Собственост и други вещни права

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  следваща> последна>>
 Волеизявлението при придобивната давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Гаранции за прехвърлителя при договор за издръжка и гледане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 При дарение запазвайте правото си на ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Незаконен строеж в чужд имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Паркоместата и етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Ипотеката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Избор между гражданския и административния процес при защита на абсолютни материални права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 За ремонт на общите части се плаща според размера на притежаваните от собственика идеални части от сградата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирела Веселинова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Възбраната като обезпечителна мярка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Учредяване на ипотека върху новопостроена сграда при съществуваща ипотека върху земята
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Недостатъците на новия Граждански процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Чакъров
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Възбраната - Видове, производство по допускане и налагане, последици - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Промените в Преходните и заключителни разпоредби на Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Придобиване на недвижими имоти по наследство и въз основа на изтекла придобивна давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Учредяването на право на строеж крие много рискове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Промените в исковия процес, въведени със Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Основни характеристики на имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Продажба на имот, придобит срещу задължение за издръжка и гледане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Съвладение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Прехвърлянето на търговско предприятие и неговият вещноправен ефект
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Наемателите трябва да настояват за вписване на наемния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Как да си купя имот от публична продан
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христина Пантелеева
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Установяване на собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Защитата на вещни права според новия ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Кой плаща ремонта на покрива
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Митев
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Обезщетение за ползване на общо помещение в етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Договор за строителство на бъдещ имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Вече е възможно неприсъствено съдебно решение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Дискусионни въпроси във връзка с възникването на сервитутните права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Кога и как да даваме пълномощно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Прекъсване на придобивната давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Съгласието на собственика на сградата при учредяване на правото на надстрояване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Реформирането на гражданското съдопроизводство с новия ГПК ­ предизвикателство за участниците в процеса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Как се призовава ответник в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Процесуално представителство от управител на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Защита на сервитутни права с установителни искове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Придобиване на имоти по давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Ползването на терена при отстъпено право на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Запазване на прехвърлен имот при добросъвестно гледане и издръжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Защита на правото за вещно ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Преглед на практиката относно договора за издръжка и гледане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Реституционни права на кооперациите и кооперативните съюзи според § 26 и 27 от ПЗР на ЗК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Договор за прехвърляне на собственост срещу пожизнена рента
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Проверка и доказване на собственост на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Покривът и неговото вещноправно значение и режим
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Сервитути при изграждането на електронни съобщителни мрежи и съоръжения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Магдалена Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Право на строеж върху парцел срещу апартаменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Срокове по чл. 78 от закона за собствеността (зс) за придобиване на движима вещ чрез добросъвестно владение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 За някои вещноправни последици, произтичащи от развитието на наемните правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Ползвателят не може да се позове на придобивната давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Как се търси обезщетение от недобросъвестен наемател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Законовите ограничения на собствеността - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Длъжник се уведомява задължително преди публична продан на имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Относно някои особености във фактическия състав на придобивната давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Учредяване и погасяване на вещно право на ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Тенева
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Срокове по чл. 75 от Закона за собствеността (ЗС) за защита на владението върху недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Срок по чл. 76 от Закона за собствеността (ЗС) за защита на владението или държането върху вещи, отнети чрез насилие или по скрит начин
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Кооперация и етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Промяна на договор за продажба в договор за дарение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Павлина Милошева
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Вещно право на строеж върху общинска земя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Законовите ограничения на собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Срок по чл. 65 от Закона за собствеността (ЗС) за преминаване на правото на собственост върху постройка в полза на собственика на земята
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Срок по чл. 67 ЗС за погасяване правото на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Разноските за ремонт в съсобствена сграда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Павлина Милошева
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Какви са рисковете при договор за наем
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Забраната по чл. 22, ал. 1 от Конституцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Шекерджийски
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Промените в Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Ограничения на правото на собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 За данъчна оценка се чака 14 дни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Прекратяване на поземлени сервитути поради неупражняване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Придобиване по давност на държавна (общинска) земя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Дарение на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Как да купя земята, върху която съм построил вила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Продажба на имоти с тежести
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Предварителен договор за учредяване право на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Възможна ли е продажба между физическото лице и едноличния търговец, регистриран от същото лице?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 И правото на строеж може да се ипотекира
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Неотложен ремонт на общи части на сградата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Упълномощаване и оттегляне на пълномощно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Обхваща ли учредената върху земята ипотека построената върху нея сграда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Съдебна практика по прилагането на чл. 71 ЗС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Правата на наемодателя срещу неизправен наемател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дочка Хрусанова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Правото на собственост е погасено по давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Ограничаване на правото на разпореждане с недвижими имоти ­ частна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Особена владелческа защита по чл. 38а ЗЖСК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Пречка ли е чл. 152 ЗЗД при продажбата на ипотекиран имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Жилище става магазин само със съгласието на съседите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мая Пангелова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Хипотези на вписване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Фикцията хоризонтална етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Право на ползване върху дарен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Покупко-продажба на моторно превозно средство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Спиране на придобивната давност върху държавни и общински имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Отговорност на държателя и владелеца при погиване на вещта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Когато наемателите са няколко
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Някои правила в съдебните производства за разглеждане на искове по чл. 31, ал. 2 ЗС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Могат ли да продадат жилището ми на търг?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Може ли да се продаде ипотекиран имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Правото на строеж е близко до пълната собственост върху земята
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Как да застраховам къщата и домашното имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кирил Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Лишаване на съсобственик от ползите на общата вещ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  следваща> последна>>

Общо: 650 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА