Информационни услуги. Медии. Пощи

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 701 до 749 (стр. 8 от 8)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 следваща> последна>>
 Стратегия за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-14

 Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-03

 Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-03

 Тарифа за таксите, които се събират от Държавна агенция "Национална сигурност" по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

 Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2009 г. по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2010 г. по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-14

 Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2011 г. по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-27

 Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-31

 Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за далекосъобщенията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за пощенските услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Тарифа за таксите, които събират Българската национална телевизия, Българското национално радио, Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" и Българската национална филмотека за предоставяне на копия върху съответния хартиен, електронен, филмов или зв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Технически изисквания за осигуряване на оперативна съвместимост на потребителските цифрови телевизионни устройства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-20

 Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-10

 Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-18

 Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от спътникови радиослужби и съоръженията, свързани с тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-21

 Технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Технически изисквания за работа с елетронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-01

 Указ № 20 от 4.02.2019 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-08

 Указ № 41 от 12.02.2007 г. за назначаване на Бойчо Атанасов Кулински за член на Съвета за електронни медии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-20

 Указ № 85 от 8.05.2015 г. за назначаване на Бетина Славчева Жотева за член на Съвета за електронни медии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-15

 Указ № 94 от 23.04.2010 г. за освобождаване на Анета Иванова Павлова-Иванова като член на Комисията за регулиране на съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-30

 Указ № 127 от 9.05.2022 г. за назначаване на Габриела Димитрова Наплатанова-Русева за член на Съвета за електронни медии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Указ № 129 от 28.05.2010 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение на Закона за радиото и телевизията и мотивите към указа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-01

 Указ № 157 от 28.06.2019 г. за назначаване на Илия Петров Христозов за член на Комисията за регулиране на съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-05

 Указ № 174 от 28.06.2018 г. за назначаване на Ивелина Ганчева Димитрова за член на Съвета за електронни медии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-03

 Указ № 182 от 27.07.2021 г. за назначаване на Соня Йорданова Момчилова-Йовева за член на Съвета за електронни медии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Указ № 328 от 20.11.2008 г. за назначаване на Анета Иванова Павлова-Иванова за член на Комисията за регулиране на съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-25

 Указания относно условията, методиката и сроковете за предоставяне на информация между предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, за наличието на неплатени задължения на крайния ползвател
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

 Устройствен правилник на Агенция "Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-04

 Устройствен правилник на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-02

 Устройствен правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Държавна мрежа за сигурност и отбрана"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-01

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-01

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-30

 Устройствен правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-28

 Устройствен правилник на Министерството на електронното управление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-30

 Устройствен правилник на Министерството на електронното управление (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-20

 Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-02

 Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-20

 Фиксирани цени на вътрешните и международните пощенски услуги, предоставяни от "Български пощи" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Фиксирани цени на вътрешните и международните телефонни, телеграфни и радиофикационни услуги и излъчване на радио- и телевизионни програми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера от Националния номерационен план
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-03

 Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-03

 Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-03

 Функционални спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-03

 Шести допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 701 до 749 (стр. 8 от 8)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 следваща> последна>>

Общо: 749 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА