Информационни услуги. Медии. Пощи

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 8)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  следваща> последна>>
 Постановление № 131 на МС от 2.04.2021 г. за приемане на Методика за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга и за определяне на критерии за наличие на несправедлива финансова тежест
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Постановление № 135 на МС от 5.06.2006 г. за одобряване на Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-16

 Постановление № 139 на МС от 29.06.1999 г. за приемане на Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цените на универсални пощенски услуги, предоставяни от "Български пощи" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 144 на МС от 9.07.2002 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

 Постановление № 146 на МС от 25.06.2008 г. за приемане на Наредба за реда за предоставяне и унищожаване на отнети в полза на държавата вещи по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-01

 Постановление № 147 от 20.06.2016 Г. за приемане на Наредба за стандартните условия за повторно използване на информацията от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Постановление № 149 на МС от 30.06.1998 г. за определяне на фиксирани цени на вътрешните и международните телефонни, телеграфни и радиофикационни услуги и излъчване на радио- и телевизионни програми, предоставяни от "Българска телекомуникационна компания"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Постановление № 149 на МС от 9.04.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер за Българската национална телевизия за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Постановление № 153 на МС от 25.07.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Постановление № 154 на МС от 20.07.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2012 г. по бюджета на Министерството на правосъдието за финансово осигуряване на дейността по разработване на информационен сайт от Агенцията по вп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-27

 Постановление № 154 на МС от 15.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за защита на личните данни за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Постановление № 158 на МС от 2.07.2008 г. за приемане на Наредба за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Постановление № 163 от 08.07.2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерския съвет за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-12

 Постановление № 168 на МС от 20.07.2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция "Държавна мрежа за сигурност и отбрана" и за отделяне на далекосъобщителните обекти с отбранително предназначение и инсталирани мощности за военно време от далекосъобщителната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-03

 Постановление № 171 на МС от 1.09.1999 г. за определяне на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети за независимите кандидати заплащат предизборните предавания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 176 на МС от 20.08.2018 г. за приемане на Наредба за отговорността и за прекратяването на дейността на доставчиците на удостоверителни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Постановление № 179 на МС от 15.07.2009 г. за приемане на Наредба за дейността по организирането и осъществяването на електронните комуникации и криптографската сигурност на служебната кореспонденция, обменяна по електронни комуникационни канали между орг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-24

 Постановление № 186 на МС от 19.07.2019 г. за приемане на Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Постановление № 187 на МС от 24.08.2012 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2012 г. по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за финансиране изпълнението на Мярка 1 от мерките за реализация на Иновационната стр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Постановление № 188 на МС от 28.09.1995 г. за определяне на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети за независимите кандидати заплащат предизборните предавания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 192 на МС от 9.08.2007 г. за въвеждане на Национална система за спешни повиквания с единен европейски номер за спешни повиквания 112
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-21

 Постановление № 196 на МС от 8.07.2011 г. за създаване на Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Постановление № 197 на МС от 5.09.2003 г. за определяне на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети за независимите кандидати заплащат предизборните предавания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-16

 Постановление № 199 на МС от 11.07.2011 г. за приемане на Методика за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Постановление № 205 на МС от 20.09.2005 г. за създаване на Държавна агенция за информационни технологии и съобщения към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Постановление № 212 на МС от 29.11.1999 г. за създаване и преобразуване на административни структури и определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-12

 Постановление № 218 на МС от 19.08.2004 г. за приемане на Наредба за определяне на процедурните правила и техническите параметри за работа на радиослужба "Радиоразпръскване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Постановление № 219 на МС от 11.09.2007 г. за предоставяне на субсидия от централния бюджет за 2007 г. на Българското национално радио
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-18

 Постановление № 221 на МС от 27.09.2013 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2013 г. на "Български пощи" - ЕАД, за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга по Закона за пощенските ус
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-04

 Постановление № 223 на МС от 17.10.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-23

 Постановление № 224 на МС от 25.08.2006 г. за приемане на тарифа, по която партиите, коалициите на политическите партии и инициативните комитети заплащат диспутите, клиповете и предизборните хроники, излъчени по Българската национална телевизия, Българско
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Постановление № 229 на МС от 31.08.2004 г. за приемане на Методика за условията и реда за определяне достъпността на цената на универсалната далекосъобщителна услуга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-07

 Постановление № 230 на МС от 2.09.2004 г. за приемане на Методика за доказване на дефицита от изпълнение на универсалната пощенска услуга при икономически неизгодни условия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-14

 Постановление № 232 на МС от 28.09.2009 г. за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", приемане на Устройствен правилник на Министерс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Постановление № 233 на МС от 18.09.2019 г. за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция "Електронно управление"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-20

 Постановление № 235 на МС от 1.10.2009 г. за приемане на Наредба за водене на електронен регистър на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-09

 Постановление № 235 на МС от 13.09.2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за електронната идентификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-20

 Постановление № 236 на МС от 19.09.1996 г. за определяне на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети за независимите кандидати заплащат предизборните предавания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Постановление № 241 на МС от 26.10.1998 г. за приемане на Методика за регулиране на цените на обикновената телефонна услуга, предоставяна чрез фиксираната мрежа на "Българска телекомуникационна компания" - ЕАД, и за предоставяне на линии под наем при публ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 244 на МС от 11.08.2022 г. за определяне на орган по чл. 10 от Закона за пощенските услуги и за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-16

 Постановление № 248 на МС от 30.08.2011 г. за приемане на Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цената на универсалната пощенска услуга и на Методика за определяне достъпността на цената на универсалната пощенска услуга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-09

 Постановление № 250 на МС от 25.11.2005 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-01

 Постановление № 258 на МС от 21.09.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за унищожаване или предоставяне на отнетите в полза на държавата вещи по реда на Закона за далекосъобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-05

 Постановление № 259 на МС от 7.09.2011 г. за приемане на Наредба за изискванията към алгоритмите за създаване и проверка на квалифициран електронен подпис
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-13

 Постановление № 262 на МС от 3.12.1998 г. за създаване на Съвет по националния радиочестотен спектър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Постановление № 262 на МС от 13.09.2011 г. за предоставяне на допълнителна субсидия на Българската национална телевизия за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-16

 Постановление № 268 на МС от 23.11.2001 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия по далекосъобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 268 на МС от 26.09.2011 г. за създаване на Съвет за електронно управление при Министерския съвет (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-01

 Постановление № 268 на МС от 26.10.2012 г. за предоставяне на допълнителна субсидия на Българската национална телевизия за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Постановление № 274 на МС от 28.10.2016 г. за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция "Електронно управление"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Постановление № 275 на МС от 30.12.1992 г. за закриване на Централния институт за научна и техническа информация и създаване на Национален център за информация и документация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-08

 Постановление № 277 на МС от 19.11.2007 г. за приемане на Наредба за реда и начина за нанасяне на специфичната маркировка за идентификация на радиосъоръженията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-27

 Постановление № 279 на МС от 17.11.2008 г. за приемане на Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Постановление № 281 на МС от 8.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

 Постановление № 285 на МС от 28.12.1998 г. за приемане на Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 285 на МС от 15.11.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Постановление № 287 на МС от 28.12.2000 г. за приемане на Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цените на услугите, включени в универсалната пощенска услуга, извършвани от основния пощенски оператор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 288 на МС от 5.12.2003 г. за приемане на Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 288 на МС от 14.12.2013 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2013 г. по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за "Български пощи" - ЕАД, и на общини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-21

 Постановление № 297 от 5.12.2007 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Постановление № 299 на МС от 8.11.2004 г. за създаване на Координационен съвет за информационно общество (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Постановление № 316 на МС от 12.12.2008 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2009 г. по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Постановление № 317 на МС от 20.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 318 на МС от 24.11.2011 г. за предоставяне на допълнителна субсидия на Българската национална телевизия за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-06

 Постановление № 322 на МС от 29.12.2009 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2010 г. по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-05

 Постановление № 329 на МС от 28.12.2007 г. за приемане на Наредба за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-11

 Постановление № 332 на МС от 29.12.2010 г. за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на работа на Междуведомствения съвет по пространствени данни към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-07

 Постановление № 335 на МС от 1.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Постановление № 336 на МС от 29.12.2010 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2011 г. по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-11

 Постановление № 346 на МС от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 347 на МС от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 350 на МС от 10.12.2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-15

 Постановление № 357 на МС от 4.11.2022 г. за приемане на Наредба за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройств
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Постановление № 374 на МС от 29.12.2011 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2012 г. по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-31

 Постановление № 375 на МС от 27.12.2019 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността на Съвета по киберсигурността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-31

 Постановление № 436 на МС от 15.12.2022 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Българската национална телевизия за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Постановление № 457 на МС от 19.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Постановление № 458 на МС от 19.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Съвета за електронни медии за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Постановление № 467 на МС от 21.12.2022 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Българското национално радио за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Правила за взаимодействие със заинтересованите предприятия при осъществяване на заявяване, международно координиране и регистриране в международни организации по електронни съобщения на позиции на геостационарна орбита със съответния радиочестотен спектър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-12

 Правила за използване на радиочестотен спектър за производствени нужди след издаване на разрешение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-12

 Правила за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-10

 Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба след издаване на разрешение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-01

 Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба след издаване на разрешение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

 Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от спътникови радиослужби след издаване на разрешение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Правила за използване на радиочестотния спектър за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги след издаване на разрешение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-16

 Правила за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-04

 Правила за използване на радиочестотния спектър след регистрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-07

 Правила за изчисляване на нетните разходи за предоставяне на универсална услуга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-08

 Правила за изчисляване на нетните разходи за предоставяне на универсална услуга (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-08

 Правила за минималните изисквания за сигурност на обществените електронни съобщителни мрежи и услуги и методи за управление на риска за тяхната сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-07

 Правила за определяне на реда и условията за предоставяне на данни за местоположението на крайните потребители и данни за абоната от предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги при спешни повиквания към центровете за спешни повиквания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-11

 Правила за определяне на условията и реда за предоставяне на информация за местоположението на потребителите и данни за крайния ползвател от предприятията, предоставящи междуличностни съобщителни услуги с номера при спешни повиквания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-11

 Правила за процеса на смяна на доставчика на услуги за достъп до интернет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-23

 Правила за реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радио-разпръскване на телевизионни сиг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-21

 Правила за реда за осигуряване на достъп до електронни съобщителни услуги чрез мрежите за наземно цифрово радиоразпръскване и за осигуряване на електронни съобщителни услуги, предназначени за лица със слухови и зрителни увреждания чрез тези мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-07

 Правила за реда и сроковете за одобряване (съгласуване) на общи условия на договорите с потребителите на пощенски услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-31

 Правила за реда и сроковете за съгласуване на общи условия на договорите с потребителите на пощенски услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-31

 Правила за свободно използване на радиочестотния спектър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Правила за събиране на данни, необходими за идентифициране на потребители на предплатени услуги преди 1.01.2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-15

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 8)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  следваща> последна>>

Общо: 770 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА