Собственост и други вещни права

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  следваща> последна>>
 За секвестируемостта на правото на ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 “Условна” собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Вещни правоотношения при договора за изработка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Как купуваме имот, даден под наем
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Тенева
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Пълномощно за разпореждане с недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Приращението
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Наказателноправната превенция и санкция за нарушаване владението на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Собственик на имот и неговите права, когато не му е заплатена продажната цена
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Необходими и полезни разноски за общите части на сградата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Съд за съсед, който е причинил щети след ремонт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Драгнева
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Премахване на подобрения в чужд имот за сметка на владелеца ­ подобрител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Някои въпроси относно придобиването и учредяването на сервитутни права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Актуален ли е договорът за групов строеж?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Условието и тежестта като модалитети на вещноправното действие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Придобиване на недвижим имот от публична продан
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Ипотеката (особености във връзка с нейния учредител, съдържание, видове и прекратяване)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Правото на строеж се погасява след пет години
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселина Бакърджиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Някои практически проблеми на предварителните договори за покупко-продажба на недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослав Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Измененията в Правилника за вписванията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 За някои несеквестируеми права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Ипотеката (особености във връзка с нейния характер, предмет и обезпечено вземане)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Ред за преобразуване на помещение ­ обща част в етажна собственост в самостоятелен обект на собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Права на продавача, когато не му е заплатена продажната цена
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Финансово компенсиране на многогодишни жилищно-спестовни влогове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марите Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 За правната същност на сервитутите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Спиране на производството по чл. 182, ал. 1, б. “б” ГПК и възобновяването му по чл. 183 ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Срокът като модалитет на вещноправното действие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Съдът може да превърне предварителния договор в окончателен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Правен режим на договора за наем на движими вещи и недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Относно публичните ограничени вещни права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Кой плаща при саниране на общи части на сградата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Договор за ипотека
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 За някои специфични разновидности на правото на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Права на купувача в случаите, в които му е продаден чужд имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Въпроси и отговори по Управлението и реда в етажната собственост – 2/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Въпроси и отговори по Управлението и реда в етажната собственост – 3/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Въпроси и отговори по Управлението и реда в етажната собственост – 4/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Въпроси и отговори по Управлението и реда в етажната собственост – 1/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Производство за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Отмяната на чл. 148 ППЗДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Някои проблеми относно проконтролиране плащането на местния данък при учредяване право на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Еленкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Възстановяване на собственост върху одържавени имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Как взема решения общото събрание на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Анализ на измененията и допълненията в Закона за държавната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Предпоставки за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Защита на владението с иск по чл. 38а ЗЖСК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Договорни елементи във връзка с отчуждаването по Закона за енергетиката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Замяна на държавни имоти става със съгласието на регионалния министър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Сервитутните права според българското законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Прехвърляне на моторно превозно средство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Сделки с бъдещи вещи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Промени в режима на придобиване на земя от чужденци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Обезщетение и обжалване на принудително отчуждаване по Закона за държавната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Договорът за наем се удължава, ако собственикът не възрази
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Продажба на таванско помещение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Принудително събиране на суми за разходите на блока
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Реклами върху фасадата се плащат на живеещите в блока
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Спасова
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Правен режим на бъдещите вещи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Съдебна практика по приложението на чл. 431, ал. 2 ГПК във връзка с отмяната на издадени констативни нотариални актове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Принудително отчуждаване на имоти за общински нужди след измененията в Закона за общинската собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Промените в Закона за общинската собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Собствеността се определя към момента на придобиване на имуществото
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Нищожно е обременяването на недвижим имот, собственост на непълнолетен, за обезпечаване на чужд дълг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Замяната като способ за придобиване и прекратяване на вещни права върху недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Денка Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Обезщетение по чл. 236, ал 2 ЗЗД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Капаро и комисиона при сделки с недвижими имоти чрез посредник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Паунова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Предварителен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камен Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Преобразуване на лично имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Правни проблеми, поставени от новата Наредба за сервитутите на енергийните обекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Приложното поле на чл. 66, ал. 1 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Чолакова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Противопоставимост на вписването на исковите молби
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Парите за ремонт на общи части ­ според площта на имота
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Правни последици за наемателя при прехвърляне на трето лице на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Вещноправен режим на земите по Черноморското крайбрежие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Съсобственост на граждани с държавата и общината
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Вещноправен статут на подпокривното пространство при сгради в режим на етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Правни проблеми на ЖСК. Коментар на съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-01

 Портиерно помещение в етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Денка Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Ефектът на вписването при прехвърлянето на спорно вещно право върху недвижим имот (чл. 121, ал. 3 ГПК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Ипотеката се заличава, но не автоматично
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Тенева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Съдът може да нареди продажбата на жилище
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Не давайте друг да владее имота Ви без писмен документ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дахтеров
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Новата вещноправна уредба на инвестициите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кремен Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Подобрения в недвижим имот, извършени от държател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Ако ползвателят е недобросъвестен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Пълномощно се заверява при лично присъствие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Гърбатов
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Етажна собственост. Проблеми от съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аглика Адамова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Прекратяване на срочен договор за наем
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Придобиване на право на собственост върху недвижим имот чрез договор в полза на трето лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветослав Лазаров
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Разноски, свързани с ползването на общите части в етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Придобиване на собственост върху държавна или общинска земя въз основа на придобито право на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Денка Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Промените в системата на вписването след изменението на ЗКИР (ДВ, бр. 36 от 2004 г.) ­
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Процесуалното представителство на домоуправителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Съдебната практика относно същността на правото на ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Възникване на съсобственост. Ползване и управление на съсобствена вещ. Право на изкупуване по чл. 33 ЗС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Отчуждаване на имот за общински нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Франгов
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 За вещните права върху помещенията за абонатни станции в сградите под режим на етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аглика Адамова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Особености при продажбата на сграда, изградена върху терен ­ собственост на трето лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Правото на строеж не е право на собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Франгов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Колко пъти може да се спори за един и същи имот?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Денка Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  следваща> последна>>

Общо: 650 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА