Информационни услуги. Медии. Пощи

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 701 до 794 (стр. 8 от 8)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 следваща> последна>>
 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за сътрудничество в областта на пощите и далекосъобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Италианската република за взаимна защита на обменяната класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-07

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република за сътрудничество в областта на пощите и далекосъобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Кралство Норвегия за взаимна защита на обменяна класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-16

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Малта за взаимна защита и обмен на класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-20

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Монголия за сътрудничество в областта на пощенските съобщения, далекосъобщенията и информационните технологии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-07

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно защитата на класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-19

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан за сътрудничество в областта на електронните съобщения, информационните технологии и електронното управление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-17

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Армения за взаимна защита и обмен на класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество в областта на информационните технологии и съобщенията, подписано на 12 февруари 2018 г. в Ереван
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество в областта на пощите и далекосъобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Беларус за взаимна защита на класифицираната информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-10

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за защита на обменяна класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-30

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за сътрудничество в областта на информационните технологии, електронните съобщения и пощенските услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за сътрудничество в областта на пощите и далекосъобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Казахстан за взаимна защита на класифицираната информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-11

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Кипър за взаимна защита на класифицираната информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-14

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Кипър за сътрудничество в областта на пощите и далекосъобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Косово за взаимна защита и обмен на класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-18

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Литва за взаимна защита на класифицираната информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-11

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Македония за обмен и взаимна защита на класифицираната информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-11

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за сътрудничество в областта на пощенските съобщения, далекосъобщенията и информационните технологии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-25

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Словения за обмен и взаимна защита на класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-19

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за взаимна защита и обмен на класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-17

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Узбекистан за сътрудничество в областта на информационните технологии и съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-14

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Финландия за взаимна защита и обмен на класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Хърватия за взаимна защита и обмен на класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за взаимна защита на класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-15

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за сътрудничество в сферата на информационните технологии и съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-14

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за взаимна защита на класифицирана информация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за икономическо и научно-техническо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-16

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за взаимна защита и обмен на класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-11

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за сътрудничество в областта на пощите и далекосъобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Туркменистан за сътрудничество в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-25

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Унгария за обмен и взаимна защита на класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-08

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за взаимна защита на класифицираната информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-19

 Споразумение между правителството на Република България и Съвета на Европа относно статута на Информационния офис на Съвета на Европа в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-15

 Споразумение между правителството на Република България и Федералното канцлерство на Република Австрия за сътрудничество в областта на информационните и комуникационните технологии и електронното правителство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-10

 Споразумение между правителството на Република България и Федералното правителство на Република Австрия за обмен и взаимна защита на класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-10

 Споразумение между Република България и Европейската общност по някои аспекти на въздушните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-03

 Споразумение между Република България и Португалската република за взаимната защита на класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-13

 Споразумение между страните по Северноатлантическия договор относно сигурността на информацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-23

 Споразумение по индустриална сигурност между правителството на Република България и правителството на Канада
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Статут на Българската телеграфна агенция (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-16

 Стратегия за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-14

 Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-03

 Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-03

 Тарифа за таксите, които се събират от Държавна агенция "Национална сигурност" по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

 Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2009 г. по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2010 г. по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-14

 Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2011 г. по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-27

 Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-04

 Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за далекосъобщенията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за пощенските услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Тарифа за таксите, които събират Българската национална телевизия, Българското национално радио, Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" и Българската национална филмотека за предоставяне на копия върху съответния хартиен, електронен, филмов или зв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Технически изисквания за осигуряване на оперативна съвместимост на потребителските цифрови телевизионни устройства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-20

 Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-10

 Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-18

 Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от спътникови радиослужби и съоръженията, свързани с тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-04

 Технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Технически изисквания за работа с елетронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-01

 Трети допълнителен протокол към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-04

 Указ № 20 от 4.02.2019 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-08

 Указ № 41 от 12.02.2007 г. за назначаване на Бойчо Атанасов Кулински за член на Съвета за електронни медии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-20

 Указ № 85 от 8.05.2015 г. за назначаване на Бетина Славчева Жотева за член на Съвета за електронни медии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-15

 Указ № 94 от 23.04.2010 г. за освобождаване на Анета Иванова Павлова-Иванова като член на Комисията за регулиране на съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-30

 Указ № 127 от 9.05.2022 г. за назначаване на Габриела Димитрова Наплатанова-Русева за член на Съвета за електронни медии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Указ № 129 от 28.05.2010 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение на Закона за радиото и телевизията и мотивите към указа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-01

 Указ № 157 от 28.06.2019 г. за назначаване на Илия Петров Христозов за член на Комисията за регулиране на съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-05

 Указ № 174 от 28.06.2018 г. за назначаване на Ивелина Ганчева Димитрова за член на Съвета за електронни медии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-03

 Указ № 182 от 27.07.2021 г. за назначаване на Соня Йорданова Момчилова-Йовева за член на Съвета за електронни медии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Указ № 328 от 20.11.2008 г. за назначаване на Анета Иванова Павлова-Иванова за член на Комисията за регулиране на съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-25

 Указания относно условията, методиката и сроковете за предоставяне на информация между предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, за наличието на неплатени задължения на крайния ползвател
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

 Устройствен правилник на Агенция "Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-04

 Устройствен правилник на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-02

 Устройствен правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Държавна мрежа за сигурност и отбрана"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-01

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-01

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Устройствен правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-28

 Устройствен правилник на Министерството на електронното управление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-18

 Устройствен правилник на Министерството на електронното управление (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-20

 Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-02

 Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-20

 Фиксирани цени на вътрешните и международните пощенски услуги, предоставяни от "Български пощи" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Фиксирани цени на вътрешните и международните телефонни, телеграфни и радиофикационни услуги и излъчване на радио- и телевизионни програми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера от Националния номерационен план
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-03

 Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-03

 Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-03

 Функционални спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-03

 Шести допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 701 до 794 (стр. 8 от 8)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 следваща> последна>>

Общо: 794 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА