Информационни услуги. Медии. Пощи

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 8)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>
 Инструкция № 1 от 21.12.2016 г. за обстоятелствата, при които предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, уведомяват потребителите за нарушения на сигурността на личните данни, формата и начина на уведомяването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-03

 Инструкция № 2 от 21.07.2009 г. за наименованията на домейните и поддомейните, използвани от администрациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-11

 Инструкция № 3 от 21.07.2009 г. за създаване на вътрешни правила за извършване на специфични административни дейности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-11

 Инструкция № 4 от 21.07.2009 г. за изискванията към дизайна на интернет страниците на администрациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-11

 Инструкция № 8121з-1280 от 7.10.2021 г. за реда за обработване на лични данни в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-19

 Инструмент за изменения на Конвенцията на Международния съюз по далекосъобщения (Женева, 1992 г.) (съгласно измененията от конференцията на пълномощните представители, Киото, 1994 г.), приети от конференцията на пълномощните представители (Минеаполис, 199
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-23

 Инструмент за изменения на Конституцията на Международния съюз по далекосъобщения (Женева, 1992 г.) (изменена от Конференцията на пълномощните представители, Киото, 1994 г.), приети от Конференцията на пълномощните представители (Минеаполис, 1998 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-23

 Конвенция за Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-12

 Конвенция за международното право на опровержение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за създаването на Европейски комуникационен офис (EКO)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

 Конвенция на Международния съюз по далекосъобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Конвенция от Тампере за предоставяне на телекомуникационни ресурси за ограничаване на последствията от бедствия и за възстановителни операции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-07

 Конвенция относно означаването на тежестта върху големите колети, транспортирани с кораби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конституция на Международния съюз по далекосъобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Критерии за определяне на труднодостъпност на районите в страната и селищата в тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-14

 Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на съобщенията и информационните технологии между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на съобщенията и информационните техн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-26

 Меморандум за разбирателство между Държавната агенция за информационни технологии и съобщения на Република България и Министерството на информатиката и съобщенията на Република Куба за сътрудничество в областта на индустрията на информационните технологии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-05

 Меморандум за разбирателство между Министерството на земеделието на Република България и Министерството на земеделието, горите и водното стопанство на Република Северна Македония за сътрудничество в областта на земеделието, аграрните науки, селските район
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-01

 Меморандум за разбирателство между Министерството на транспорта и съобщенията на Република България и Министерството на информацията и съобщенията на Република Корея за сътрудничество в областта на информационните и комуникационните технологии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Меморандум за разбирателство между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на информационното общество и администрацията на Република Македония за намаляване на международните тарифи за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-08

 Меморандум за разбирателство между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на публичната администрация и сигурността на Република Корея за сътрудничество в областта на информационното о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-08

 Меморандум за разбирателство между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на търговията, туризма и телекомуникациите на Република Сърбия за намаляване на международните тарифи за роуми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-25

 Меморандум за разбирателство между Националния статистически институт на Република България и Националния институт по статистика на Румъния за сътрудничество в областта на статистиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-04

 Меморандум за разбирателство между Република България, Република Кипър и Република Гърция за съвместно ползване на спътник на геостационарна орбита за радио- и телевизионно разпръскване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Меморандум за разбирателство, с който се изменя Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Индия за въздушни съобщения от 1992 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Мерки за опазване тайната на кореспонденцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-18

 Методика за доказване на дефицита от изпълнение на универсалната пощенска услуга при икономически неизгодни условия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-14

 Методика за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Методика за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услугаи за определяне на критерии за наличие на несправедлива финансова тежест
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Методика за определяне достъпността на цената на универсалната пощенска услуга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-09

 Методика за определяне на размера на компенсацията въз основа на нетните разходи от извършване на услугата по разпространение на периодични печатни издания с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа от "Български пощи" - ЕАД, на терит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Методика за регулиране на цените на обикновената телефонна услуга, предоставяна чрез фиксираната телефонна мрежа на "Българска телекомуникационна компания" - ЕАД, и за предоставяне на линии под наем при публично известни условия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Методика за условията и редa за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-13

 Методика за условията и реда за определяне достъпността на цената на универсалната далекосъобщителна услуга (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Методика за условията и реда за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-07

 Наредба № I-7 от 13.07.2009 г. за реда за достъп до информационните фондове на Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Наредба № Н-3 от 4.09.2012 г. за воденето, поддържането и подлежащите на вписване обстоятелства в електронните регистри на Държавната комисия по хазарта и за предоставяните електронни услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-16

 Наредба № 1 от 31.07.1996 г. за радиолюбителската служба в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 1 от 26.02.1999 г. за набиране и разходване на средствата по фонд "Национална съобщителна система" към Комитета по пощи и далекосъобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 1 от 7.11.2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Наредба № 1 от 8.01.2008 г. за автоматизираните информационни системи в съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-18

 Наредба № 1 от 19.12.2008 г. за условията и реда за осъществяване на достъп и/или взаимно свързване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-14

 Наредба № 1 от 22.07.2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номерационни ресурси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Наредба № 1 от 10.03.2011 г. за реда и условията за водене, съхраняване и достъп до регистъра на доставчиците на удостоверителни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-01

 Наредба № 1 от 30.01.2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-25

 Наредба № 1 от 27.02.2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Наредба № 1 от 8.05.2019 г. за реда за обявяване и публикуване на информацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и по чл. 7б, ал. 1 и 2 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на мед
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 2 от 16.03.1999 г. за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на кабелни далекосъобщителни мрежи за разпространение на радио- и телевизионни програми и други услуги без конкурс или търг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 3 от 12.02.1999 г. за начините за определяне размера на лицензионните и други такси по глава единадесета, раздел II от Закона за далекосъобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 10.03.1999 г. за материално подпомагане в Строителните войски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 14.06.1999 г. за защита на потребителите при обозначаване на цените на стоките и услугите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 1.09.1999 г. за издаване на индивидуална лицензия за инсталиране и експлоатация на система от телефонни апарати за обществено ползване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 17.05.2001 г. за условията и реда за издаване, пускане и изваждане от употреба на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-17

 Наредба № 5 от 13.12.2007 г. за условията и реда за издаване на телефонни указатели, включително работата с базите данни, тяхното прехвърляне и ползване, както и за предоставяне на телефонни справочни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Наредба № 6 от 21.06.2000 г. за условията и реда за откриване на дрогерия и начина на водене на публичен регистър (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Наредба № 6 от 20.11.2003 г. за изискванията за пощенската сигурност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-15

 Наредба № 6 от 21.07.2006 г. за условията и реда за издаване на индивидуални лицензии без конкурс или търг за осъществяване на далекосъобщения чрез обособени далекосъобщителни мрежи от подвижната радиослужба за професионални цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-01

 Наредба № 6 от 13.03.2008 г. за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Наредба № 6 от 1.11.2011 г. за изискванията за пощенската сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-04

 Наредба № 6 от 13.06.2019 г. за сервитутите, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-21

 Наредба № 7 от 22.06.2000 г. за задължителните данни върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти и към указанията за употреба на медицинските изделия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-25

 Наредба № 7 от 4.10.2004 г. за условията и реда за издаване на индивидуални лицензии без конкурс или търг за осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи от неподвижната радиослужба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-19

 Наредба № 7 от 1.07.2008 г. за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-17

 Наредба № 9 от 1.12.1999 г. за правила и норми за разполагане на кабелни разпределителни мрежи за радио- и телевизионни сигнали (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Наредба № 10 от 4.05.2000 г. за ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания при производството и продажбата на рибни продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 10 от 27.07.2000 г. за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обособени VSAT мрежи с управляваща станция на територията на Република България без конкурс или търг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за определяне на видовете далекосъобщителни дейности, подлежащи на индивидуално лицензиране и регистрация по обща лицензия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Наредба № 14 от 14.09.2004 г. за оборудването, регистрацията и използването на радиотелефонната служба в корабоплаването по вътрешните водни пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-02

 Наредба № 14 от 18.11.2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Регистъра на населението - Национална база данни "Население"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-14

 Наредба № 15 от 2.09.2004 г. за условията и реда за осигуряване на универсалната далекосъобщителна услуга и качеството, на което тя отговаря (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-25

 Наредба № 16 от 13.10.2004 г. за правилата за разпределение и процедурите по предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-11

 Наредба № 17 от 3.06.2005 г. за правилата за изграждане на кабелни далекосъобщителни мрежи и съоръженията към тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Наредба № 18 от 3.06.2005 г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри за изградената от оператори далекосъобщителна инфраструктура (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-22

 Наредба № 19 от 21.07.2006 г. за условията и реда за издаване на телефонни указатели, включително работата с базите данни, тяхното прехвърляне и ползване, както и предоставяне на телефонни справочни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-04

 Наредба № 21 от 11.05.2007 г. за правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-22

 Наредба № 35 от 30.11.2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Наредба № 40 от 7.01.2008 г. за категориите данни и реда, по който се съхраняват и предоставят от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за нуждите на националната сигурност и за разкриване на престъпления
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-19

 Наредба № 45 от 2.03.2012 г. за достъпа до съхраняваните от Комисията за финансов надзор документи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-16

 Наредба № 47 от 11.07.2012 г. за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-02

 Наредба № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Наредба № 2727 от 16.11.2010 г. за организацията и функционирането на Националната Шенгенска информационна система на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-05

 Наредба за дейността на Междуведомствения съвет за методическо ръководство на Единната информационна система за противодействие на престъпността и за реда и начина на взаимодействие на органите на съдебната власт, Министерството на вътрешните работи, Мини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-08

 Наредба за дейността по организирането и осъществяването на електронните комуникации и криптографската сигурност на служебната кореспонденция, обменяна по електронни комуникационни канали между организационните единици в Република България и задграничните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Наредба за дейността по организирането и осъществяването на електронните комуникации и криптографската сигурност на служебната кореспонденция, обменяна по електронни комуникационни канали между организационните единици в Република България и задграничните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-24

 Наредба за електронните административни услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Наредба за изискванията към алгоритмите за създаване и проверка на квалифициран електронен подпис (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Наредба за общи правила за взаимен достъп до мрежите на пощенските оператори на универсална пощенска услуга или на част от нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-15

 Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Наредба за общите технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-12

 Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цената на универсалната пощенска услуга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-09

 Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цените на универсални пощенски услуги, предоставяни от "Български пощи" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цените на услугите, включени в универсалната пощенска услуга, извършвана от основния пощенски оператор (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-16

 Наредба за определяне на процедурните правила и техническите параметри за работа на радиослужба "Радиоразпръскване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Наредба за отговорността и за прекратяването на дейността на доставчиците на удостоверителни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Наредба за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Наредба за прилагане на фиксираните цени на вътрешните и международните пощенски услуги, предоставяни от "Български пощи" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за прилагане на фиксираните цени на вътрешните и международните телефонни, телеграфни и радиофикационни услуги и излъчване на радио- и телевизионни програми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за регистрите на информационните обекти и на електронните услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 8)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>

Общо: 749 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА