Собственост и други вещни права

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 6)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  следваща> последна>>
 Учредяване на право на строеж върху имот - частна държавна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Проблеми на въззивното производство – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Даване на задатък – вещноправни последици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Проблеми на въззивното производство - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Възобновяване производството по дело, обявено за решаване, поради доказателствени празноти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Страните по предварителeн договор за продажба на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Постановление за възлагане на недвижим имот може да се подпише от помощника на съдебния изпълнител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Обретенова
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Дори и при голям ремонт може да не се иска съгласие на съседите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Реституцията в юриспруденцията на Конституционния съд – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Реституцията в юриспруденцията на Конституционния съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Разваляне на договора за гледане и издръжка при няколко задължени лица, съгласно Тълкувателно решение № 6 от 2011 г. на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Правен интерес за предявяване на иска по чл. 108 ЗС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нейко Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 За отказа от правосъдие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Симеон Тасев
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 „Полуавтоматично“ давностно владение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Единствено жилище не може да се вземе принудително заради кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Възможно ли е договорно учредяване на енергиен сервитут
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Тълкувателно решение № 13/2012 г. на Общото събрание на Върховния касационен съд по прилагането на чл. 32 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Кога е налице непризнателност от страна на дарения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Недев
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 История на разпоредбите на чл. 23, ал. 3 и 4 от Закона за управление на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 По някои спорни въпроси при инцидентното оспорване истинността на документ по новия ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Външно управление на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Практически аспекти на Тълкувателно решение № 1/2012 г. на ОСГК на ВКС относно приложимостта на презумпцията на чл. 69 ЗС и други
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пепа Начкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Относно допустимостта на иска по чл. 124, ал. 4, изр. 1 от Гражданския процесуален кодекс при висящ и при приключил с влязло в сила решение процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Наемайте имот само с писмен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Пълномощно за продажба на имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Купувач на принудително продадени вещи на длъжник е защитен от закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Придобиване на естествени плодове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 За формата и съдържанието на съдебните актове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Симеон Тасев
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Служебна проверка на личните данни на страните в гражданския процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 По някои въпроси за правото на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бонка Дечева
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Приложимост на презумпцията на чл. 69 от Закона за собствеността при съсобственост - Владение и държане на общата вещ само от един от съсобствениците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Заплащане на разходите за вода - Практически проблеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Противопоставимост на договора за аренда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Основания за отказ за издаване на препис от съдебно решение, с което се уважава иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Как трябва да се ползват общите части в етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Присъждане на разноски в гражданския процес въз основа на представен списък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 За отговорността на органите за управление в етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Собственост на земя и на постройка върху нея
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 При замяна на имоти се следват правилата за продажба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Същност на възбраната в изпълнителния процес и на действието на съдия-изпълнителя по нейното налагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Вещноправни отношения при изграждане на водноелектрически централи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Прехвърляне на вещни права върху недвижим имот под отлагателно условие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Попълване и разходване на бюджета в касата на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Специфика на обезпечителното производство по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Николов
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Сдружението на собствениците след измененията в Закона за управление на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Какво могат да предприемат обитателите на етажна собственост срещу съседски тормоз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Съдебни актове, неподлежащи на касационно обжалване по новия ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Ползване на обща вещ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Сметките за парно, вода и ток са скрит риск при покупка на имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Правото на строеж в принудителното изпълнение - Кратка съпоставка с правото на собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 Нерешени въпроси на комплексите от затворен тип след промените в Закона за управление на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 При принудително изпълнение не се прибира цялото имущество на длъжника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Право на ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 История на разпоредбите на чл. 88 и 89 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Общото събрание може да задължава единствено с необходими, неотложни и полезни разноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Новите правомощия на общото събрание и управителните органи на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Право на ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Преглед на някои от промените в Закона за управление на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Едностранно прекратяване на вещното право на ползване по чл. 61 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Ипотека върху кораб
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 В договора за издръжка и гледане се вписват конкретни задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Критичен анализ на теорията за вещноправния характер на ипотеката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Писмените защити в гражданския процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Промени в практиката по използване на предварителни договори за продажба на недвижимо имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Нищожен нотариален акт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Подлежат ли на отмяна нотариалните актове за сделки на основание чл. 537, ал. 2 ГПК?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бонка Дечева
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Временно владение по чл. 10 от Закона за лицата и семейството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Общото събрание решава
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Въпроси и отговори по Закона за етажната собственост - Чие е абонатното за парно?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мая Пангелова
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Договор за управление на общите части в жилищен комплекс от затворен тип
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Практически хипотези във връзка с придобивната давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 За прехвърлянето на лизингов автомобил се плащат много такси и данъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Въпроси и отговори по Закона за етажната собственост - Всички плащат за чистачка и асансьор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мая Пангелова
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Въпроси и отговори по Закона за етажната собственост - Кметът определя спорна прилежаща площ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мая Пангелова
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Сервитутното право и правото на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Всеки дължи за ремонт и поддържане на общите части в етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Въвод във владение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолина Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Измененията в Гражданския процесуален кодекс относно исковия процес и обезпечителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Някои дискусионни въпроси на придобивната давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Проверявайте внимателно имот, дори ако го купувате от фирма
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Правен режим на собствеността на недвижимите археологически обекти, обявени за културно наследство, и на имотите, в които са открити
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бонка Дечева
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Поредни договори за издръжка и гледане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Разваляне на договор за издръжка и гледане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Невписаната искова молба подлежи на връщане от съда като нередовна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Ограничения в съдържанието на правото на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Владение въз основа на предварителен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Относно нищожността на договора за замяна между община и физическо лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Спазване на процесуалните срокове при изпращане на книжа по пощата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Продавач трябва да декларира имота, ако запази правото си на ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Възлагане на недвижим имот при публична продан общо на няколко купувачи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Договорът за замяна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Придобиване на имот по давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Практически аспекти на отделянето и реалното връщане по чл. 2, ал. 5 ЗОСОИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Как се разваля договор за издръжка и гледане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виргиния Банова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Публичната продан е легален начин за придобиване на имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Отношения между собственика на реституиран имот и третото лице – приобретател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Относно допустимостта на ревандикационния иск за защита на сервитутни права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Актуални въпроси относно правото на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Прехвърлимо ли е правното очакване за придобиване на собственост върху недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Избягвайте пълномощните при сделки с имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 6)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 593 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА