Информационни услуги. Медии. Пощи

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 701 до 721 (стр. 8 от 8)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 следваща> последна>>
 Указ № 85 от 8.05.2015 г. за назначаване на Бетина Славчева Жотева за член на Съвета за електронни медии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-15

 Указ № 94 от 23.04.2010 г. за освобождаване на Анета Иванова Павлова-Иванова като член на Комисията за регулиране на съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-30

 Указ № 129 от 28.05.2010 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение на Закона за радиото и телевизията и мотивите към указа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-01

 Указ № 157 от 28.06.2019 г. за назначаване на Илия Петров Христозов за член на Комисията за регулиране на съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-05

 Указ № 174 от 28.06.2018 г. за назначаване на Ивелина Ганчева Димитрова за член на Съвета за електронни медии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-03

 Указ № 182 от 27.07.2021 г. за назначаване на Соня Йорданова Момчилова-Йовева за член на Съвета за електронни медии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Указ № 328 от 20.11.2008 г. за назначаване на Анета Иванова Павлова-Иванова за член на Комисията за регулиране на съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-25

 Устройствен правилник на Агенция "Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-04

 Устройствен правилник на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-02

 Устройствен правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Държавна мрежа за сигурност и отбрана"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-01

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-01

 Устройствен правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-28

 Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-02

 Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-24

 Фиксирани цени на вътрешните и международните пощенски услуги, предоставяни от "Български пощи" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Фиксирани цени на вътрешните и международните телефонни, телеграфни и радиофикационни услуги и излъчване на радио- и телевизионни програми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-01

 Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-01

 Функционални спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-01

 Шести допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 701 до 721 (стр. 8 от 8)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 следваща> последна>>

Общо: 721 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА