Търговия и услуги. Търговски режими

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 901 до 913 (стр. 10 от 10)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 следваща> последна>>
 Търговска спогодба между Република България и Великата социалистическа народна Либийска арабска джамахирия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Указ № 12 от 29.01.2014 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Указ № 264 за ратифициране Конвенцията на Организацията на Обединените нации относно договорите за международна продажба на стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Указ № 2242 от 14.07.1987 г. за свободни зони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани нап
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-02

 Устав на Българската търговско-промишлена палата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Устройствен правилник нa Националния институт за изследване на вино и спиртни напитки - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-14

 Устройствен правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-01

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на търговията към министъра на икономиката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-17

 Устройствен правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и индустрията и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Устройствен правилник на Комисията по търговия и защита на потребителите към министъра на икономиката и нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-16

 Устройствен правилник на Центъра за насърчаване на износа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Четвърти протокол към Общото споразумение по търговията с услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-16

Показани от 901 до 913 (стр. 10 от 10)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 следваща> последна>>

Общо: 913 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА