Решение № 242 на МС от 29.03.2004 г. за за упълномощаване министъра на икономиката да прекрати по взаимно съгласие договора за предоставяне на концесия за подземни богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - огнеупорни и каменинови г
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-09
ДВ, бр. 29 от 9.04.2004 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.