Собственост и други вещни права

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 601 до 621 (стр. 7 от 7)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 следваща> последна>>
 Договори с отложено прехвърляне на правото на собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Правен режим на постройките при прехвърляне на правото на собственост върху дворното място, в което са построени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аглика Адамова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Вещноправни проблеми в облигационните отношения на строителния предприемач със собствениците на поземлени имоти и с възложителите по договори за строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Практически въпроси, свързани с принудителното отчуждаване на имоти ­ частна собственост за държавни или общински нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Въпроси и отговори по правилника за етажната собственост ­ 3/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Въпроси и отговори по правилника за етажната собственост ­ 4/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Въпроси и отговори по правилника за етажната собственост ­ 2/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Изземване на имот ­ държавна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Въпроси и отговори по правилника за етажната собственост ­ 1/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 За правните последици от налагане на възбрана върху недвижим имот като обезпечение на иск ­
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Продажба на недвижими имоти с недостатъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Недвижим имот ли е газопроводът?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Отчуждаване на недвижими имоти в полза на общината
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Частна собственост върху обекти на железопътната инфраструктура за вътрешен жп транспорт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Практически проблеми във връзка с вписване на исковите молби
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Христова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Покупка на имот в полза на трето лице с банков кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милен Бъзински
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Ипотекираният недвижим имот и промени в него след учредяване на ипотеката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Движимите вещи ­ по време и след прекратяване на съпружеската имуществена общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 За ролята на вещото лице в правораздаването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Манчо Манев
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Собствеността на търговското предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Ланджев
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Наемни правоотношения с предмет ­ общински жилища
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Показани от 601 до 621 (стр. 7 от 7)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 следваща> последна>>

Общо: 621 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА