Собственост и други вещни права

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 7)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Допустимо ли е сключване на последващ договор за отмяната на договор за дарение?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-19

 Разваляне на предварителния договор за продажба на недвижим имот в условията на стопанска непоносимост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-19

 Обезщетение за ползването на недвижим имот при съдебно отстраняване на собственика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-19

 Придобиване по давност на собственост върху обект, представляващ принадлежност към жилище в сграда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тони Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-20

 Правна защита на интересите на собственик в сграда – етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-20

 Съдебна практика на ВКС в материята на подобренията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

 Защита срещу виновно поведение на етажен собственик, което води до увреждане на друг самостоятелен обект от етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тони Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

 Отчуждаване по Закона за планово изграждане на населените места
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

 Местна подсъдност на съдебни дела по Закона за защита от дискриминация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Връчване на книжа и призовки на чужденци в Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Николаев
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

 Управление на етажната собственост при спор между етажните собственици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

 Правен статут на собствениците в етажната собственост след промените в Закона за управление на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

 Договори за възмездно ползване на паркоместа: наем или влог?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деян Петров
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-24

 Допустимо ли е изменение на отрицателен установителен иск в осъдителен?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-24

 Съдебна практика на ВКС по чл. 108 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

 Предели на приложение на санкционната мярка по отнемане на превозни средства според практиката на Конституционния съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

 За разликата между техническа грешка и явна фактическа грешка в гражданското съдопроизводство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

 Формата на договорите за прехвърляне на недвижим имот включва ли разрешението на съда за прехвърляне на имота, собственост на дете чужденец?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-22

 Отпадане на наказуемостта на деянието и влиянието върху отмяната на дарението в случаите на чл. 227, ал. 1, б. „а“ и „б“ ЗЗД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-22

 В кои случаи избени помещения в сграда в режим на етажна собственост могат да се придобият от собственик на самостоятелен обект в сградата?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-14

 Общ преглед на предложените промени в Закона за управление на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-14

 Някои разсъждения за възстановяване на деленето на собствеността на публична и частна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова - Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-14

 Критични бележки по Тълкувателно решение № 4/2020 от 09.05.2023 г. на ВКС във връзка с обявяване на предварителния договор за окончателен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 Приложимост на правилото на чл. 17, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите при нищожност на прикритата сделка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Недев
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 Съдебна практика на ВКС по чл. 68 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

 Съдебна практика на ВКС по чл. 79 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

 Разпределение на разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Топуров
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

 Съдебна практика на ВКС в материята на владелческите искове (чл. 75 и 76 ЗС)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

 Прекъсване на придобивната давност с признаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

 Нови моменти при подаването на декларациите за имущество и интереси по Зпконпи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Николов
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

 Възможни проблеми по приложението на чл. 51 от Закона за управление на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

 Разваляне на договора за учредяване на право на строеж и за строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Николаев
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

 Свикване и провеждане на паралелни общи събрания на етажните собственици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Съдебна практика на ВКС в материята на негаторния иск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Ниската продажна цена като основание за недействителност на сделки с недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Николаев
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Равeнството пред закона като елемент от режима на конституционно установената защита на правото на собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Въпроси на приложението на чл. 190 от Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастас Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Съдебна практика на ВКС по вещното право на ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Придобиване на имот от търговец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Построяване на сграда върху няколко съседни имота
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Придобиване на недвижим имот с криптовалута
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Николаев
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

 Отказ от изтекла придобивна давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

 Може ли недобросъвестният продавач по предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот да осуети надлежното упражняване на правото на купувача на иск по чл. 19 ЗЗД?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Въпроси, засягащи срока за отмяна на дарението по чл. 227, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Съдебна практика на ВКС по въпроси, свързани с договора за наем
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Въвод във владение на недвижим имот след влязло в сила съдебно решение по чл. 108 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветанка Иванова - Стоянова
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Относно възможността за отмяната на взаимните, непреките, акцесорните и прикритите дарения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Представляване на етажните собственици спрямо трети лица и пред съда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

 Отражение на променените условия спрямо предварителни договори за продажба на бъдещ обект
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

 Искът по чл. 108 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Представителство в общото събрание на етажните собственици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Обявяването на една и съща цена при устното наддаване в процедурата по публична продан на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

 Влияние на договора за разпределение на ползването между съсобственици върху възможността да се отдава под наем съсобствената вещ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 Някои разсъждения във връзка със забраната за придобиване по давност на държавни и общински имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 Съдебна практика на ВКС по чл. 19 и чл. 29 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Търпими действия, неформиращи владение на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Актуални въпроси при продажба на чужд имот в съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Съдебна практика на ВКС по чл. 67 и чл. 66 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

 Темпорални измерения на правото на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Ибрямова
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

 Давностно владение между приобретатели от един и същ собственик
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

 Практически проблеми относно изградените в недвижимите имоти съоръжения за пренос или разпределение на електрическа енергия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Огойски
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

 Ограничения на частната собственост при обявяване на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

 Договорите за покупка на недвижим имот в строителство и защита на потребителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Николаев
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

 Съдебна практика на ВКС по чл. 50 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 Конкуренция между продажби в отделни производства по принудително изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 Условия за общ достъп за подземно паркиране в сгради в съседни урегулирани имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

 Искът по чл. 76 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калин Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

 Съдебна практика на ВКС по чл. 72 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

 Конституционно установените предели за ограничаване на правото на собственост в контекста на Решение № 3/2021 г. на Конституционния съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

 Особености при обявяване на предварителния договор за покупко-продажба за окончателен, когато купувачът се е задължил да плати напълно цената преди подписване на окончателен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

 Актуални проблеми на управлението на жилищните комплекси от затворен тип
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

 Възможни ли са разпоредителни действия от името на етажната собственост?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

 Сравнение между правото на ползване на земята от суперфициарния собственик по чл. 64 от Закона за собствеността и сходни с него правни институти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселина Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

 Отговорност за вреди, причинени на околната среда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

 Искът по чл. 75 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калин Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Особености в режима на таванските помещения в сградата - етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Съпоставка между ревандикационния иск, договорните искове за предаване или връщане на вещи в натура и вещните искове за защита на правото на собственост и владение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветанка Иванова-Стоянова
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Екологични измерения на негаторния иск по чл. 109 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Въпроси на осигуряване на достъп и преминаване през недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Режим на собственост на къщите близнаци и на дворното място, в което са изградени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Обособяване от съществуващ жилищен имот на нови обекти на правото на собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Разпределение на естествените и гражданските плодове при договор за привременна делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Ревандикационният иск - предпоставки, тежест на доказване, сила на пресъдено нещо и защита на ответника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветанка Иванова-Стоянова
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Право на ползване на земята от суперфициарния собственик по чл. 64 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселина Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Защита на агенция за недвижими имоти срещу нелоялна конкуренция от брокер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Право на ползване на земята от суперфициарния собственик по чл. 64 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселина Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Някои особени хипотези на уреждане на отношенията между собственик и владелец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калин Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Поредност при провеждане на исковете по чл. 135, ал. 1, изр. 1 и по чл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Съдебна практика на ВКС по чл. 167, 170 и 172 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Прекратяване на ограниченото вещно право на ползване по искане на собственика на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Защита на владелеца за направени от него полезни разноски в чужд имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калин Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Относно обхвата на третите лица, ползващи се от закрилата по чл. 17, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кънев
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Идентификацията на бизнес субектите - възможности, закрила чрез права на интелектуална собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Завършване на сградата от купувачите след покупка „на зелено“. Проблеми и възможни решения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Николаев
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Относно правомощието за ползване на поземлен имот при учредено вещно право на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Съдебна практика на ВКС по член 68 и член 69 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Собственост върху постройка без право на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Актуални въпроси относно спирането на придобивната давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Новите законодателни мерки за преодоляване на последиците след края на извънредното положение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Съдебна практика на ВКС във връзка с чл. 108 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 7)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 653 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА