Търговия и услуги. Търговски режими

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 10)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Генерално споразумение за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Кралство Саудитска Арабия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-11

 Договор за търговия и корабоплаване между Народна Република България и Съюза на Съветските Социалистически Републики
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за търговия и корабоплаване между Народна република България и Чехословашката социалистическа република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за търговия и мореплаване между България и Турция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за търговия и мореплаване между народна Република България и Япония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за търговия с оръжие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-15

 Допълнителен протокол № 8 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Допълнителен протокол № 12 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-08

 Допълнителен протокол № 13 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-14

 Допълнителен протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна, определящ търговските договорености за риба и рибни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-28

 Дългосрочна търговска спогодба между правителството на Република България и правителството на Сирийската арабска република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за безмитната търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Закон за ветеринарномедицинската дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за виното и спиртните напитки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за външната търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за генетично модифицирани организми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за денонсиране на Търговската спогодба между Народна Република България и Република Перу
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Закон за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за електронната търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Закон за защита на потребителите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за защита на потребителите и за правилата за търговия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-09

 Закон за защита на търговската тайна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-05

 Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-19

 Закон за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 на Европейския парламент и на Съвета от 16.01.2019 г. относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-18

 Закон за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-02

 Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за медицинските изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за потребителския кредит (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-05

 Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за прекратяване действието на Договора за търговия и корабоплаване между Народна република България и Чехословашката социалистическа република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-03

 Закон за ратифициране на Временното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и страната по споразумението Централна Африка, от друга страна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-01

 Закон за ратифициране на Втория допълнителен протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна, и към Временното споразумение по търговията и свъ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Договора за заем (рехабилитационен заем за критичен внос) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Договора за продажба на два броя фрегати клас Е-71 "ВИЛИНГЕН" и минен ловец клас "ФЛАУЕР" между Република България и Кралство Белгия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-08

 Закон за ратифициране на Договора за търговия с оръжие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-21

 Закон за ратифициране на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

 Закон за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Република Сан Марино за насърчаване и взаимна защита на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-17

 Закон за ратифициране на Допълнителен протокол № 8 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Допълнителен протокол № 9 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Допълнителен протокол № 10 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Допълнителен протокол № 11 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Допълнителен протокол № 12 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Допълнителен протокол № 13 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Допълнителен протокол № 14 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Допълнителния протокол за привилегиите и имунитетите на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Временното споразумение по търговията и свързаните с нея въпроси между Европейската икономическа общност и Европейското обединение за въглища и стомана и Република България и към Европейското споразумени
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Споразумението между правителствата на страните - участнички в Черноморското икономическо сътрудничество (ЧИС), за сътрудничество при оказване на помощ и действия при извънредни ситуации вследствие на пр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-17

 Закон за ратифициране на Допълнителния протокол относно търговията с текстилни изделия между Европейската икономическа общност и Република България към Европейското споразумение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България - от друга страна, и на Временното споразумение по търговията и свързаните с нея въпроси между Европ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на изменение на Споразумението между страните - членки на ЕАСТ, и Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на изменение на Устава на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-26

 Закон за ратифициране на изменението на чл. ХХI от Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Закон за ратифициране на изменения на Временното споразумение по търговията и свързаните с нея въпроси между Европейската икономическа общност и Европейското обединение за въглища и стомана, от една страна, и Република България - от друга страна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на изменения на споразумението между страните - членки на ЕАСТ и Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на изменения на споразумението между страните - членки на ЕАСТ, и Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химически вещества и пестициди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията, приета от Съвета в съответствие с чл. 34 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите - членки на Европейския съюз, и на Протокола, съставен от Съвета в съответствие с ч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-28

 Закон за ратифициране на Кредитното споразумение (проект за частни инвестиции и експортно финансиране) между Международната банка за възстановяване и развитие и Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Международното споразумение по кафето от 2001 г. и на Международното споразумение по какаото от 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-06

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство за стратегическо партньорство между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България относно участието на България в общата рамка за финансиране на дейности на Общността в подкрепа на потребителската политика за годините от 2004 до 2007
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Закон за ратифициране на Петия протокол към Общото споразумение за търговията с услуги и на Списъка на специфичните задължения на Република България по търговията с финансови услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Протокола за адаптиране на търговските аспекти на Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна, отчитащ резултатите от преговори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Протокола за адаптиране на търговските аспекти на Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна, предвид присъединяването на Репу
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор, подписан на 11 ноември 2016 г
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-01

 Закон за ратифициране на Протокола за присъединяването на Република България към Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация и на Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Решение № 1 на Смесения комитет ЕАСТ - България от 2006 г. за изменение на Протокол Б към Споразумението между страните - членки на ЕАСТ, и Република България относно дефиницията на понятието "стоки с произход" и методите за админ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-14

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република за морско търговско корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Закон за ратифициране на Споразумението във формата на размяна на писма между правителството на Република България и правителството на Република Таджикистан за учредяване на Търговско представителство на Република Таджикистан в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за заем (Проект за улесняване на търговията и транспорта в Югоизточна Европа) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за извършване на Икономически преглед на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, от друга страна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Закон за ратифициране на Споразумението за извършване на Преглед на инвестиционната политика на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга страна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-13

 Закон за ратифициране на споразумението за изменение на Централноевропейското споразумение за свободна търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-19

 Закон за ратифициране на Споразумението за изменение на Централноевропейското споразумение за свободна търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за присъединяване на Република България към Централноевропейското споразумение за свободна търговия и на Централноевропейското споразумение за свободна търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за присъединяване на Република Хърватия към Централноевропейското споразумение за свободна търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Закон за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Република България и Босна и Херцеговина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Република България и Република Естония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Република България и Република Латвия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Република България и Република Литва
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Република България и Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Република България и Република Молдова
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-21

 Закон за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Република България и Република Словения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Република България и Република Турция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Република България и Република Хърватия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Република България и Словашката република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Република България и Сърбия и Черна гора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-27

 Закон за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Република България и Чешката република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Йемен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-17

 Закон за ратифициране на Споразумението за търговията с граждански самолети - Анекс 4(А) към Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, за изменение на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-27

 Закон за ратифициране на Споразумението между Корпорацията за стокови кредити и правителството на България за продажби на селскостопански стоки и на допълнителните протоколи към него
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между Министерството на финансите на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-19

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 10)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 912 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА