лицето, спечелило конкурса за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 357 на МС от 17.05.2001 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Стара З
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 357 на МС от 15.05.2009 г. за приемане на Актуализирана секторна пощенска политика на Република България 2009 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-26

 Решение № 358 на МС от 17.05.2001 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Велико
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 359 на МС от 17.05.2001 г. за определяне на лицата, спечелили конкурса за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на Благоев
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  следваща> последна>>

Общо: 651 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА