Собственост и други вещни права

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 7)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  следваща> последна>>
 За ликвидацията на отношенията между страните по нищожна сделка за продажба на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валери Петков
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Подновяване на вписването на ипотеката и ново вписване на ипотеката - разграничения и особености (чл. 172, ал. 1 и 2, чл. 179, ал. 3 ЗЗД)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Притежаващият право на ползване на имот е данъчно задължен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 По някои въпроси на вписването, добросъвестното владение и придобивната давност, поставени в съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Недев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Учредяване на сдружения на собствениците на няколко сгради по чл. 25, ал. 4 ЗУЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Ползване на земята от собствениците на самостоятелни обекти в сграда - етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 По въпроса за проверката на собствеността преди налагането на възбрана от съдебния изпълнител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румен Неков
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Практика и теория по договора за посредничество при продажба на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Относно правното действие на решенията на общото събрание на етажната собственост, които излизат извън неговата компетентност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Правен статут на гаража за един автомобил
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нейко Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Новият административен ред за осигуряване на достъп до самостоятелни обекти в етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Особени хипотези на придобиване на правото на собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бонка Дечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Учредяване право на строеж срещу строителство при съсобственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Частично заличаване на ипотекa
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Правен статут и право на собственост върху електронни съобщителни мрежи и електронна съобщителна инфраструктура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Павлина Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Срок за подаване на данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси при придобиване на недвижим имот чрез публична продан
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Предварителният договор за продажба на имот силно обвързва страните
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Към въпроса за нищожността на дарението на чужда вещ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Недев
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Проблеми на пренаемното отношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Павлевчев
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Ипотека върху незастроен имот – някои въпроси, породени от практиката на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Твърдението за придобиване, на което се основава иск за собственост върху недвижим имот – предмет на конститутивно съдебно решение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нейко Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Съдебно отстранение и подобрения при учредена суперфиция срещу построяване на готови обекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Давностно владение (паралелно) „със самия себе си“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Отговорност на сдружението на собствениците при сключване на договор за обновяване на общите части на сградата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Нищожна ли е сделката с антикварни предмети, сключена без спазване на изискванията на чл. 113 от Закона за културното наследство?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Промени, настъпили в недвижими имоти, в хода на започнати принудителни изпълнения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Два недоизяснени въпроса, свързани с невъзможния предмет като основание за нищожност на сделките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослав Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Възможно правно основание за добросъвестно владение ли е заветът?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Недев
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 И ищец, и ответник могат да бъдат осъдени, без да разберат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Ипотека върху незастроен имот - практиката на ВКС, 7 години по-късно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Придобиване на движими културни ценности по наследство и въз основа на изтекла придобивна давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Правни последици при придобиване на нает недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Павлевчев
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Съдебен изпълнител продава имот на длъжник при строги правила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Приложимо право към вещни правоотношения с международен елемент съгласно разпоредбите на българското законодателство и правото на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Практически въпроси на собствеността - Отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Практически въпроси на собствеността - Принудително изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Практически въпроси на собствеността - Защита на собствеността. Процесуално представителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Практически въпроси на собствеността - Енергийни обекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Практически въпроси на собствеността - Разпореждане с имущество на юридически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Практически въпроси на собствеността - Придобивна давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Практически въпроси на собствеността - Владение и държане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Практически въпроси на собствеността - Право на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Практически въпроси на собствеността - Етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Практически въпроси на собствеността - Видове ограничения на собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Практически въпроси на собствеността - Частна собственост и съсобственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 За правния интерес при установителния иск за собственост - Тълкувателно решение № 8/2012 г. на Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд - Критичен коментар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Последващо предаване на владение, получено въз основа на предварителен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Международна компетентност по дела с предмет вещни права върху недвижими имоти или договори за наем на недвижими имоти съгласно разпоредбите на Регламент 44/2001
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 За противопоставимостта на наемния договор срещу взискателя и приобретателя на имота - преглед на съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Български лични документи се подменят и от чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Какво става с владението върху една постройка след нейното унищожаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Твърдението за договорно придобиване, на което се основава иск за собственост върху недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нейко Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Значение на „особеното мнение“ в съдебните актове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Симеон Тасев
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Жалба срещу администратор на лични данни може да се пише и директно до съда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Валидно ли е съдебното решение, постановено с участие на съдия, избран в друг съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Някои практически особености при правото на изкупуване по чл. 66, ал. 1 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Защита на правото на собственост чрез негаторен иск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бонка Дечева
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Допустимост на установителен иск за собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Учредяване на право на строеж върху имот - частна държавна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Проблеми на въззивното производство – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Даване на задатък – вещноправни последици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Проблеми на въззивното производство - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Възобновяване производството по дело, обявено за решаване, поради доказателствени празноти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Страните по предварителeн договор за продажба на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Постановление за възлагане на недвижим имот може да се подпише от помощника на съдебния изпълнител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Обретенова
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Дори и при голям ремонт може да не се иска съгласие на съседите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Реституцията в юриспруденцията на Конституционния съд – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Реституцията в юриспруденцията на Конституционния съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Разваляне на договора за гледане и издръжка при няколко задължени лица, съгласно Тълкувателно решение № 6 от 2011 г. на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Правен интерес за предявяване на иска по чл. 108 ЗС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нейко Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 За отказа от правосъдие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Симеон Тасев
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 „Полуавтоматично“ давностно владение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Единствено жилище не може да се вземе принудително заради кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Възможно ли е договорно учредяване на енергиен сервитут
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Тълкувателно решение № 13/2012 г. на Общото събрание на Върховния касационен съд по прилагането на чл. 32 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Кога е налице непризнателност от страна на дарения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Недев
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 История на разпоредбите на чл. 23, ал. 3 и 4 от Закона за управление на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 По някои спорни въпроси при инцидентното оспорване истинността на документ по новия ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Външно управление на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Практически аспекти на Тълкувателно решение № 1/2012 г. на ОСГК на ВКС относно приложимостта на презумпцията на чл. 69 ЗС и други
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пепа Начкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Относно допустимостта на иска по чл. 124, ал. 4, изр. 1 от Гражданския процесуален кодекс при висящ и при приключил с влязло в сила решение процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Наемайте имот само с писмен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Пълномощно за продажба на имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Купувач на принудително продадени вещи на длъжник е защитен от закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Придобиване на естествени плодове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 За формата и съдържанието на съдебните актове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Симеон Тасев
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Служебна проверка на личните данни на страните в гражданския процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 По някои въпроси за правото на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бонка Дечева
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Приложимост на презумпцията на чл. 69 от Закона за собствеността при съсобственост - Владение и държане на общата вещ само от един от съсобствениците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Заплащане на разходите за вода - Практически проблеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Противопоставимост на договора за аренда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Основания за отказ за издаване на препис от съдебно решение, с което се уважава иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Как трябва да се ползват общите части в етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Присъждане на разноски в гражданския процес въз основа на представен списък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 За отговорността на органите за управление в етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Собственост на земя и на постройка върху нея
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 При замяна на имоти се следват правилата за продажба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Същност на възбраната в изпълнителния процес и на действието на съдия-изпълнителя по нейното налагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Вещноправни отношения при изграждане на водноелектрически централи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Прехвърляне на вещни права върху недвижим имот под отлагателно условие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 7)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  следваща> последна>>

Общо: 651 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА