Търговия и услуги. Търговски режими

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 901 до 909 (стр. 10 от 10)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 следваща> последна>>
 Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани нап
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-04

 Устав на Българската търговско-промишлена палата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Устройствен правилник нa Националния институт за изследване на вино и спиртни напитки - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-14

 Устройствен правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-01

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на търговията към министъра на икономиката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-17

 Устройствен правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и индустрията и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Устройствен правилник на Комисията по търговия и защита на потребителите към министъра на икономиката и нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-16

 Устройствен правилник на Центъра за насърчаване на износа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Четвърти протокол към Общото споразумение по търговията с услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-16

Показани от 901 до 909 (стр. 10 от 10)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 следваща> последна>>

Общо: 909 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА