Собственост и други вещни права

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 8)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  следваща> последна>>
 Реституционни права на кооперациите и кооперативните съюзи според § 26 и 27 от ПЗР на ЗК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Договор за прехвърляне на собственост срещу пожизнена рента
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Проверка и доказване на собственост на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Покривът и неговото вещноправно значение и режим
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Сервитути при изграждането на електронни съобщителни мрежи и съоръжения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Магдалена Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Право на строеж върху парцел срещу апартаменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Срокове по чл. 78 от закона за собствеността (зс) за придобиване на движима вещ чрез добросъвестно владение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 За някои вещноправни последици, произтичащи от развитието на наемните правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Ползвателят не може да се позове на придобивната давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Как се търси обезщетение от недобросъвестен наемател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Законовите ограничения на собствеността - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Длъжник се уведомява задължително преди публична продан на имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Относно някои особености във фактическия състав на придобивната давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Учредяване и погасяване на вещно право на ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Тенева
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Срокове по чл. 75 от Закона за собствеността (ЗС) за защита на владението върху недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Срок по чл. 76 от Закона за собствеността (ЗС) за защита на владението или държането върху вещи, отнети чрез насилие или по скрит начин
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Кооперация и етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Промяна на договор за продажба в договор за дарение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Павлина Милошева
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Вещно право на строеж върху общинска земя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Законовите ограничения на собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Срок по чл. 65 от Закона за собствеността (ЗС) за преминаване на правото на собственост върху постройка в полза на собственика на земята
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Срок по чл. 67 ЗС за погасяване правото на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Разноските за ремонт в съсобствена сграда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Павлина Милошева
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Какви са рисковете при договор за наем
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Забраната по чл. 22, ал. 1 от Конституцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Шекерджийски
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Промените в Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Ограничения на правото на собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 За данъчна оценка се чака 14 дни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Прекратяване на поземлени сервитути поради неупражняване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Придобиване по давност на държавна (общинска) земя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Дарение на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Как да купя земята, върху която съм построил вила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Продажба на имоти с тежести
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Предварителен договор за учредяване право на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Възможна ли е продажба между физическото лице и едноличния търговец, регистриран от същото лице?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 И правото на строеж може да се ипотекира
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Неотложен ремонт на общи части на сградата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Упълномощаване и оттегляне на пълномощно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Обхваща ли учредената върху земята ипотека построената върху нея сграда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Съдебна практика по прилагането на чл. 71 ЗС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Правата на наемодателя срещу неизправен наемател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дочка Хрусанова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Правото на собственост е погасено по давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Ограничаване на правото на разпореждане с недвижими имоти ­ частна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Особена владелческа защита по чл. 38а ЗЖСК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Пречка ли е чл. 152 ЗЗД при продажбата на ипотекиран имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Жилище става магазин само със съгласието на съседите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мая Пангелова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Хипотези на вписване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Фикцията хоризонтална етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Право на ползване върху дарен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Покупко-продажба на моторно превозно средство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Спиране на придобивната давност върху държавни и общински имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Отговорност на държателя и владелеца при погиване на вещта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Когато наемателите са няколко
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Някои правила в съдебните производства за разглеждане на искове по чл. 31, ал. 2 ЗС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Могат ли да продадат жилището ми на търг?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Може ли да се продаде ипотекиран имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Правото на строеж е близко до пълната собственост върху земята
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Как да застраховам къщата и домашното имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кирил Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Лишаване на съсобственик от ползите на общата вещ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 За секвестируемостта на правото на ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 “Условна” собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Вещни правоотношения при договора за изработка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Как купуваме имот, даден под наем
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Тенева
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Пълномощно за разпореждане с недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Приращението
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Наказателноправната превенция и санкция за нарушаване владението на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Собственик на имот и неговите права, когато не му е заплатена продажната цена
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Необходими и полезни разноски за общите части на сградата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Съд за съсед, който е причинил щети след ремонт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Драгнева
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Премахване на подобрения в чужд имот за сметка на владелеца ­ подобрител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Някои въпроси относно придобиването и учредяването на сервитутни права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Актуален ли е договорът за групов строеж?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Условието и тежестта като модалитети на вещноправното действие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Придобиване на недвижим имот от публична продан
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Ипотеката (особености във връзка с нейния учредител, съдържание, видове и прекратяване)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Правото на строеж се погасява след пет години
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселина Бакърджиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Някои практически проблеми на предварителните договори за покупко-продажба на недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослав Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Измененията в Правилника за вписванията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 За някои несеквестируеми права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Ипотеката (особености във връзка с нейния характер, предмет и обезпечено вземане)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Ред за преобразуване на помещение ­ обща част в етажна собственост в самостоятелен обект на собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Права на продавача, когато не му е заплатена продажната цена
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Финансово компенсиране на многогодишни жилищно-спестовни влогове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марите Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 За правната същност на сервитутите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Спиране на производството по чл. 182, ал. 1, б. “б” ГПК и възобновяването му по чл. 183 ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Срокът като модалитет на вещноправното действие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Съдът може да превърне предварителния договор в окончателен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Правен режим на договора за наем на движими вещи и недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Относно публичните ограничени вещни права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Кой плаща при саниране на общи части на сградата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Договор за ипотека
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 За някои специфични разновидности на правото на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Права на купувача в случаите, в които му е продаден чужд имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Въпроси и отговори по Управлението и реда в етажната собственост – 2/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Въпроси и отговори по Управлението и реда в етажната собственост – 3/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Въпроси и отговори по Управлението и реда в етажната собственост – 4/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Въпроси и отговори по Управлението и реда в етажната собственост – 1/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Производство за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Отмяната на чл. 148 ППЗДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Някои проблеми относно проконтролиране плащането на местния данък при учредяване право на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Еленкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 8)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  следваща> последна>>

Общо: 709 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА