Търговия и услуги. Търговски режими

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 10)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>
 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-08

 Закон за ратифициране на Споразумението, сключено чрез размяна на ноти на 20 септември 2018 г., за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съотве
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-09

 Закон за ратифициране на Търговската спогодба между правителството на Република България и правителството на Ливанската република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Устава на Международната мрежа за малки и средни предприятия и на Устава на Асоциацията на Европейските организации за насърчаване на търговията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-16

 Закон за ратифициране на Четвъртия протокол към Общото споразумение по търговията с услуги и на допълненията на Списъка със специфични ангажименти на Република България по търговията с услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране Споразумението за свободна търговия между Република България и Република Албания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-18

 Закон за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-20

 Закон за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-02

 Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Закон за фуражите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-12

 Закон за храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-09

 Заповед № I-1050 от 22.09.1994 г. за временна забрана вноса и транзита през Република България на живи двукопитни животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № I-1183 от 9.12.1994 г. за временна забрана на износа на живи двукопитни животни и месо от тях от България в Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № I-4637 от 4.08.1995 г. относно временна забрана за внос на живи двукопитни животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № № РД-01-7 от 1.01.2024 г. за утвърждаване на списък на активните вещества и продуктовите типове биоциди, за които има решения на Европейската комисия за невключване в Списъка на одобрените активни вещества в Европейския съюз по чл. 9, пар. 2 от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-13

 Заповед № ЗАМ-171 от 1.08.2006 г. за засилване на на митническия контрол върху външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-11

 Заповед № ЗМФ-1085 от 4.12.2019 г. за удължаване на срока за реализация на тютюневи изделия - пури, пурети и тютюн за лула, предназначени за реализация на вътрешния пазар, облепени с бандерол по образец, утвърден със Заповед № ЗМФ-858 от 18.09.2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Заповед № ЗМФ-1131 от 18.09.2013 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за тютюневи изделия - цигари, пури и пурети и тютюн за пушене (за лула и цигари), предназначени за реализация на вътрешния пазар (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-26

 Заповед № ЗМФ-1132 от 18.09.2013 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-26

 Заповед № ЗМФ-1133 от 18.09.2013 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол "DUTY FREE" за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за търговските обекти, лицензирани за безмитн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-26

 Заповед № ЗМФ-1315 от 23.10.2006 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол "DUTY FREE" за бутилирани алкохолни напитки, предназначени за продажба в търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-07

 Заповед № ЗМФ-1316 от 23.10.2006 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, превишаващо 15 % vol, предназначени за местния пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-07

 Заповед № ЗМФ-1785 от 19.11.2008 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за тютюневи изделия, предназначени за реализация на вътрешния пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-09

 Заповед № ЗМФ-26 от 10.01.2019 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за тютюневи изделия, предназначени за реализация на вътрешния пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Заповед № ЗМФ-31 от 13.01.2023 г. за удължаване на срока за реализация на бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар, облепени с бандерол по образец,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-27

 Заповед № ЗМФ-360 от 25.04.2019 г. за вписване на допълнителни реквизити в образец на бандерол за тютюневи изделия, предназначени за реализация на вътрешния пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Заповед № ЗМФ-780 от 14.09.2021 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол "DUTY FREE" за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за търговските обекти, лицензирани за безмитна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-12

 Заповед № ЗМФ-781 от 14.09.2021 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-12

 Заповед № ЗМФ-782 от 14.09.2021 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за тютюневи изделия, предназначени за реализация на вътрешния пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-14

 Заповед № РД 09-91 от 25.02.2004 г. за забрана на вноса и транзита от щат Тексас на Съединените американски щати на живи птици (домашни и диви); стокови и разплодни яйца; суровини и продукти от птици с изключение на тези, претърпели термична обработка, га
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД 09-531 от 26.10.2006 г. за предприемане на спешни мерки относно неразрешен генетично модифициран организъм LL RICE 601 в ориз и продукти от ориз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-07

 Заповед № РД 09-986 от 9.11.2006 г. за определяне на конкретните земеделски и захарни продукти, които подлежат на инвентаризация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-28

 Заповед № РД-01-129 от 26.02.2021 г. за утвърждаване на списък на активните вещества и продуктовите типове биоциди, за които има решения на Европейската комисия за невключване в списъците по чл. 18e, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на хи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Заповед № РД-05-707 на НСИ от 23.10.2023 г. за определяне праговете за деклариране по системата "Интрастат" за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-31

 Заповед № РД-05-918 на НСИ от 20.10.2020 г. за определяне праговете за деклариране по системата "Интрастат" за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-27

 Заповед № РД-09-118 от 28.02.1992 г. относно разрешаване вноса на употребявани стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-1366 от 22.11.1999 г. относно вноса в РБ на живи животни, суровини и продукти от животински произход, адитиви, фуражи и фуражни добавки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-150 от 24.03.2004 г. за забрана на вноса и транзита от Канада на живи птици, стокови и разплодни яйца, суровини и продукти от птици с изключение на тези, претърпели термична обработка, гарантираща обезвреждането на вируса на инфлуенцата (г
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-244 от 14.06.1994 г. за преустановяване продажбата и употребата на нейодирана готварска сол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-244 от 25.04.2006 г. за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и които могат да се използват за производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-12

 Заповед № РД-09-245 от 25.04.2006 г. за утвърждаване на списък на активните вещества, за които Европейската комисия е взела решение да не бъдат включени в списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз, и които не могат да се включват в проду
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Заповед № РД-09-246 от 25.04.2006 г. за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и които могат да се използват за производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Заповед № РД-09-249 на МЗГ от 1.04.2002 г. за забрана вноса от Република Уругвай на живи двукопитни животни, продукти и суровини от тях, непретърпели термична обработка, гарантираща унищожаването на вируса на шапа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-25 от 16.01.2004 г. за временна забрана вноса и транзита на живи птици (домашни и диви), стокови и разплодни яйца, суровини и продукти от птици с изключение на тези, претърпели термична обработка, гарантираща обезвреждане на вируса на Инфл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-256 от 28.04.2006 г. за забрана на вноса от 3-километровата предпазна и 10-километровата надзорна зона около възникналите огнища на инфлуенца по птиците в Република Италия, Република Словения, Република Австрия, Федерална република Германи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-267 на МЗГ от 23.02.2001 г. относно изискването за оригинален ветеринарен сертификат при внос на живи животни, суровини и продукти от животински произход, адитиви, фуражи и фуражни добавки в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-338 на МЗГ от 14.05.2002 г. за внос на месо, месни и рибни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-24

 Заповед № РД-09-375 от 27.03.2000 г. относно отмяна на Заповед № РД-09-228 от 28.II.2000 г. (ДВ, бр. 19 от 2000 г.).
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-377 от 27.03.2000 г. относно забраната за производство, внос и употреба на препарати, предназначени за продуктивни животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-377 на МЗГ от 14.03.2001 г. относно забрана внос и транзит от Република Аржентина във връзка с констатиране на заболяването шап по двукопитните животни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-411 от 25.08.2008 г. за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоцидни препарати и биоцидни препарати с нисък риск, вкл. изискванията към тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

 Заповед № РД-09-540 от 25.04.2000 г. относно забрана на внос от Република Китай, Република Корея и Япония на живи двукопитни животни (домашни и диви) и продукти от тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-551 на МЗГ от 3.05.2000 г. за отмяна на забраната за внос от Кралство Белгия на свинско и птиче месо, свински и птичи субпродукти, месни продукти с участие на свинско и птиче месо, непреработени суровини, предназначени за производство на ф
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-647 от 27.08.2003 г. за забрана вноса на двукопитни животни, продукти и суровини от тях, които не са претърпели термична или химична обработка, гарантираща унищожаването на вируса на шапа, от провинциите Формоса и Салта на Република Аржент
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-702 от 13.11.2002 г. за забрана вноса и транзита от провинция Ломбардия на Република Италия на живи птици, суровини и продукти от тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-716 от 27.12.2004 г. за забрана на износа на живи птици, пернат дивеч, отглеждан във ферми, диви пернати, птиче месо, месни продукти, съдържащи птиче месо, и яйца за люпене, с изключение на преработени птичи меса и продукти от птици, по на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-28

 Заповед № РД-09-731 от 17.10.2003 г. за забрана на вноса от Федеративна република Бразилия на двукопитни животни, суровини и продукти от тях, които не са претърпели термична и химична обработка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-823 от 6.06.1999 г. относно забрана за внос на животни, хранителни продукти от животински произход и фуражи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-828 от 3.12.2003 г. за забраняване вноса на живи свине, месо, месни продукти и субпродукти от тях с произход от Република Словакия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-839 от 21.08.2001 г. за забрана на износа на живи преживни животни с произход от области Бургас, Хасково, Ямбол и Кърджали за страните от Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-856 от 15.08.2000 г. относно забрана за внос на живи свине, месо, месни продукти и субпродукти от тях с произход Англия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-894 на МЗГ от 30.08.2000 г. за забрана вноса и транзита през територията на Република България на животни от Република Италия - остров Сардиния, поради възникване на заболяването син език по преживните животни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-915 от 24.11.2009 г. за утвърждаване на Държавна профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните през 2010 г. съгласно приложението.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-16

 Заповед № РД-16-01 на МИ от 6.01.2003 г. за въвеждане на защитна мярка по вноса на амониев нитрат в Република българия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-14

 Заповед № РД-16-06 от 13.07.1992 г. за регистрация или разрешение за износ или внос
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-16-105 от 1.07.1997 г. относно определянето на експортна такса за пшеница, царевица и ечемик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-28-10 от 25.01.2013 г. за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоциди (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-08

 Заповед № РД-525 от 21.04.2003 г. за определяне режимите, условията и реда за ползване, изкупуване и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видовете: лозов охлюв (Helix lucorum) и градински охлюв (Helix pomatia)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-74 на МОСВ от 7.02.2002 г. за разрешителен режим при износ и реекспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-Т-16-54 от 27.02.2003 г. за определяне седалище и район за действие на помирителните комисии, които съдействат за разрешаването на спорове между потребители и търговци във връзка с гаранционната отговорност, правото на рекламация за стоки и у
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-21

 Заповед № 41 от 2.10.1991 г. за обявяване задължителни минимални цени за износ на вълна (база непрана)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 145 от 27.01.2009 г. за утвърждаване образец на удостоверение за износ на необработен дървен материал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-17

 Заповед № 388 относно търговията с гъби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 397 от 19.07.1990 г. относно допускане за предлагане за продажба и консумация в България на вина, произведени извън пределите на страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед РД-27-05 от 5.11.2002 г. за обявяване на списък на органите в страната на произхода за страни - нечленки и членки на ЕС, компетентни да издават атестация за внасяните в страната вина, спирт, дестилати, спиртни напитки и продукти от грозде и вино,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Изменения в номенклатурата, добавена като приложение към Международната конвенция по Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-07

 Изменения и допълнения на приложения "А" и "В" на Eвропейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-15

 Изменения и допълнения на приложения "А" и "В" на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-15

 Изменения на Международния кодекс за превоз на твърди насипни товари по море (IMSBC Code)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-08

 Изменения на Международния кодекс за разширени проверки при прегледи за освидетелстване на корабите за насипни товари и нефтени танкери, 2011 г. (ESP Сode)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-05

 Инструкция № 1 от 17.05.1994 г. за упълномощаване и регистриране на ремонтни и сервизни звена за поддръжка на електронни касови апарати с фискална памет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 24.03.1995 г. за реда и начина на съгласуване на удостоверенията за внос на тютюневи изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 16.08.1995 г. за функциите, организацията и дейността на службите по търговско-икономическите въпроси на дипломатическите и консулските представителства на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 21.12.2016 г. за обстоятелствата, при които предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, уведомяват потребителите за нарушения на сигурността на личните данни, формата и начина на уведомяването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Инструкция № 2 за ценообразуването в общественото хранене
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Кодекс за превоз на твърди насипни товари по море (IMSBC Code)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-08

 Конвенция № 120 относно хигиената в търговията и в канцеларските служби, 1964 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция на Организацията на обединените нации относно договорите за международна продажба на стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-24

 Конвенция относно урегулирането на работното време в търговията и търговските бюра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-13

 Международна конвенция относно вноса и износа на произведения от животински произход (други, освен месото, месните продукти, пресните животински продукти, млякото и неговите деривати)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международна конвенция по Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-17

 Меморандум за насърчаване на двустранното икономическо и търговско сътрудничество между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Департамента по търговия на провинция Джъдзян, Китайска народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-16

 Меморандум за разбирателство в областта на малките и средните предприятия между Министерството на икономиката на Република България и Министерството за бизнес среда, търговия и предприемачество на Румъния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-18

 Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Департамента по търговия на провинция Дзянсу на Китайската народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-01

 Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Комисията по търговия на Шанхай, Китайска народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерството на търговията на Китайската народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-10

 Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на малките и средните предприятия между Министерството на икономиката на Република България и Министерството на търговията на Китайската народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 10)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>

Общо: 912 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА