Търговия и услуги. Търговски режими

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 9)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  следваща> последна>>
 Постановление № 41 на МС от 25.02.1993 г. за контрол върху цените на стоки и услуги с особено важно значение за жизненото равнище на населението и икономиката на страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 41 на МС от 19.02.2003 г. за приемане на Наредба за предварително опакованите количества продукти и на Наредба за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-11

 Постановление № 41 на МС от 26.02.2007 г. за приемане на Наредба за безопасност на запалките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Постановление № 45 на МС от 21.02.2003 г. за приемане на Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 45 на МС от 7.03.2008 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2008 г. за финансиране на дейностите по подготовката, организацията и координацията на българското национално участие в световното изложение ЕКСПО 2008 в Сарагоса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Постановление № 45 на МС от 4.03.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Постановление № 46 на МС от 6.03.2006 г. за подновяване на оръжейното ембарго спрямо Зимбабве и на наложените ограничения върху пътуванията и финансовите активи на определени лица в изпълнение на Обща позиция 2004/161/CFSP на Съвета на Европейския съюз от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-25

 Постановление № 48 на МС от 25.10.1989 г. за създаване на Свободна безмитна зона - Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 49 на МС от 8.03.2006 г. за приемане на Наредба за условията и реда за регистриране на експертите за осъществяването на контрола на В и К операторите и за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-17

 Постановление № 51 на МС от 18.03.1996 г. за изпълнение през 1996 г. на задължения на Република България по Споразумението между страните - членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), и Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 51 на МС от 28.02.2001 г. за приемане на Наредба за етикетиране на продукти от кристални стъкла
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 52 на МС от 18.03.1996 г. за изпълнение през 1996 г. на задължения на Република България по търговските й споразумения с Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 52 на МС от 28.02.2001 г. за отменяне на временната защитна мярка по вноса в Република България на амониев нитрат (амониева селитра)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 54 на МС от 19.03.1996 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба и за изменение на нормативни актове на Министерск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 55 на МС от 29.03.2005 г. за приемане на Наредба за реда и начина за нанасяне на специфичната маркировка за идентификация на радиосъоръженията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-08

 Постановление № 55 на МС от 13.03.2006 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания за пускане на пазара на детергентите и на повърхностноактивните вещества, предназначени за детергенти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-21

 Постановление № 55 на МС от 6.03.2013 г. за приемане на Наредба за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Постановление № 58 на МС от 17.03.2006 г. за забрана на вноса на необработени диаманти от Кот д'Ивоар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-28

 Постановление № 59 на МС от 21.03.2006 г. за приемане на Списък на оръжието и на стоките и технологиите с възможна двойна употреба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Постановление № 62 на МС от 26.12.1989 г. за създаване на Свободна безмитна зона - Свиленград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 64 на МС от 11.04.1991 г. за определяне на нови граници на Свободната безмитна зона - Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 66 на МС от 18.03.2003 г. за приемане на Наредба за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 69 на МС от 27.02.1997 г. за разрешаване на целеви износ на 3000 т дизелово гориво за хуманитарни цели за нуждите на Върховния комисариат за бежанците към ООН в Белград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 71 на МС от 2.04.2007 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Постановление № 71 на МС от 26.03.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката и Министерството на туризма за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-03

 Постановление № 72 на МС от 3.04.2007 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба и за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на оръ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Постановление № 73 на МС от 4.04.2006 г. за приемане на Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги и на Наредба за регулиране на цените н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-22

 Постановление № 75 на МС oт 6.04.2007 г. за прилагане на членове 51 - 59б, 60, 62, 63а, 63в, 65, 71, 72 и 79 от Регламент № 918/83 на Съвета (EИО) от 28 март 1983 г. относно системата на Общността за митнически освобождавания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Постановление № 76 на МС от 31.03.2011 г. за приемане на Наредба за реда и начина за изчисляване размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-08

 Постановление № 79 на МС от 6.04.2007 г. за приемане на Наредба за условията и реда за събиране на пазарната информация за земеделски продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-20

 Постановление № 81 на МС от 15.04.2002 г. за въвеждане на временна защитна мярка по вноса в Република България на амониев нитрат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 82 на МС от 10.04.2006 г. за приемане на Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-14

 Постановление № 82 на МС от 6.04.2009 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. за финансиране на дейностите по подготовката, организацията и координацията на българското национално участие в световното изложение ЕКСПО 2010 в Шанхай,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Постановление № 83 на МС от 13.04.2007 г. за изпълнение на Резолюция 1737 на Съвета за сигурност на ООН от 23.12.2006 г. и на Обща позиция 140 на Съвета на ЕС от 27.02.2007 г. за налагане на санкции на Ислямска република Иран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-02

 Постановление № 89 на МС от 16.05.2005 г. за въвеждане на автономна мярка за внос на сурова захар от захарна тръстика (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-05

 Постановление № 89 на МС от 16.04.2015 г. за създаване на Междуведомствен координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-21

 Постановление № 95 на МС от 25.04.2006 г. за приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне на информация за стоки и услуги, които представляват риск за потребителите, и за реда за осъществяване на сътрудничест - во между производителите, дистриб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-05

 Постановление № 97 на МС от 19.04.2013 г. за приемане на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Постановление № 104 на МС от 8.05.2007 г. за приемане на Наредба за условията и реда за участието на органите, които отговарят за защитата на икономическите интереси на потребителите в административното сътрудничество с държавите - членки на Европейския с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-15

 Постановление № 109 на МС от 10.06.1991 г. за създаване на Свободна безмитна зона - Драгоман
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 110 на МС от 20.05.2003 г. за приемане на Наредба за условията и реда за извършване на надзор на пазара
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 110 на МС от 12.05.2009 г. за приемане на Наредба за забрана на пускането и предлагането на пазара на стоки, които съдържат диметилфумарат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-19

 Постановление № 113 на МС от 9.05.2001 г. за приемане на Наредба за търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 114 на МС от 17.05.2006 г. за приемане на Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Постановление № 115 на МС от 17.05.2006 г. за приемане на Наредба за етикетиране на продукти от кристални стъкла
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Постановление № 115 на МС от 21.05.2007 г. за приемане на Списък на оръжията и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-12

 Постановление № 118 на МС от 30.05.1996 г. за въвеждане на временна такса по вноса в Република България от юридически лица и еднолични търговци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 120 на МС от 30.05.2008 г. за приемане на Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, и за изменение на нормативни актове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-10

 Постановление № 121 на МС от 21.06.2005 г. за въвеждане на автономни мерки за суспендиране на митата от 1 юли 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Постановление № 125 на МС от 14.05.2001 г. за приемане на Наредба за изискванията към стоките, имитиращи храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 125 на МС от 6.06.2003 г. за приемане на Наредба за условията и реда за етикетиране на продукти за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 129 на МС от 21.06.1999 г. за определяне на критерии за представителност на съсловните организации на търговците за участие в Консултативния съвет към министъра на търговията и туризма (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 129 на МС от 1.07.2002 г. за приемане на Наредба за реда и начина за внос и износ на опасни химични вещества, препарати и продукти на територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 130 на МС от 1.07.2002 г. за приемане на Наредба за опасните химични вещества, препарати и продукти, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 130 на МС от 2.06.2006 г. за приемане на Наредба за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

 Постановление № 131 на МС от 23.06.1999 г. за приемане на Наредба за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 133 на МС от 12.06.1996 г. за въвеждане на защитна мярка по вноса на велосипеди в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 134 на МС от 17.07.2000 г. за приемане на Наредба за изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 136 на МС от 19.07.2000 г. за приемане на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Постановление № 136 на МС от 30.06.2005 г. за приемане на Наредба за реда за издаване на лицензии за внос на земеделски продукти в рамките на тарифни квоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-08

 Постановление № 137 на МС от 3.07.2002 г. за приемане на Наредба за реда и начина за нотифициране на нови химични вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 138 на МС от 29.06.1999 г. за преобразуване на Националната комисия по търговията към Министерството на търговията и туризма в Комисия по търговия и защита на потребителите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 139 на МС от 7.06.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и енергетиката и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-16

 Постановление № 140 на МС от 9.06.2006 г. за въвеждане на автономни мерки за суспендиране на митата от 1 юли 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-20

 Постановление № 140 на МС от 17.05.2011 г. за приемане на Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Постановление № 141 на МС от 12.06.2006 г. за приемане председателството на Десетилетието на ромското включване 2005 - 2015 г. за периода 1 юли 2006 г. - 30 юни 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-20

 Постановление № 143 на МС от 2.07.2003 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на експортни лицензии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 144 на МС от 5.07.2005 г. за приемане на Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-15

 Постановление № 144 на МС от 16.06.2016 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и на Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-04

 Постановление № 147 на МС от 26.05.2011 г. за приемане на Списък на оръжията и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-03

 Постановление № 149 на МС от 13.06.2001 г. за приемане на Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 152 на МС от 27.07.2017 г. за приемане Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-28

 Постановление № 155 на МС от 5.08.1991 г. за мерки за икономическо въздействие върху производството и реализацията на селскостопански и хранителни стоки от първа необходимост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 157 на МС от 26.06.2006 г. за приемане на Наредба за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-04

 Постановление № 158 на МС от 12.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

 Постановление № 160 на МС от 4.08.1999 г. за приемане на Наредба за образуване и прилагане на пределни цени на природния газ за вътрешния пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 161 на МС от 5.08.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Комисията по търговия и защита на потребителите към министъра на търговията и туризма и на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 164 на МС от 12.08.2013 г. за приемане на Наредба за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-16

 Постановление № 176 на МС от 20.08.2018 г. за приемане на Наредба за отговорността и за прекратяването на дейността на доставчиците на удостоверителни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Постановление № 178 на МС от 6.08.1998 г. за забрана на временния внос на зеленчуци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 180 на МС от 1.08.2005 г. за създаване на Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-02

 Постановление № 181 на МС от 24.07.2008 г. за предоставяне на допълнителни финансови средства от централния бюджет за 2008 г. по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за довършване на подготовката, организацията и координацията на българ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-05

 Постановление № 183 на МС от 12.09.2000 г. за приемане на Правилник за работата на Националния съвет по безопасност на храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 186 на МС от 28.07.2006 г. за приемане на Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-11

 Постановление № 187 на МС от 28.07.2006 г. за приемане на Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на консумацията на енергия и други ресурси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Постановление № 187 на МС от 24.08.2012 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2012 г. по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за финансиране изпълнението на Мярка 1 от мерките за реализация на Иновационната стр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Постановление № 191 на МС от 29.07.2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-13

 Постановление № 193 на МС от 5.09.2003 г. за временна забрана на износа на пшеница и брашно (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-06

 Постановление № 194 на МС от 13.10.1993 г. за изменение и допълнение на границите на Свободната безмитна зона - Драгоман
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 194 на МС от 27.07.2015 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и на Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Постановление № 195 на МС от 2.09.2005 г. за разширяване обхвата на оръжейното ембарго и налагане на ограничения върху пътуванията и финансовите активи спрямо Демократична република Конго
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-17

 Постановление № 196 на МС от 28.08.2002 г. за приемане на Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 196 от 27.08.2007 г. за забрана износа на опожарена дървесина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Постановление № 197 на МС от 8.10.1992 г. за допълнение на Постановление № 24 на Министерския съвет от 1989 г. за създаване на Свободна безмитна зона - Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 200 на МС от 12.08.1996 г. за разрешаване на временен внос на 80 000 тона нискооктанов бензин от "Нефтохим" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 204 на МС от 19.09.2018 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и на Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-28

 Постановление № 205 на МС от 15.07.2011 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Постановление № 206 на МС от 15.07.2011 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират за обучение за придобиване на правоспособност за класификатор на кланични трупове по скалата EUROP
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Постановление № 209 на МС от 11.09.2002 г. за приемане на Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 210 на МС от 24.09.2003 г. за приемане на Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 9)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  следваща> последна>>

Общо: 854 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА