Търговия и услуги. Търговски режими

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 9)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  следваща> последна>>
 Постановление № 39 на МС от 1.03.2019 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-08

 Постановление № 40 на МС от 22.02.2002 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на търговията към министъра на икономиката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 40 на МС от 23.02.2007 г. за приемане на Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-06

 Постановление № 41 на МС от 25.02.1993 г. за контрол върху цените на стоки и услуги с особено важно значение за жизненото равнище на населението и икономиката на страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 41 на МС от 19.02.2003 г. за приемане на Наредба за предварително опакованите количества продукти и на Наредба за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-11

 Постановление № 41 на МС от 26.02.2007 г. за приемане на Наредба за безопасност на запалките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Постановление № 45 на МС от 21.02.2003 г. за приемане на Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 45 на МС от 7.03.2008 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2008 г. за финансиране на дейностите по подготовката, организацията и координацията на българското национално участие в световното изложение ЕКСПО 2008 в Сарагоса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Постановление № 45 на МС от 4.03.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Постановление № 46 на МС от 6.03.2006 г. за подновяване на оръжейното ембарго спрямо Зимбабве и на наложените ограничения върху пътуванията и финансовите активи на определени лица в изпълнение на Обща позиция 2004/161/CFSP на Съвета на Европейския съюз от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-25

 Постановление № 48 на МС от 25.10.1989 г. за създаване на Свободна безмитна зона - Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 49 на МС от 8.03.2006 г. за приемане на Наредба за условията и реда за регистриране на експертите за осъществяването на контрола на В и К операторите и за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-17

 Постановление № 51 на МС от 18.03.1996 г. за изпълнение през 1996 г. на задължения на Република България по Споразумението между страните - членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), и Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 51 на МС от 28.02.2001 г. за приемане на Наредба за етикетиране на продукти от кристални стъкла
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 52 на МС от 18.03.1996 г. за изпълнение през 1996 г. на задължения на Република България по търговските й споразумения с Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 52 на МС от 28.02.2001 г. за отменяне на временната защитна мярка по вноса в Република България на амониев нитрат (амониева селитра)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 54 на МС от 19.03.1996 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба и за изменение на нормативни актове на Министерск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 55 на МС от 29.03.2005 г. за приемане на Наредба за реда и начина за нанасяне на специфичната маркировка за идентификация на радиосъоръженията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-08

 Постановление № 55 на МС от 13.03.2006 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания за пускане на пазара на детергентите и на повърхностноактивните вещества, предназначени за детергенти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-21

 Постановление № 55 на МС от 6.03.2013 г. за приемане на Наредба за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Постановление № 58 на МС от 17.03.2006 г. за забрана на вноса на необработени диаманти от Кот д'Ивоар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-28

 Постановление № 59 на МС от 21.03.2006 г. за приемане на Списък на оръжието и на стоките и технологиите с възможна двойна употреба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Постановление № 62 на МС от 26.12.1989 г. за създаване на Свободна безмитна зона - Свиленград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 64 на МС от 11.04.1991 г. за определяне на нови граници на Свободната безмитна зона - Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 66 на МС от 18.03.2003 г. за приемане на Наредба за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 69 на МС от 27.02.1997 г. за разрешаване на целеви износ на 3000 т дизелово гориво за хуманитарни цели за нуждите на Върховния комисариат за бежанците към ООН в Белград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 71 на МС от 2.04.2007 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Постановление № 71 на МС от 26.03.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката и Министерството на туризма за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-03

 Постановление № 72 на МС от 3.04.2007 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба и за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на оръ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Постановление № 73 на МС от 4.04.2006 г. за приемане на Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги и на Наредба за регулиране на цените н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-22

 Постановление № 75 на МС oт 6.04.2007 г. за прилагане на членове 51 - 59б, 60, 62, 63а, 63в, 65, 71, 72 и 79 от Регламент № 918/83 на Съвета (EИО) от 28 март 1983 г. относно системата на Общността за митнически освобождавания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Постановление № 76 на МС от 31.03.2011 г. за приемане на Наредба за реда и начина за изчисляване размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-08

 Постановление № 79 на МС от 6.04.2007 г. за приемане на Наредба за условията и реда за събиране на пазарната информация за земеделски продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-20

 Постановление № 81 на МС от 15.04.2002 г. за въвеждане на временна защитна мярка по вноса в Република България на амониев нитрат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 82 на МС от 10.04.2006 г. за приемане на Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-14

 Постановление № 82 на МС от 6.04.2009 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. за финансиране на дейностите по подготовката, организацията и координацията на българското национално участие в световното изложение ЕКСПО 2010 в Шанхай,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Постановление № 83 на МС от 13.04.2007 г. за изпълнение на Резолюция 1737 на Съвета за сигурност на ООН от 23.12.2006 г. и на Обща позиция 140 на Съвета на ЕС от 27.02.2007 г. за налагане на санкции на Ислямска република Иран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-02

 Постановление № 89 на МС от 16.05.2005 г. за въвеждане на автономна мярка за внос на сурова захар от захарна тръстика (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-05

 Постановление № 89 на МС от 16.04.2015 г. за създаване на Междуведомствен координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-21

 Постановление № 95 на МС от 25.04.2006 г. за приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне на информация за стоки и услуги, които представляват риск за потребителите, и за реда за осъществяване на сътрудничест - во между производителите, дистриб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-05

 Постановление № 97 на МС от 19.04.2013 г. за приемане на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Постановление № 104 на МС от 8.05.2007 г. за приемане на Наредба за условията и реда за участието на органите, които отговарят за защитата на икономическите интереси на потребителите в административното сътрудничество с държавите - членки на Европейския с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-15

 Постановление № 109 на МС от 10.06.1991 г. за създаване на Свободна безмитна зона - Драгоман
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 110 на МС от 20.05.2003 г. за приемане на Наредба за условията и реда за извършване на надзор на пазара
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 110 на МС от 12.05.2009 г. за приемане на Наредба за забрана на пускането и предлагането на пазара на стоки, които съдържат диметилфумарат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-19

 Постановление № 113 на МС от 9.05.2001 г. за приемане на Наредба за търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 114 на МС от 17.05.2006 г. за приемане на Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Постановление № 115 на МС от 17.05.2006 г. за приемане на Наредба за етикетиране на продукти от кристални стъкла
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Постановление № 115 на МС от 21.05.2007 г. за приемане на Списък на оръжията и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-12

 Постановление № 118 на МС от 30.05.1996 г. за въвеждане на временна такса по вноса в Република България от юридически лица и еднолични търговци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 120 на МС от 30.05.2008 г. за приемане на Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, и за изменение на нормативни актове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-10

 Постановление № 121 на МС от 21.06.2005 г. за въвеждане на автономни мерки за суспендиране на митата от 1 юли 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Постановление № 125 на МС от 14.05.2001 г. за приемане на Наредба за изискванията към стоките, имитиращи храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 125 на МС от 6.06.2003 г. за приемане на Наредба за условията и реда за етикетиране на продукти за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 129 на МС от 21.06.1999 г. за определяне на критерии за представителност на съсловните организации на търговците за участие в Консултативния съвет към министъра на търговията и туризма (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 129 на МС от 1.07.2002 г. за приемане на Наредба за реда и начина за внос и износ на опасни химични вещества, препарати и продукти на територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 130 на МС от 1.07.2002 г. за приемане на Наредба за опасните химични вещества, препарати и продукти, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 130 на МС от 2.06.2006 г. за приемане на Наредба за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

 Постановление № 131 на МС от 23.06.1999 г. за приемане на Наредба за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 133 на МС от 12.06.1996 г. за въвеждане на защитна мярка по вноса на велосипеди в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 134 на МС от 17.07.2000 г. за приемане на Наредба за изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 136 на МС от 19.07.2000 г. за приемане на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Постановление № 136 на МС от 30.06.2005 г. за приемане на Наредба за реда за издаване на лицензии за внос на земеделски продукти в рамките на тарифни квоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-08

 Постановление № 137 на МС от 3.07.2002 г. за приемане на Наредба за реда и начина за нотифициране на нови химични вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 138 на МС от 29.06.1999 г. за преобразуване на Националната комисия по търговията към Министерството на търговията и туризма в Комисия по търговия и защита на потребителите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 139 на МС от 7.06.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и енергетиката и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-16

 Постановление № 140 на МС от 9.06.2006 г. за въвеждане на автономни мерки за суспендиране на митата от 1 юли 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-20

 Постановление № 140 на МС от 17.05.2011 г. за приемане на Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Постановление № 141 на МС от 12.06.2006 г. за приемане председателството на Десетилетието на ромското включване 2005 - 2015 г. за периода 1 юли 2006 г. - 30 юни 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-20

 Постановление № 143 на МС от 2.07.2003 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на експортни лицензии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 144 на МС от 5.07.2005 г. за приемане на Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-15

 Постановление № 144 на МС от 16.06.2016 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и на Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-04

 Постановление № 147 на МС от 26.05.2011 г. за приемане на Списък на оръжията и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-03

 Постановление № 149 на МС от 13.06.2001 г. за приемане на Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 152 на МС от 27.07.2017 г. за приемане Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-28

 Постановление № 155 на МС от 5.08.1991 г. за мерки за икономическо въздействие върху производството и реализацията на селскостопански и хранителни стоки от първа необходимост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 157 на МС от 26.06.2006 г. за приемане на Наредба за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-04

 Постановление № 158 на МС от 12.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

 Постановление № 160 на МС от 4.08.1999 г. за приемане на Наредба за образуване и прилагане на пределни цени на природния газ за вътрешния пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 161 на МС от 5.08.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Комисията по търговия и защита на потребителите към министъра на търговията и туризма и на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 164 на МС от 12.08.2013 г. за приемане на Наредба за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-16

 Постановление № 176 на МС от 20.08.2018 г. за приемане на Наредба за отговорността и за прекратяването на дейността на доставчиците на удостоверителни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Постановление № 178 на МС от 6.08.1998 г. за забрана на временния внос на зеленчуци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 180 на МС от 1.08.2005 г. за създаване на Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-02

 Постановление № 181 на МС от 24.07.2008 г. за предоставяне на допълнителни финансови средства от централния бюджет за 2008 г. по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за довършване на подготовката, организацията и координацията на българ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-05

 Постановление № 183 на МС от 12.09.2000 г. за приемане на Правилник за работата на Националния съвет по безопасност на храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 186 на МС от 28.07.2006 г. за приемане на Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-11

 Постановление № 187 на МС от 28.07.2006 г. за приемане на Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на консумацията на енергия и други ресурси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Постановление № 187 на МС от 24.08.2012 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2012 г. по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за финансиране изпълнението на Мярка 1 от мерките за реализация на Иновационната стр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Постановление № 191 на МС от 29.07.2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-13

 Постановление № 193 на МС от 5.09.2003 г. за временна забрана на износа на пшеница и брашно (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-06

 Постановление № 194 на МС от 13.10.1993 г. за изменение и допълнение на границите на Свободната безмитна зона - Драгоман
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 194 на МС от 27.07.2015 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и на Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Постановление № 195 на МС от 2.09.2005 г. за разширяване обхвата на оръжейното ембарго и налагане на ограничения върху пътуванията и финансовите активи спрямо Демократична република Конго
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-17

 Постановление № 196 на МС от 28.08.2002 г. за приемане на Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 196 от 27.08.2007 г. за забрана износа на опожарена дървесина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Постановление № 197 на МС от 8.10.1992 г. за допълнение на Постановление № 24 на Министерския съвет от 1989 г. за създаване на Свободна безмитна зона - Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 200 на МС от 12.08.1996 г. за разрешаване на временен внос на 80 000 тона нискооктанов бензин от "Нефтохим" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 204 на МС от 19.09.2018 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и на Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-28

 Постановление № 205 на МС от 15.07.2011 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 9)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  следваща> последна>>

Общо: 858 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА