Собственост и други вещни права

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  следваща> последна>>
 Вещноправни отношения при изграждане на водноелектрически централи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Прехвърляне на вещни права върху недвижим имот под отлагателно условие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Попълване и разходване на бюджета в касата на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Специфика на обезпечителното производство по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Николов
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Сдружението на собствениците след измененията в Закона за управление на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Какво могат да предприемат обитателите на етажна собственост срещу съседски тормоз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Съдебни актове, неподлежащи на касационно обжалване по новия ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Ползване на обща вещ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Сметките за парно, вода и ток са скрит риск при покупка на имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Правото на строеж в принудителното изпълнение - Кратка съпоставка с правото на собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 Нерешени въпроси на комплексите от затворен тип след промените в Закона за управление на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 При принудително изпълнение не се прибира цялото имущество на длъжника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Право на ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 История на разпоредбите на чл. 88 и 89 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Общото събрание може да задължава единствено с необходими, неотложни и полезни разноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Новите правомощия на общото събрание и управителните органи на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Право на ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Преглед на някои от промените в Закона за управление на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Едностранно прекратяване на вещното право на ползване по чл. 61 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Ипотека върху кораб
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 В договора за издръжка и гледане се вписват конкретни задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Критичен анализ на теорията за вещноправния характер на ипотеката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Писмените защити в гражданския процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Промени в практиката по използване на предварителни договори за продажба на недвижимо имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Нищожен нотариален акт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Подлежат ли на отмяна нотариалните актове за сделки на основание чл. 537, ал. 2 ГПК?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бонка Дечева
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Временно владение по чл. 10 от Закона за лицата и семейството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Общото събрание решава
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Въпроси и отговори по Закона за етажната собственост - Чие е абонатното за парно?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мая Пангелова
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Договор за управление на общите части в жилищен комплекс от затворен тип
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Практически хипотези във връзка с придобивната давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 За прехвърлянето на лизингов автомобил се плащат много такси и данъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Въпроси и отговори по Закона за етажната собственост - Всички плащат за чистачка и асансьор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мая Пангелова
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Въпроси и отговори по Закона за етажната собственост - Кметът определя спорна прилежаща площ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мая Пангелова
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Сервитутното право и правото на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Всеки дължи за ремонт и поддържане на общите части в етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Въвод във владение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолина Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Измененията в Гражданския процесуален кодекс относно исковия процес и обезпечителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Някои дискусионни въпроси на придобивната давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Проверявайте внимателно имот, дори ако го купувате от фирма
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Правен режим на собствеността на недвижимите археологически обекти, обявени за културно наследство, и на имотите, в които са открити
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бонка Дечева
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Поредни договори за издръжка и гледане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Разваляне на договор за издръжка и гледане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Невписаната искова молба подлежи на връщане от съда като нередовна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Ограничения в съдържанието на правото на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Владение въз основа на предварителен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Относно нищожността на договора за замяна между община и физическо лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Спазване на процесуалните срокове при изпращане на книжа по пощата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Продавач трябва да декларира имота, ако запази правото си на ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Възлагане на недвижим имот при публична продан общо на няколко купувачи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Договорът за замяна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Придобиване на имот по давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Практически аспекти на отделянето и реалното връщане по чл. 2, ал. 5 ЗОСОИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Как се разваля договор за издръжка и гледане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виргиния Банова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Публичната продан е легален начин за придобиване на имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Отношения между собственика на реституиран имот и третото лице – приобретател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Относно допустимостта на ревандикационния иск за защита на сервитутни права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Актуални въпроси относно правото на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Прехвърлимо ли е правното очакване за придобиване на собственост върху недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Избягвайте пълномощните при сделки с имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Възникване на жилищен комплекс от затворен тип
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Прилежащи площи към сгради в етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Договорът за дарение на бъдещо имущество и на чужда вещ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Допустимост на иска за нищожност на сделка за прехвърлен от държавата на трето лице имот при отменена присъда на Народния съд за неговата конфискация - Тълкувателно решение № 2 от 04.12.2009 г. по т.д.№ 2/2009 г. на ОСГК на ВКС - критичен коментар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Договорите, сключени при измама, са унищожаеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Някои въпроси относно придобиване право на собственост върху движима вещ чрез добросъвестно владение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Право за надстрояване се дава с договор в нотариална форма
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Доказателствата - “посредник” между фактите и правото
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Конкуренция между владелчески искове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Договорът в полза на трето лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Приживе всеки може да се разпорежда свободно с имуществото си
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 За ценните книги на приносител като обект на придобивния способ по чл. 78, ал. 1 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева - Стоянова
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Кога и как да даваме пълномощно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Имотът срещу гледане е и на двамата съпрузи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виргиния Банова
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Производство за преюдициални заключения - Сътрудничество между Съда на Европейските общности и националните съдилища
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Премахване на незаконен строеж в чужд имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Самозащита на правото на собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Дарение при запазени права на ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Постоянният адрес се променя с регистриране в новата община
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Връчване на съобщения и книжа в исковото, заповедното и изпълнителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Задълженията по договор за гледане и издръжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Особени способи за придобиване на сервитутни права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Предсрочно прекратяване на договора за наем с предизвестие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Владение без основание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Сделка при прекратено пълномощие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Съответствие с Конституцията на процесуалните разпоредби, уреждащи допускането на касационното обжалване (чл. 280, ал. 1, чл. 284, ал. 3, т. 1 и чл. 288 ГПК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Връчване на съобщение на ответника чрез залепване на уведомление - Преклузията на процесуалните права на ответника при неподаване на писмен отговор на исковата молба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Правото на строеж има 5-годишен срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Сервитутните права по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Разпоредбата на чл. 78 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Условия за допускане до касационно обжалване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Предварителен договор за продажба на право на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Явлението “Паркомясто”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Йорданова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Правен режим на паркоместата - Визия за промени - Паркомястото - личен сервитут
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 При сделка с имот може да се запази правото на ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Разпоредбата на чл. 28 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Процесуални задължения и възможности на съда в началния етап на основното производство (чл. 125-140 ГПК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Оттегляне на иска
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Съседът не може да ви отнеме достъп до дома
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Божидар Игнатов
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Управление на етажната собственост чрез сдружение на собствениците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  следваща> последна>>

Общо: 653 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА